Инфо център
Абонирай се за електронния информационен бюлетин на БИС Абонамент

Пътните превозни средства
Накъдето и да погледнеш, можеш да откриеш стандарт!
Включва текстове от БДС EN ISO 9001:2015 и СД ISO/TS 9002:2016.Област на стандартизация: Пътна настилка

Област на стандартизация:

Пътна настилка

 

prБДС EN 12697-5 Асфалтови смеси. Методи за изпитване. Част 5: Определяне на максималната плътност

 

Настоящ етап: Официално гласуване - от 16.08.2018 г. до 11.10.2018 г.

 

Прогнозна дата на публикуване на национално ниво: най-късно до 15.07.2019 г.

 

Този проект на европейски стандарт определя методи за изпитване за определяне на максималната плътност на асфалтови смеси (маса без пори). Той съдържа обемна, хидростатична и изчислителна процедура. Описаните методи за изпитване са предназначени за прилагане с неуплътнени асфалтови смеси, съдържащи пътни битуми, модифицирани битуми или други битумни свързващи вещества, използвани за горещи асфалтови смеси. Методите за изпитване са подходящи както за нови, така и за асфалтови смеси след експлоатация.

 

Отговорен технически комитет:

БИС/ТК 68 Пътно дело

 

25 Sep 2018