Полезнa информация

Обществено допитване

Назад

Проекти на европейски стандарти на етап обществено допитване, обявени в CEN

Съгласно Вътрешните правила на CEN/CENELEC и Правилата за работа по националната стандартизация, БИС обявява обществено допитване по проекти на CEN/CENELEC. С цел осигуряване на прозрачност в работата по стандартизация и вземане под внимание мнението на всички заинтересовани в страната от европейските стандарти, БИС предоставя пълния тескт на проектите за стандарти.
Всеки заинтересован може да се запознае с интересуващия го проект в библиотеката на БИС безплатно или да получи копие по електронната поща срещу редуцирано заплащане. Мнение относно съдържанието на стандартите може да бъде изразено на адреса на секретаря на БИС/ТК* в посочения краен срок за мнение.

*Информация за контакт със секретаря на съответния БИС/ТК може да се намери на интернет страницата на БИС: www.bds-bg.org/bg/tc/index.php.


TC № на проекта на стандарт Заглавие Краен срок за мнения БИС/ТК/ПС
CEN/TC 305 prEN 1127-1 Explosive atmospheres - Explosion prevention and protection - Part 1: Basic concepts and methodology 08.02.2018 ТК-1
CEN/TC 191 prEN 15276-1 Fixed firefighting systems - Condensed aerosol extinguishing systems - Part 1: Requirements and test methods for components 14.12.2017 ТК-1
CEN/TC 191 prEN 15276-2 Fixed firefighting systems - Condensed aerosol extinguishing systems - Part 2: Design, installation and maintenance 21.12.2017 ТК-1
CEN/TC 125 prEN 772-22 Methods of test for masonry units - Part 22: Determination of freeze/thaw resistance of clay masonry units 01.02.2018 ТК-4
CEN/TC 104 prEN 12350-1 Testing fresh concrete - Part 1: Sampling and common apparatus 23.11.2017 ТК-5
CEN/TC 104 prEN 12350-2 Testing fresh concrete - Part 2: Slump-test 23.11.2017 ТК-5
CEN/TC 104 prEN 12350-3 Testing fresh concrete - Part 3: Vebe test 23.11.2017 ТК-5
CEN/TC 104 prEN 12350-4 Testing fresh concrete - Part 4: Degree of compactability 23.11.2017 ТК-5
CEN/TC 104 prEN 12350-5 Testing fresh concrete - Part 5: Flow table test 23.11.2017 ТК-5
CEN/TC 104 prEN 12350-6 Testing fresh concrete - Part 6: Density 23.11.2017 ТК-5
CEN/TC 104 prEN 12350-7 Testing fresh concrete - Part 7: Air content - Pressure methods 23.11.2017 ТК-5
CEN/TC 104 prEN 12350-8 Testing fresh concrete - Part 8: Self-compacting concrete - Slump-flow test 23.11.2017 ТК-5
CEN/TC 104 prEN 12390-2 Testing hardened concrete - Part 2: Making and curing specimens for strength tests 23.11.2017 ТК-5
CEN/TC 104 prEN 12390-3 Testing hardened concrete - Part 3: Compressive strength of test specimens 30.11.2017 ТК-5
CEN/TC 104 prEN 12390-5 Testing hardened concrete - Part 5: Flexural strength of test specimens 30.11.2017 ТК-5
CEN/TC 104 prEN 12390-7 Testing hardened concrete - Part 7: Density of hardened concrete 30.11.2017 ТК-5
CEN/TC 104 prEN 12390-8 Testing hardened concrete - Part 8: Depth of penetration of water under pressure 30.11.2017 ТК-5
CEN/TC 104 prEN 12504-1 Testing concrete in structures - Part 1: Cored specimens - Taking, examining and testing in compression 30.11.2017 ТК-5
CEN/TC 125 prEN 772-22 Methods of test for masonry units - Part 22: Determination of freeze/thaw resistance of clay masonry units 01.02.2018 ТК-5
CEN/TC 163 EN 12764:2015/prA1:2017 Sanitary appliances - Specification for whirlpool baths 14.12.2017 ТК-7
CEN/TC 163 EN 13310:2015/prA1:2017 Kitchen sinks - Functional requirements and test methods 07.12.2017 ТК-7
CEN/TC 163 EN 13407:2015/prA1:2017 Wall-hung urinals - Functional requirements and test methods 07.12.2017 ТК-7
CEN/TC 163 EN 14296:2015/prA1 Sanitary appliances - Communal washing troughs 23.11.2017 ТК-7
CEN/TC 163 EN 14428:2015/prA1:2017 Shower enclosures - Functional requirements and test methods 14.12.2017 ТК-7
CEN/TC 163 EN 14516:2015/prA1:2017 Baths for domestic purposes 14.12.2017 ТК-7
CEN/TC 163 EN 14527:2016/prA1:2017 Shower trays for domestic purposes 14.12.2017 ТК-7
CEN/TC 163 EN 14528:2015/prA1 Bidets - Functional requirements and test methods 23.11.2017 ТК-7
CEN/TC 163 EN 14688:2015/prA1 Sanitary appliances - Wash basins - Functional requirements and test methods 23.11.2017 ТК-7
CEN/TC 129 prEN 12150-2 Glass in building - Thermally toughened soda lime silicate safety glass - Part 2: Product standard 25.01.2018 ТК-7
CEN/TC 129 prEN 12898 Glass in building - Determination of the emissivity 25.01.2018 ТК-7
CEN/TC 332 prEN 14175-3 Fume cupboards - Part 3: Type test methods 01.02.2018 ТК-7
CEN/TC 129 prEN 14179-2 Glass in building - Heat soaked thermally toughened soda lime silicate safety glass - Part 2: Product standard 25.01.2018 ТК-7
CEN/TC 129 prEN 14449 Glass in building - Laminated glass and laminated safety glass - Product standard 25.01.2018 ТК-7
CEN/TC 129 prEN 16612 Glass in building - Determination of the lateral load resistance of glass panes by calculation 04.01.2018 ТК-7
CEN/TC 163 prEN 997 WC pans and WC suites with integral trap 23.11.2017 ТК-7
CEN/TC 67 prEN ISO 10545-2 Ceramic tiles - Part 2: Determination of dimensions and surface quality (ISO/DIS 10545-2:2017) 21.12.2017 ТК-7
CEN/TC 67 prEN ISO 10545-4 Ceramic tiles - Part 4: Determination of modulus of rupture and breaking strength (ISO/DIS 10545-4:2017) 01.01.2018 ТК-7
CEN/TC 184 prEN ISO 20504 Fine ceramics (advanced ceramics, advanced technical ceramics) - Mechanical properties of ceramic composites at room temperature - Determination of compressive behaviour (ISO/DIS 20504:2017) 07.02.2018 ТК-7
CEN/TC 286 EN 14071:2015/prA1 LPG equipment and accessories - Pressure relief valves for LPG pressure vessels - Ancillary equipment 25.01.2018 ТК-8
CEN/TC 286 EN 1440:2016/prA1:2017 LPG equipment and accessories - Transportable refillable traditional welded and brazed steel Liquefied Petroleum Gas (LPG) cylinders - Periodic inspection 18.01.2018 ТК-8
