Инфо център
Абонирай се за електронния информационен бюлетин на БИС Абонамент

Пътните превозни средства
Накъдето и да погледнеш, можеш да откриеш стандарт!
Колекция ISO 31000 Управление на риска – основни стандарти



Област на стандартизация: Алуминиеви конструкции

Област на стандартизация:

Алуминиеви конструкции

 

prБДС EN 1090-3 Изпълнение на стоманени конструкции и конструкции от алуминиеви сплави. Част 3: Технически изисквания за конструкции от алуминиеви сплави

 

Настоящ етап: Официално гласуване - от 11.10.2018 г. до 06.12.2018 г.

Прогнозна дата на публикуване на национално ниво най-късно до 09.09.2019 г.

Този европейски стандарт определя изисквания за изпълнение на конструктивни елементи и конструкции от алуминиеви сплави, направени от: а) валцувани листове, ленти и плочи; b) екструдиран алуминий; c) студено изтеглени телове, пръти и тръби; d) изковки; e) отливки. ЗАБЕЛЕЖКА 1: Изпълнението на конструктивни елементи зависи от тяхното производство, в съответствие с EN 1090-1. Този документ определя изисквания, зависещи от вида и формата на алуминиевата конструкция и той е приложим за конструкции, подложени предимно на статични товари, както и за конструкции, подложени на умора. Той определя изисквания, свързани с класовете на изпълнение, които са отнесени към класовете на значимост.

ЗАБЕЛЕЖКА 2: Класовете на значимост са определени в ЕN 1990.

ЗАБЕЛЕЖКА 3: Препоръки за избор на класа на изпълнение във връзка с класа на значимост са дадени в EN 1999-1-1.

Този документ обхваща елементи, направени от съставни продукти с дебелина, не по-малка от 0,6 mm, а за заварени елементи - не по-малка от 1,5 mm. За компонентите, изработени от студено формовани профилни листове, които са в обхвата на FprEN 1090-5, изискванията на FprEN 1090-5 имат предимство пред съответните изисквания в този документ. Този документ се прилага за конструкции, проектирани съгласно съответните части на EN 1999. Когато този документ се използва за конструкции, проектирани съгласно други правила за проектиране, или са използвани други сплави, които не са в обхвата на EN 1999, оценката на надеждността на елементите трябва да се прави съгласно тези правила. Този документ дава възможност за специфични изисквания, които да удовлетворяват специфичните проектни изисквания. Този документ е приложим и за временни алуминиеви конструкции.

 

Отговорен технически комитет:

БИС/ТК 56 Проектиране на строителни конструкции

28 Nov 2018