Инфо център

Етеричните масла
Накъдето и да погледнеш, можеш да откриеш стандарт!
Колекция ISO 55000 Управление на активитеОбласт на стандартизация: Стоманени профили

Област на стандартизация:

Стоманени профили

 

prБДС EN 10164 Стоманени изделия с подобрени деформационни характеристики перпендикулярно на повърхността на изделието. Технически условия на доставка

 

Настоящ етап: Официално гласуване - от 15.02.2018 г. до 12.04.2018 г.

 

Прогнозна дата на публикуване на национално ниво: най-късно до 28.01.2019 г.

Този документ определя свойствата на деформация, перпендикулярно на повърхността на продукта. Този документ може да бъде прилаган като допълнение към всички стандарти за продукти, отнасящи се за плоски продукти и профили от напълно спокойни стомани, с изключение на неръждаеми стомани. Той обхваща продукти с номинална дебелина (t) между 15 mm и 400 mm от стомани с установена минимална горна граница на провлачане ReH или условна граница на провлачане Rp0,2 ≤ 960 MPa), за които се изискват подобрени свойства по направление на дебелината. Този документ може да да бъде прилаган за други видове стомана, ако това е съгласувано по време на поръчването. Този документ може да да бъде прилаган за продукти с дебелина между 10 mm ≤ t <15 mm, ако това е съгласувано по време на поръчването.

 

Отговорен технически комитет:

БИС/ТК 17 Черна металургия

05 Apr 2018