Инфо център
Абонирай се за електронния информационен бюлетин на БИС Абонамент

Пътните превозни средства
Накъдето и да погледнеш, можеш да откриеш стандарт!
ISO 14001 - Системи за управление по отношение на околната среда. Практическо ръководство за МСПОбласт на стандартизация: Осветление, Спортни съоръжения

Област на стандартизация:

Осветление, Спортни съоръжения

 

prБДС EN 12193 Светлина и осветление. Осветление на спортни съоръжения

 

Настоящ етап: Официално гласуване - от 05.04.2018 г. до 31.05.2018 г.

 

Прогнозна дата на публикуване на национално ниво: най-късно до 04.03.2019 г.

 

Този документ определя изисквания за осветлението на съоръжения за спортни състезания, провеждани на закрито и на открито, използвано предимно в Европа. Този документ разглежда само изкуственото осветление. Той осигурява стойности за осветлението при проектиране и управление на спортни съоръжения по отношение на осветеност, равномерност, ограничение на заслепяването и цветовите свойства на източниците на светлина. Всички изисквания трябва да се разбират като минимални изисквания. Той дава също методите за измерване на тези стойности; уточняват се и ограниченията при разположението на осветителите за ограничаване на заслепяването при специфични приложения. По отношение на аварийно осветление този документ се позовава на изискванията на EN 1838.

 

Отговорен технически комитет:

БИС/ТК 54 Осветителна техника и електроинсталационни изделия

13 Jun 2018