Полезнa информация

Документи и архиви
Накъдето и да погледнеш, можеш да откриеш стандарт!
Включва текстове от БДС EN ISO 9001:2015 и СД ISO/TS 9002:2016.Химия

Начало » Сектори


Номер
Име
Статус
ТК-7
Стъкло и керамика
Активен
ТК-11
Кожи, кожени и обувни изделия
Активен
ТК-15
Опазване на околната среда
Активен
ТК-19
Козметични и ароматични продукти. Повърхностноактивни вещества
Активен
ТК-39
Лаковобояджийски материали, покрития и лепила
Активен
ТК-42
Корозия и защита от корозия
Активен
ТК-44
Текстил и облекло
Активен
ТК-60
Газова инфраструктура
Активен
ТК-63
Минерални торове и подобрители на почвата
Активен
ТК-64
Електрохимични източници на ток
Активен
ТК-67
Нефтопродукти и смазочни материали
Активен
ТК-76
Каучук
Активен
ТК-81
Пластмаси
Активен
ТК-86
Взривни материали за граждански цели и пиротехнически изделия
Активен
ТК-0/ПС-5
Производни от пиролиза на въглища; Методи за анализ на алергени; Кинематография; Фотография; Химия; Повърхностни химични анализи; Микровълнов анализ; Печатна електроника; Шевни машини
Активен
ТК-0/ПС-6
Пестициди. Реактиви
Активен
ТК-0/ПС-11
Химични дезинфектанти и антисептици; Свещи за бита
Активен
ТК-0/ПС-27
Системи за покритие на химическа апаратура и инсталации срещу корозия. Органични замърсители (катрани) в изделия от биомаса. Устойчиво производство на биомаса за енергийни приложения. Биометан за употреба в транспорта и за нагнетяване в тръбопроводи за природен газ
Активен
ТК-0/ПС-31
Специализиран сервиз на слухови апарати. Биопродукти. Аналитични методи за откриване на перфлуороктан сулфонати (PFOS)
Активен
ТК-0/ПС-32
Данни за състава на храните; услуги за контрол над вредителите; проследимост и устойчив добив на какао, диетични добавки и хранителни продукти за спортисти, несъдържащи допингови вещества
Активен
ТК-0/ПС-34
Фотокатализа
АктивенНовини към този сектор