Инфо център

Етеричните масла
Накъдето и да погледнеш, можеш да откриеш стандарт!
Колекция ISO 55000 Управление на активитеОбласт на стандартизация: Асансьори. Ескалатори

Област на стандартизация:

Асансьори. Ескалатори

 

prБДС EN 13015 Поддържане на асансьори и ескалатори. Правила за инструкции за поддържане

 

Настоящ етап: Официално гласуване - от 15.02.2018 г. до 12.04.2018 г.

 

Прогнозна дата на публикуване на национално ниво: най-късно до 16.01.2019 г.

Този документ определя всички елементи, необходими за изготвяне на инструкциите за дейностите за поддържане, така както е предвидено в 3.1, за новомонтирани пътнически асансьори, товаропътнически асансьори, товарни асансьори само за товари, товарни малки асансьори и ескалатори и подвижни пътнически пътеки. Този европейски стандарт не се прилага за:

a) инструкции за монтиране и демонтиране;

b) всички законови изследвания и изпитвания, основаващи се на националните нормативни актове.

Съществуващите съоръжения не са в обхават на този стандарт, но той може да бъде взет като препоръка.

 

Отговорен технически комитет:

БИС/ТК 66 Асансьори и специална подемно-транспортна техника

05 Apr 2018