Полезнa информация

Обществено допитване

Назад

Проекти на международни стандарти на етап обществено допитване, обявени в ISO

Съгласно Директивите на ISO/IEC и Правилата за работа по националната стандартизация, БИС обявява обществено допитване по проекти на ISO (за проекти на технически комитети в които България е член (Р и O). С цел осигуряване на прозрачност в работата по стандартизация и вземане под внимание на мнението на всички заинтересовани от международните стандарти в страната, БИС предоставя пълния тескт на проектите за стандарти.
Всеки заинтересован може да се запознае с интересуващия го проект в библиотеката на БИС безплатно или да получи копие по електронната поща срещу редуцирано заплащане. Мнение относно съдържанието на стандартите може да бъде изразено на адреса на секретаря на БИС/ТК* в посочения краен срок за мнение.

*Информация за контакт със секретаря на съответния БИС/ТК може да се намери на интернет страницата на БИС: www.bds-bg.org/bg/tc/index.php.


TC № на проекта на стандарт Заглавие Краен срок за мнения БИС/ТК/ПС
ISO/TC 21/SC 3 ISO/DIS 7240-17 Fire detection and fire alarm systems - Part 17: Transmission path isolators ТК-1
ISO/TC 21/SC 8 ISO/DIS 14520-5 Gaseous fire-extinguishing systems - Physical properties and system design - Part 5: FK-5-1-12 extinguishant ТК-1
ISO/TC 21/SC 8 ISO/DIS 14520-8 Gaseous fire-extinguishing systems - Physical properties and system design - Part 8: HFC 125 extinguishant ТК-1
ISO/TC 21/SC 8 ISO/DIS 14520-9 Gaseous fire-extinguishing systems - Physical properties and system design - Part 9: HFC 227ea extinguishant ТК-1
ISO/TC 21/SC 8 ISO/DIS 14520-10 Gaseous fire-extinguishing systems - Physical properties and system design - Part 10: HFC 23 extinguishant ТК-1
ISO/TC 92/SC 2 ISO/DIS 834-2 Fire-resistance tests - Elements of building construction - Part 2: Requirements and recommendations for measuring furnace exposure on test samples ТК-1
ISO/TC 131/SC 4 ISO/DIS 4399 Fluid power systems and components - Connectors and associated components - Nominal pressures ТК-2
ISO/TC 131/SC 5 ISO/DIS 10094-1 Pneumatic fluid power - Electro-pneumatic pressure control valves - Part 1: Main characteristics to include in the supplier's literature ТК-2
ISO/TC 10/SC 6 ISO/DIS 6414 Technical product documentation (TPD) - Technical drawings for glassware ЕРГ 2
ISO/TC 71/SC 1 ISO/DIS 1920-14 Testing of concrete - Part 14: Setting time of concrete mixtures by resistance to penetration ТК-5
ISO/TC 71/SC 1 ISO/DIS 20290-4 Aggregates for concrete - Test methods for mechanical and physical properties - Part 4: Determination of ten per cent fines value (TFV) ТК-5
ISO/TC 71/SC 8 ISO/DIS 13315-6 Environmental management for concrete and concrete structures - Part 6: Use of concrete structures ТК-5
ISO/TC 60/SC 2 ISO/DIS 6336-1 Calculation of load capacity of spur and helical gears - Part 1: Basic principles, introduction and general influence factors ЕРГ 5
ISO/TC 60/SC 2 ISO/DIS 6336-2 Calculation of load capacity of spur and helical gears - Part 2: Calculation of surface durability (pitting) ЕРГ 5
ISO/TC 60/SC 2 ISO/DIS 6336-3 Calculation of load capacity of spur and helical gears - Part 3: Calculation of tooth bending strength ЕРГ 5
ISO/TC 60/SC 2 ISO/DIS 6336-6 Calculation of load capacity of spur and helical gears - Part 6: Calculation of service life under variable load ЕРГ 5
ISO/TC 71/SC 1 ISO/DIS 20290-2 Aggregates for concrete - Test methods for mechanical and physical properties - Part 2: Method for determination of resistance to fragmentation by Los Angeles Test (LA-Test) ТК-5
ISO/TC 71/SC 1 ISO/DIS 20290-3 Aggregates for concrete - Test methods for mechanical and physical properties - Part 3: Determination of aggregate crushing value (ACV) ТК-5
