Инфо център

Етеричните масла
Накъдето и да погледнеш, можеш да откриеш стандарт!
Включва текстове от БДС EN ISO 9001:2015 и СД ISO/TS 9002:2016.Област на стандартизация: Защита срещу падане и подхлъзване

Област на стандартизация:

Защита срещу падане и подхлъзване

 

prБДС EN 358 Лични предпазни средства за поддържане при работа и предотвратяване на падане от височина. Колани и предпазни въжета за поддържане и ограничаване при работа

 

Настоящ етап: Официално гласуване - от 11.01.2018 г. до 08.03.2018 г.

 

Прогнозна дата на публикуване на национално ниво: най-късно до 11.12.2018 г.

 

Този европейски стандарт се прилага за колани и предпазни въжета, предназначени за поддържане и ограничаване при работа. Той определя изискванията, изпитванията, маркировката и информацията, предоставена от производителя.

 

Отговорен технически комитет:

БИС/ТК 50 Лични предпазни средства

02 Apr 2018