CEN/TC 286 EN 16728:2016/prA1 LPG equipment and accessories - Transportable refillable LPG cylinders other than traditional welded and brazed steel cylinders - Periodic inspection 07.12.2017 ТК-8
CEN/TC 286 prEN 12817 LPG Equipment and accessories - Inspection and requalification of LPG pressure vessels up to and including 13 m³ 01.02.2018 ТК-8
CEN/TC 286 prEN 12819 LPG equipment and accessories - Inspection and requalification of LPG pressure vessels greater than 13 m³ 01.02.2018 ТК-8
CEN/TC 286 prEN 13175 LPG Equipment and accessories - Specification and testing for Liquefied Petroleum Gas (LPG) pressure vessel valves and fittings 04.01.2018 ТК-8
CEN/TC 58 prEN 13611 Safety and control devices for burners and appliances burning gaseous and/or liquid fuels - General requirements 02.01.2018 ТК-8
CEN/TC 286 prEN 15202 LPG equipment and accessories - Essential operational dimensions for LPG cylinder valve outlet and associated equipment connections 01.02.2018 ТК-8
CEN/TC 49 prEN 30-1-1 Domestic cooking appliances burning gas - Part 1-1: Safety - General 04.01.2018 ТК-8
CEN/TC 180 prEN 416 Gas-fired overhead radiant tube heaters and radiant tube heater systems for non-domestic use - Safety and energy efficiency 18.01.2018 ТК-8
CEN/TC 58 prEN 88-3 Safety and control devices for gas burners and gas burning appliances - Part 3: Pressure and/or flow rate regulators for inlet pressures up to and including 500 kPa, electronic types 23.11.2017 ТК-8
CEN/TC 289 prEN ISO 17226-1 Leather - Chemical determination of formaldehyde content - Part 1: Method using high performance liquid chromatography (ISO/DIS 17226-1:2017) 22.01.2018 ТК-11
CEN/TC 289 prEN ISO 17226-2 Leather - Chemical determination of formaldehyde content - Part 2: Method using colorimetric analysis (ISO/DIS 17226-2:2017) 22.01.2018 ТК-11
CEN/TC 301 prEN 16662-1 Road vehicles - Supplementary grip devices for tyres of passenger cars and light duty vehicles - Part 1 : General safety and performance requirements 11.01.2018 ТК-14
CEN/TC 301 prEN 17186 Identification of vehicles and infrastructures compatibility - Graphical expression for consumer information on EV power supply 08.02.2018 ТК-14
CEN/TC 345 EN ISO 28258:2013/prA1 Soil quality - Digital exchange of soil-related data - Amendment 1 (ISO 28258:2013/DAmd 1:2017) 21.12.2017 ТК-15
CEN/TC 308 prEN 14702-3 Characterization and management of sludge - Determination of settling properties - Part 3: Determination of zone settling velocity (ZSV) 08.02.2018 ТК-15
CEN/TC 444 prEN 16167 Soil, treated biowaste and sludge - Determination of polychlorinated biphenyls (PCB) by gas chromatography with mass selective detection (GC-MS) and gas chromatography with electron-capture detection (GC-ECD) 18.01.2018 ТК-15
CEN/TC 444 prEN 16181 Soil, treated biowaste and sludge - Determination of polycyclic aromatic hydrocarbons (PAH) by gas chromatography (GC) and high performance liquid chromatography (HPLC) 18.01.2018 ТК-15
CEN/TC 444 prEN 16190 Soil, treated biowaste and sludge - Determination of dioxins and furans and dioxin-like polychlorinated biphenyls by gas chromatography with high resolution mass selective detection (HR GC-MS) 18.01.2018 ТК-15
CEN/TC 264 prEN 16868 Ambient air - Sampling and analysis of airbone pollen grains and fungal spores for networks related to allergy - Volumetric Hirst method 21.12.2017 ТК-15
CEN/TC 308 prEN 17183 Evaluation of sludge density 08.02.2018 ТК-15
CEN/SS S26 prEN ISO 14024 Environmental labels and declarations - Type I environmental labelling - Principles and procedures (ISO/FDIS 14024:2017) 16.01.2018 ТК-15
CEN/SS S26 prEN ISO 14034 Environmental management - Environmental technology verification (ETV) (ISO 14034:2016) 07.12.2017 ТК-15
CEN/SS S26 prEN ISO 14052 Environmental management - Material flow cost accounting - Guidance for practical implementation in a supply chain (ISO 14052:2017) 07.12.2017 ТК-15
CEN/SS S26 prEN ISO 14064-3 Greenhouse gases - Part 3: Specification with guidance for the verification and validation of greenhouse gas statements (ISO/DIS 14064-3:2017) 06.02.2018 ТК-15
CEN/SS S26 prEN ISO 14067 Greenhouse gases - Carbon footprint of products - Requirements and guidelines for quantification (ISO/DIS 14067:2017) 01.01.2018 ТК-15
CEN/TC 444 prEN ISO 23161 Soil quality - Determination of selected organotin compounds - Gas-chromatographic method (ISO/DIS 23161:2017) 12.01.2018 ТК-15
CEN/TC 444 prEN ISO 23470 Soil quality - Determination of effective cation exchange capacity (CEC) and exchangeable cations using a hexamminecobalt trichloride solution (ISO/DIS 23470:2017) 05.01.2018 ТК-15
CEN/TC 230 prEN ISO 5815-1 Water quality - Determination of biochemical oxygen demand after n days (BODn) - Part 1: Dilution and seeding method with allylthiourea addition (ISO/DIS 5815-1:2017) 06.02.2018 ТК-15
CEN/TC 230 prEN ISO 8199 Water quality - General requirements and guidance for microbiological examinations by culture (ISO/DIS 8199:2017) 27.12.2017 ТК-15
ECISS/TC 103 prEN 10058 Hot rolled flat steel bars and steel wide flats for general purposes - Dimensions and tolerances on shape and dimensions 23.11.2017 ТК-17
ECISS/TC 103 prEN 10225-1 Weldable structural steels for fixed offshore structures - Technical delivery conditions - Part 1: Plates 07.12.2017 ТК-17
ECISS/TC 103 prEN 10225-2 Weldable structural steels for fixed offshore structures - Technical delivery conditions - Part 2: Sections 07.12.2017 ТК-17
ECISS/TC 103 prEN 10225-3 Weldable structural steels for fixed offshore structures - Technical delivery conditions - Part 3: Hot finished hollow sections 07.12.2017 ТК-17