ISO/TC 71/SC 6 ISO/DIS 10406-3 Fibre-reinforced polymer (FRP) reinforcement of concrete - Test methods - Part 3: CFRP strips ТК-5
ISO/TC 71/SC 6 ISO/DIS 21914 Test methods for fibre-reinforced cementitious composites - Bending moment-curvature curve by four-point bending test ТК-5
ISO/TC 69 ISO/DIS 16269-5 Statistical interpretation of data - Part 5: Techniques of estimation and tests relating to means and variances ТК-12
ISO/TC 69/SC 6 ISO/DIS 5725-4 Accuracy (trueness and precision) of measurement methods and results - Part 4: Basic methods for the determination of the trueness of a standard measurement method ТК-12
ISO/TC 22/SC 33 ISO/DIS 19585 Heavy commercial vehicles and buses - Vehicle dynamics simulation and validation - Steady-state circular driving behavior ТК-14
ISO/TC 22/SC 33 ISO/DIS 19586 Heavy commercial vehicles and buses - Vehicle dynamics simulation and validation - Lateral dynamic stability of vehicle combinations ТК-14
ISO/TC 22/SC 41 ISO/DIS 21058 Road vehicles - Dimethyl Ether (DME) refuelling connector ТК-14
ISO/TC 22/SC 32 ISO/DIS 8820-12 Road vehicles - Fuse-links - Part 12: Fuse-links with tabs (blade type) Type C (medium), Type E (high current) and Type F (miniature) ТК-14
ISO/TC 22/SC 32 ISO/DIS 8820-13 Road vehicles - Fuse-links - Part 13: Fuse-links with tabs (blade type) Type P (sub miniature three tabs) ТК-14
ISO/TC 22/SC 32 ISO/DIS 22565 Road vehicles - Durability test method of starter relay for stop and start system ТК-14
ISO/TC 22/SC 39 ISO/DIS 21956 Road vehicles - Ergonomics aspects of transport information and control systems - Human machine interface specifications for keyless ignition systems ТК-14
ISO/TC 22/SC 37 ISO/DIS 21782-6 Electrically propelled road vehicles - Test specification for electric propulsion components - Part 6: Operating load testing of motor and inverter ТК-14
ISO/TC 70 ISO/DIS 6798-1 Reciprocating internal combustion engines - Measurement of sound power level using sound pressure - Part 1: Engineering method ТК-14
ISO/TC 70 ISO/DIS 6798-2 Reciprocating internal combustion engines - Measurement of sound power level using sound pressure - Part 2: Survey method ТК-14
ISO/TC 22/SC 31 ISO/DIS 14229-8 Road vehicles - Unified diagnostic services (UDS) - Part 8: USD on Clock eXtension Peripheral Interface (UDSonCXPI) ТК-14
ISO/TC 22/SC 32 ISO/DIS 19072-2 Road vehicles - Connection interface for pyrotechnic devices, two-way and three-way connections - Part 2: Test methods and general performance requirements ТК-14
ISO/TC 22/SC 38 ISO/DIS 21755-2 Motorcycles - Measurement method for evaporative emissions - Part 2: Measurement method by using permeation test procedure ТК-14
ISO/TC 22/SC 41 ISO/DIS 22760-1 Road vehicles - Dimethyl Ether (DME) fuel system components - Part 1: General requirements and definitions ТК-14
ISO/TC 22/SC 41 ISO/DIS 22760-2 Road vehicles - Dimethyl Ether (DME) fuel system components - Part 2: Performance and general test methods ТК-14
ISO/TC 22/SC 31 ISO/DIS 13400-2 Road vehicles - Diagnostic communication over Internet Protocol (DoIP) - Part 2: Transport protocol and network layer services ТК-14
ISO/TC 22/SC 41 ISO/DIS 20766-10 Road vehicles - Liquefied petroleum gas (LPG) fuel systems components - Part 10: Gas-tight housing ТК-14
ISO/TC 22/SC 41 ISO/DIS 20766-11 Road vehicles - Liquefied petroleum gas (LPG) fuel systems components - Part 11: Shut-off valve ТК-14
ISO/TC 22/SC 41 ISO/DIS 20766-12 Road vehicles - Liquefied petroleum gas (LPG) fuel systems components - Part 12: Non-return valve ТК-14
ISO/TC 22/SC 41 ISO/DIS 20766-20 Road vehicles - Liquefied petroleum gas (LPG) fuel systems components - Part 20: Filter unit ТК-14
ISO/TC 22/SC 37 ISO/DIS 23274-1 Hybrid-electric road vehicles - Exhaust emissions and fuel consumption measurements - Part 1: Non-externally chargeable vehicles ТК-14
