Инфо център
Абонирай се за електронния информационен бюлетин на БИС Абонамент

Киберсигурността
Накъдето и да погледнеш, можеш да откриеш стандарт!
Включва текстове от БДС EN ISO 9001:2015 и СД ISO/TS 9002:2016.Област на стандартизация: Защита срещу пожар

Област на стандартизация:

Защита срещу пожар

 

prБДС EN 15004-1 Стационарни пожарогасителни инсталации. Инсталации за гасене с газообразни вещества. Част 1: Проектиране, монтиране и поддържане (ISO 14520-1:2015, с промени)

 

Настоящ етап: Официално гласуване - от 01.03.2018 г. до 26.04.2018 г.

 

Прогнозна дата на публикуване на национално ниво: най-късно до 30.01.2019 г.

Този документ определя изисквания и дава препоръки за проектиране, монтиране, изпитване, поддържане и безопасност на инсталации за гасене с газообразни вещества в сгради, предприятия или други обекти, и съдържа характеристиките на различните гасителни вещества и видовете пожар, за които те са подходяща гасителна среда. Този документ описва инсталации за обемно гасене, отнасящи се главно за сгради, предприятия или други специфични приложения, използвайки непровеждащи електричество газообразни гасителни вещества, които не дават остатък след разпръскване и за които има достатъчно данни, позволяващи валидиране на експлоатационните характеристики и характеристиките за безопасност от съответните независими органи. Този документ не е приложим за потискане на експлозии. Този част на EN 15004 няма за цел да одобрява изброените гасителни вещества от съответните упълномощени органи, тъй като и други гасителни вещества могат да бъдат еднакво приемливи.

 

Отговорен технически комитет:

БИС/ТК 1 Пожаро- и взривозащита

20 Apr 2018