Инфо център
Накъдето и да погледнеш, можеш да откриеш стандарт!
Колекция ISO 55000 Управление на активитеПроведе се заседание на БИС/ТК 32 "Селскостопански и хранителни продукти"

Проведе се заседание на БИС/ТК 32 "Селскостопански и хранителни продукти"

 

Проведе се заседание на БИС/ТК 32 „Селскостопански и хранителни продукти”

 

На 14.07.2017 в БИС се проведе заседание на ТК 32 „Селскостопански и хранителни продукти”, на което трябваше да се вземе решение по предложението за нова работна тема „Изменение на стандарт БДС 12:2010 в частта за опаковките”.

 

На заседанието присъстваха необходимият брой членове на техническия комитет, за да бъде решението легитимно. Тъй като по предложението не можа да се постигне консенсус, се пристъпи към гласуване: с квалифицирано мнозинство се взе решение да не се променя стандартът БДС 12:2010 Българско кисело мляко.

14 Jul 2017