ISO/TC 22/SC 37 ISO 6469-3:2018/DAmd 1 ТК-14
ISO/TC 207/SC 4 ISO/DIS 14063 Environmental management - Environmental communication - Guidelines and examples ТК-15
ISO/TC 147/SC 2 ISO/DIS 21675 Water quality - Determination of polyfluorinated alkyl substances (PFAS) in water - Method using solid phase extraction and liquid chromatography-tandem mass spectrometry (LC-MS/MS) ТК-15
ISO/TC 46/SC 9 ISO/DIS 3297 Information and documentation - International standard serial number (ISSN) ТК-16
ISO/TC 17/SC 11 ISO/DIS 4992-1 Steel castings - Ultrasonic testing - Part 1: Steel castings for general purposes ТК-17
ISO/TC 17/SC 11 ISO/DIS 4992-2 Steel castings - Ultrasonic testing - Part 2: Steel castings for highly stressed components ТК-17
ISO/TC 17/SC 11 ISO/DIS 11971 Steel and iron castings - Visual testing of surface quality ТК-17
ISO/TC 217 ISO/DIS 21322 Microbiology - Microbiological testing of impregnated or coated products - wipes and masks ТК-19
ISO/TC 174 ISO/DIS 11495 Jewellery and precious metals - Determination of palladium in palladium alloys - ICP-OES method using an internal standard element ТК-20
ISO/TC 174 ISO/DIS 11494 Jewellery and precious metals - Determination of platinum in platinum alloys - ICP-OES method using an internal standard element ТК-20
ISO/TC 23/SC 6 ISO/DIS 5681 Equipment for crop protection - Vocabulary ТК-23
ISO/TC 23/SC 19 ISO/DIS 11783-9 Tractors and machinery for agriculture and forestry - Serial control and communications data network - Part 9: Tractor ECU ТК-23
ISO/TC 23/SC 19 ISO/DIS 15003 Agricultural engineering - Electrical and electronic equipment - Testing resistance to environmental conditions ТК-23
ISO/TC 213 ISO/DIS 16610-29 Geometrical product specifications (GPS) - Filtration - Part 29: Linear profile filters - Wavelets ТК-28
ISO/TC 44/SC 14 ISO/DIS 17927-2 Welding for aerospace applications - Fusion welding of metallic components - Part 2: Acceptance criteria ТК-30
ISO/TC 44/SC 5 ISO/DIS 10863 Non-destructive testing of welds - Ultrasonic testing - Use of time-of-flight diffraction technique (TOFD) ТК-30
ISO/TC 44/SC 10 ISO 13918:2017/DAmd 1 ТК-30
ISO/TC 34/SC 4 ISO/DIS 11746 Rice - Determination of biometric characteristics of kernels ТК-32
ISO/TC 126 ISO/DIS 4387 Cigarettes - Determination of total and nicotine-free dry particulate matter using a routine analytical smoking machine ТК-32
ISO/TC 126 ISO 8454:2007/DAmd 2 ТК-32
ISO/TC 126 ISO 20779:2018/DAmd 1 ТК-32
ISO/TC 34/SC 8 ISO/DIS 3103 Tea - Preparation of liquor for use in sensory tests ТК-32
ISO/TC 34/SC 12 ISO 11136:2014/DAmd 1 ТК-32
ISO/TC 34/SC 3 ISO/DIS 3631 Citrus fruits - Guidelines for storage ТК-32
ISO/TC 126 ISO/DIS 22947 Cigarettes - Determination of carbon monoxide in the vapour phase of cigarette smoke under intense smoking conditions - NDIR method ТК-32
ISO/TC 34/SC 9 ISO/DIS 6887-5 Microbiology of the food chain - Preparation of test samples, initial suspension and decimal dilutions for microbiological examination - Part 5: Specific rules for the preparation of milk and milk products ТК-32
ISO/TC 238 ISO/DIS 20024 Solid biofuels - Safe handling and storage of solid biofuel pellets in commercial and industrial applications ТК-33
ISO/TC 35/SC 9 ISO/DIS 22969 Paints and varnishes - Determination of solar reflectance ТК-39
ISO/TC 35/SC 12 ISO/DIS 8504-2 Preparation of steel substrates before application of paints and related products - Surface preparation methods - Part 2: Abrasive blast-cleaning ТК-39
ISO/TC 156 ISO/DIS 11844-1 Corrosion of metals and alloys - Classification of low corrosivity of indoor atmospheres - Part 1: Determination and estimation of indoor corrosivity ТК-42
