Инфо център

Етеричните масла
Накъдето и да погледнеш, можеш да откриеш стандарт!
Колекция ISO 9000 и ISO 10000 Системи за управление на качествотоОбласт на стандартизация: Защита срещу пожар

Област на стандартизация:

Защита срещу пожар

 

prБДС EN 13565-2 Стационарни пожарогасителни инсталации. Инсталации с пяна. Част 2: Проектиране, монтиране и поддържане

 

Настоящ етап: Официално гласуване - от 31.05.2018 г. до 26.07.2018 г.

 

Прогнозна дата на публикуване на национално ниво: най-късно до 29.04.2019 г.

 

Този документ определя изискванията и описва методите за проектиране, монтиране, изпитване и поддържане на пожарогасителни инсталации с пяна с ниска, средна и висока кратност. Системите за пяна могат да се използват за потискане на отделянето на токсични изпарения, но това приложение е извън обхвата на този документ. Този документ предоставя указания за проектирането на различни инсталации с пяна, отнасящи се за лица с познания и опит в избора на пожарогасителни инсталации с пяна, които да бъдат ефективни при защита на специфични опасни конфигурации. За прилагането на този стандарт следва да се извърши оценяване на риска от квалифициран и опитен персонал както за новите, така и за съществуващите системи.

 

Отговорен технически комитет: 

БИС/ТК 1 Пожаро- и взривозащита

28 Jun 2018