ECISS/TC 110 prEN 10253-2 Butt-welding pipe fittings - Part 2: Non alloy and ferritic alloy steels with specific inspection requirements 01.02.2018 ТК-17
ECISS/TC 110 prEN 10253-4 Butt-welding pipe fittings - Part 4: Wrought austenitic and austenitic-ferritic (duplex) stainless steels with specific inspection requirements 01.02.2018 ТК-17
CEN/TC 203 prEN 598 Coated and lined ductile iron pipes, fittings and their joints for sewerage and drainage applications - Products characteristics and test and assessment methods 18.01.2018 ТК-17
ECISS/TC 110 prEN ISO 10893-6 rev Non-destructive testing of steel tubes - Part 6: Radiographic testing of the weld seam of welded steel tubes for the detection of imperfections (ISO/DIS 10893-6:2017) 30.11.2017 ТК-17
ECISS/TC 110 prEN ISO 10893-7 Non-destructive testing of steel tubes - Part 7: Digital radiographic testing of the weld seam of welded steel tubes for the detection of imperfections (ISO/DIS 10893-7:2017) 01.12.2017 ТК-17
ECISS/TC 100 prEN ISO 4885 Ferrous materials - Heat treatments - Vocabulary (ISO/FDIS 4885:2017) 24.01.2018 ТК-17
CEN/TC 176 EN 1434-1:2015/prA1 Thermal energy meters - Part 1: General requirements 04.01.2018 ТК-28
CEN/TC 176 EN 1434-2:2015/prA1 Thermal energy meters - Part 2: Constructional requirements 04.01.2018 ТК-28
CEN/TC 176 EN 1434-4:2015/prA1 Thermal energy meters - Part 4: Pattern approval tests 04.01.2018 ТК-28
CEN/TC 176 EN 1434-5:2015/prA1 Thermal energy meters - Part 5: Intitial verification tests 04.01.2018 ТК-28
CEN/TC 176 EN 1434-6:2015/prA1 Thermal energy meters - Part 6: Installation, commissioning, operational monitoring and maintenance 04.01.2018 ТК-28
CEN/TC 290 prEN ISO 13385-1 Geometrical product specifications (GPS) - Dimensional measuring equipment - Part 1: Design and metrological characteristics of callipers (ISO/DIS 13385-1:2017) 14.12.2017 ТК-28
CEN/TC 121 prEN ISO 15620 Welding - Friction welding of metallic materials (ISO/DIS 15620:2017) 04.12.2017 ТК-30
CEN/TC 121 prEN ISO 15626 Non-destructive testing of welds - Time-of-flight diffraction technique (TOFD) - Acceptance levels (ISO/DIS 15626:2017) 21.12.2017 ТК-30
CEN/TC 121 prEN ISO 17660-1 Welding - Welding of reinforcing steel - Part 1: Load-bearing welded joints (ISO/DIS 17660-1:2017) 20.11.2017 ТК-30
CEN/TC 121 prEN ISO 17660-2 Welding - Welding of reinforcing steel - Part 2: Non load-bearing welded joints (ISO/DIS 17660-2:2017) 20.11.2017 ТК-30
CEN/TC 121 prEN ISO 20378 Welding consumables - Rods for gas welding of non-alloy and creep-resisting steels - Classification (ISO 20378:2017) 18.01.2018 ТК-30
CEN/TC 121 prEN ISO 20601 Non-destructive testing of welds - Ultrasonic testing - Use of automated phased array technology for steel components with small wall thickness (ISO/DIS 20601:2017) 07.12.2017 ТК-30
CEN/TC 147 EN 13001-3-2:2014/prA1 Cranes - General design - Part 3-2: Limit states and proof of competence of wire ropes in reeving systems 21.12.2017 ТК-31
CEN/TC 147 prEN 13155 Crane - Safety - Non-fixed load lifting attachments 21.12.2017 ТК-31
CEN/TC 147 prEN 15011 Cranes - Bridge and gantry cranes 11.01.2018 ТК-31
CEN/TC 302 prEN ISO 17678 Milk and milk products - Determination of milk fat purity by gas chromatographic analysis of triglycerides (Reference method) (ISO/DIS 17678:2017) 05.02.2018 ТК-32
CEN/TC 302 prEN ISO 9233-1 Cheese, cheese rind and processed cheese - Determination of natamycin content - Part 1: Molecular absorption spectrometric method for cheese rind (ISO/FDIS 9233-1:2017) 09.02.2018 ТК-32
CEN/TC 302 prEN ISO 9233-2 Cheese, cheese rind and processed cheese - Determination of natamycin content - Part 2: High-performance liquid chromatographic method for cheese, cheese rind and processed cheese (ISO/FDIS 9233-2:2017) 09.02.2018 ТК-32
CEN/TC 207 prEN 17191 Children’s Furniture - Seating for children - Safety requirements and test methods 08.02.2018 ТК-33
CEN/TC 132 prEN ISO 2085 Anodizing of aluminium and its alloys - Check for continuity of thin anodic oxidation coatings - Copper sulfate test (ISO/DIS 2085:2017) 19.01.2018 ТК-37
CEN/TC 132 prEN ISO 2376 Anodizing of aluminium and its alloys - Determination of electric breakdown potential (ISO/DIS 2376:2017) 19.01.2018 ТК-37
CEN/TC 132 prEN ISO 3211 Anodizing of aluminium and its alloys - Assessment of resistance of anodic oxidation coatings to cracking by deformation (ISO/DIS 3211:2017) 19.01.2018 ТК-37
CEN/TC 132 prEN ISO 6581 Anodizing of aluminium and its alloys - Determination of the comparative fastness to ultraviolet light and heat of coloured anodic oxidation coatings (ISO/DIS 6581:2017) 19.01.2018 ТК-37
CEN/TC 132 prEN ISO 8993 Anodizing of aluminium and its alloys - Rating system for the evaluation of pitting corrosion - Chart method (ISO/DIS 8993:2017) 19.01.2018 ТК-37
CEN/TC 139 prEN 16402 Paints and varnishes - Assessment of emissions of substances from coatings into indoor air - Sampling, conditioning and testing 07.12.2017 ТК-39
CEN/TC 139 prEN 927-10 Paints and varnishes - Coating materials and coating systems for exterior wood - Part 10: Resistance to blocking of paints and varnishes on wood 25.01.2018 ТК-39
CEN/TC 139 prEN ISO 11124-1 Preparation of steel substrates before application of paints and related products - Specifications for metallic blast-cleaning abrasives - Part 1: General introduction and classification (ISO/DIS 11124-1:2017) 27.12.2017 ТК-39
CEN/TC 139 prEN ISO 11124-2 Preparation of steel substrates before application of paints and related products - Specifications for metallic blast-cleaning abrasives - Part 2: Chilled-iron grit (ISO/DIS 11124-2:2017) 27.12.2017 ТК-39
