Инфо център

Етеричните масла
Накъдето и да погледнеш, можеш да откриеш стандарт!
Включва текстове от БДС EN ISO 9001:2015 и СД ISO/TS 9002:2016.Област на стандартизация: Елементи на тръбопроводи и тръбопроводи

Област на стандартизация:  

Елементи на тръбопроводи и тръбопроводи

 

prБДС EN 1295-1 Статическо оразмеряване на подземни тръбопроводи при различни условия на натоварване. Част 1: Общи изисквания

 

Настоящ етап: Официално гласуване - от 18.10.2018 г. до 13.12.2018 г.

Прогнозна дата на публикуване на национално ниво: най-късно до 16.09.2019 г.

Този стандарт определя изискванията за статическо оразмеряване на водоснабдителни тръбопроводи, канализационни тръбопроводи и други тръбопроводи, свързани с водоснабдяването, които са подложени на атмосферно, по-голямо или по-малко налягане. В допълнение, този стандарт предоставя указания за прилагане на установени методи за изчисления, използвани в страните-членки на CEN по времето на разработване на стандарта.

 

Отговорен технически комитет:

БИС/ТК 83 Водоснабдяване и канализация

28 Nov 2018