Полезнa информация

Обществено допитване

Назад

Проекти на европейски стандарти на етап обществено допитване, обявени в CEN

Съгласно Вътрешните правила на CEN/CENELEC и Правилата за работа по националната стандартизация, БИС обявява обществено допитване по проекти на CEN/CENELEC. С цел осигуряване на прозрачност в работата по стандартизация и вземане под внимание мнението на всички заинтересовани в страната от европейските стандарти, БИС предоставя пълния тескт на проектите за стандарти.
Всеки заинтересован може да се запознае с интересуващия го проект в библиотеката на БИС безплатно или да получи копие по електронната поща срещу редуцирано заплащане. Мнение относно съдържанието на стандартите може да бъде изразено на адреса на секретаря на БИС/ТК* в посочения краен срок за мнение.

*Информация за контакт със секретаря на съответния БИС/ТК може да се намери на интернет страницата на БИС: www.bds-bg.org/bg/tc/index.php.


TC № на проекта на стандарт Заглавие Краен срок за мнения БИС/ТК/ПС
CEN/CLC/TC 12 prEN 17161 Design for All - Accessibility following a Design for All approach in products, goods and services - Extending the range of users 09.11.2017
CEN/SS S03 prEN ISO 15747 Plastic containers for intravenous injections (ISO/DIS 15747:2017) 29.09.2017
CEN/TC 72 EN 54-29:2015/prA1 Fire detection and fire alarm systems - Part 29: Multi-sensor fire detectors - Point detectors using a combination of smoke and heat sensors 09.11.2017 ТК-1
CEN/TC 127 prEN 13501-1 Fire classification of construction products and building elements - Part 1: Classification using data from reaction to fire tests 26.10.2017 ТК-1
CEN/TC 127 prEN 13501-6 Fire classification of construction products and building elements - Part 6: Classification using data from reaction to fire tests on electric cables 26.10.2017 ТК-1
CEN/TC 127 prEN 15269-20 Extended application of test results for fire resistance and/or smoke control for door, shutter and openable window assemblies, including their elements of building hardware - Part 20: Smoke control for doors, shutters and openable windows 05.10.2017 ТК-1
CEN/TC 191 prEN 15276-1 Fixed firefighting systems - Condensed aerosol extinguishing systems - Part 1: Requirements and test methods for components 14.12.2017 ТК-1
CEN/TC 241 prEN 13279-1 Gypsum binders and gypsum plasters - Part 1: Definitions and requirements 09.11.2017 ТК-4
CEN/TC 241 prEN 13454-1 Binders and factory made mixtures for floor screeds based on calcium sulphate - Part 1: Definitions and requirements 19.10.2017 ТК-4
CEN/TC 241 prEN 13454-2 Binders and factory made mixtures for floor screeds based on calcium sulphate - Part 2: Test methods 19.10.2017 ТК-4
CEN/TC 241 prEN 13658-1 Metal lath and beads - Definitions, requirements and test methods - Part 1: Internal plastering 09.11.2017 ТК-4
CEN/TC 241 prEN 13658-2 Metal lath and beads - Definitions, requirements and test methods - Part 2: External rendering 09.11.2017 ТК-4
CEN/TC 51 prEN 196-11 Methods of testing cement - Part 11: Heat of hydration - Isothermal Conduction Calorimetry method 09.11.2017 ТК-4
CEN/TC 104 prEN 12350-1 Testing fresh concrete - Part 1: Sampling and common apparatus 23.11.2017 ТК-5
CEN/TC 104 prEN 12350-2 Testing fresh concrete - Part 2: Slump-test 23.11.2017 ТК-5
CEN/TC 104 prEN 12350-3 Testing fresh concrete - Part 3: Vebe test 23.11.2017 ТК-5
CEN/TC 104 prEN 12350-4 Testing fresh concrete - Part 4: Degree of compactability 23.11.2017 ТК-5
CEN/TC 104 prEN 12350-5 Testing fresh concrete - Part 5: Flow table test 23.11.2017 ТК-5
CEN/TC 104 prEN 12350-6 Testing fresh concrete - Part 6: Density 23.11.2017 ТК-5
CEN/TC 104 prEN 12350-7 Testing fresh concrete - Part 7: Air content - Pressure methods 23.11.2017 ТК-5
CEN/TC 104 prEN 12350-8 Testing fresh concrete - Part 8: Self-compacting concrete - Slump-flow test 23.11.2017 ТК-5
CEN/TC 104 prEN 12390-2 Testing hardened concrete - Part 2: Making and curing specimens for strength tests 23.11.2017 ТК-5
CEN/TC 104 prEN 12390-3 Testing hardened concrete - Part 3: Compressive strength of test specimens 30.11.2017 ТК-5
CEN/TC 104 prEN 12390-5 Testing hardened concrete - Part 5: Flexural strength of test specimens 30.11.2017 ТК-5
CEN/TC 104 prEN 12390-7 Testing hardened concrete - Part 7: Density of hardened concrete 30.11.2017 ТК-5
