Български институт за стандартизация - БИС
Полезнa информация
Медицинските изделия
Накъдето и да погледнеш, можеш да откриеш стандарт!
Колекция ISO 9000 Системи за управление на качеството – основни стандартиСеминари и обучения

Планирани семинари за 2018 г.

 

За 2018 г. целта на БИС е да предложи на своите клиенти актуална информация, практически насоки и указания във връзка с процедурите по въвеждане и прилагане на стандартите, както и информация за участие в дейността по стандартизация. В тази връзка обявяваме следните теми за семинари:

 

1.

Обучение по стандартите за системи за управление сигурността на информацията - ISO/IEC 27000

май-юни

2.

Промени в новото издание на стандарта за управление на риска ISO 31000:2018

май-септември

3.

Нов международен стандарт в областта на системи за управление на здраве и безопасност при работа – ISO 45001:2018

май-юни

 

На участниците в организираните от БИС мероприятия се издават сертификати.

 

Събитията се провеждат при наличие на достатъчен брой желаещи.

 

Информация за всяко конкретно мероприятие ще бъде оповестена своевременно на сайта на БИС.

 

Българският институт за стандартизация организира обучения и семинари по заявка на компании и организации. Темата се заявява от клиента, а лекторите и програмата се предлагат от БИС и се съгласуват с възложителя. Цената се определя по договаряне в зависимост от броя на участниците.

 

Семинарите се провеждат в Центъра за срещи, конференции и обучения на БИС.

 

Графикът подлежи на актуализиране. Всеки заинтересован може да предложи теми, по които да бъдат организирани семинари.

 

За повече информация следете в сайта на БИС www.bds-bg.org

 

За контакти: Ивелина Никова, тел.: 02/8174 571, e-mail:  ivelina.nikova@bds-bg.org

 

Проведени семинари през 2018 г.

 

1.

Запознаване с изискванията и промените за компетентност на лабораториите за изпитване и калибриране в новия БДС EN ISO/IEC 17025:2018

27.02.2018 г.

12 Mar 2018