Полезнa информация
Стандартите и сигурността
Накъдето и да погледнеш, можеш да откриеш стандарт!
Колекция от стандарти ISO/IEC 27000 - Системи за управление на сигурността на информациятаСъоръжения под налягане

Начало » Сектори


Номер
Име
Статус
ТК-1
Пожаро- и взривозащита
Активен
ТК-8
Газови уреди, газови бутилки и арматура за газови уреди. Битови уреди на твърдо и течно гориво
Активен
ТК-17
Черна металургия
Активен
ТК-20
Тежки цветни метали и сплави
Активен
ТК-24
Безразрушителен (неразрушаващ) контрол
Активен
ТК-30
Заваряване на материалите
Активен
ТК-37
Леки метали и техните сплави
Активен
ТК-41
Отоплителна, вентилационна, климатична и пречиствателна техника
Активен
ТК-43
Хладилна и криогенна техника
Активен
ТК-50
Лични предпазни средства
Активен
ТК-60
Газова инфраструктура
Активен
ТК-81
Пластмаси
Активен
ТК-104
Teхнически надзор на съоръжения с повишена опасност
Активен
ТК-0/ПС-10
Промишлена арматура; Фланци и фланцови съединения; Стълби
Активен
ТК-0/ПС-22
Домакински принадлежности в контакт с хранителни продукти, изработени от метал; Доверие на потребителите и номенклатура в диамантената индустрия
Активен
ЕРГ 5
Механични трансмисии и техните елементи
АктивенНовини към този сектор