Инфо център

Етеричните масла
Накъдето и да погледнеш, можеш да откриеш стандарт!
Колекция ISO 9000 Системи за управление на качеството – основни стандартиОбласт на стандартизация: Устойчивост на огън на материали и елементи на сгради. Кабели

Област на стандартизация:

Устойчивост на огън на материали и елементи на сгради. Кабели

 

prБДС EN 13501-6 Класификация на строителни продукти и елементи по отношение на реакцията им на огън. Част 6: Класификация въз основа на данни от изпитвания на реакция на огън на електрически кабели

 

Настоящ етап: Официално гласуване - от 16.08.2018 г. до 11.10.2018 г.

 

Прогнозна дата на публикуване на национално ниво: най-късно до 15.07.2019 г.

 

Този европейски стандарт определя процедурата за класификация на електрически кабели по отношение реакцията им на огън. За целите на този европейски стандарт терминът „електрически кабели" обхваща всички захранващи, контролни и комуникационни кабели, включително оптични кабели.

 

Отговорен технически комитет:

БИС/ТК 1 Пожаро- и взривозащита

 

25 Sep 2018