Инфо център

Етеричните масла
Накъдето и да погледнеш, можеш да откриеш стандарт!
Колекция ISO 9000 и ISO 10000 Системи за управление на качествотоОбласт на стандартизация: Защитно облекло

Област на стандартизация:

Защитно облекло

 

prБДС EN 1149-5 Защитно облекло. Електростатични свойства. Част 5: Технически изисквания за материала и конструкцията

 

Настоящ етап: Официално гласуване - от 01.02.2018 г. до 29.03.2018 г.

 

Прогнозна дата на публикуване на национално ниво: най-късно до 02.01.2019 г.

Този европейски стандарт определя техническите изисквания за материала и конструкцията на защитно облекло с антиелектростатични свойства, като част от обща заземителна система, чиято цел е да предотвратява нежелани електрически разреждания. Стандартът не е приложим за защитно облекло, предвидено за използване в запалима атмосфера, богата на кислород.

 

Отговорен технически комитет:

БИС/ТК 50 Лични предпазни средства

05 Apr 2018