ISO/TC 156 ISO/DIS 11844-2 Corrosion of metals and alloys - Classification of low corrosivity of indoor atmospheres - Part 2: Determination of corrosion attack in indoor atmospheres ТК-42
ISO/TC 156 ISO/DIS 11844-3 Corrosion of metals and alloys - Classification of low corrosivity of indoor atmospheres - Part 3: Measurement of environmental parameters affecting indoor corrosivity ТК-42
ISO/TC 156 ISO/DIS 22426 Assessment of the effectiveness of cathodic protection based on coupon measurements ТК-42
ISO/TC 156 ISO/DIS 21062 Corrosion of metals and alloys -Determination of corrosion rates of the embedded steel reinforcement in concrete exposed to the simulated marine environments ТК-42
ISO/TC 220 ISO/DIS 21014 Cryogenic vessels - Cryogenic insulation performance ТК-43
ISO/TC 86/SC 4 ISO/DIS 916 Testing of refrigerating systems ТК-43
ISO/TC 220 ISO 21029-1:2018/DAmd 1 ТК-43
ISO/TC 221 ISO/DIS 12960 Geotextiles and geotextile-related products - Screening test method for determining the resistance to acid and alkaline liquids ТК-44
ISO/TC 38 ISO/DIS 21701 Textiles -Test method for accelerated hydrolysis of textile materials and biodegradation under controlled composting conditions of the resulting hydrolysate ТК-44
ISO/TC 38/SC 2 ISO/DIS 3175-5 Textiles - Professional care, drycleaning and wetcleaning of fabrics and garments - Part 5: Procedure for testing performance when cleaning and finishing using dibutoxymethane ТК-44
ISO/TC 38/SC 2 ISO/DIS 3175-6 Textiles - Professional care, drycleaning and wetcleaning of fabrics and garments - Part 6: Procedure for testing performance when cleaning and finishing using decamethylpentacyclosiloxane ТК-44
ISO/TC 38 ISO/DIS 20706-1 Textiles - Qualitative and quantitative analysis of some bast fibres (flax, hemp, ramie) and their blends - Part 1: Fibre identification using microscopy methods ТК-44
ISO/TC 221 ISO/DIS 12956 Geotextiles and geotextile-related products - Determination of the characteristic opening size ТК-44
ISO/TC 38 ISO/DIS 3071 Textiles - Determination of pH of aqueous extract ТК-44
ISO/TC 94/SC 14 ISO/DIS 21942 Station uniform for firefighters ТК-50
ISO/TC 94/SC 13 ISO 27065:2017/DAmd 1 Surrogate test chemical ТК-50
ISO/TC 27/SC 5 ISO/DIS 1018 Hard coal - Determination of moisture-holding capacity ТК-51
ISO/TC 39/SC 2 ISO/DIS 19744-1 Test conditions for numerically controlled broaching machines - Testing of the accuracy - Part 1: Vertical surface type broaching machines ТК-52
ISO/TC 182 ISO/DIS 22475-1 Geotechnical investigation and testing - Sampling of soil, rock and groundwater - Part 1: Technical principles ТК-55
ISO/TC 24/SC 4 ISO/DIS 13320 Particle size analysis - Laser diffraction methods ТК-55
ISO/TC 24/SC 4 ISO/DIS 14411-2 Preparation of particulate reference materials - Part 2: Polydisperse spherical particles ТК-55
ISO/TC 82 ISO 19225:2017/DAmd 1 ТК-55
ISO/TC 24/SC 4 ISO/DIS 21501-2 Determination of particle size distribution - Single particle light interaction methods - Part 2: Light scattering liquid-borne particle counter ТК-55
ISO/TC 24/SC 4 ISO/DIS 21501-3 Determination of particle size distribution - Single particle light interaction methods - Part 3: Light extinction liquid-borne particle counter ТК-55
ISO/TC 24/SC 4 ISO 14488:2007/DAmd 1 ТК-55
ISO/TC 98/SC 3 ISO/DIS 10252 Bases for design of structures - Accidental actions ТК-56
ISO/IEC JTC 1/SC 32 ISO/IEC DIS 11179-7 Information technology - Metadata registries (MDR) - Part 7: Metamodel for data set registration ТК-57
ISO/IEC JTC 1 ISO/IEC DIS 19516 Information technology - Object management group - Interface definition language (IDL) 4.2 ТК-57
ISO/IEC JTC 1/SC 7 ISO/IEC DIS 26561 Software and systems engineering - Methods and tools for product line technical probe ТК-57
