Инфо център
Абонирай се за електронния информационен бюлетин на БИС Абонамент

Пътните превозни средства
Накъдето и да погледнеш, можеш да откриеш стандарт!
Колекция ISO 9000 Системи за управление на качеството – основни стандартиОбласт на стандартизация: Заваряване, спояване с твърд припой и спояване с мек припой. Общи положения

Област на стандартизация:  

Заваряване, спояване с твърд припой и спояване с мек припой. Общи положения

 

prБДС EN ISO 14731 Координация (надзор) на заваряването. Задачи и отговорности (ISO/FDIS 14731:2018)

 

Настоящ етап: Официално гласуване - от 18.10.2018 г. до 13.12.2018 г.

 

Прогнозна дата на публикуване на национално ниво: най-късно до 16.09.2019 г.

 

Този документ установяна основните задачи и отговорности, свързани с качеството при заваряване, включени в координацията (надзора) на заваряването. Принципът на оценката съгласно този документ е, че персоналът по координация на заваряването трябва да бъде компетентен по отношение на задачите, свързани със заваряването. Предполага се, че персоналът по координация на заваряването има необходимото образование, квалификация и опит и се назначава от производителя. Регулаторните документи, приложните стандарти и договорите могат да дадат конкретни изисквания за персонала по координация на заваряването. В противен случай отговорност на производителят е да определи изискванията, които да бъдат в съответствие с този документ.

 

Отговорен технически комитет:  

БИС/ТК 30 Заваряване на материалите

04 Jan 2019