Инфо център

Етеричните масла
Накъдето и да погледнеш, можеш да откриеш стандарт!
Колекция ISO 31000 Управление на риска – основни стандартиОбласт на стандартизация: Стоманени пръти

Област на стандартизация:

Стоманени пръти

 

prБДС EN 10058 Горещовалцувани плоски стоманени пръти и широкоивична стомана с общо предназначение. Размери и допустими отклонения от формата и размерите

 

Настоящ етап: официално гласуване - от 12.07.2018 г. до 06.09.2018 г.

 

Прогнозна дата на публикуване на национално ниво: най-късно до 21.06.2019 г.

 

Този документ определя номинални размери и допустими отклонения от формата и размерите при горещо валцуване на плоски стоманени пръти с общо предназначение. Този документ не е приложим за пружинна стомана, виж EN 10092-1.

 

Отговорен технически комитет:

БИС/ТК-17 Черна металургия

20 Aug 2018