ISO/IEC JTC 1/SC 7 ISO/IEC DIS 26562 Software and systems engineering - Methods and tools for product line transition management ТК-57
ISO/IEC JTC 1/SC 17 ISO/IEC DIS 7810 Identification cards - Physical characteristics ТК-57
ISO/IEC JTC 1/SC 27 ISO/IEC DIS 30111 Information technology - Security techniques - Vulnerability handling processes ТК-57
ISO/IEC JTC 1/SC 7 ISO/IEC/IEEE DIS 21841 Systems and software engineering - Taxonomy of systems of systems ТК-57
ISO/IEC JTC 1/SC 27 ISO/IEC DIS 27552 Security techniques - Extension to ISO/IEC 27001 and ISO/IEC 27002 for privacy information management - Requirements and guidelines ТК-57
ISO/IEC JTC 1/SC 39 ISO/IEC DIS 30134-6 Information technology - Data centres - Key performance indicators - Part 6: Energy Reuse Factor (ERF) ТК-57
ISO/IEC JTC 1/SC 29 ISO/IEC DIS 23005-7 Information technology - Media context and control - Part 7: Conformance and reference software ТК-57
ISO/IEC JTC 1/SC 34 ISO/IEC DIS 19757-3 Information technology - Document Schema Definition Languages (DSDL) - Part 3: Rule-based validation - Schematron ТК-57
ISO/IEC JTC 1/SC 29 ISO/IEC DIS 21122-3 Information technology - JPEG XS low-latency lightweight image coding system - Part 3: Transport and container formats ТК-57
ISO/IEC JTC 1/SC 29 ISO/IEC DIS 23093-2 Information technology - Media context and control - Part 2: Sensory information discovery and communication API ТК-57
ISO/IEC JTC 1/SC 29 ISO/IEC DIS 23093-3 Information technology - Media context and control - Part 3: Sensory informationMedia data formats and API ТК-57
ISO/IEC JTC 1/SC 35 ISO/IEC 9995-9:2016/DAmd 1 ТК-57
ISO/IEC JTC 1/SC 35 ISO/IEC DIS 30113-12 Information technology - User interfaces - Gesture-based interfaces across devices and methods - Part 12: Multi-point gestures for common system actions ТК-57
ISO/IEC JTC 1/SC 27 ISO/IEC 11770-4:2017/DAmd 1 Unbalanced Password-Authenticated Key Agreement with Identity-Based Cryptosystems (UPAKA-IBC) ТК-57
ISO/IEC JTC 1/SC 27 ISO/IEC 29192-2:2012/DAmd 2 LEA ТК-57
ISO/IEC JTC 1/SC 36 ISO/IEC DIS 22602 Information technology - Learning, education and training - Competency models expressed in MLR ТК-57
ISO/IEC JTC 1/SC 7 ISO/IEC DIS 25030 Systems and software engineering - Systems and software quality requirements and evaluation (SQuaRE) - Quality requirements framework ТК-57
ISO/IEC JTC 1/SC 27 ISO/IEC DIS 27102 Information technology - Security techniques - Information security management guidelines for cyber insurance ТК-57
ISO/IEC JTC 1 ISO/IEC DIS 23736-1 Information technology - Digital publishing - EPUB 3.0.1 - Part 1: Overview ТК-57
ISO/IEC JTC 1 ISO/IEC DIS 23736-2 Information technology - Digital publishing - EPUB 3.0.1 - Part 2: Publications ТК-57
ISO/IEC JTC 1 ISO/IEC DIS 23736-3 Information technology - Digital publishing - EPUB 3.0.1 - Part 3: Content documents ТК-57
ISO/IEC JTC 1 ISO/IEC DIS 23736-4 Information technology - Digital publishing - EPUB 3.0.1 - Part 4: Open container format ТК-57
ISO/IEC JTC 1 ISO/IEC DIS 23736-5 Information technology - Digital publishing - EPUB 3.0.1 - Part 5: Media overlay ТК-57
ISO/IEC JTC 1 ISO/IEC DIS 23736-6 Information technology - Digital publishing - EPUB 3.0.1 - Part 6: Canonical fragment identifier ТК-57
ISO/IEC JTC 1/SC 29 ISO/IEC DIS 15444-15 Information technology - JPEG 2000 image coding system - Part 15: High-Throughput JPEG 2000 ТК-57
ISO/IEC JTC 1/SC 29 ISO/IEC 23009-2:2017/DAmd 1 Conformance vectors and reference software for SRD, SAND and Server Push ТК-57
ISO/IEC JTC 1/SC 29 ISO/IEC DIS 15444-16 Information technology - JPEG 2000 image coding system - Part 16: Encapsulation of JPEG 2000 Images into ISO/IEC 23008-12 ТК-57
ISO/IEC JTC 1 ISO/IEC DIS 23681 Information technology - Self-contained Information Retention Format (SIRF) Specification ТК-57