CEN/TC 104 prEN 12390-8 Testing hardened concrete - Part 8: Depth of penetration of water under pressure 30.11.2017 ТК-5
CEN/TC 104 prEN 12504-1 Testing concrete in structures - Part 1: Cored specimens - Taking, examining and testing in compression 30.11.2017 ТК-5
CEN/TC 163 EN 12764:2015/prA1:2017 Sanitary appliances - Specification for whirlpool baths 14.12.2017 ТК-7
CEN/TC 163 EN 13310:2015/prA1:2017 Kitchen sinks - Functional requirements and test methods 07.12.2017 ТК-7
CEN/TC 163 EN 13407:2015/prA1:2017 Wall-hung urinals - Functional requirements and test methods 07.12.2017 ТК-7
CEN/TC 163 EN 14296:2015/prA1 Sanitary appliances - Communal washing troughs 23.11.2017 ТК-7
CEN/TC 163 EN 14428:2015/prA1:2017 Shower enclosures - Functional requirements and test methods 14.12.2017 ТК-7
CEN/TC 163 EN 14516:2015/prA1:2017 Baths for domestic purposes 14.12.2017 ТК-7
CEN/TC 163 EN 14527:2016/prA1:2017 Shower trays for domestic purposes 14.12.2017 ТК-7
CEN/TC 163 EN 14528:2015/prA1 Bidets - Functional requirements and test methods 23.11.2017 ТК-7
CEN/TC 163 EN 14688:2015/prA1 Sanitary appliances - Wash basins - Functional requirements and test methods 23.11.2017 ТК-7
CEN/TC 163 prEN 14055 WC and urinal flushing cisterns 16.11.2017 ТК-7
CEN/TC 129 prEN 14178-1 Glass in building - Basic alkaline earth silicate glass products - Part 1: Float glass 28.09.2017 ТК-7
CEN/TC 129 prEN 14178-2 Glass in building - Basic alkaline earth silicate glass products - Part 2: Product standard 28.09.2017 ТК-7
CEN/TC 67 prEN 17160 Product category rules for ceramic tiles 02.11.2017 ТК-7
CEN/TC 129 prEN 1748-1-1 Glass in building - Special basic products - Borosilicate float glass - Part 1-1: Definitions and general physical and mechanical properties 05.10.2017 ТК-7
CEN/TC 129 prEN 1748-1-2 Glass in building - Special basic products - Borosilicate float glass - Part 1-2: Product standard 05.10.2017 ТК-7
CEN/TC 129 prEN 1748-2-1 Glass in Building - Special basic products - Glass ceramics - Part 2-1: Definitions and general physical and mechanical properties 09.11.2017 ТК-7
CEN/TC 129 prEN 1748-2-2 Glass in building - Special basic products - Glass ceramics - Part 2-2: Product standard 09.11.2017 ТК-7
CEN/TC 129 prEN 572-9 Glass in building - Basic soda lime silicate glass products - Part 9: Product standard 28.09.2017 ТК-7
CEN/TC 187 prEN 993-5 Methods of test for dense shaped refractory products - Part 5: Determination of cold crushing strength 02.11.2017 ТК-7
CEN/TC 163 prEN 997 WC pans and WC suites with integral trap 23.11.2017 ТК-7
CEN/TC 181 EN 16436-1:2014+A1:2015/prA2:2017 Rubber and plastics hoses, tubing and assemblies for use with propane and butane and their mixtures in the vapour phase - Part 1: Hoses and tubings 05.10.2017 ТК-8
CEN/TC 286 EN 16728:2016/prA1 LPG equipment and accessories - Transportable refillable LPG cylinders other than traditional welded and brazed steel cylinders - Periodic inspection 07.12.2017 ТК-8
CEN/TC 23 EN ISO 17871:2015/prA1 Gas cylinders - Quick-release cylinder valves - Specification and type testing - Amendment 1: Gas cylinders - Quick-release cylinder valves - Specification and type testing (ISO 17871:2015/DAM 1:2017) 12.10.2017 ТК-8
CEN/TC 49 prEN 30-2-2 Domestic cooking appliances burning gas - Part 2-2: Rational use of energy - Appliances having forced-convection ovens and/or grills 16.11.2017 ТК-8
CEN/TC 58 prEN 88-3 Safety and control devices for gas burners and gas burning appliances - Part 3: Pressure and/or flow rate regulators for inlet pressures up to and including 500 kPa, electronic types 23.11.2017 ТК-8
CEN/TC 23 prEN ISO 10460 Gas cylinders - Welded aluminium-alloy, carbon and stainless steel gas cylinders - Periodic inspection and testing (ISO/DIS 10460:2017) 16.11.2017 ТК-8
CEN/TC 289 prEN ISO 17072-1 Leather - Chemical determination of metal content - Part 1: Extractable metals (ISO/DIS 17072-1:2017) 31.10.2017 ТК-11
CEN/TC 289 prEN ISO 17072-2 Leather - Chemical determination of metal content - Part 2: Total metal content (ISO/DIS 17072-2:2017) 31.10.2017 ТК-11
CEN/TC 289 prEN ISO 4045 Leather - Chemical tests - Determination of pH and difference figure (ISO/DIS 4045:2017) 17.10.2017 ТК-11
CEN/TC 289 prEN ISO 4048 Leather - Chemical tests - Determination of matter soluble in dichloromethane and free fatty acid content (ISO/DIS 4048:2017) 18.10.2017 ТК-11
