Стандартизация
Абонирай се за електронния информационен бюлетин на БИС Абонамент

Киберсигурността
Накъдето и да погледнеш, можеш да откриеш стандарт!
Колекция ISO 9000 Системи за управление на качеството – основни стандартиТърсене

Номер
Език
Статус
Публикуван
Страници
Цена он-лайн
 
Купи
Английски
Действащ 
2014-12-17  
37 
72.60 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Поддържане. Поддържане в рамките на управлението на физически активи
Английски
Действащ 
2018-07-16  
88 
149.00 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Рамка за контрол въз основа на риска
Английски
Действащ 
2011-01-21  
95 
149.00 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Управление на риска. Методи за оценяване на риска (IEC/ISO 31010:2009)
Български
Действащ 
2012-06-18  
105 
178.80 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Управление на риска. Методи за оценяване на риска (IEC/ISO 31010:2009)
Английски
Отменен 
2006-11-14  
16 
31.10 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Стандарт за атестация при оценяване на процедури за сключване на договори в секторите от областта на водата, енергията, транспорта и далекосъобщенията
Английски
Действащ 
2014-10-17  
47 
90.70 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Управление на риска при проекти. Указания за прилагане (IEC 62198:2013)
Английски
Действащ 
2018-11-14  
40 
72.60 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Указания за консултантски услуги в областта на управлението (ISO 20700:2017)
Английски
Отменен 
2015-02-17  
20 
38.90 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Сигурност на обществото. Терминология (ISO 22300:2012)
Български
Отменен 
2015-12-15  
21 
42.80 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Сигурност на обществото. Терминология (ISO 22300:2012)
Английски
Действащ 
2018-09-18  
44 
81.60 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Сигурност и устойчивост. Речник (ISO 22300:2018)
Английски
Действащ 
2015-02-17  
36 
72.60 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Сигурност на обществото. Системи за управление на непрекъснатостта на дейността. Изисквания (ISO 22301:2012)
Български
Действащ 
2015-12-15  
37 
72.60 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Сигурност на обществото. Системи за управление на непрекъснатостта на дейността. Изисквания (ISO 22301:2012)
Английски
Действащ 
2015-02-17  
39 
72.60 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Сигурност на обществото. Видеонаблюдение. Експортна съвместимост (ISO 22311:2012)
Български
Действащ 
2017-05-15  
40 
72.60 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Сигурност на обществото. Видеонаблюдение. Експортна съвместимост (ISO 22311:2012)
Английски
Действащ 
2015-02-17  
60 
105.00 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Сигурност на обществото. Системи за управление на непрекъснатостта на дейността. Указания (ISO 22313:2012)
Български
Действащ 
2016-04-18  
59 
105.00 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Сигурност на обществото. Системи за управление на непрекъснатостта на дейността. Указания (ISO 22313:2012)
Английски
Действащ 
2019-01-15  
35 
66.10 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Сигурност на обществото. Масова евакуация. Ръководство за планиране (ISO 22315:2014)
Английски
Действащ 
2019-01-15  
23 
42.80 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Сигурност на обществото. Ръководство за установяване на споразумения за партньорство (ISO 22397:2014)
Английски
Действащ 
2017-04-18  
37 
72.60 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Системи за управление на съответствието. Указания
Английски
Отменен 
2018-01-15  
37 
72.60 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Указания за консултантски услуги в областта на управлението
Английски
Действащ 
2018-01-15  
23 
42.80 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Управление на проекти, програми и портфолиа. Насоки за управление на програми (ISO 21503:2017)
Български
Действащ 
2018-12-17  
22 
42.80 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Управление на проекти, програми и портфолиа. Насоки за управление на програми (ISO 21503:2017)
Английски
Действащ 
2015-08-17  
21 
42.80 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Управление на проекти, програми и портфолиа. Насоки за управление на портфолиа
Български
Действащ 
2018-07-16  
21 
42.80 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Управление на проекти, програми и портфолиа. Насоки за управление на портфолиа
Български
Отменен 
2013-11-20  
19 
38.90 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Сигурност на обществото. Терминология
Български
Отменен 
2013-11-20  
33 
66.10 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Сигурност на обществото. Системи за управление на непрекъснатостта на дейността. Изисквания
Български
Действащ 
2013-11-20  
27 
54.40 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Сигурност на обществото. Управление на действия при извънредни ситуации. Изисквания за реакция при инциденти
Английски
Действащ 
2015-08-17  
19 
38.90 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Сигурност на обществото. Управление при извънредни ситуации. Указания за предупрeждаване и осведомяване на населението
Английски
Действащ 
2017-05-15  
18 
35.00 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Сигурност и устойчивост. Управление при извънредни ситуации. Указания за оценяване на възможностите
Български
Действащ 
2010-10-19  
21 
42.80 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Изложби, специализирани салони, панаири, изложения и конгресни прояви. Част 1: Речник
Отпечатай страницата
51 намерени, страница 1 от 2
Страници:
 1 2