Услуги
Стандартите и сигурността
Накъдето и да погледнеш, можеш да откриеш стандарт!
Колекция ISO 9000 Системи за управление на качеството – основни стандартиДруги издания

ISO 21101 - Приключенски туризъм - Системи за управление на безопасността - Практическо ръководство за МСП

ISO 21101 - Приключенски туризъм - Системи за управление на безопасността - Практическо ръководство за МСП

Този наръчник предлага ръководство и примери, стъпка по стъпка, които да подпомогнат малките и средните предприятия, предлагащи приключенски туризъм, да разработят, внедрят и подобряват система за управление на безопасността.
Моля, да имате предвид, че доставката на изданието отнема средно 15 дни.


84.00 лв.     Купи
ISO 50001 Системи за управление на енергията. Практическо ръководство за МСП

ISO 50001 Системи за управление на енергията. Практическо ръководство за МСП

Предназначено да се използва заедно с ISO 50001 Системи за управление на енергията. Изисквания с указания за прилагане, ръководството предлага конкретни примери и насоки за МСП при изпълнението на мерки за енергийна ефективност, без да бъдат извършвани инвестиции в нови технологии и системи.
Моля, да имате предвид, че доставката на изданието отнема средно 15 дни.


84.00 лв.     Купи
Техническа конкурентноспособност на промишлените продукти в ЕС

Техническа конкурентноспособност на промишлените продукти в ЕС

Тематичен сборник, засягащ следните теми: Европейски съюз и единен пазар, европейско и национално техническо законодателство, техническа стандартизация, типове стандартизирани системи за управление, оценяване на съответствието на продукти, системи и на персонал, акредитация и нотификация на органи за оценяване на съответствието, модулен подход за оценяване на съответствието и свободно движение, отговорност за продукта и надзор на пазара.


36.00 лв.     Купи
ISO 31000 Управление на риска. Практически наръчник за малки и средни предприятия

ISO 31000 Управление на риска. Практически наръчник за малки и средни предприятия

БИС Ви предоставя възможност да закупите ISO 31000 Управление на риска. Практически наръчник за малки и средни предприятия (книжно издание на английски език). Това издание е разработено като допълнение към основния стандарт ISO 31000 Управление на риска. Принципи и указания. То е структурирано като контролен списък с поредица от въпроси и свързаните с тях дейности, които водят потребителите към създаването на успешна система за управление на риска.

Моля, да имате предвид, че доставката на изданието отнема средно 15 дни.


84.00 лв.     Купи
Каталог на БДС за 2017 г. (CD)

Каталог на БДС за 2017 г. (CD)

Каталог на българските стандарти за 2017 г. на CD - цената е за 2 издания. Той включва библиографска информация за действащите и отменените български стандарти и дава възможност за търсене по различни критерии. Актуализира се на 6 месеца.

Забележка: Членовете на БИС получават безплатно Официалния бюлетин на БИС и по заявка Каталога на българските стандарти съгласно чл. 23 от Устава на БИС.

За да се абонирате, може да се свържете с нас на факс 02/873 55 97 или по електронната поща info@bds-bg.org.


86.40 лв.     Купи
Официален бюлетин за 2017 г. - 12 броя

Официален бюлетин за 2017 г. - 12 броя

Цената на годишния абонамент включва 12 броя.

От 2017 г. Официалният бюлетин на БИС ще бъде издаван в електронен вариант (pdf файл) и ще се изпраща на посочен от получателя имейл.

Забележка: Членовете на БИС получават безплатно Официалния бюлетин на БИС и по заявка Каталога на българските стандарти съгласно чл. 23 от Устава на БИС.

За да се абонирате, може да се свържете с нас на факс 02/873 55 97 или по електронната поща info@bds-bg.org.


129.60 лв.     Купи
OHSAS 18002:2008

OHSAS 18002:2008

OHSAS 18002:2008 Системи за управление на здравето и безопасността при работа. Указания за внедряване на OHSAS 18001:2007


36.00 лв.     Купи
Австрийски стандарт за гипсови плочи ONORM B 3415:2009

Австрийски стандарт за гипсови плочи ONORM B 3415:2009

Официално издание на български език на ONORM B 3415 "Гипсови плочи и системи от гипсови плочи"


84.00 лв.     Купи
„ISO 14001 Системи за управление на околната среда. Списък за проверка, лесен за използване от малките предприятия. Готови ли сте?”

„ISO 14001 Системи за управление на околната среда. Списък за проверка, лесен за използване от малките предприятия. Готови ли сте?”

Изданието е адресирано към малките и средните предприятия, които желаят да подобрят своята дейност с оглед въздействието им върху околната среда. На достъпен език са представени предимствата от внедряването на система за управление на околната среда, дадени са и насоки как да се постигне това.


10.00 лв.     Купи
Списание

Списание "БДС Компас" - брой 11-12, 2010 г.

Темата на този брой на "БДС Компас" е Храни


4.00 лв.     Купи
Списание

Списание "БДС Компас" - 10ти брой - 2010 г.

Темата на десетия брой за 2010 г. на "БДС Компас" е Бетон и разтвори


4.00 лв.     Купи
Списание

Списание "БДС Компас" - 9ти брой - 2010 г.

