Инфо център
Обработените кожи
Накъдето и да погледнеш, можеш да откриеш стандарт!
Колекция ISO 31000 Управление на риска – основни стандартиBS OHSAS 18001:2007 "Системи за управление на здравето и безопасността при работа. Изисквания" вече е на разположение

BS OHSAS 18001:2007 "Системи за управление на здравето и безопасността при работа. Изисквания" вече е на разположение
 
BS OHSAS 18001:2007 "Системи за управление на здравето и безопасността при работа. Изисквания"
 

Официалното издание на български език на BS OHSAS 18001:2007 “Системи за управление на здравето и безопасността при работа. Изисквания“ вече е на разположение на заинтересованите. Изданието може да бъде закупено от Българския институт за стандартизация на цена 8,40 лв. с ДДС. Купи

 

image/jpeg
11 Jul 2008