Инфо център
Абонирай се за електронния информационен бюлетин на БИС Абонамент

Пътните превозни средства
Накъдето и да погледнеш, можеш да откриеш стандарт!
Включва текстове от БДС EN ISO 9001:2015 и СД ISO/TS 9002:2016.Област на стандартизация: Замърсяване, управление на замърсяването и опазване на околната среда

Област на стандартизация:

Замърсяване, управление на замърсяването и опазване на околната среда

 

prБДС EN ISO 14064-2 Парникови газове. Част 2: Технически изисквания и ръководство на ниво проект за количествено определяне, мониторинг и докладване на намалените емисии на парникови газове или на увеличените количества отстранени парникови газове (ISO/FDIS 14064-2:2018)

 

Настоящ етап: Официално гласуване - от 06.11.2018 г. до 31.01.2019 г.

 

Прогнозна дата на публикуване на национално ниво: най-късно до 29.10.2019 г.

 

Този документ определя принципите и изискванията и осигурява на ниво проект, ръководство за количествено определяне, мониторинг и докладване на дейностите, с които се цели намаляването на емисиите на парникови газове или увеличаване на количествата отстранени ПГ. Това включва изисквания за планиране на един проект за парникови газове, определяне и избор на източници, поглътители и хранилища, подходящи за проекта и базовия сценарий, мониторинг, количествено определяне, документиране и докладване на изпълнението на проекта и управление на качеството на данните.

 

Отговорен технически комитет:

БИС/ТК 15 Опазване на околната среда

31 Jan 2019