Инфо център
Абонирай се за електронния информационен бюлетин на БИС Абонамент

Пътните превозни средства
Накъдето и да погледнеш, можеш да откриеш стандарт!
Колекция ISO 9000 Системи за управление на качеството – основни стандартиОбласт на стандартизация: Пластмаси

Област на стандартизация:

Пластмаси

 

Серия стандарти prБДС EN ISO 1183 Пластмаси. Методи за определяне на плътността на неразпенени пластмаси в две части

 

Част 1: Имерсионен метод, пикнометричен метод с течност и титриметричен метод (ISO/FDIS 1183-1:2018)

Част 2: Метод с колона с градиент на плътността (ISO/FDIS 1183-2:2018)

 

Настоящ етап: Официално гласуване - от 13.12.2018 г. до 06.02.2019 г.

 

Прогнозна дата на публикуване на национално ниво: най-късно до 06.11.2019 г.

 

Част 1 се отнася за три метода за определяне плътността на неразпенени пластмаси както във вид на несъдържащи кухини формувани или екструдирани предмети, така и на прахове, люспи и гранули.

Метод А: Имерсионен метод за твърди пластмаси, които не съдържат кухини (с изключение на прахове).

Метод В: Пикнометричен метод с течност за частици, прахове, люспи, гранули или малки парчета от готови детайли.

Метод С: Титриметричен метод за пластмаси, които не съдържат кухини. Плътността може да бъде полезна при оценяване еднородността на пробите или пробните тела. Плътността на пластмасовите материали често зависи от избора на метод за подготовка на пробните тела. В такъв случай подробностите за метода за подготовка на пробните тела трябва да бъдат включени в съответните техническите изисквания за материала.

Част 2 се отнася за метод с колона с градиент за определяне плътността на неразпенени формувани или екструдирани пластмаси, които не съдържат кухини. Колоните с градиент на плътността са колони, които съдържат смес от две течности и плътността в колоната нараства равномерно от горната към долната част. Плътността може да бъде полезна при оценяване еднородността на пробите или пробните тела. Плътността на пластмасовите материали често зависи от избора на метод за подготовка на пробните тела. В такъв случай подробностите за метода за подготовка на пробните тела трябва да бъдат включени в съответните изисквания за материала.

 

Отговорен технически комитет:

БИС/ТК 81 Пластмаси

31 Jan 2019