Инфо център
Абонирай се за електронния информационен бюлетин на БИС Абонамент

Пътните превозни средства
Накъдето и да погледнеш, можеш да откриеш стандарт!
Колекция ISO 9000 Системи за управление на качеството – основни стандартиНово управление на сертификационната система на CEN "Keymark"

Ново управление на сертификационната система на CEN "Keymark"
 
Ново управление на сертификационната система на CEN „Keymark”
 
Keymark е доброволна европейска сертификационна марка, която се използва, за да покаже, че даден продукт или услуга отговаря на съответните европейски стандарти. CEN взе решение да възложи административно управление (но не и собствеността) на Keymark на външна организация. След проведен открит търг ежедневното управление на Keymark по отношение на стандартите на CEN е възложено на DIN CERTCO.
 
Keymark предоставя общоевропейска система за сертификация, която позволява на потребители и купувачи да определят кои продукти и услуги отговарят на съответните европейски стандарти. Keymark е сертификационна марка, успешно разработена за определени групи продукти (по-специално в строителния сектор) и предлага възможности за навлизане на пазара и в други области.
 
Keymark е схема за сертификация от трета страна (тип 5), както е предвидено в международния стандарт ISO/IEC 17067. CEN и CENELEC притежават съвместно Keymark, а схемите за сертификация се прилагат от акредитирани органи за сертификация и лаборатории за изпитване в 18 различни европейски страни.
 
От подписването на договора за услуги в края на месец май 2015 г. DIN CERTCO е основният център за контакт по всички въпроси, свързани с Keymark в областта на CEN. DIN CERTCO са отговорни както за поддръжката на уебсайта на Keymark, базата данни, така и за цялостната координация между различните схеми за Keymark, и органите за сертификация  и лабораториите за изпитване, действащи в рамките на тези схеми.
 
Управлението на Keymark във връзка с европейските стандарти, публикувани от CENELEC, остава непроменено.
 
Повече информация за Keymark може да намерите тук
Повече информация за DIN CERTCO може да намерите тук
 
Източник: CEN
01 Sep 2015