Полезнa информация
Стандартите и сигурността
Накъдето и да погледнеш, можеш да откриеш стандарт!
Колекция ISO 9000 Системи за управление на качеството – основни стандартиСеминари и обучения

 
Планирани семинари за 2017 г.
 
Обявените теми са предложени от секретарите на БИС/ТК и са съобразени с интересите на бизнеса в България. Нашата цел е в семинарите да се предложи актуална информация, практически насоки и указания във връзка с процедурите по въвеждане и прилагане на стандартите, както и информация за участие в дейността по стандартизация.
 
Тема
Дата
1.
Сгради с близко до нулата потребление на енергия (СБНПЕ) – политики, перспективи, технологии
април
2.
Новата наредба на МРРБ за физическа сигурност на строежите. Националните стандарти за технически изисквания за проектиране и влагане на продукти за физическа защита
12.05.2017 г.
3.
Прилагане на принципите и методите за управление на риска - ISO 31000 за изпълнение на изискванията на ISO 9001:2015. Действия за овладяване на рисковете и възможностите
май
4.
Добавъчни материали за бетон и разтвори
май - юни
5.
Приложение на стандартите ISO 22000 и ISO 19011 в хранителната индустрия. Обучение по стандартите за безопасност на хранителните продукти
октомври - ноември

 

 
На участниците в организираните от БИС мероприятия се издават сертификати.

 

Събитията се провеждат при наличие на достатъчен брой желаещи.
 
Информация за всяко конкретно мероприятие ще бъде оповестена своевременно на сайта на БИС.
 
Българският институт за стандартизация организира обучения и семинари по заявка на компании и организации. Темата се заявява от клиента, а лекторите и програмата се предлагат от БИС и се съгласуват с възложителя. Цената се определя по договаряне в зависимост от броя на участниците.
 
Семинарите се провеждат в Центъра за срещи, конференции и обучения на БИС.
 
Графикът подлежи на актуализиране. Всеки заинтересован може да предложи теми, по които да бъдат организирани семинари.
 
За повече информация следете в сайта на БИС www.bds-bg.org.
 
За контакти: Ивелина Никова, тел.: 02/ 8174 571, e-mail: ivelina.nikova@bds-bg.org
10 Apr 2017