CEN/TC 289 prEN ISO 5398-1 Leather - Chemical determination of chromic oxide content - Part 1: Quantification by titration (ISO/DIS 5398-1:2017) 25.10.2017 ТК-11
CEN/TC 289 prEN ISO 5398-3 Leather - Chemical determination of chromic oxide content - Part 3: Quantification by atomic absorption spectrometry (ISO/DIS 5398-3:2017) 18.10.2017 ТК-11
CEN/TC 289 prEN ISO 5398-4 Leather - Chemical determination of chromic oxide content - Part 4: Quantification by inductively coupled plasma (ICP) (ISO/DIS 5398-4:2017) 25.10.2017 ТК-11
CEN/TC 279 prEN 12973 Value Management 02.11.2017 ТК-12
CEN/TC 354 prEN 17128 Non-approved light motorized vehicles for the transportation of persons and goods and related facilities - Personal light electric vehicles (PLEV) - Safety requirements and test methods 12.10.2017 ТК-14
CEN/TC 230 prEN ISO 10634 Water quality - Guidance for the preparation and treatment of poorly water-soluble organic compounds for the subsequent evaluation of their biodegradability in an aqueous medium (ISO/DIS 10634: 2017) 19.10.2017 ТК-15
CEN/TC 230 prEN ISO 11704 Water quality - Gross alpha and gross beta activity - Test method using liquid scintillation counting (ISO/DIS 11704) 05.10.2017 ТК-15
CEN/SS S26 prEN ISO 14034 Environmental management - Environmental technology verification (ETV) (ISO 14034:2016) 07.12.2017 ТК-15
CEN/SS S26 prEN ISO 14052 Environmental management - Material flow cost accounting - Guidance for practical implementation in a supply chain (ISO 14052:2017) 07.12.2017 ТК-15
CEN/TC 230 prEN ISO 15681-2 Water quality - Determination of orthophosphate and total phosphorus contents by flow analysis (FIA and CFA) - Part 2: Method by continuous flow analysis (CFA) (ISO/DIS 15681-2:2017) 03.10.2017 ТК-15
ECISS/TC 103 prEN 10058 Hot rolled flat steel bars and steel wide flats for general purposes - Dimensions and tolerances on shape and dimensions 23.11.2017 ТК-17
ECISS/TC 103 prEN 10225-1 Weldable structural steels for fixed offshore structures - Technical delivery conditions - Part 1: Plates 07.12.2017 ТК-17
ECISS/TC 103 prEN 10225-2 Weldable structural steels for fixed offshore structures - Technical delivery conditions - Part 2: Sections 07.12.2017 ТК-17
ECISS/TC 103 prEN 10225-3 Weldable structural steels for fixed offshore structures - Technical delivery conditions - Part 3: Hot finished hollow sections 07.12.2017 ТК-17
ECISS/TC 110 prEN ISO 10893-6 rev Non-destructive testing of steel tubes - Part 6: Radiographic testing of the weld seam of welded steel tubes for the detection of imperfections (ISO/DIS 10893-6:2017) 30.11.2017 ТК-17
ECISS/TC 110 prEN ISO 10893-7 Non-destructive testing of steel tubes - Part 7: Digital radiographic testing of the weld seam of welded steel tubes for the detection of imperfections (ISO/DIS 10893-7:2017) 01.12.2017 ТК-17
CEN/TC 392 prEN 17156 Cosmetics - Analytical methods - LC/UV method for the identification and quantitative determination in cosmetic products of the 22 organic UV filters in use in the EU 16.11.2017 ТК-19
CEN/SS M21 prEN ISO 8654 Jewellery - Colours of gold alloys - Definition, range of colours and designation (ISO/DIS 8654:2017) 12.10.2017 ТК-20
CEN/TC 144 prEN ISO 10517 Powered hand-held hedge trimmers - Safety ( ISO/DIS 10517:2017) 26.10.2017 ТК-23
CEN/TC 138 prEN ISO 20769-1 Non-destructive testing - Radiographic inspection of corrosion and deposits in pipes by X - and gamma rays - Part 1: Tangential radiographic inspection (ISO/DIS 20769-1:2017) 23.10.2017 ТК-24
CEN/TC 138 prEN ISO 20769-2 Non-destructive testing -- Radiographic inspection of corrosion and deposits in pipes by X- and gamma rays - Part 2: Double wall radiographic inspection (ISO/DIS 20769-2:2017) 23.10.2017 ТК-24
CEN/TC 290 prEN ISO 13385-1 Geometrical product specifications (GPS) - Dimensional measuring equipment - Part 1: Design and metrological characteristics of callipers (ISO/DIS 13385-1:2017) 14.12.2017 ТК-28
CEN/TC 290 prEN ISO 21204 Geometrical product specifications (GPS) - Specification of defined transitions between features (ISO/DIS 21204:2017) 18.10.2017 ТК-28
CEN/SS F02 prEN ISO 80000-3 Quantities and units - Part 3: Space and time (ISO/DIS 80000-3:2017) 06.10.2017 ТК-28
CEN/SS F02 prEN ISO 80000-8 Quantities and units - Part 8: Acoustics (ISO/DIS 80000-8:2017) 06.10.2017 ТК-28
