Услуги

Етеричните масла
Накъдето и да погледнеш, можеш да откриеш стандарт!
Колекция Оценяване на съответствието – сертификация на системи за управлениеКолекции от стандарти

Колекция от стандарти за управление на проекти, програми и портфолиа

Колекция от стандарти за управление на проекти, програми и портфолиа

Предлаганата колекция съдържа официалните издания на български език на основните стандарти, които съдържат насоки относно основните принципи за управление на проекти, програми и портфолиа. Предназначена  е за различни организации независимо от естеството им на дейност.

Колекцията се предлага на CD на, цена 120 лв. с ДДС.

Повече информация тук


120.00 лв.     Купи
Колекция стандарти Сигурност на обществото и гражданите - актуализирана на 20.09.2018 г.

Колекция стандарти Сигурност на обществото и гражданите - актуализирана на 20.09.2018 г.

Колекцията включва официалните издания на български език на стандартите от серията 22300. Те съдържат терминология, изисквания и указания за управление на непрекъснатостта на дейността на фирмите и организациите в условия на кризи и при извънредни ситуации, а също така и изисквания за реакция при инциденти.

Цената на диска е 96 лв. с ДДС, което представлява 65 % отстъпка спрямо закупуването на стандартите отделно.

Повече информация


96.00 лв.     Купи
Колекция ISO 55000 Управление на активите

Колекция ISO 55000 Управление на активите

Колекцията включва официалните издания на български език на основните стандарти от серията ISO 55000 Управление на активите, в които се съдържат принципи, терминология, методи и указания за практическото прилагане на системите за управление на активите във всяка една организация.

Цената на диска е 110 лв. с ДДС, като отстъпката е 33% в сравнение със закупуването на стандартите поотделно. Повече информация


110.00 лв.     Купи
Колекция ISO 31000 Управление на риска – основни стандарти - актуализирана на 19.03.2018

Колекция ISO 31000 Управление на риска – основни стандарти - актуализирана на 19.03.2018

Колекцията включва официалните издания на български език на най-прилаганите стандарти и стандартизационни документи от серията ISO 31000 Управление на риска, в които са съдържат принципите, терминологията, методите и указания за практическото прилагане на управлението на риска. Колекцията е предназначена за организации с различен предмет на дейност и големина, които се стремят към подобряване на своите функции чрез прилагане на практика на управлението на риска.

Цената на диска е 129 лв. с ДДС, като отстъпката е 65 % в сравнение със закупуването на стандартите по отделно.

Повече информация тук


129.00 лв.     Купи
Колекция Оценяване на съответствието – сертификация на системи за управление - актуализирана на 28.06.2017

Колекция Оценяване на съответствието – сертификация на системи за управление - актуализирана на 28.06.2017

Актуализираната колекция от стандарти със заглавие „Оценяване на съответствието – сертификация на системи за управление” предоставя официалните издания на български език на стандартите и стандартизационните документи, свързани с практическото прилагане на оценяването на съответствието и сертификацията на системи за управлението на качеството. Включен е основният стандарт БДС EN ISO/IEC 17021-1:2015 с изисквания към органите, извършващи одит и сертификация на системи за управление не само в областта на качеството, но и в останалите области като околна среда, здраве и безопасност при работа и др. Добавени са изданията на български език на БДС ISO/IEC 17021-2:2017 и БДС ISO/IEC 17021-3:2017.

Цената е 120 лв. с ДДС, като отстъпката е 51% в сравнение със закупуването на стандартите по отделно.

Повече информация тук.


120.00 лв.     Купи
Колекция ISO 9000 Системи за управление на качеството – основни стандарти - актуализирана -  август 2018 г.

Колекция ISO 9000 Системи за управление на качеството – основни стандарти - актуализирана - август 2018 г.

Дискът с колекция от стандарти със заглавие „ISO 9000 Системи за управление на качеството – основни стандарти” е актуализиран и съдържа официалните издания на български език на стандартите/стандартизационни документи, свързани с практическото прилагане на системите за управлението на качеството. Колекцията е разширена с включването на СД ISO/TS 9002:2016. Целта на колекцията е да подпомогне фирмите да приспособят своите системи за управление на качеството към най-новите изисквания на стандартите за качество, като успешно преминат от етапа на ефикасност към постигане на ефективност и устойчив успех чрез усъвършенстване на системите за управление на качество. Цената на диска е 210 лв. с ДДС, което представлява 60 % отстъпка в сравнение със закупуването на стандартите отделно. Повече информация тук.