CEN/TC 139 prEN ISO 11124-3 Preparation of steel substrates before application of paints and related products - Specifications for metallic blast-cleaning abrasives - Part 3: High-carbon cast-steel shot and grit (ISO/DIS 11124-3:2017) 27.12.2017 ТК-39
CEN/TC 139 prEN ISO 11124-4 Preparation of steel substrates before application of paints and related products - Specifications for metallic blast-cleaning abrasives - Part 4: Low-carbon cast-steel shot (ISO/DIS 11124-4:2017) 27.12.2017 ТК-39
CEN/TC 139 prEN ISO 11125-1 Preparation of steel substrates before application of paints and related products - Test methods for metallic blast-cleaning abrasives - Part 1: Sampling (ISO/DIS 11125-1:2017) 27.12.2017 ТК-39
CEN/TC 139 prEN ISO 11125-2 Preparation of steel substrates before application of paints and related products - Test methods for metallic blast-cleaning abrasives - Part 2: Determination of particle size distribution (ISO/DIS 11125-2:2017) 27.12.2017 ТК-39
CEN/TC 139 prEN ISO 11125-3 Preparation of steel substrates before application of paints and related products - Test methods for metallic blast-cleaning abrasives - Part 3: Determination of hardness (ISO/DIS 11125-3:2017) 27.12.2017 ТК-39
CEN/TC 139 prEN ISO 11125-4 Preparation of steel substrates before application of paints and related products - Test methods for metallic blast-cleaning abrasives - Part 4: Determination of apparent density (ISO/DIS 11125-4:2017) 27.12.2017 ТК-39
CEN/TC 139 prEN ISO 11125-5 Preparation of steel substrates before application of paints and related products - Test methods for metallic blast-cleaning abrasives - Part 5: Determination of percentage defective particles and of microstructure (ISO/DIS 11125-5:2017) 27.12.2017 ТК-39
CEN/TC 139 prEN ISO 11125-6 Preparation of steel substrates before application of paints and related products - Test methods for metallic blast-cleaning abrasives - Part 6: Determination of foreign matter (ISO/DIS 11125-6:2017) 27.12.2017 ТК-39
CEN/TC 139 prEN ISO 11125-7 Preparation of steel substrates before application of paints and related products - Test methods for metallic blast-cleaning abrasives - Part 7: Determination of moisture (ISO/DIS 11125-7:2017) 27.12.2017 ТК-39
CEN/TC 139 prEN ISO 11126-1 Preparation of steel substrates before application of paints and related products - Specifications for non-metallic blast-cleaning abrasives - Part 1: General introduction and classification (ISO/DIS 11126-1:2017) 27.12.2017 ТК-39
CEN/TC 139 prEN ISO 11126-3 Preparation of steel substrates before application of paints and related products - Specifications for non-metallic blast-cleaning abrasives - Part 3: Copper refinery slag (ISO/DIS 11126-3:2017) 27.12.2017 ТК-39
CEN/TC 139 prEN ISO 11126-4 Preparation of steel substrates before application of paints and related products - Specifications for non-metallic blast-cleaning abrasives - Part 4: Coal furnace slag (ISO/DIS 11126-4:2017) 27.12.2017 ТК-39
CEN/TC 139 prEN ISO 11126-5 Preparation of steel substrates before application of paints and related products - Specifications for non-metallic blast-cleaning abrasives - Part 5: Nickel refinery slag (ISO/DIS 11126-5:2017) 27.12.2017 ТК-39
CEN/TC 139 prEN ISO 11126-6 Preparation of steel substrates before application of paints and related products - Specifications for non-metallic blast-cleaning abrasives - Part 6: Iron furnace slag (ISO/DIS 11126-6:2017) 27.12.2017 ТК-39
CEN/TC 139 prEN ISO 11126-7 Preparation of steel substrates before application of paints and related products - Specifications for non-metallic blast-cleaning abrasives - Part 7: Fused aluminium oxide (ISO/DIS 11126-7:2017) 04.01.2018 ТК-39
CEN/TC 139 prEN ISO 11126-8 Preparation of steel substrates before application of paints and related products - Specifications for non-metallic blast-cleaning abrasives - Part 8: Olivine (ISO/DIS 11126-8:2017) 27.12.2017 ТК-39
CEN/TC 298 prEN ISO 18314-1 Analytical colorimetry - Part 1: Practical colour measurement (ISO 18314-1:2015) 18.01.2018 ТК-39
CEN/TC 298 prEN ISO 18314-2 Analytical colorimetry - Part 2: Saunderson correction, solutions of the Kubelka-Munk equation, tinting strength, hiding power (ISO 18314-2:2015) 18.01.2018 ТК-39
CEN/TC 298 prEN ISO 18314-3 Analytical colorimetry - Part 3: Special indices (ISO 18314-3:2015) 18.01.2018 ТК-39
CEN/TC 139 prEN ISO 2812-5 Paints and varnishes - Determination of resistance to liquids - Part 5: Temperature-gradient oven method (ISO/DIS 2812-5:2017) 27.11.2017 ТК-39
CEN/TC 139 prEN ISO 4623-1 rev Paints and varnishes - Determination of resistance to filiform corrosion - Part 1: Steel substrates (ISO/DIS 4623-1:2017) 27.11.2017 ТК-39
CEN/TC 113 prEN 12102-2 Air conditioners, liquid chilling packages, heat pumps and dehumidifiers with electrically driven compressors - Determination of the sound power level - Part 2: Heat pump water heaters 08.02.2018 ТК-41
CEN/TC 284 prEN 13031-1 Greenhouses: Design and Construction - Part 1: Commercial production greenhouses 14.12.2017 ТК-41
CEN/TC 156 prEN 13141-1 Ventilation for buildings - Performance testing of components/products for residential ventilation - Part 1: Externally and internally mounted air transfer devices 14.12.2017 ТК-41
CEN/TC 156 prEN 13141-5 Ventilation for buildings - Performance testing of components/products for residential ventilation - Part 5: Cowls and roof outlet terminal devices 07.12.2017 ТК-41
CEN/TC 110 prEN 13487 Heat exchanger - Forced convection air cooled refrigerant condensers and dry coolers - Sound measurement 07.12.2017 ТК-41
CEN/TC 156 prEN 17166 Fans - Procedures and methods to determine the energy efficiency for the electrical input power range of 125 W up to 500 kW 07.12.2017 ТК-41
CEN/TC 156 prEN 17170 Fans - Safety requirements 14.12.2017 ТК-41
