Инфо център

Етеричните масла
Накъдето и да погледнеш, можеш да откриеш стандарт!
Колекция ISO 55000 Управление на активитеОбласт на стандартизация: Зърнено-житни и зърнено-бобови култури и продукти, произведени от тях

Област на стандартизация:

Зърнено-житни и зърнено-бобови култури и продукти, произведени от тях

 

prБДС EN 15587 Зърнено-житни култури и зърнено-житни продукти. Определяне на замърсители и примеси в пшеница (Triticum aestivum L.), твърда пшеница (Triticum durum Desf.), ръж (Secale cereale L.), тритикале (Triticosecale Wittmack SPP) и фуражен ечемик (Hordeum vulgare L.)

 

Настоящ етап: Официално гласуване - от 06.07.2017 г. до 31.08.2017 г.

 

Прогнозна дата на публикуване на национално равнище: най-късно до 04.06.2018 г.

 

Този европейски стандарт специфицира термина замърсители и примеси - Besatz (impurities) и описва методите за определяне на техните съставки. Терминът Besatz (замърсители и примеси) се използва като параметър за определени аспекти на качеството при обикновената пшеница (Triticum aestivum L.), твърдата пшеница (Tricitum durum Desf.), ръжта (Secale cereale L.), тритикале (Triticosecale Wittmack SPP) и фуражния ечемик (Hordeum vulgare L.).

Този стандарт ще замени БДС EN 15587:2008+A1:2013.

 

Отговорен технически комитет:

БИС/ТК-32 Селскостопански и хранителни продукти

12 Sep 2017