210.00 лв.     Купи
Колекция Социална отговорност и околна среда - актуализирана на 24.03.2017

Колекция Социална отговорност и околна среда - актуализирана на 24.03.2017

Предлаганият диск с колекция от стандарти, озаглавен "Социална отговорност и околна среда", е актуализиран и съдържа официалните издания на български език на стандарти, които предоставят указания, свързани с практическото прилагане на социалната отговорност по отношение на управлението на околната среда и дават обща рамка за подпомагане на организациите при систематично решаване на въпроси относно устойчивото развитие и околната среда. В колекцията е добавено изданието на български език на БДС EN ISO 14004:2016.

Цената на CD e 180 лв. с ДДС, което спестява 65%, ако стандартите се купуват поотделно.

Повече информация тук.


180.00 лв.     Купи
Колекция Безопасност на играчки - актуализирана - август 2018 г.

Колекция Безопасност на играчки - актуализирана - август 2018 г.

Колекцията от стандарти „Безопасност на играчки” съдържа официалните издания на петте най-приложими стандарти от серията EN 71 „Безопасност на играчки”, които са основно средство за изпълнение на най-новите изисквания на Европейската директива 2009/48/ЕС относно безопасността на детските играчки. Цената на CD e 210 лв. с ДДС, което е с 60% по-изгодно в сравнение, ако се купуват стандартите отделно. За повече информация тук.


210.00 лв.     Купи
Колекция Опазване на културното наследство - Основополагащи стандарти

Колекция Опазване на културното наследство - Основополагащи стандарти

Този първи диск от колекцията с общо заглавие „Опазване на културното наследство” съдържа изданията на български език на най-важните стандарти от обхвата на БИС/ТК 94 „Опазване на културното наследство. Дискът, озаглавен „Основополагащи стандарти”, може да закупите на цена 80 лв. с ДДС, което спестява 70% от общата цена на стандартите. Кои стандарти са включени в диска може да видите тук.


80.00 лв.     Купи
Колекция Опазване на културното наследство - Методи за изпитване и средства за консервационни работи

Колекция Опазване на културното наследство - Методи за изпитване и средства за консервационни работи

Предлаганият втори диск „Методи за изпитване и средства за консервационни работи” е част от колекцията стандарти с общо заглавие „Опазване на културното наследство” от обхвата БИС/ТК 94 „Опазване на културното наследство. Той включва изданията на български език на специфични стандарти, определящи методи за изпитване. Дискът може да закупите на цена 75 лв. с ДДС, което спестява 70% от общата цена на стандартите. Кои стандарти са включени в диска може да видите тук.


75.00 лв.     Купи
Колекция от стандарти ISO/IEC 27000 - Системи за управление на сигурността на информацията - актуализирана на 19.10.2018 г.

Колекция от стандарти ISO/IEC 27000 - Системи за управление на сигурността на информацията - актуализирана на 19.10.2018 г.

Предлаганият диск представлява колекция, озаглавена ”ISO/IEC 27000 - Системи за управление на сигурността на информацията” и е четвърто актуализирано издание в електронен формат на официалните издания на основните стандарти за системи за управление на сигурността на информацията (СУСИ). Цената на диска е 348 лева, което спестява 57 %, ако се закупят стандартите поотделно. Повече информация тук


348.00 лв.     Купи
Колекция от стандарти ISO 22000 - Системи за управление на безопасността на хранителните продукти - актуализирана на 19.09.2018 г.

Колекция от стандарти ISO 22000 - Системи за управление на безопасността на хранителните продукти - актуализирана на 19.09.2018 г.

Предлаганият диск с колекция стандарти от серията ISO 22000 е актуализиран и съдържа официалните издания на български език на основни стандарти и стандартизационни документи, свързани със системите за управление на безопасността на хранителните продукти. В тях се съдържат принципите, изискванията и критериите, които трябва да спазва всяка организация, в която е внедрена системата за управление на безопасността на храните, препоръки как тя да произвежда безопасни хранителни продукти и информация за органите, извършващи одит и сертификация.
Цената на диска е 150 лв. с ДДС, което представлява 52 % отстъпка в сравнение със закупуването на стандартите отделно. Повече информация - тук


150.00 лв.     Купи