Полезнa информация

Етеричните масла
Накъдето и да погледнеш, можеш да откриеш стандарт!
Включва текстове от БДС EN ISO 9001:2015 и СД ISO/TS 9002:2016.Енергетика

Начало » Сектори


Номер
Име
Статус
ТК-15
Опазване на околната среда
Активен
ТК-41
Отоплителна, вентилационна, климатична и пречиствателна техника
Активен
ТК-60
Газова инфраструктура
Активен
ТК-67
Нефтопродукти и смазочни материали
Активен
ТК-71
Ядрена енергия
Активен
ТК-79
Електроенергетика
Активен
ТК-83
Водоснабдяване и канализация
Активен
ТК-0/ПС-27
Системи за покритие на химическа апаратура и инсталации срещу корозия. Органични замърсители (катрани) в изделия от биомаса. Устойчиво производство на биомаса за енергийни приложения. Биометан за употреба в транспорта и за нагнетяване в тръбопроводи за природен газ
АктивенНовини към този сектор