CEN/TC 121 prEN 12797 Brazing - Destructive tests of brazed joints 12.10.2017 ТК-30
CEN/TC 121 prEN 12799 Brazing - Non-destructive examination of brazed joints 12.10.2017 ТК-30
CEN/TC 121 prEN 14324 Brazing - Guidance on the application of brazed joints 12.10.2017 ТК-30
CEN/TC 121 prEN 1708-2 Welding - Basic weld joint details in steel - Part 2: Non internal pressurized components 05.10.2017 ТК-30
CEN/TC 121 prEN ISO 15011-4 Health and safety in welding and allied processes - Laboratory method for sampling fume and gases - Part 4: Fume data sheets (ISO/FDIS 15011-4:2017) 06.11.2017 ТК-30
CEN/TC 121 prEN ISO 15620 Welding - Friction welding of metallic materials (ISO/DIS 15620:2017) 04.12.2017 ТК-30
CEN/TC 121 prEN ISO 17660-1 Welding - Welding of reinforcing steel - Part 1: Load-bearing welded joints (ISO/DIS 17660-1:2017) 20.11.2017 ТК-30
CEN/TC 121 prEN ISO 17660-2 Welding - Welding of reinforcing steel - Part 2: Non load-bearing welded joints (ISO/DIS 17660-2:2017) 20.11.2017 ТК-30
CEN/TC 121 prEN ISO 20601 Non-destructive testing of welds - Ultrasonic testing - Use of automated phased array technology for steel components with small wall thickness (ISO/DIS 20601:2017) 07.12.2017 ТК-30
CEN/TC 121 prEN ISO 2401 Welding consumables - Covered electrodes - Determination of the efficiency, metal recovery and deposition coefficient (ISO/DIS 2401:2017) 07.11.2017 ТК-30
CEN/TC 121 prEN ISO 5171 Gas welding equipment - Pressure gauges used in welding, cutting and allied processes (ISO/DIS 5171:2017) 08.11.2017 ТК-30
CEN/TC 121 prEN ISO 9017 Destructive tests on welds in metallic materials - Fracture test (ISO/FDIS 9017:2017) 01.11.2017 ТК-30
CEN/TC 307 prEN 14110 Fat and oil derivatives - Fatty Acid Methyl Esters (FAME) - Determination of methanol content 02.11.2017 ТК-32
CEN/SS C01 prEN ISO 10399 Sensory analysis - Methodology - Duo-trio test (ISO/FDIS 10399:2017) 09.11.2017 ТК-32
CEN/SS F20 prEN ISO 19011 Guidelines for auditing management systems (ISO/DIS 19011:2017) 26.10.2017 ТК-34
CEN/TC 132 prEN ISO 10215 Anodizing of aluminium and its alloys - Visual determination of image clarity of anodic oxidation coatings - Chart scale method (ISO/DIS 10215:2017) 13.10.2017 ТК-37
CEN/TC 132 prEN ISO 7668 Anodizing of aluminium and its alloys - Measurement of specular reflectance and specular gloss of anodic oxidation coatings at angles of 20 degrees, 45 degrees, 60 degrees or 85 degrees (ISO/DIS 7668:2017) 16.10.2017 ТК-37
CEN/TC 132 prEN ISO 8251 rev Anodizing of aluminium and its alloys - Measurement of abrasion resistance of anodic oxidation coatings (ISO/DIS 8251:2017) 14.11.2017 ТК-37
CEN/TC 139 prEN 16402 Paints and varnishes - Assessment of emissions of substances from coatings into indoor air - Sampling, conditioning and testing 07.12.2017 ТК-39
CEN/TC 139 prEN ISO 2812-1 Paints and varnishes - Determination of resistance to liquids - Part 1: Immersion in liquids other than water (ISO/FDIS 2812-1:2017) 05.10.2017 ТК-39
CEN/TC 139 prEN ISO 2812-2 Paints and varnishes - Determination of resistance to liquids - Part 2: Water immersion method (ISO/DIS 2812-2:2017) 25.10.2017 ТК-39
CEN/TC 139 prEN ISO 2812-4 Paints and varnishes - Determination of resistance to liquids - Part 4: Spotting methods (ISO/FDIS 2812-4:2017) 05.10.2017 ТК-39
CEN/TC 139 prEN ISO 2812-5 Paints and varnishes - Determination of resistance to liquids - Part 5: Temperature-gradient oven method (ISO/DIS 2812-5:2017) 27.11.2017 ТК-39
CEN/TC 139 prEN ISO 4623-1 rev Paints and varnishes - Determination of resistance to filiform corrosion - Part 1: Steel substrates (ISO/DIS 4623-1:2017) 27.11.2017 ТК-39
CEN/TC 284 prEN 13031-1 Greenhouses: Design and Construction - Part 1: Commercial production greenhouses 14.12.2017 ТК-41
CEN/TC 156 prEN 13141-1 Ventilation for buildings - Performance testing of components/products for residential ventilation - Part 1: Externally and internally mounted air transfer devices 14.12.2017 ТК-41
CEN/TC 156 prEN 13141-5 Ventilation for buildings - Performance testing of components/products for residential ventilation - Part 5: Cowls and roof outlet terminal devices 07.12.2017 ТК-41
CEN/TC 110 prEN 13487 Heat exchanger - Forced convection air cooled refrigerant condensers and dry coolers - Sound measurement 07.12.2017 ТК-41
