Инфо център

Етеричните масла
Накъдето и да погледнеш, можеш да откриеш стандарт!
Колекция ISO 9000 Системи за управление на качеството – основни стандартиОбласт на стандартизация: Защита срещу пожар

Област на стандартизация:

Защита срещу пожар

 

prСД CEN/TS 54-14 Пожароизвестителни системи. Част 14: Указания за планиране, проектиране, инсталиране, въвеждане в експлоатация, използване и поддържане

 

Настоящ етап: Официално гласуване - от 02.11.2017 г. до 01.02.2018 г.

 

Прогнозна дата на публикуване на национално ниво: най-късно до 02.11.2018 г.

 

Този документ дава указания за прилагането на автоматични пожароизвестителни системи в сгради и около тях. Техническата спецификация обхваща планиране, проектиране, инсталиране, въвеждане в експлоатация, използване и поддържане на системите. Указанията се отнасят за системи, предназначени за защита на живот и/или защита на имущество. Указанията не обхващат спомагателното обслужване като такова. Указанията не обхващат системи, комбиниращи функциите на пожароизвестяването с други не отнасящи се за пожар функции.

 

Отговорен технически комитет:

БИС/ТК 1 Пожаро- и взривозащита

09 Jan 2018