Инфо център
Абонирай се за електронния информационен бюлетин на БИС Абонамент

Киберсигурността
Накъдето и да погледнеш, можеш да откриеш стандарт!
ISO 14001 - Системи за управление по отношение на околната среда. Практическо ръководство за МСПОбласт на стандартизация: Изпитване без разрушаване на метали. Чугунени и стоманени тръби

Област на стандартизация:  

Изпитване без разрушаване на метали. Чугунени и стоманени тръби

 

prБДС EN ISO 10893-6 Изпитване без разрушаване на стоманени тръби. Част 6: Радиографично изпитване на надлъжно заварени шевове на заварени стоманени тръби за откриване на несъвършенства (ISO/FDIS 10893-6:2018)

 

Настоящ етап: Официално гласуване - от 04.10.2018 г. до 28.11.2018 г.

Прогнозна дата на публикуване на национално ниво: най-късно до 02.09.2019 г.

Този документ специфицира изисквания за радиографично изпитване на надлъжни или спирални завъръчни шевове на автоматизирано, дъгово заварени, стоманени тръби, за откриване на несъвършенства. Той може да бъде приложим също за изпитване на затворени кухи профили.

 

Отговорен технически комитет:  

БИС/ТК 17 Черна металургия

28 Nov 2018