Инфо център
Абонирай се за електронния информационен бюлетин на БИС Абонамент

Киберсигурността
Накъдето и да погледнеш, можеш да откриеш стандарт!
Колекция ISO 55000 Управление на активитеОбласт на стандартизация: Стомани за армиране на бетон

Област на стандартизация:

Стомани за армиране на бетон

 

Серия стандарти prБДС EN ISO 15630 Стомана за армиране и предварително напрягане на бетон. Методи за изпитване

 

Част 1: Пръти, горещовалцуван тел и изтеглен тел за армиране (ISO 15630-1:2017)

 

Част 2: Заварени мрежи и заварени скелети (ISO/DIS 15630-2:2017)

 

Част 3: Стомани за предварително напрягане (ISO/DIS 15630-3:2017)

 

Настоящ етап: Официално гласуване - от 30.08.2018 г. до 25.10.2018 г.

 

Прогнозна дата на публикуване на национално ниво: най-късно до 29.07.2019 г.

 

Част 1 определя методи за изпитване на химични и механични характеристики и методи за измерване на геометрични характеристики, приложими за пръти, горещовалцуван тел и изтеглен тел за армиране на бетон.

 

Част 2 определя методи за изпитване на химични и механични характеристики и методи за измерване на геометрични характеристики, приложими за заварени мрежи и заварени скелети за армиране на бетон. За изпитвания, които не са упоменати в този документ (например, изпитване на огъване, геометрия на оребряване/назъбване, маса на линеен метър), е приложим ISO 15630-1.

 

Част 3 определя методи за изпитване, приложими за стомани за предварително напрягане (пръти, тел или струни) за бетон.

 

Тези документи не обхващат условия за вземане на проби, които са предмет на стандарти за продуктите. Списък на възможности за споразумение между засегнатите страни е даден в приложение А.

 

Отговорен технически комитет:  

БИС/ТК 17 Черна металургия

 

25 Sep 2018