CEN/TC 156 prEN 15871 Ventilation for buildings - Fire resisting duct sections 12.10.2017 ТК-41
CEN/TC 156 prEN 17166 Fans - Procedures and methods to determine the energy efficiency for the electrical input power range of 125 W up to 500 kW 07.12.2017 ТК-41
CEN/TC 156 prEN 17170 Fans - Safety requirements 14.12.2017 ТК-41
CEN/TC 107 prEN 489-1 District heating pipes - Bonded single and twin pipe systems for buried hot water networks - Part 1: Joint casing assemblies and thermal insulation for hot water networks in accordance with EN 13941-1 02.11.2017 ТК-41
CEN/TC 156 prEN ISO 12759-2 Fans - Efficiency classification for fans - Part 2: Standard losses for drive components (ISO/DIS 12759-2:2017) 20.10.2017 ТК-41
CEN/TC 195 prEN ISO 21083-1 Test method to measure the efficiency of air filtration media against spherical nanomaterials - Part 1: Particle size range from 20 to 500 nm (ISO/DIS 21083-1:2017) 27.10.2017 ТК-41
CEN/TC 262 prEN ISO 16151 Corrosion of metals and alloys - Accelerated cyclic test with exposure to acidified salt spray, dry and wet conditions (ISO/DIS 16151:2017) 24.11.2017 ТК-42
CEN/TC 182 EN 378-4:2016/prA1 Refrigerating systems and heat pumps - Safety and environmental requirements - Part 4: Operation, maintenance, repair and recovery 19.10.2017 ТК-43
CEN/TC 189 prEN 14150 Geosynthetic barriers - Determination of permeability to liquids 26.10.2017 ТК-44
CEN/TC 134 prEN 16354 Laminate floor coverings - Underlays - Specification, requirements and test methods 19.10.2017 ТК-44
CEN/TC 248 prEN 16711-3 Textiles - Determination of metal content - Determination of lead release by artificial saliva solution 07.12.2017 ТК-44
CEN/TC 248 prEN ISO 1833-6 Textiles - Quantitative chemical analysis - Part 6: Mixtures of viscose, certain types of cupr, modal or lyocell with certain other fibres (method using formic acid and zinc chloride) (ISO/DIS 1833-6:2017) 08.11.2017 ТК-44
CEN/TC 134 prEN ISO 24342 Resilient and textile floor-coverings - Determination of side length, edge straightness and squareness of tiles (ISO/DIS 24342:2017) 05.10.2017 ТК-44
CEN/TC 162 EN 1073-1:2016/prA1 Protective clothing against solid airborne particles including radioactive contamination - Part 1: Requirements and test methods for compressed air line ventilated protective clothing, protecting the body and the respiratory tract 23.11.2017 ТК-50
CEN/TC 162 EN 943-1:2015/prA1:2017 Protective clothing against dangerous solid, liquid and gaseous chemicals, including liquid and solid aerosols - Part 1: Performance requirements for Type 1 (gas-tight) chemical protective suits 02.11.2017 ТК-50
CEN/TC 161 prEN 13832-1 Footwear protecting against chemicals - Part 1: Terminology and test methods 19.10.2017 ТК-50
CEN/TC 161 prEN 13832-2 Footwear protecting against chemicals - Part 2: Requirements for limited contact with chemicals 19.10.2017 ТК-50
CEN/TC 161 prEN 13832-3 Footwear protecting against chemicals - Part 3: Requirements for prolonged contact with chemicals 19.10.2017 ТК-50
CEN/TC 162 prEN 343 Protective clothing - Protection against rain 23.11.2017 ТК-50
CEN/TC 162 prEN ISO 18889 Protective gloves for pesticide operators - Performance requirements (ISO/DIS 18889:2017) 19.10.2017 ТК-50
CEN/TC 85 prEN ISO 4007 Personal protective equipment - Eye and face protection - Vocabulary (ISO/DIS 4007:2017) 03.11.2017 ТК-50
CEN/TC 143 prEN 13236 Safety requirements for superabrasive products 09.11.2017 ТК-52
CEN/TC 114 prEN ISO 13854 Safety of machinery - Minimum gaps to avoid crushing of parts of the human body (ISO/FDIS 13854:2017) 04.10.2017 ТК-52
CEN/TC 341 prEN ISO 22476-6 Geotechnical investigation and testing - Field testing - Part 6: Self boring pressuremeter test (ISO/DIS 22476-6:2017) 23.10.2017 ТК-55
CEN/TC 341 prEN ISO 22476-8 Geotechnical investigation and testing - Field testing - Part 8: Full displacement pressuremeter test (ISO/DIS 22476-8:2017) 23.10.2017 ТК-55
CEN/TC 341 prEN ISO 22477-1 Geotechnical investigation and testing - Testing of geotechnical structures - Part 1: Pile load test by static axially loaded compression (ISO/DIS 22477-1:2017) 27.09.2017 ТК-55
CEN/TC 250 EN 1992-1-2:2004/prA1:2017 Eurocode 2: Design of concrete structures - Part 1-2: General rules - Structural fire design 16.11.2017 ТК-56
