Инфо център

Етеричните масла
Накъдето и да погледнеш, можеш да откриеш стандарт!
Колекция ISO 55000 Управление на активитеОбласт на стандартизация: Подови покрития

Област на стандартизация:

Подови покрития

 

prБДС EN 1081 Еластични подови покрития. Определяне на електрическото съпротивление

 

Настоящ етап: Официално гласуване - от 05.04.2018 г. до 31.05.2018 г.

 

Прогнозна дата на публикуване на национално ниво: най-късно до 04.03.2019 г.

 

Този документ описва специфични методи за изпитване за определяне на:

а) съпротивление във вертикална посока,

b) съпротивление към земя,

с) повърхностно съпротивление на еластични, ламинирани и модулни многослойни подови покрития след монтиране в пробно тяло или след монтиране.

 

Отговорен технически комитет:

БИС/ТК 81 Пластмаси

13 Jun 2018