Полезнa информация

Документи и архиви
Накъдето и да погледнеш, можеш да откриеш стандарт!
Колекция ISO 9000 Системи за управление на качеството – основни стандартиУслуги

Начало » Сектори


Номер
Име
Статус
ТК-1
Пожаро- и взривозащита
Активен
ТК-16
Архивна, библиотечна и информационна дейност
Активен
ТК-34
Управление на качеството и оценяване на съответствието
Активен
ТК-53
Алармени системи
Активен
ТК-80
Електронен обмен на данни в администрацията, търговията и услугите
Активен
ТК-84
Банково дело, ценни книжа, финансови услуги и електронно фактуриране
Активен
ТК-89
Туристически дейности
Активен
ТК-94
Опазване на културното наследство
Активен
ТК-97
Интелигентни транспортни системи и логистика
Активен
ТК-102
Сигурност на обществото и гражданите
Активен
ТК-106
Управление на проекти, програми и портфолио
Активен
ТК-108
Услуги за неформално обучение и образование
Активен
ТК-0/ПС-1
Услуги и в различни сфери. Географска информатика
Активен
ТК-0/ПС-5
Производни от пиролиза на въглища; Методи за анализ на алергени; Кинематография; Фотография; Химия; Повърхностни химични анализи; Микровълнов анализ; Печатна електроника; Шевни машини
Активен
ТК-0/ПС-15
Космическо пространство; Наземни съоръжения за поддръжка на летателни средства
Активен
ТК-0/ПС-17
Стандартизация в морското стопанство
Активен
ТК-0/ПС-25
Услуги, свързани с писмени и устни преводи и консултантски услуги
Активен
ТК-0/ПС-29
Стандарти в сектор услуги
Активен
ТК-0/ПС-31
Специализиран сервиз на слухови апарати. Биопродукти. Аналитични методи за откриване на перфлуороктан сулфонати (PFOS)
Активен
ТК-0/ПС-32
Данни за състава на храните; услуги за контрол над вредителите; проследимост и устойчив добив на какао, диетични добавки и хранителни продукти за спортисти, несъдържащи допингови вещества
Активен
ТК-0/ПС-35
Строителни конструкции и елементи
Активен
ЕРГ 2
Техническа документация
Активен
ЕРГ 7
Управление на събития
Закрит
ЕРГ 12
Естетични хирургични услуги
Активен
ЕРГ 13
Услуги за красота
Активен
ЕРГ 16
Криминалистични изследвания и практики
Активен
ЕРГ 17
Грижи при вродени цепнатини на устната и/или небцето
Закрит
ЕРГ 18
Медицински услуги, предоставяни от лекари с допълнителна квалификация по хомеопатия
ЗакритНовини към този сектор