CEN/TC 237 prEN 12261 Gas meters - Turbine gas meters 05.10.2017 ТК-60
CEN/TC 237 prEN 14236 Ultrasonic domestic gas meters 12.10.2017 ТК-60
CEN/TC 234 prEN 15001-1 Gas Infrastructure - Gas installation pipework with an operating pressure greater than 0,5 bar for industrial installations and greater than 5 bar for industrial and non-industrial installations - Part 1: Detailed functional requirements for design, materials, construction, inspection and testing 28.09.2017 ТК-60
CEN/TC 234 prEN 15001-2 Gas supply systems - Gas installation pipework with an operating pressure greater than 0,5 bar for industrial installations and greater than 5 bar for industrial and non-industrial installations - Part 2: Detailed functional requirements for commissioning, operation and maintenance 28.09.2017 ТК-60
CEN/TC 12 prEN ISO 11961 Petroleum and natural gas industries - Steel drill pipe (ISO/DIS 11961:2017) 21.11.2017 ТК-60
CEN/TC 326 prEN ISO 16923 Natural gas fuelling stations - CNG stations for fuelling vehicles (ISO 16923:2016) 14.12.2017 ТК-60
CEN/TC 326 prEN ISO 16924 Natural gas fuelling stations - LNG stations for fuelling vehicles (ISO 16924:2016) 14.12.2017 ТК-60
CEN/TC 12 prEN ISO 19277 Petroleum, petrochemical and natural gas industries - Qualification testing and acceptance criteria for protective coating systems under insulation (ISO/DIS 19277:2017) 16.11.2017 ТК-60
CEN/TC 12 prEN ISO 19903 Petroleum and natural gas industries - Concrete offshore structures (ISO/DIS 19903:2017) 09.11.2017 ТК-60
CEN/TC 12 prEN ISO 19906 Petroleum and natural gas industries - Arctic offshore structures (ISO/DIS 19906:2017) 21.11.2017 ТК-60
CEN/TC 12 prEN ISO 20321 Petroleum, petrochemical and natural gas industries - Safety of machineries - Powered elevators (ISO/DIS 20321:2017) 28.09.2017 ТК-60
CEN/TC 12 prEN ISO 20815 Petroleum, petrochemical and natural gas industries - Production assurance and reliability management (ISO/DIS 20815:2017) 10.10.2017 ТК-60
CEN/TC 254 prEN 12310-2 Flexible sheets for waterproofing - Determination of resistance to tearing - Part 2: Plastic and rubber sheets for roof waterproofing 23.11.2017 ТК-61
CEN/TC 128 prEN 14509-2 Double skin metal faced insulating panels - Factory made products - Specifications - Part 2: Structural applications - Fixings and potential uses of stabilization of individual structural elements 30.11.2017 ТК-61
CEN/TC 88 prEN 17140 Thermal insulation products for buildings - Factory made Vacuum Insulation Panels (VIP) - Specification 12.10.2017 ТК-61
CEN/TC 254 prEN 1849-2 Flexible sheets for waterproofing - Determination of thickness and mass per unit area - Part 2: Plastics and rubber sheets for roof waterproofing 23.11.2017 ТК-61
CEN/TC 128 prEN 507 Roofing and cladding products from metal sheet - Specification for fully supported products of aluminium sheet 26.10.2017 ТК-61
CEN/TC 19 EN 15940:2016/prA1:2017 Automotive fuels - Paraffinic diesel fuel from synthesis or hydrotreatment - Requirements and test methods 09.11.2017 ТК-67
CEN/TC 19 EN 16709:2015/prA1:2017 Automotive fuels - High FAME diesel fuel (B20 and B30) - Requirements and test methods 16.11.2017 ТК-67
CEN/TC 19 EN 16734:2016/prA1:2017 Automotive fuels - Automotive B10 diesel fuel - Requirements and test methods 16.11.2017 ТК-67
CEN/TC 336 prEN 13702 Bitumen and bituminous binders - Determination of dynamic viscosity of bitumen and bituminous binders by the cone and plate method 05.10.2017 ТК-67
CEN/TC 19 prEN 17155 Liquid petroleum products - Determination of indicated cetane number (ICN) of middle distillate fuels - Primary reference fuels calibration method using a constant volume combustion chamber 02.11.2017 ТК-67
CEN/TC 19 prEN ISO 12156-1 Diesel fuel - Assessment of lubricity using the high-frequency reciprocating rig (HFRR) - Part 1: Test method (ISO/DIS 12156-1:2017) 13.12.2017 ТК-67
CEN/TC 227 EN 12697-3:2013/prA1 Bituminous mixtures - Test methods - Part 3: Bitumen recovery: Rotary evaporator 30.11.2017 ТК-68
CEN/TC 227 prEN 12697-30 Bituminous mixtures - Test methods for hot mix asphalt - Part 30: Specimen preparation by impact compactor 30.11.2017 ТК-68
CEN/TC 227 prEN 12697-33 Bituminous mixtures - Test methods - Part 33: Specimen prepared by roller compactor 02.11.2017 ТК-68
CEN/TC 227 prEN 12697-44 Bituminous mixtures - Test methods for hot mix asphalt - Part 44: Crack propagation by semi-circular bending test 30.11.2017 ТК-68