CEN/TC 262 prEN ISO 16151 Corrosion of metals and alloys - Accelerated cyclic test with exposure to acidified salt spray, dry and wet conditions (ISO/DIS 16151:2017) 24.11.2017 ТК-42
CEN/TC 262 prEN ISO 7539-6 Corrosion of metals and alloys - Stress corrosion testing - Part 6: Preparation and use of precracked specimens for tests under constant load or constant displacement (ISO/DIS 7539-6:2017) 03.01.2018 ТК-42
CEN/TC 134 prEN 14215 Textile floor coverings - Classification of machine-made rugs and runners 04.01.2018 ТК-44
CEN/TC 248 prEN 16711-3 Textiles - Determination of metal content - Determination of lead release by artificial saliva solution 07.12.2017 ТК-44
CEN/TC 189 prEN ISO 11058 Geotextiles and geotextile-related products - Determination of water permeability characteristics normal to the plane, without load (ISO/DIS 11058:2017) 10.01.2018 ТК-44
CEN/TC 162 EN 1073-1:2016/prA1 Protective clothing against solid airborne particles including radioactive contamination - Part 1: Requirements and test methods for compressed air line ventilated protective clothing, protecting the body and the respiratory tract 23.11.2017 ТК-50
CEN/TC 162 EN ISO 374-1:2016/prA1 Protective gloves against dangerous chemicals and micro-organisms - Part 1: Terminology and performance requirements for chemical risks - Amendment 1 (ISO 374-1:2016/DAmd 1:2017) 19.01.2018 ТК-50
CEN/TC 162 prEN 343 Protective clothing - Protection against rain 23.11.2017 ТК-50
CEN/TC 162 prEN 407 Protective gloves against thermal risks (heat and/or fire) 21.12.2017 ТК-50
CEN/TC 114 EN ISO 19353:2016/prA1 Safety of machinery - Fire prevention and fire protection - Amendment 1 (ISO 19353:2016/DAmd 1:2017) 06.02.2018 ТК-52
CEN/TC 263 prEN 1047-1 Secure storage units - Classification and methods of test for resistance to fire - Part 1: Data cabinets and diskette inserts 01.02.2018 ТК-53
CEN/TC 263 prEN 1047-2 Secure storage units - Classification and methods of test for resistance to fire - Part 2: Data rooms and data container 01.02.2018 ТК-53
CEN/TC 263 prEN 15659 Secure storage units - Classification and methods of test for resistance to fire - Light fire storage units 11.01.2018 ТК-53
CEN/TC 246 prEN 16140 Natural stone test methods - Determination of sensitivity to changes in appearance produced by thermal cycles 25.01.2018 ТК-55
CEN/TC 109 prEN 13203-2 Gas-fired domestic appliances producing hot water - Part 2: Assessment of energy consumption 01.02.2018 ТК-60
CEN/TC 12 prEN ISO 11961 Petroleum and natural gas industries - Steel drill pipe (ISO/DIS 11961:2017) 21.11.2017 ТК-60
CEN/TC 12 prEN ISO 16812 Petroleum, petrochemical and natural gas industries - Shell-and-tube heat exchangers (ISO/DIS 16812:2017) 19.12.2017 ТК-60
CEN/TC 326 prEN ISO 16923 Natural gas fuelling stations - CNG stations for fuelling vehicles (ISO 16923:2016) 14.12.2017 ТК-60
CEN/TC 326 prEN ISO 16924 Natural gas fuelling stations - LNG stations for fuelling vehicles (ISO 16924:2016) 14.12.2017 ТК-60
CEN/TC 12 prEN ISO 19901-7 Petroleum and natural gas industries - Specific requirements for offshore structures - Part 7: Stationkeeping systems for floating offshore structures and mobile offshore units (ISO/DIS 19901-7:2017) 29.01.2018 ТК-60
CEN/TC 12 prEN ISO 19906 Petroleum and natural gas industries - Arctic offshore structures (ISO/DIS 19906:2017) 21.11.2017 ТК-60
CEN/SS N21 prEN ISO 6145-7 Gas analysis - Preparation of calibration gas mixtures using dynamic methods - Part 7: Thermal mass-flow controllers (ISO/DIS 6145-7:2017) 28.12.2017 ТК-60
CEN/SS N21 prEN ISO 6974-3 Natural gas - Determination of composition and associated uncertainty by gas chromatography - Part 3: Precision and bias (ISO/DIS 6974-3:2017) 27.12.2017 ТК-60
CEN/TC 89 EN ISO 12570:2000/prA2 Hygrothermal performance of building materials and products - Determination of moisture content by drying at elevated temperature - Amendment 2 (ISO 12570:2000/FDAM 2:2017) 09.01.2018 ТК-61
CEN/TC 254 prEN 12310-2 Flexible sheets for waterproofing - Determination of resistance to tearing - Part 2: Plastic and rubber sheets for roof waterproofing 23.11.2017 ТК-61
CEN/TC 88 prEN 13495 Thermal insulation products for building applications - Determination of the pull-off resistance of external thermal insulation composite systems (ETICS)(foam block test) 08.02.2018 ТК-61
CEN/TC 128 prEN 14509-2 Double skin metal faced insulating panels - Factory made products - Specifications - Part 2: Structural applications - Fixings and potential uses of stabilization of individual structural elements 30.11.2017 ТК-61
CEN/TC 254 prEN 16002 Flexible sheets for waterproofing - Determination of the resistance to wind load of mechanically fastened flexible sheets for roof waterproofing 04.01.2018 ТК-61
CEN/TC 254 prEN 17190 Flexible sheets for waterproofing - Solar Reflectance Index 01.02.2018 ТК-61
CEN/TC 254 prEN 1849-2 Flexible sheets for waterproofing - Determination of thickness and mass per unit area - Part 2: Plastics and rubber sheets for roof waterproofing 23.11.2017 ТК-61
CEN/TC 88 prEN ISO 16535 Thermal insulating products for building applications - Determination of long- term water absorption by immersion (ISO/DIS 16535:2017) 29.12.2017 ТК-61
CEN/TC 88 prEN ISO 16536 Thermal insulating products for building applications - Determination of long term water absorption by diffusion (ISO/DIS 16536:2017) 29.12.2017 ТК-61
CEN/TC 88 prEN ISO 29767 Thermal insulating products for building applications - Determination of short term water absorption by partial immersion (ISO/DIS 29767:2017) 29.12.2017 ТК-61
CEN/TC 260 prEN 12944-3 Fertilizers and liming materials - Vocabulary - Part 3: Terms relating to liming materials 04.01.2018 ТК-63
