Инфо център
Абонирай се за електронния информационен бюлетин на БИС Абонамент

Киберсигурността
Накъдето и да погледнеш, можеш да откриеш стандарт!
Колекция ISO 55000 Управление на активитеПроведе се редовното Общо събрание на БИС

Проведе се редовното Общо събрание на БИС

 

Проведе се редовното Общо събрание на БИС

 

На 19.04.2019 г. в зала „Асен Златаров” на Националния дом на науката и техниката в София се проведе редовното Общо събрание на Българския институт за стандартизация (БИС).

 

В началото г-жа Ирен Дабижева, изпълнителен директор на Българския институт за стандартизация, запозна присъстващите с промените в правилата за работа по стандартизация на международно, европейско и национално ниво.

 

Заседанието на Общото събрание беше ръководено от г-н Ивелин Буров, председател на Управителния съвет на БИС.

 

Събранието протече при предварително обявения дневен ред; беше направен анализ на дейността на БИС за изминалата 2018 г., представен беше отчетът на бюджета на БИС за 2018 г. и беше приет бюджетът за 2019 г.

 

24 Apr 2019