Инфо център
Документи и архиви
Накъдето и да погледнеш, можеш да откриеш стандарт!
Колекция ISO 9000 и ISO 10000 Системи за управление на качествотоСЪОБЩЕНИЕ ВЪВ ВРЪЗКА С НОВОТО ИЗДАНИЕ НА БДС EN ISO 22000

 

СЪОБЩЕНИЕ ВЪВ ВРЪЗКА С НОВОТО ИЗДАНИЕ НА БДС EN ISO 22000

 

Във връзка с постъпили запитвания БИС прави следното пояснение: На 18 септември 2018 г. Български институт за стандартизация въведе БДС EN ISO 22000:2018 Системи за управление на безопасността на хранителни продукти. Изисквания към всяка организация в хранителната верига, който заменя и отменя БДС EN ISO 22000:2006.

 

Новото издание слага началото на тригодишен преходен период за сертифицираните компании, които трябва да преминат към версия 2018 на стандарта до 19 юни 2021 г.

 

 

06 Nov 2018