CEN/TC 336 prEN 13074-1 Bitumen and bituminous binders - Recovery of binder from bituminous emulsion or cut-back or fluxed bituminous binders - Part 1: Recovery by evaporation 04.01.2018 ТК-67
CEN/TC 336 prEN 13074-2 Bitumen and bituminous binders - Recovery of binder from bituminous emulsion or cut-back or fluxed bituminous binders - Part 2: Stabilisation after recovery by evaporation 04.01.2018 ТК-67
CEN/TC 19 prEN 17178 Liquid petroleum products - Determination of the total volatile sulfur content in liquefied petroleum gases by ultraviolet fluorescence 11.01.2018 ТК-67
CEN/TC 19 prEN 17181 Lubricants - Determination of aerobic biological degradation of fully formulated lubricants in an aqueous solution - Test method based on CO2-production 25.01.2018 ТК-67
CEN/TC 19 prEN 589 Automotive fuels - LPG - Requirements and test methods 08.02.2018 ТК-67
CEN/TC 19 prEN ISO 12156-1 Diesel fuel - Assessment of lubricity using the high-frequency reciprocating rig (HFRR) - Part 1: Test method (ISO/DIS 12156-1:2017) 13.12.2017 ТК-67
CEN/TC 19 prEN ISO 3104 Petroleum products - Transparent and opaque liquids - Determination of kinematic viscosity and calculation of dynamic viscosity (ISO/DIS 3104:2017) 15.01.2018 ТК-67
CEN/TC 19 prEN ISO 3405 Petroleum and related products from natural or synthetic sources - Determination of distillation characteristics at atmospheric pressure (ISO/DIS 3405:2017) 15.01.2018 ТК-67
CEN/TC 227 EN 12697-2:2015/prA1 Bituminous mixtures - Test methods - Part 2: Determination of particle size distribution 25.01.2018 ТК-68
CEN/TC 227 EN 12697-3:2013/prA1 Bituminous mixtures - Test methods - Part 3: Bitumen recovery: Rotary evaporator 30.11.2017 ТК-68
CEN/TC 227 prEN 12697-30 Bituminous mixtures - Test methods for hot mix asphalt - Part 30: Specimen preparation by impact compactor 30.11.2017 ТК-68
CEN/TC 227 prEN 12697-44 Bituminous mixtures - Test methods for hot mix asphalt - Part 44: Crack propagation by semi-circular bending test 30.11.2017 ТК-68
CEN/TC 227 prEN 12697-5 Bituminous mixtures - Test methods - Part 5: Determination of the maximum density 30.11.2017 ТК-68
CEN/TC 226 prEN 12767 Passive safety of support structures for road equipment - Requirements and test methods 01.02.2018 ТК-68
CEN/TC 256 EN 14067-4:2013/prA1:2017 Railway applications - Aerodynamics - Part 4: Requirements and test procedures for aerodynamics on open track 18.01.2018 ТК-70
CEN/TC 256 prEN 13272-1 Railway applications - Electrical lighting for rolling stock in public transport systems - Part 1: Mainline Rail 23.11.2017 ТК-70
CEN/TC 256 prEN 13272-2 Railway applications - Electrical lighting for rolling stock in public transport systems - Part 2: Urban rail systems 23.11.2017 ТК-70
CEN/TC 256 prEN 14033-4 Railway applications - Track - Railbound construction and maintenance machines - Part 4: Technical requirements for running, travelling and working on urban rail 08.02.2018 ТК-70
CEN/TC 256 prEN 14752 Railway applications - Bodyside entrance systems for rolling stock 30.11.2017 ТК-70
CEN/TC 256 prEN 15153-1 Railway applications - External visible and audible warning devices - Part 1: Head, marker and tail lamps for mainline rail 30.11.2017 ТК-70
CEN/TC 256 prEN 15153-2 Railway applications - External visible and audible warning devices - Part 2: Warning horns for mainline rail 30.11.2017 ТК-70
CEN/TC 256 prEN 15153-3 Railway applications - External visible and audible warning devices - Part 3: External visible warning devices for urban rail 30.11.2017 ТК-70
CEN/TC 256 prEN 15153-4 Railway applications - External visible and audible warning devices - Part 4: Warning horns for urban rail 30.11.2017 ТК-70
CEN/TC 256 prEN 15610 Railway applications - Acoustics - Rail and wheel roughness measurement related to rolling noise generation 07.12.2017 ТК-70
CEN/TC 256 prEN 17149 Railway Applications - Fatigue strength assessment of railway vehicle structures based on cumulative damage 30.11.2017 ТК-70
CEN/TC 256 prEN 17168 Railway applications - Platform barrier systems 09.12.2017 ТК-70
CEN/TC 261 prEN 12726 Packaging - Cork mouth finish with a bore diameter of 18,5 mm for corks and tamper evident capsules 04.01.2018 ТК-73
CEN/TC 296 prEN 14025 Tanks for the transport of dangerous goods - Metallic pressure tanks - Design and construction 01.02.2018 ТК-73
CEN/TC 296 prEN 14564 Tanks for the transport of dangerous goods - Terminology 04.01.2018 ТК-73
CEN/TC 261 prEN 17177 Glass packaging - Crown cap - 26 mm intermediate depth crown cap 11.01.2018 ТК-73
CEN/TC 366 prEN 14243-1 Materials obtained from end of life tyres - Part 1: General definitions related to the methods for determining their dimension(s) and impurities 08.02.2018 ТК-76
CEN/TC 366 prEN 14243-2 Materials obtained from end of life tyres - Part 2: Granulates and powders - Methods for determining their dimension(s) and impurities, including free steel and free textile content 08.02.2018 ТК-76
CEN/TC 366 prEN 14243-3 Materials obtained from end of life tyres - Part 3: Shreds, cuts and chips - Methods for determining their dimension(s) including protruding filaments dimensions 08.02.2018 ТК-76
CEN/TC 188 prEN ISO 7590 Steel cord conveyor belts - Methods for the determination of total thickness and cover thickness (ISO/DIS 7590:2017) 30.11.2017 ТК-76
CEN/TC 251 prEN ISO 11073-10427 Health informatics - Personal health device communication - Part 10427: Device specialization - Power status monitor of personal health devices (ISO/IEEE/FDIS 11073-10427:2017) 20.12.2017 ТК-80
CEN/TC 251 prEN ISO 12381 Health informatics - Time standards for healthcare specific problems (ISO/DIS 12381:2017) 01.02.2018 ТК-80
CEN/TC 251 prEN ISO 13120 Health informatics - Syntax to represent the content of healthcare classification systems - Classification Markup Language (ClaML) (ISO/DIS 13120:2017) 08.12.2017 ТК-80
