Инфо център
Накъдето и да погледнеш, можеш да откриеш стандарт!
Колекция ISO 55000 Управление на активитеОбществено допитване за проект на национално приложение за огъваеми армирани битумни мушами за покривни хидроизолации

 

Обществено допитване за проект на национално приложение за огъваеми армирани битумни мушами за покривни хидроизолации

 

Във връзка с изпълнение на договор № РД-02-29-218/18.07.2017, сключен с Министерството на регионалното развитие и благоустройството, Българският институт за стандартизация обявява за обществено допитване следния проект: prБДС EN 13707:2013/NA:2017 Огъваеми хидроизолационни мушами. Армирани битумни мушами за покривни хидроизолации. Определения и характеристики. Национално приложение (NА) от обхвата на БИС/ТК 61 „Изолации на сгради и строителни съоръжения”.

 

Проектът е разработен на базата на националния практически опит при производството и употребата на огъваеми армирани битумни мушами за покривни хидроизолации и установява националните изисквания за определяне на експлоатационните показатели на съществените характеристики във връзка с предвидената им употреба, като се отчитат изискванията на действащото национално техническо законодателство в областта на строителните продукти.

 

С текста на проекта може да се запознаете тук.

 

Всеки заинтересован може да изпрати становище по проекта най-късно до 23.09.2017 г. по електронната поща на инж. Виолета Михайлова, секретар на БИС/ТК 61, violeta.mihailova@bds-bg.org.

24 Aug 2017