ISO/IEC JTC 1/SC 29 ISO/IEC 29199-2:2012/DAmd 3 Support for JPEG XR coding in the ISO/IEC 23008-12 file format ТК-57
ISO/IEC JTC 1/SC 23 ISO/IEC 30190:2016/DAmd 1 ТК-57
ISO/IEC JTC 1/SC 23 ISO/IEC 30191:2015/DAmd 1 ТК-57
ISO/IEC JTC 1/SC 23 ISO/IEC 30192:2016/DAmd 1 ТК-57
ISO/IEC JTC 1/SC 23 ISO/IEC 30193:2016/DAmd 1 ТК-57
ISO/IEC JTC 1/SC 17 ISO/IEC DIS 7816-8 Identification cards - Integrated circuit cards - Part 8: Commands and mechanisms for security operations ТК-57
ISO/IEC JTC 1/SC 29 ISO/IEC DIS 23008-6 Information technology - High efficiency coding and media delivery in heterogeneous environments - Part 6: 3D audio reference software ТК-57
ISO/IEC JTC 1/SC 29 ISO/IEC 23008-8:2018/DAmd 1 Conformance testing for HEVC screen content coding (SCC) extensions and non-intra high throughput profiles ТК-57
ISO/IEC JTC 1/SC 29 ISO/IEC 23009-1:2014/DAmd 5 Device information and other extensions ТК-57
ISO/IEC JTC 1/SC 29 ISO/IEC 14496-12/DAmd 2 Box relative data addressing and other improvements ТК-57
ISO/IEC JTC 1/SC 29 ISO/IEC 23001-7:2016/DAmd 1 Multi-keyed samples, content sensitive encryption and item protection ТК-57
ISO/IEC JTC 1/SC 29 ISO/IEC DIS 23092-3 Information Technology - ISO/IEC 23092 - Part 3: Genomic information metadata and application programming interfaces (APIs) ТК-57
ISO/TC 159/SC 4 ISO/DIS 24550 Ergonomics - Accessible design - Indicator lights on consumer products ТК-59
ISO/TC 159/SC 4 ISO/DIS 24551 Ergonomics - Accessible design - Spoken instructions of consumer products ТК-59
ISO/TC 67/SC 2 ISO/DIS 15590-4 Petroleum and natural gas industries - Bends, fittings and flanges for pipeline transportation systems - Part 4: Factory cold bends ТК-60
ISO/TC 67/SC 9 ISO/DIS 20088-2 Determination of the resistance to cryogenic spill of insulation materials - Part 2: Vapour release ТК-60
ISO/TC 205 ISO/DIS 52031 Energy performance of buildings - Method for calculation of system energy requirements and system efficiencies - Space emission systems (heating and cooling) ТК-61
ISO/TC 163/SC 3 ISO/DIS 16478.3 Thermal insulation products for buildings - Vacuum insulation panels (VIP) - Products specification ТК-61
ISO/TC 205 ISO/DIS 19455-1 Planning for functional performance testing for building commissioning - Part 1: Secondary hydronic pump, system and associated controls ТК-61
ISO/TC 163/SC 3 ISO/DIS 17738-3 Thermal insulation products - Exterior insulation and finish systems - Part 3: Design requirements ТК-61
ISO/TC 28 ISO/DIS 21903 Refrigerated Hydrocarbon Fluids - Dynamic Measurement - Guidance for the calibration, installation and use of flow meters for LNG and other refrigerated hydrocarbon fluids ТК-67
ISO/TC 28/SC 4 ISO/DIS 6521-3 Lubricants, industrial oils and related products (Class L) - Family D (compressors) - Part 3: Specifications of categories DRA, DRB, DRC, DRD, DRE, DRF and DRG (lubricants for refrigerating compressors) ТК-67
ISO/TC 28/SC 4 ISO/DIS 6521-1 Lubricants, industrial oils and related products (Class L) - Family D (compressors) - Part 1: Specifications of categories DAA and DAB (lubricants for reciprocating and drip feed rotary air compressors) ТК-67
ISO/TC 28 ISO/DIS 21493 Petroleum products - Determination of turbidity point and aniline point equivalent ТК-67
ISO/TC 28/SC 2 ISO/DIS 13739 Petroleum products - Procedures for transfer of bunkers to vessels ТК-67
ISO/TC 28 ISO/DIS 4259-3 Petroleum and related products - Precision of measurement methods and results - Part 3: Monitoring and verification of published precision data in relation to methods of test ТК-67
ISO/TC 85/SC 2 ISO/DIS 20031 Radiological protection - Monitoring and dosimetry for internal exposures due to wound contamination with radionuclides ТК-71
