Инфо център
Абонирай се за електронния информационен бюлетин на БИС Абонамент

Киберсигурността
Накъдето и да погледнеш, можеш да откриеш стандарт!
Колекция ISO 55000 Управление на активитеОбласт на стандартизация: Пътна настилка

Област на стандартизация:

Пътна настилка

 

 

prБДС EN 12591 Битуми и битумни свързващи вещества. Технически изисквания за категория пътни битуми

 

Настоящ етап: Официално гласуване - от 24.08.2017 г. до 19.10.2017 г.

 

Прогнозна дата на публикуване на национално ниво: най-късно до 23.07.2018 г.

 

Този европейски стандарт осигурява рамка за специфициране на обхвата от свойства и съответни методи за изпитване на битуми, които са подходящи за употреба в строителството и поддръжка на пътища, летища и други пътни настилки, заедно с изискванията за оценяване и проверка на съответствието на експлоатационните показатели.

 

Отговорен технически комитет:

БИС/ТК 67 „Нефтопродукти и смазочни материали”

04 Oct 2017