Темата на деветия брой за 2010 г. на "БДС Компас" е Лични предпазни средства


4.00 лв.     Купи
Списание

Списание "БДС Компас" - брой 7-8, 2010 г.

Темата на този брой на "БДС Компас" е Информационни и комуникационни технологии


4.00 лв.     Купи
Списание

Списание "БДС Компас" - 6ти брой - 2010 г.

Темата на шестия брой за 2010 г. на "БДС Компас" е Пожаробезопасност


4.00 лв.     Купи
Списание

Списание "БДС Компас" - 5ти брой - 2010 г.

Темата на петия брой за 2010 г. на "БДС Компас" е Светът на мебелите


4.00 лв.     Купи
Списание

Списание "БДС Компас" - 4ти брой - 2010 г.

Темата на четвъртия брой за 2010 г. на "БДС Компас" е Пощенски услуги


4.00 лв.     Купи
Списание

Списание "БДС Компас" - 3ти брой - 2010 г.

Темата на третия брой за 2010 г. на "БДС Компас" е Спорт и свободно време


4.00 лв.     Купи
Списание

Списание "БДС Компас" - 2ри брой - 2010 г.

Темата на втория брой за 2010 г. на "БДС Компас" е Хартия и опаковки


4.00 лв.     Купи
Поредица от 10 сборника

Поредица от 10 сборника "Еврокодове"

Сборниците „Еврокодове” са поредица от десет книги и са предназначени за студенти, обучаващи се в областта на строителните конструкции, и преподаватели. Повече информация тук.

От февруари 2014 г. БИС започна допечатване на изчерпаните части. Досега са отпечатани допълнителни бройки от кн. 6, 2 и 1, предстои отпечатване на кн. 3. При допечатването се прави следната актуализация на информацията:

  • от изданията отпадат националните приложения и поправките (AC), които са свободно достъпни на нашия сайт;
  • добавят се издадени вече изменения (A1), при необходимост.

Всеки сборник може да бъде закупен поотделно на посочената в таблицата по-долу цена. При закупуване на комплект от десет сборника цената е 360 лв. с ДДС. За закупуване може да се свържете с нас на тел.: 02/8174-525, 02/8174-526 и факс: 02/873 55 97 или по електронната поща: info@bds-bg.org.

Цени на сборници с ДДС
Цена на комплект 10 сборника: 360 лв. Купи
Сборник 1
Сборник 2
Сборник 3
Сборник 4
Сборник 5
40 лв. Купи
30 лв. Купи
40 лв. Купи
30 лв. Купи
30 лв. Купи
Сборник 6
Сборник 7
Сборник 8
Сборник 9
Сборник 10
30 лв. Купи
45 лв. Купи
40 лв. Купи
45 лв. Купи
30 лв. Купи


Списание

Списание "БДС Компас" - 1ви брой - 2010 г.

Темата на първия брой за 2010 г. на "БДС Компас" е Eнергийната ефективност


4.00 лв.     Купи
Списание

Списание "БДС Компас" - четвърти брой - 2009 г.

Темата на четвъртия брой на "БДС Компас" е безопасност на детските играчки


7.00 лв.     Купи
NF S 31-131

NF S 31-131 "Акустика. Шум от инфраструктурите на наземния транспорт"

NF S 31-131 "Акустика. Шум от инфраструктурите на наземния транспорт" - превод на български език на френския стандарт


75.60 лв.     Купи
Директиви и свързаните с тях стандарти

Директиви и свързаните с тях стандарти

Книжка от поредицата на Европейския комитет за стандартизация "Търговия с Европа и на нейните пазари" - на български език


7.00 лв.     Купи
Списание

Списание "БДС Компас" - трети брой - 2009 г.

Темата на третия брой на "БДС Компас" е Еврокодовете - норми за проектиране на строителни конструкции.


5.00 лв.     Купи
Списание

Списание "БДС Компас" - втори брой - 2009 г.

Темата на втория брой на "БДС Компас" е оценяване на съответствието.


7.00 лв.     Купи
Списание

Списание "БДС Компас" - Сигнален брой

Списание "БДС Компас" - Сигнален брой


7.00 лв.     Купи
Европейска стандартизация в глобален контекст

Европейска стандартизация в глобален контекст

Специализирано издание за европейската стандартизация в глобален контекст


6.00 лв.     Купи
Ползите от стандартите

Ползите от стандартите

Специализирано издание за ползите от стандартите


6.00 лв.     Купи
Маркировки на продукти и сертификация на системи

Маркировки на продукти и сертификация на системи

Специализирано издание за маркировки на продукти и сертификация на системи


6.00 лв.     Купи
OHSAS 18001:2007

OHSAS 18001:2007

OHSAS 18001:2007 Системи за управление на здравето и безопасността при работа. Изисквания


8.40 лв.     Купи
ISO 9001:2000 Практическо ръководство за услуги

ISO 9001:2000 Практическо ръководство за услуги

Практическо ръководство за организации, предоставящи услуги - на български език


20.40 лв.     Купи
ISO 9001 за малките и средните предприятия

ISO 9001 за малките и средните предприятия

Ръководство на български език


36.00 лв.     Купи