Инфо център
Обработените кожи
Накъдето и да погледнеш, можеш да откриеш стандарт!
Включва текстове от БДС EN ISO 9001:2015 и СД ISO/TS 9002:2016.Обществено допитване за проект на национално приложение за огъваеми армирани битумни мушами за покривни хидроизолации

 

Обществено допитване за проект на национално приложение за огъваеми армирани битумни мушами за покривни хидроизолации

 

Във връзка с изпълнение на договор № РД-02-29-218/18.07.2017, сключен с Министерството на регионалното развитие и благоустройството, Българският институт за стандартизация обявява за обществено допитване следния проект: prБДС EN 13707:2013/NA:2017 Огъваеми хидроизолационни мушами. Армирани битумни мушами за покривни хидроизолации. Определения и характеристики. Национално приложение (NА) от обхвата на БИС/ТК 61 „Изолации на сгради и строителни съоръжения”.

 

Проектът е разработен на базата на националния практически опит при производството и употребата на огъваеми армирани битумни мушами за покривни хидроизолации и установява националните изисквания за определяне на експлоатационните показатели на съществените характеристики във връзка с предвидената им употреба, като се отчитат изискванията на действащото национално техническо законодателство в областта на строителните продукти.

 

С текста на проекта може да се запознаете тук.

 

Всеки заинтересован може да изпрати становище по проекта най-късно до 23.09.2017 г. по електронната поща на инж. Виолета Михайлова, секретар на БИС/ТК 61, violeta.mihailova@bds-bg.org.

24 Aug 2017