Инфо център
Медицинските изделия
Накъдето и да погледнеш, можеш да откриеш стандарт!
Колекция ISO 9000 и ISO 10000 Системи за управление на качествотоОбществено допитване за проект на национално приложение от обхвата на БИС/ТК 61 "Изолации на сгради и строителни съоръжения"

 

Обществено допитване за проект на национално приложение от обхвата на БИС/ТК 61 „Изолации на сгради и строителни съоръжения”

 

Във връзка с изпълнение на договор № РД-02-29-218/18.07.2017, сключен с Министерството на регионалното развитие и благоустройството, Българският институт за стандартизация обявява за обществено допитване следния проект: prБДС EN 15814:2011+A2:2015/NA:2017 Дебелослойни битумно-полимерни покрития за хидроизолация. Определения и изисквания. Национално приложение (NА).

 

Проектът е разработен на базата на националния практически опит при производството и употребата на предварително изготвени дебелослойни битумно-полимерни покрития, използвани за хидроизолация на конструкции под земята. Установяват се национални изисквания за определяне на експлоатационните показатели на съществените характеристики във връзка с предвидената употреба на разглежданите продукти, като се отчитат изискванията на действащото национално техническо законодателство в областта на строителните продукти.

 

С текста на проекта може да се запознаете тук.

 

Всеки заинтересован може да изпрати становище по проекта най-късно до 23.08.2017 г. на електронната поща на инж. Виолета Михайлова, секретар на БИС/ТК 61: violeta.mihailova@bds-bg.org.

24 Jul 2017