Инфо център

Етеричните масла
Накъдето и да погледнеш, можеш да откриеш стандарт!
Колекция ISO 55000 Управление на активитеОбласт на стандартизация: Стоманени тръби

Област на стандартизация:

Стоманени тръби

 

Серия стандарти prБДС EN 10217 Заварени стоманени тръби за работа под налягане. Технически условия на доставка

  • Част 1: Електрозаварени и заварени чрез електродъгово подфлюсово заваряване тръби от нелегирана стомана с определени свойства при стайна температура;
  • Част 2: Електрозаварени тръби от нелегирана и легирана стомана с определени свойства при повишена температура;
  • Част 3: Електрозаварени и заварени чрез електродъгово подфлюсово заваряване тръби от легирана дребнозърнеста стомана с определени свойства при стайна, повишена и ниска температура;
  • Част 4: Електрозаварени тръби от нелегирана стомана с определени свойства при ниска температура;
  • Част 5: Заварени чрез електродъгово подфлюсово заваряване тръби от нелегирана и легирана стомана с определени свойства при повишена температура;
  • Част 6: Заварени чрез електродъгово подфлюсово заваряване тръби от нелегирана стомана с определени свойства при ниска температура.

 

Настоящ етап: Официално гласуване - от 22.09.2016 г. до 17.11.2016 г.

 

Прогнозна дата на публикуване на национално ниво: най-късно до 04.09.2017 г.

 

Серията стандарти EN 10217 определя техническите условия на доставка на съответните заварени тръби.

 

Отговорен технически комитет:

БИС/ТК 17 „Черна металургия”

02 Nov 2016