Инфо център

Пътните превозни средства
Накъдето и да погледнеш, можеш да откриеш стандарт!
Колекция ISO 9000 и ISO 10000 Системи за управление на качествотоОбласт на стандартизация: Техника за използване на слънчева енергия

Област на стандартизация:

Техника за използване на слънчева енергия

 

prСД CEN/TR 16999 Слънчеви енергийни системи за покриви. Изисквания за конструктивни връзки към слънчеви панели

 

Настоящ етап: Официално гласуване - от 24.03.2016 г. до 24.06.2016 г.

 

Прогнозна дата на публикуване на национално равнище: най-късно до 26.09.2016 г.

 

Този технически доклад дава указания за принципите и изискванията на конструктивното проектиране за безопасността и надеждността на конструктивната връзка между панели за слънчева енергия (топлинни или фотоволтаични), които са монтирани върху плоски или скатни покриви.

 

Този технически доклад не включва изисквания за:

  • устойчивостта на покрива, слънчевите панели и връзки по отношение на атмосферните влияния;
  • електрически, топлинни или механични характеристики на слънчевите панели;
  • предпазни мерки срещу пожар на инсталацията.

 

Отговорен технически комитет:

БИС/ТК-61 „Изолации на сгради и строителни съоръжения”

25 May 2016