Инфо център
Абонирай се за електронния информационен бюлетин на БИС Абонамент

Пътните превозни средства
Накъдето и да погледнеш, можеш да откриеш стандарт!
Колекция ISO 55000 Управление на активитеОбласт на стандартизация: Заварени съединения и заваръчни шевове. Чертежи в машиностроенето

Област на стандартизация:

Заварени съединения и заваръчни шевове. Чертежи в машиностроенето

 

prБДС EN ISO 2553 Заваряване и сродни процеси. Символно изобразяване върху чертежите. Заварени съединения (ISO/FDIS 2553:2018)

 

Настоящ етап: Официално гласуване - от 20.12.2018 г. до 21.02.2019 г.

 

Прогнозна дата на публикуване на национално ниво: най-късно до 16.05.2019 г.

 

Този документ определя правилата, които се прилагат за представяне чрез символи на заварените съединения в технически чертежи. Това може да включва информация за геометрията, производството, качеството и изпитването на заваръчните шевове. Принципите на този документ могат да се прилагат и за споени и запоени съединения. Приема се, че на световния пазар съществуват два различни подхода за обозначаване върху чертежите на лицевата и обратната страна. Символите, показани в този документ, могат да бъдат комбинирани с други символи, използвани в техническите чертежи, например, за да се покажат изискванията за повърхностна обработка. Представен е алтернативен метод за обозначаване, който може да се използва за представяне на заварени съединения върху чертежи, чрез уточняване на съществена за проектирането информация, като размери на заваръчните шевове, ниво на качеството и т.н. След това процесът на подготовка на краищата и заваряването се определят съобразно детайла, така че да отговарят на конкретните изисквания.

 

Отговорен технически комитет:

БИС/ТК 30 Заваряване на материалите

31 Jan 2019