Инфо център
Абонирай се за електронния информационен бюлетин на БИС Абонамент

Пътните превозни средства
Накъдето и да погледнеш, можеш да откриеш стандарт!
Колекция Оценяване на съответствието – сертификация на системи за управлениеОбласт на стандартизация: Пътна настилка

Област на стандартизация:

Пътна настилка

 

prБДС EN 12697-8 Асфалтови смеси. Методи за изпитване.

Част 8: Определяне на съдържанието на въздушни пори в асфалтови пробни тела

 

Настоящ етап: Официално гласуване - от 16.08.2018 г. до 11.10.2018 г.

 

Прогнозна дата на публикуване на национално ниво: най-късно до 15.07.2019 г.

 

Този европейски стандарт описва процедура за изчисляване на обемните характеристики на уплътнено пробно тяло от асфалтова смес: съдържанието на въздушни пори (Vm), съдържанието на пори в минералните агрегати, съдържащи свързващо вещество (VFB) и съдържанието на пори в минералните агрегати, съдържащи свързващо вещество и добавки (VFBad) за случаите на смеси, съдържащи добавки в техния състав. Методът е подходящ за пробни тела, които са лабораторно уплътнени, или пробни тела, изрязани от настилката след полагане и уплътняване чрез издълбаване или рязане.Тези обемни характеристики могат да се използват като критерии за проектиране на смеси или като параметри за оценка на сместа след полагане и уплътняване на пътя.

 

Отговорен технически комитет:

БИС/ТК 68 Пътно дело

 

25 Sep 2018