CEN/TC 227 prEN 12697-5 Bituminous mixtures - Test methods - Part 5: Determination of the maximum density 30.11.2017 ТК-68
CEN/TC 227 prEN 12697-8 Bituminous mixtures - Test methods - Part 8: Determination of void characteristics of bituminous specimens 02.11.2017 ТК-68
CEN/TC 227 prEN 13880-6 Hot applied joint sealants - Part 6: Method for the preperation of samples for testing 02.11.2017 ТК-68
CEN/TC 226 prEN 14388 Road traffic noise reducing devices - Specifications 09.11.2017 ТК-68
CEN/TC 227 prEN ISO 13473-1 Characterization of pavement texture by use of surface profiles - Part 1: Determination of mean profile depth (ISO/DIS 13473-1:2017) 03.10.2017 ТК-68
CEN/TC 256 prEN 13272-1 Railway applications - Electrical lighting for rolling stock in public transport systems - Part 1: Mainline Rail 23.11.2017 ТК-70
CEN/TC 256 prEN 13272-2 Railway applications - Electrical lighting for rolling stock in public transport systems - Part 2: Urban rail systems 23.11.2017 ТК-70
CEN/TC 256 prEN 14752 Railway applications - Bodyside entrance systems for rolling stock 30.11.2017 ТК-70
CEN/TC 256 prEN 15153-1 Railway applications - External visible and audible warning devices - Part 1: Head, marker and tail lamps for mainline rail 30.11.2017 ТК-70
CEN/TC 256 prEN 15153-2 Railway applications - External visible and audible warning devices - Part 2: Warning horns for mainline rail 30.11.2017 ТК-70
CEN/TC 256 prEN 15153-3 Railway applications - External visible and audible warning devices - Part 3: External visible warning devices for urban rail 30.11.2017 ТК-70
CEN/TC 256 prEN 15153-4 Railway applications - External visible and audible warning devices - Part 4: Warning horns for urban rail 30.11.2017 ТК-70
CEN/TC 256 prEN 15355 Railway applications - Braking - Distributor valves and distributor-isolating devices 16.11.2017 ТК-70
CEN/TC 256 prEN 15610 Railway applications - Acoustics - Rail and wheel roughness measurement related to rolling noise generation 07.12.2017 ТК-70
CEN/TC 256 prEN 16186-4 Railway applications - Driver's cab - Part 4: Layout and access 05.10.2017 ТК-70
CEN/TC 256 prEN 17149 Railway Applications - Fatigue strength assessment of railway vehicle structures based on cumulative damage 30.11.2017 ТК-70
CEN/TC 256 prEN 17168 Railway applications - Platform barrier systems 09.12.2017 ТК-70
CEN/TC 296 prEN 12972 Tanks for transport of dangerous goods - Testing, inspection and marking of metallic tanks 02.11.2017 ТК-73
CEN/TC 172 prEN 17163 Pulp, paper and board - Determination of primary aromatic amines (PAA) in a water extract by a LC/MS/MS method 16.11.2017 ТК-73
CEN/TC 261 prEN ISO 17480 Packaging - Accessible design - Ease of opening (ISO 17480:2015) 16.11.2017 ТК-73
CEN/TC 218 prEN ISO 10619-1 Rubber and plastics hoses and tubing - Measurement of flexibility and stiffness - Part 1: Bending tests at ambient temperature (ISO/FDIS 10619-1:2017) 06.11.2017 ТК-76
CEN/TC 218 prEN ISO 10619-2 Rubber and plastics hoses and tubing - Measurement of flexibility and stiffness - Part 2: Bending tests at sub-ambient temperatures (ISO/FDIS 10619-2:2017) 31.10.2017 ТК-76
CEN/TC 218 prEN ISO 10960 Rubber and plastics hoses - Assessment of ozone resistance under dynamic conditions (ISO/FDIS 10960:2017) 06.11.2017 ТК-76
CEN/TC 218 prEN ISO 28017 Rubber hoses and hose assemblies, wire or textile reinforced, for dredging applications - Specification (ISO/FDIS 28017:2017) 17.11.2017 ТК-76
CEN/TC 188 prEN ISO 7590 Steel cord conveyor belts - Methods for the determination of total thickness and cover thickness (ISO/DIS 7590:2017) 30.11.2017 ТК-76
CEN/CLC/JWG 3 prEN ISO 50001 Energy management systems - Requirements with guidance for use (ISO/DIS 50001:2017) 14.11.2017 ТК-79
CEN/TC 251 prEN ISO 11073-10427 Health informatics - Personal health device communication - Part 10427: Device specialization - Power status monitor of personal health devices (ISO/IEEE/FDIS 11073-10427:2017) 20.12.2017 ТК-80
CEN/TC 251 prEN ISO 13120 Health informatics - Syntax to represent the content of healthcare classification systems - Classification Markup Language (ClaML) (ISO/DIS 13120:2017) 08.12.2017 ТК-80
CEN/TC 249 EN 438-2:2016/prA1 High-pressure decorative laminates (HPL) - Sheets based on thermosetting resins (usually called laminates) - Part 2: Determination of properties 16.11.2017 ТК-81
