Инфо център
Абонирай се за електронния информационен бюлетин на БИС Абонамент

Киберсигурността
Накъдето и да погледнеш, можеш да откриеш стандарт!
Колекция ISO 31000 Управление на риска – основни стандартиОбласт на стандартизация: Козметична микробиология

Област на стандартизация:  

Козметична микробиология

 

prБДС EN ISO 11930 Козметични продукти. Микробиология. Оценяване на антимикробната защита на козметичен продукт (ISO/FDIS 11930:2018)

 

Настоящ етап: Официално гласуване - от 04.10.2018 г. до 26.11.2018 г.

Този стандарт определя изпитване за ефикасност на консервирането и процедура за оценяване на цялостната антимикробна защита на даден козметичен продукт, който не се смята за продукт с нисък риск въз основа на оценката на риска, описана в ISO 29621. Този документ обхваща и процедура за тълкуване на данните, получени от изпитването за ефикасност на консервирането или от оценяването на микробиологичния риск, или и от двете.

Прогнозна дата на публикуване на национално ниво: най-късно до 02.09.2019 г.

 

Отговорен технически комитет:  

БИС/ТК 19 Козметични и ароматични продукти. Повърхностноактивни вещества

28 Nov 2018