ISO/TC 85/SC 2 ISO/DIS 13304-2 Radiological protection - Minimum criteria for electron paramagnetic resonance (EPR) spectroscopy for retrospective dosimetry of ionizing radiation - Part 2: ex vivo human tooth enamel dosimetry ТК-71
ISO/TC 85/SC 5 ISO/DIS 22946 Nuclear criticality safety - Solid waste (excluding irradiated and non-irradiated fuel) ТК-71
ISO/TC 31 ISO/DIS 21634 Rubber flaps for automotive vehicles - Technical requirements and test methods ТК-76
ISO/TC 154 ISO/DIS 20415 Trusted mobile e-document framework - Requirement, functionality and criteria for ensuring reliable and safe mobile e-business ТК-80
ISO/TC 138/SC 6 ISO/DIS 7685 Glass-reinforced thermosetting plastics (GRP) pipes - Determination of initial ring stiffness ТК-81
ISO/TC 138/SC 1 ISO/DIS 21138-2.2 Plastics piping systems for non-pressure underground drainage and sewerage - Structured-wall piping systems of unplasticized poly(vinyl chloride) (PVC-U), polypropylene (PP) and polyethylene (PE) - Part 2: Pipes and fittings with smooth external surface, Type A ТК-81
ISO/TC 138/SC 1 ISO/DIS 21138-3.2 Plastics piping systems for non-pressure underground drainage and sewerage - Structured-wall piping systems of unplasticized poly(vinyl chloride) (PVC-U), polypropylene (PP) and polyethylene (PE) - Part 3: Pipes and fittings with non-smooth external surface, Type B ТК-81
ISO/TC 61/SC 14 ISO/DIS 22404 Plastics - Determination of the aerobic biodegradation of non-floating materials exposed to marine sediment - Method by analysis of evolved carbon dioxide ТК-81
ISO/TC 138/SC 1 ISO/DIS 21138-1 Plastics piping systems for non-pressure underground drainage and sewerage - Structured-wall piping systems of unplasticized poly(vinyl chloride) (PVC-U), polypropylene (PP) and polyethylene (PE) - Part 1: Material specification and performance criteria for pipes, fittings and the system ТК-81
ISO/TC 61/SC 9 ISO/DIS 20028-1 Plastics - Thermoplastic polyester (TP) moulding and extrusion materials - Part 1: Designation system and basis for specifications ТК-81
ISO/TC 61/SC 9 ISO/DIS 294-3 Plastics - Injection moulding of test specimens of thermoplastic materials - Part 3: Small plates ТК-81
ISO/TC 108/SC 6 ISO/DIS 6070 Auxiliary tables for vibration generators - Methods of describing equipment characteristics ТК-82
ISO/TC 43 ISO/DIS 21388 Hearing aid fitting management (HAFM) ТК-82
ISO/TC 108 ISO/DIS 16063-34 Methods for the calibration of vibration and shock transducers - Part 34: Testing of sensitivity at fixed temperatures ТК-82
ISO/TC 108/SC 6 ISO/DIS 10813-2 Vibration-generating machines - Guidance for selection - Part 2: Equipment for dynamic structural testing ТК-82
ISO/TC 108/SC 5 ISO/DIS 14830-1 Condition monitoring and diagnostics of machine systems - Tribology-based monitoring and diagnostics - Part 1: General guidelines ТК-82
ISO/TC 43/SC 1 ISO/DIS 20270 Acoustics - Characterization of sources of structure-borne sound and vibration - Indirect measurement of blocked forces ТК-82
ISO/TC 108/SC 5 ISO/DIS 18436-1 Condition monitoring and diagnostics of machine systems - Requirements for certification of personnel - Part 1: Sector specific requirements for certification bodies and the certification process ТК-82
ISO/TC 108/SC 2 ISO/DIS 13373-5 Condition monitoring and diagnostics of machines - Vibration condition monitoring - Part 5: Diagnostic techniques for fans and blowers ТК-82
ISO/TC 108/SC 5 ISO/DIS 19283 Condition monitoring and diagnostics of machines - Hydroelectric generating units ТК-82
ISO/PC 295 ISO/DIS 21378 Audit data collection ТК-84
ISO/TC 150/SC 6 ISO/DIS 14708-5 Implants for surgery - Active implantable medical devices - Part 5: Circulatory support devices ТК-87
ISO/TC 106/SC 4 ISO/DIS 21850-1 Dentistry - Materials for dental instruments - Part 1: Stainless steel ТК-87
