За нас
Абонирай се за електронния информационен бюлетин на БИС Абонамент

Киберсигурността
Накъдето и да погледнеш, можеш да откриеш стандарт!
Включва текстове от БДС EN ISO 9001:2015 и СД ISO/TS 9002:2016.Превод на европейски стандарти на български език - 2015 г.

ПУБЛИЧНА ПОКАНА,
ПО РЕДА НА ГЛАВА ОСЕМ „А” ОТ ЗОП (ОТМ.), С ПРЕДМЕТ:
Превод на европейски стандарти на български език

 

  1. Публична покана
  2. Техническа спецификация
  3. Методика за оценка на оферти
  4. Документация-образци
  5. Проект на договора
  6. Протокол за разглеждане на офертите
  7. Договор
  8. Констативен протокол от 11.07.2016 г. към Договор
  9. Извършени плащания по Договор № БИС-СД-14/13.10.2015 г.
14 Oct 2016