Полезнa информация
Абонирай се за електронния информационен бюлетин на БИС Абонамент

Пътните превозни средства
Накъдето и да погледнеш, можеш да откриеш стандарт!
Колекция ISO 55000 Управление на активитеСеминари и обучения

 

Планирани семинари за 2019 г.

 

За 2019 г. БИС предлага  на своите клиенти актуална информация, практически насоки и указания във връзка с процедурите по въвеждане и прилагане на стандартите, както и информация за участие в дейността по стандартизация. В тази връзка обявяваме следните теми за семинари: 

 

1.

„Принципи и управление на риска при провеждане на одити на системи за управление в новото издание на БДС EN ISO 19011:2018”

м. март-април

2.

„Запознаване с новото издание на БДС ISO 31000:2018 и промените, свързани с принципите, рамката и процеса на управление на риска”

м. май

 

На участниците в организираните от БИС мероприятия се издават сертификати.

 

Събитията се провеждат при наличие на достатъчен брой желаещи.

 

Информация за всяко конкретно мероприятие ще бъде оповестявана своевременно на интернет страницата на БИС.

 

Българският институт за стандартизация организира обучения и семинари по заявка на компании и организации. Темата се заявява от клиента, а лекторите и програмата се предлагат от БИС и се съгласуват с възложителя. Цената се определя по договаряне в зависимост от броя на участниците.

 

Семинарите се провеждат в Центъра за срещи, конференции и обучения на БИС.

 

Графикът подлежи на актуализиране. Всеки заинтересован от дадена област може да предложи тема за семинар.

 

За контакти и информация: Ивелина Никова, тел.: 02/8174 571, e-mail:  ivelina.nikova@bds-bg.org

 

 

12 Mar 2018