ISO/TC 150/SC 2 ISO/DIS 5840-3 Cardiovascular implants - Cardiac valve prostheses - Part 3: Heart valve substitutes implanted by transcatheter techniques ТК-87
ISO/TC 172/SC 1 ISO/DIS 10110-8 Optics and photonics - Preparation of drawings for optical elements and systems - Part 8: Surface texture ТК-87
ISO/TC 172/SC 9 ISO/DIS 11551 Optics and photonics - Lasers and laser-related equipment - Test method for absorptance of optical laser components ТК-87
ISO/TC 84 ISO/DIS 20695.2 Enteral feeding systems - Design and testing ТК-87
ISO/TC 194/SC 1 ISO/DIS 22442-2 Medical devices utilizing animal tissues and their derivatives - Part 2: Controls on sourcing, collection and handling ТК-87
ISO/TC 121/SC 1 ISO 5356-2:2012/DAmd 1 ТК-87
ISO/TC 150/SC 2 ISO/DIS 5840-1 Cardiovascular implants - Cardiac valve prostheses - Part 1: General requirements ТК-87
ISO/TC 150/SC 2 ISO/DIS 5840-2 Cardiovascular implants - Cardiac valve prostheses - Part 2: Surgically implanted heart valve substitutes ТК-87
ISO/TC 83 ISO/DIS 20957-2 Stationary training equipment - Part 2: Strength training equipment, additional specific safety requirements and test methods ТК-88
ISO/TC 83 ISO/DIS 20957-7 Stationary training equipment - Part 7: Rowing equipment, additional specific safety requirements and test methods ТК-88
ISO/TC 83/SC 4 ISO/DIS 6005 Alpine skis - Ski binding screws - Test methods ТК-88
ISO/TC 83/SC 4 ISO/DIS 8061 Alpine ski-bindings - Selection of release torques values ТК-88
ISO/TC 228 ISO/DIS 22483 Tourism and related services - Accommodation: Hotels - Service requirements. ТК-89
ISO/TC 204 ISO/DIS 21219-3 Intelligent transport systems - Traffic and travel information (TTI) via transport protocol experts group, generation 2 (TPEG2) - Part 3: UML to binary conversion rules (TPEG2-UBCR) ТК-97
ISO/TC 204 ISO/DIS 21219-4 Intelligent transport systems - Traffic and travel information (TTI) via transport protocol experts group, generation 2 (TPEG2) - Part 4: UML to XML conversion rules ТК-97
ISO/TC 204 ISO/DIS 21219-5 Intelligent transport systems - Traffic and travel information (TTI) via transport protocol experts group, generation 2 (TPEG2) - Part 5: Service framework (TPEG2-SFW) ТК-97
ISO/TC 204 ISO/DIS 21219-6 Intelligent transport systems - Traffic and travel information(TTI) via transport protocol experts group, generation 2 (TPEG2) - Part 6: Message management container (TPEG2-MMC) ТК-97
ISO/TC 204 ISO/DIS 21219-18 Intelligent transport systems - Traffic and travel information (TTI) via transport protocol experts group, generation 2 (TPEG2) - Part 18: Traffic flow and prediction application (TPEG2-TFP) ТК-97
ISO/TC 204 ISO/DIS 21219-2 Intelligent transport systems - Traffic and travel information (TTI) via transport protocol experts group, generation 2 (TPEG2) - Part 2: UML modelling rules (TPEG2-UMR) ТК-97
ISO/TC 229 ISO/DIS 20814 Nanotechnologies - Testing of the photocatalytic activity of nanoparticles for NADH oxidation ТК-99
ISO/TC 127/SC 2 ISO/DIS 17757 Earth-moving machinery and mining - Autonomous and semi-autonomous machine system safety ТК-100
ISO/TC 59/SC 13 ISO/DIS 23386 Building information modelling and other digital processes used in construction - Methodology to describe, author and maintain properties in interconnected dictionaries ТК-101
ISO/TC 292 ISO/DIS 22301 Security and resilience - Business continuity management systems - Requirements ТК-102
ISO/TC 37/SC 5 ISO/DIS 20539 Translation, interpreting and related technology - Vocabulary ТК-108
ISO/TC 37/SC 3 ISO/DIS 26162-1 Management of terminology resources - Terminology databases - Part 1: Design ТК-108
ISO/TC 37/SC 3 ISO/DIS 26162-2 Management of terminology resources - Terminology databases - Part 2: Software ТК-108