CEN/TC 134 prEN 14215 Textile floor coverings - Classification of machine-made rugs and runners 04.01.2018 ТК-81
CEN/TC 249 prEN 14728 Imperfections in thermoplastic welds - Classification 08.02.2018 ТК-81
CEN/TC 155 prEN 1519-1 Plastics piping systems for soil and waste discharge (low and high temperature) within the building structure - Polyethylene (PE) - Part 1: Requirements for pipes, fittings and the system 25.01.2018 ТК-81
CEN/TC 155 prEN 17176-1 Plastics piping systems for water supply and for buried and above ground drainage, sewerage and irrigation under pressure - Oriented unplasticized poly(vinyl chloride) (PVC-O) - Part 1: General 25.01.2018 ТК-81
CEN/TC 155 prEN 17176-2 Plastics piping systems for water supply and for buried and above ground drainage, sewerage and irrigation under pressure - Oriented unplasticized poly(vinyl chloride) (PVC-O) - Part 2: Pipes 25.01.2018 ТК-81
CEN/TC 155 prEN 17176-3 Plastic piping systems for water supply and for buried and above ground drainage, sewerage and irrigation under pressure - Oriented unplasticized poly(vinyl chloride) (PVC-O) - Part 3: Fittings 25.01.2018 ТК-81
CEN/TC 155 prEN 17176-5 Plastic piping systems for water supply and for buried and above ground drainage, sewerage and irrigation under pressure - Oriented unplasticized poly(vinyl chloride) (PVC-O) - Part 5: Fitness for purpose of the system 25.01.2018 ТК-81
CEN/TC 249 prEN 438-8 High-pressure decorative laminates (HPL) - Sheets based on thermosetting resins (usually called laminates) - Part 8: Classification and specifications for design laminates 23.11.2017 ТК-81
CEN/TC 155 prEN ISO 15494 Plastics piping systems for industrial applications - Polybutene (PB), polyethylene (PE), polyethylene of raised temperature resistance (PE-RT), crosslinked polyethylene (PE-X), polypropylene (PP) - Metric series for specifications for components and the system (ISO 15494:2015) 18.01.2018 ТК-81
CEN/TC 249 prEN ISO 21305-1 Plastics - Polycarbonate (PC) moulding and extrusion materials - Part 1: Designation system and basis for specifications (ISO/DIS 21305-1:2017) 20.12.2017 ТК-81
CEN/TC 249 prEN ISO 21305-2 Plastics - Polycarbonate (PC) moulding and extrusion materials - Part 2: Preparation of test specimens and determination of properties (ISO/DIS 21305-2:2017) 20.12.2017 ТК-81
CEN/TC 249 prEN ISO 21309-2 Plastics - Ethylene/vinyl alcohol (EVOH) copolymer moulding and extrusion materials - Part 2: Preparation of test specimens and determination of properties (ISO/DIS 21309-2:2017) 20.12.2017 ТК-81
CEN/TC 231 EN ISO 10819:2013/prA1 Mechanical vibration and shock - Hand-arm vibration - Measurement and evaluation of the vibration transmissibility of gloves at the palm of the hand - Amendment 1 (ISO 10819:2013/DAmd 1:2017) 20.11.2017 ТК-82
CEN/TC 126 prEN ISO 11654 Acoustics - Sound absorbers - Rating of sound absorption coefficients (ISO/DIS 11654:2017) 27.12.2017 ТК-82
CEN/TC 126 prEN ISO 16283-2 Acoustics - Field measurement of sound insulation in buildings and of building elements - Part 2: Impact sound insulation (ISO/DIS 16283-2:2017) 20.11.2017 ТК-82
CEN/TC 211 prEN ISO 3743-2 Acoustics - Determination of sound power levels of noise sources using sound pressure - Engineering methods for small, movable sources in reverberant fields - Part 2: Methods for special reverberation test rooms (ISO/FDIS 3743-2:2017) 28.12.2017 ТК-82
CEN/TC 211 prEN ISO 7779 Acoustics - Measurement of airborne noise emitted by information technology and telecommunications equipment (ISO/DIS 7779:2017) 20.12.2017 ТК-82
CEN/TC 165 prEN 1295-1 Structural design of buried pipelines under various conditions of loading - Part 1: General requirements 21.12.2017 ТК-83
CEN/TC 165 prEN 16941-2 On-site non-potable water systems - Part 2: Systems for the use of treated greywater 21.12.2017 ТК-83
CEN/TC 204 EN ISO 11137-1:2015/prA2 Sterilization of health care products - Radiation - Part 1: Requirements for development, validation and routine control of a sterilization process for medical devices - Amendment 2 (ISO 11137-1:2006/DAM 2:2017) 23.11.2017 ТК-87
CEN/TC 55 EN ISO 6872:2015/prA1 Dentistry - Ceramic materials - Amendment 1 20.12.2017 ТК-87
CEN/TC 102 prEN ISO 11138-7 Sterilization of health care products - Biological indicators - Part 7: Guidance for the selection, use and interpretation of results (ISO/DIS 11138-7:2017) 23.11.2017 ТК-87
CEN/TC 102 prEN ISO 11607-1 Packaging for terminally sterilized medical devices - Part 1: Requirements for materials, sterile barrier systems and packaging systems (ISO/DIS 11607-1:2017) 11.12.2017 ТК-87
CEN/TC 102 prEN ISO 11607-2 Packaging for terminally sterilized medical devices - Part 2: Validation requirements for forming, sealing and assembly processes (ISO/DIS 11607-2) 11.12.2017 ТК-87
CEN/TC 123 prEN ISO 14880-1 Optics and photonics - Microlens arrays - Part 1: Vocabulary (ISO/DIS 14880-1:2017) 27.12.2017 ТК-87
CEN/TC 205 prEN ISO 23907-1 Sharps injury protection - Requirements and test methods - Part 1: Single-use sharps containers (ISO/DIS 23907-1:2017) 27.12.2017 ТК-87
CEN/TC 205 prEN ISO 7886-4 Sterile hypodermic syringes for single use - Part 4: Syringes with re-use prevention feature (ISO/DIS 7886-4:2017) 12.01.2018 ТК-87
CEN/TC 215 prEN ISO 80601-2-12 Medical electrical equipment - Part 2-12: Particular requirements for basic safety and essential performance of critical care ventilators (ISO/DIS 80601-2-12:2017) 19.12.2017 ТК-87
CEN/TC 136 EN 13451-2:2015/prA1:2017 Swimming pool equipment - Part 2: Additional specific safety requirements and test methods for ladders, stepladders and handle bends 14.12.2017 ТК-88
