Инфо център
Обработените кожи
Накъдето и да погледнеш, можеш да откриеш стандарт!
Включва текстове от БДС EN ISO 9001:2015 и СД ISO/TS 9002:2016.Нов съвместен технически комитет на CEN-CENELEC

Нов съвместен технически комитет на CEN-CENELEC

 

Нов съвместен технически комитет на CEN-CENELEC

 

Създаден е нов съвместен технически комитет CEN-CENELEC/TC 10 Energy-related products - Material Efficiency Aspects for Ecodesign (Продукти, потребяващи енергия. Аспекти по отношение на ефективността на материалите за екодизайн).

 

Обхват на дейност: Разработване на стандарти и стандартизационни документи, свързани със следното:

  • как да се използват стандартите за ефективност на основни материали при разработване на специфичните стандарти за конкретни продукти, потребяващи енергия;
  • термини и определения, свързани с ефективността на материалите;
  • общи методи за оценка на възможността за ремонт, повторно използване и осъвременяване на продукти, потребяващи енергия;
  • общ метод за оценка на способността за повторно производство на продукти, потребяващи енергия;
  • общ метод за деклариране на използването на критични суровини в продукти, потребяващи енергия;
  • методи за предоставяне на информация относно аспектите по отношение на ефективността на материалите на продукти, потребяващи енергия;
  • общ метод за оценка на дела на повторно използваните компоненти в продукти, потребяващи енергия;
  • общи методи за оценка на възможността за рециклиране и възстановяване на продукти, потребяващи енергия;
  • общ метод за оценка на дела на съдържанието на рециклирани материали в продукти, потребяващи енергия;
  • общ метод за оценка на надеждността на продуктите, потребяващи енергия.

 

Повече информация тук.

 

Всеки заинтересован може да се свърже до 15.09.2017 г. с гл. експерт Розалина Халаджова по електронната поща: rozalina.haladzhova@bds-bg.org или на тел.:  02/81 74 565.

25 Jul 2017