Полезнa информация
Управление на риска
Накъдето и да погледнеш, можеш да откриеш стандарт!
Колекция Оценяване на съответствието – сертификация на системи за управлениеСеминари и обучения

 
Предстоящи семинари
 
Темите са актуализирани по предложение на секретарите на БИС/ТК и са съобразени с интересите на бизнеса в България. Целта е на участниците в семинарите да се предложи актуална информация, практически насоки и указания във връзка с процедурите по въвеждане и прилагане на стандартите, както и информация за участие в дейността по стандартизация.

 

Проведени семинари през 2016 г.
 
Тема
Дата
1.
Как да прилагаме новия стандарт за системи за управление на частната дейност за сигурност и охрана – ISO/TC 18788:2015?
08.04.2016 г.
2.
Национални изисквания за влагането на строителните продукти в строежите. Изисквания към строителните продукти в документацията за обществени поръчки
20.06.2016 г.
3.
Промени, философия и нови изисквания на петото издание на стандарта ISO 9001:2015 – Указания за прехода на Международния Акредитационен Форум (IAF) и Техническият комитет на ISO за управление на качеството – ISO/TC 176/SC2
06.10.2016 г.
4.
Медицински туризъм – обхват и добри практики
11.11.2016 г.
5.
Изисквания за екодизайн и етикетиране за енергийна ефективност на битови електрически уреди
25.11.2016 г.

 

 
На участниците в организираните от БИС мероприятия се издават удостоверения.

 

Събитията се провеждат при наличие на достатъчен брой желаещи.
 
Информация за конкретно мероприятие ще бъде оповестена своевременно на сайта на БИС.
 
Българският институт за стандартизация организира обучения и семинари по заявка на компании и организации. Темата се заявява от клиента, а лекторите и програмата се предлагат от БИС и се съгласуват с възложителя. Цената се определя по договаряне в зависимост от броя на участниците.
 
Семинарите се провеждат в Центъра за срещи, конференции и обучения на БИС.
 
Графикът подлежи на актуализиране. Всеки заинтересован може да предложи и други теми, по които да бъдат организирани семинари.
 
За повече информация следете в сайта на БИС www.bds-bg.org.
 
За контакти: Ивелина Никова, тел.: 02/ 8174 571, e-mail: ivelina.nikova@bds-bg.org
22 Feb 2017