CEN/TC 136 prEN 17164 Climbing walls for use in the water area of public used swimming pools - Safety and operational requirements to the place of installation 23.11.2017 ТК-88
CEN/TC 346 prEN 17187 Conservation of cultural heritage - Characterization of mortars used in cultural heritage 01.02.2018 ТК-94
CEN/TC 33 EN 16758:2016/prA1:2017 Curtain walling - Determination of the strength of sheared connections - Test method and requirements 25.01.2018 ТК-96
CEN/TC 33 prEN 12978 Industrial, commercial and garage doors and gates - Safety devices for power operated doors and gates - Requirements and test methods 11.01.2018 ТК-96
CEN/TC 52 EN 71-3:2013+A2:2017/prA3 Safety of toys - Part 3: Migration of certain elements 11.01.2018 ТК-98
CEN/TC 252 prEN 17072 Child care articles - Bath tubs, stands and non-standalone bathing aids - Safety requirements and test methods 01.02.2018 ТК-98
CEN/TC 151 prEN 1009-1 Machines for mechanical processing of minerals and similar solid materials - Safety - Part 1: Common requirements for partly completed machinery and processing plants 18.01.2018 ТК-100
CEN/TC 151 prEN 1009-2 Machines for mechanical processing of minerals and similar solid materials - Safety - Part 2: Specific requirements for feeding machinery and continuous handling equipment 18.01.2018 ТК-100
CEN/TC 151 prEN 1009-3 Machines for mechanical processing of minerals and similar solid materials - Safety - Part 3: Specific requirements for crushing and milling machinery 18.01.2018 ТК-100
CEN/TC 151 prEN 1009-4 Machines for mechanical processing of minerals and similar solid materials - Safety - Part 4: Specific requirements for screening machinery 18.01.2018 ТК-100
CEN/TC 151 prEN 1009-5 Machines for mechanical processing of minerals and similar solid materials - Safety - Part 5: Specific requirements for cleaning, recycling, sorting and mud treatment machinery 18.01.2018 ТК-100
CEN/TC 151 prEN 12609 Truck mixers - Safety requirements 14.12.2017 ТК-100
CEN/TC 391 prEN 17173 European CBRNE glossary 18.01.2018 ТК-102
CEN/TC 54 EN 13445-2:2014/prA6 Unfired pressure vessels - Part 2: Materials 08.02.2018 ТК-104
CEN/TC 54 EN 13445-3:2014/prA8 Unfired pressure vessels - Part 3: Design 08.02.2018 ТК-104
CEN/TC 287 prEN ISO 19146 Geographic information - Cross-domain vocabularies (ISO/DIS 19146:2017) 21.11.2017 ТК-0/ПС-1
CEN/TC 93 prEN 131-6 Ladders - Part 6: Telescopic ladders 25.01.2018 ТК-0/ПС-10
CEN/TC 216 EN 16437:2014/prA1 Chemical disinfectants and antiseptics - Quantitative surface test for the evaluation of bactericidal activity of chemical disinfectants and antiseptics used in veterinary area on porous surfaces without mechanical action - Test method and requirements (phase 2, step 2) 01.02.2018 ТК-0/ПС-11
CEN/TC 216 prEN 1656 Chemical disinfectants and antiseptics - Quantitative suspension test for the evaluation of bactericidal activity of chemical disinfectants and antiseptics used in the veterinary area - Test method and requirements (phase 2, step 1) 04.01.2018 ТК-0/ПС-11
CEN/TC 294 prEN 13757-4 Communication systems for meters - Part 4: Wireless M-Bus communication 25.01.2018 ТК-0/ПС-14
CEN/CLC/JTC 5 prEN 16602-70-26 Space product assurance - Crimping of high-reliability electrical connections 21.12.2017 ТК-0/ПС-15
CEN/CLC/JTC 5 prEN 16602-70-60 Space product assurance - Qualification and Procurement of printed circuit boards 21.12.2017 ТК-0/ПС-15
CEN/TC 15 prEN 14504 Inland navigation vessels - Floating landing stages and floating bridges on inland waters - Requirements, tests 04.01.2018 ТК-0/ПС-17
CEN/SS T01 prEN ISO 12215-7 Small craft - Hull construction and scantlings - Part 7: Scantlings determination of multihulls (ISO/DIS 12215-7 :2017) 06.02.2018 ТК-0/ПС-17
CEN/TC 15 prEN ISO 8384 Ships and marine technology - Dredgers - Vocabulary (ISO/DIS 8384:2017) 22.11.2017 ТК-0/ПС-17
CEN/TC 15 prEN ISO 8385 Ships and marine technology - Dredgers - Classification (ISO/DIS 8385:2017) 22.11.2017 ТК-0/ПС-17
CEN/TC 438 prEN ISO/ASTM 52911-1 Additive manufacturing - Technical Design Guideline for Powder Bed Fusion - Part 2: Laser-based Powder Bed Fusion of Polymers (ISO/ASTM DIS 52911-2:2017) 06.02.2018 ТК-0/ПС-22
CEN/TC 438 prEN ISO/ASTM 52911-2 Additive manufacturing - Technical Design Guideline for Powder Bed Fusion - Part 2: Laser-based Powder Bed Fusion of Polymers (ISO/ASTM DIS 52911-2:2017) 06.02.2018 ТК-0/ПС-22
CEN/TC 435 prEN 17169 Tattooing - Safe and hygienic practice 21.12.2017 ТК-0/ПС-29
ECISS/TC 101 prEN ISO 26203-1 Metallic materials - Tensile testing at high strain rates - Part 1: Elastic-bar-type systems (ISO/FDIS 26203-1:2017) 27.12.2017 ЕРГ 9
ECISS/TC 101 prEN ISO 643 Steels - Micrographic determination of the apparent grain size (ISO/DIS 643:2017) 21.11.2017 ЕРГ 9
ECISS/TC 101 prEN ISO 7500-1 Metallic materials - Calibration and verification of static uniaxial testing machines - Part 1: Tension/compression testing machines - Calibration and verification of the force-measuring system (ISO/FDIS 7500-1:2017) 05.01.2018 ЕРГ 9
CEN/TC 150 prEN 1175 Safety of industrial trucks - Electrical/electronic requirements 25.01.2018 ЕРГ 14
CEN/TC 150 prEN 1459-7 Rough-terrain trucks - Safety requirements and verification - Part 7: Test method and determination of noise emission 01.02.2018 ЕРГ 14
CEN/TC 150 prEN 16307-2 Industrial trucks - Safety requirements and verification - Part 2: Supplementary requirements for self-propelled variable-reach trucks 25.01.2018 ЕРГ 14
CEN/TC 150 prEN 16307-3 Industrial trucks - Safety requirements and verification - Part 3 Supplementary requirements for trucks with elevating operator position and trucks specifically designed to travel with elevated loads (additional requirements to EN 16307-1) 25.01.2018 ЕРГ 14