Инфо център
Стъклото в строителството
Накъдето и да погледнеш, можеш да откриеш стандарт!
Колекция ISO 9000 и ISO 10000 Системи за управление на качествотоСвиква се Общо събрание на БИС

 

Свиква се Общо събрание на БИС

 

Управителният съвет на Българския институт за стандартизация (БИС) на основание чл.12, ал. 6 от Закона за националната стандартизация (ЗНС) свиква РЕДОВНО ОБЩО СЪБРАНИЕ, което ще се проведе на 21 април 2017 г. (петък) от 11.00 часа в зала „Асен Златаров” на Националния дом на науката и техниката в София, ул. „Г. С. Раковски” 108, етаж 3, при следния дневен ред:

  1. Приемане на членове на БИС
  2. Преустановяване на правата на членове на БИС
  3. Приемане на отчета за дейността на БИС за 2016 г.
  4. Приемане на отчета за изпълнение на бюджета на БИС за 2016 г.
  5. Приемане на бюджета на БИС за 2017 г.
  6. Разни.

 

Регистрацията на упълномощените представители на членовете на БИС започва в 9,30 ч. и ще се извършва срещу представено писмено пълномощно.

 

При липса на кворум на основание чл.13 от ЗНС и чл.30 от Устава на БИС събранието ще се проведе същия ден от 12.00 ч. на същото място и при същия дневен ред.

 

Документите, които ще се разглеждат, са публикувани на интернет страницата на БИС.

 

За контакти: Силвия Тодорова, тел. 02/8174 572, e-mail: members@bds-bg.org и факс 02/8174 508.

 

Покана

11 Apr 2017