Инфо център
Абонирай се за електронния информационен бюлетин на БИС Абонамент

Киберсигурността
Накъдето и да погледнеш, можеш да откриеш стандарт!
Колекция ISO 9000 и ISO 10000 Системи за управление на качествотоОбласт на стандартизация: Свързващи материали, материали за уплътняване

Област на стандартизация:

Свързващи материали, материали за уплътняване

 

prБДС EN 13375 Огъваеми хидроизолационни мушами. Хидроизолация на бетонни мостове и други бетонни повърхности, по които преминават превозни средства. Подготовка на образци

 

Настоящ етап: Официално гласуване - от 22.11.2018 г. до 17.01.2019 г.

 

Прогнозна дата на публикуване на национално ниво: най-късно до 18.10.2019 г.

 

Този документ е един от серията стандарти, приложими за огъваеми хидроизолационни мушами за бетонни мостове и други бетонни повърхности, по които преминават превозни средства. Този документ определя:

 

  • състава, характеристиките и процедурата за подготовка на бетонните плочи за базовите образци;
  • състава, характеристиките и процедурата за подготовка на различните битумни смеси за асфалтовия слой;
  • правилата за подготовка на образците.

 

Отговорен технически комитет:

БИС/ТК 61 Изолации на сгради и строителни съоръжения

04 Jan 2019