Инфо център
Обработените кожи
Накъдето и да погледнеш, можеш да откриеш стандарт!
Колекция Оценяване на съответствието – сертификация на системи за управлениеОбществено допитване за проекти на национални приложения от обхвата на БИС/ТК 61 "Изолации на сгради и строителни съоръжения"

 

Обществено допитване за проекти на национални приложения от обхвата на БИС/ТК 61 „Изолации на сгради и строителни съоръжения”

 

Във връзка с изпълнение на договор № РД-02-29-218/18.07.2017, сключен с Министерството на регионалното развитие и благоустройството, Българският институт за стандартизация обявява за обществено допитване следните проекти:

 

prБДС EN 14303:2016/NA:2017 Топлоизолационни продукти за строителни съоръжения и промишлени инсталации. Продукти от минерална вата (MW), произведени в заводски условия. Изисквания. Национално приложение (NА)

Проектът е разработен на базата на националния практически опит при производството и употребата на продукти от минерална вата, произведени в заводски условия, използвани за топлоизолация на строителни съоръжения и промишлени инсталации. Целта е да се установят национални изисквания за определяне на експлоатационните показатели на съществените характеристики във връзка с предвидената употреба на съответните продукти, като се отчитат изискванията на действащото национално техническо законодателство в областта на строителните продукти.

С текста на проекта може да се запознаете тук.

 

prБДС EN 14304:2016/NA:2017 Топлоизолационни продукти за строителни съоръжения и промишлени инсталации. Продукти от гъвкава еластомерна пяна (FEF), произведени в заводски условия. Изисквания. Национално приложение (NА)

Проектът е разработен на базата на националния практически опит при производството и употребата на продукти от гъвкава еластомерна пяна, произведени в заводски условия. използвани за топлоизолация на строителни съоръжения и промишлени инсталации. Целта е да се установят национални изисквания за определяне на експлоатационните показатели на съществените характеристики във връзка с предвидената употреба на съответните продукти, като се отчитат изискванията на действащото национално техническо законодателство в областта на строителните продукти.

С текста на проекта може да се запознаете тук.

 

Всеки заинтересован може да изпрати становище по проектите най-късно до 20.09.2017 г. по електронната поща на инж. Виолета Михайлова, секретар на БИС/ТК 61: violeta.mihailova@bds-bg.org.

21 Aug 2017