CEN/TC 99 prEN 15102 Decorative wallcoverings - Roll form 09.11.2017 ТК-81
CEN/TC 134 prEN 16354 Laminate floor coverings - Underlays - Specification, requirements and test methods 19.10.2017 ТК-81
CEN/TC 155 prEN 17150 Plastics piping systems for non-pressure underground conveyance and storage of non-potable water - Test method for determination of short term compression strength of boxes 09.11.2017 ТК-81
CEN/TC 155 prEN 17151 Plastics piping systems for non-pressure underground conveyance and storage of non-potable water - Test method for determination of long term compression strength of boxes 09.11.2017 ТК-81
CEN/TC 155 prEN 17152-1 Plastics piping systems for non-pressure underground conveyance and storage of non-potable water - Boxes used for infiltration, attenuation and storage systems - Part 1: Specifications for storm water boxes made of PP and PVC 09.11.2017 ТК-81
CEN/TC 249 prEN 438-8 High-pressure decorative laminates (HPL) - Sheets based on thermosetting resins (usually called laminates) - Part 8: Classification and specifications for design laminates 23.11.2017 ТК-81
CEN/TC 155 prEN ISO 11296-1 Plastics piping systems for renovation of underground non-pressure drainage and sewerage networks -- Part 1: General (ISO/DIS 11296-1:2017) 09.10.2017 ТК-81
CEN/TC 155 prEN ISO 11296-3 Plastics piping systems for renovation of underground non-pressure drainage and sewerage networks - Part 3: Lining with close-fit pipes (ISO/DIS 11296-3:2017) 09.10.2017 ТК-81
CEN/TC 155 prEN ISO 11297-1 Plastics piping systems for renovation of underground drainage and sewerage networks under pressure -- Part 1: General (ISO/DIS 11297-1:2017) 09.10.2017 ТК-81
CEN/TC 155 prEN ISO 11297-3 Plastics piping systems for renovation of underground drainage and sewerage networks under pressure - Part 3: Lining with close-fit pipes (ISO:DIS 11297-3:2017) 09.10.2017 ТК-81
CEN/TC 155 prEN ISO 11298-1 Plastics piping systems for renovation of underground water supply networks - Part 1: General (ISO/DIS 11298-1:2017) 09.10.2017 ТК-81
CEN/TC 155 prEN ISO 11298-3 Plastics piping systems for renovation of underground water supply networks - Part 3: Lining with close-fit pipes (ISO/DIS 11298-3:2017) 09.10.2017 ТК-81
CEN/TC 134 prEN ISO 24342 Resilient and textile floor-coverings - Determination of side length, edge straightness and squareness of tiles (ISO/DIS 24342:2017) 05.10.2017 ТК-81
CEN/TC 231 EN ISO 10819:2013/prA1 Mechanical vibration and shock - Hand-arm vibration - Measurement and evaluation of the vibration transmissibility of gloves at the palm of the hand - Amendment 1 (ISO 10819:2013/DAmd 1:2017) 20.11.2017 ТК-82
CEN/TC 126 prEN ISO 16283-2 Acoustics - Field measurement of sound insulation in buildings and of building elements - Part 2: Impact sound insulation (ISO/DIS 16283-2:2017) 20.11.2017 ТК-82
CEN/TC 211 prEN ISO 17201-1 Acoustics - Noise from shooting ranges - Part 1: Determination of muzzle blast by measurement (ISO/DIS 17201-1:2017) 08.11.2017 ТК-82
CEN/TC 211 prEN ISO 3740 Acoustics - Determination of sound power levels of noise sources - Guidelines for the use of basic standards (ISO/DIS 3740:2017) 03.10.2017 ТК-82
CEN/TC 164 prEN 12873-3 Influence of materials on water intended for human consumption - Influence due to migration - Part 3: Test method for ion exchange and adsorbent resins 09.11.2017 ТК-83
CEN/TC 204 EN ISO 11135:2014/prA1 Sterilization of health-care products - Ethylene oxide - Requirements for the development, validation and routine control of a sterilization process for medical devices - Amendment 1: Revision of Annex E, Single batch release (ISO 11135:2014/DAM 1:2017) 31.10.2017 ТК-87
CEN/TC 204 EN ISO 11137-1:2015/prA2 Sterilization of health care products - Radiation - Part 1: Requirements for development, validation and routine control of a sterilization process for medical devices - Amendment 2 (ISO 11137-1:2006/DAM 2:2017) 23.11.2017 ТК-87
CEN/TC 205 prEN 14683 Medical face masks - Requirements and test methods 12.10.2017 ТК-87
CEN/TC 102 prEN 868-10 Packaging for terminally sterilized medical devices - Part 10: Adhesive coated nonwoven materials of polyolefines - Requirements and test methods 26.10.2017 ТК-87
CEN/TC 102 prEN 868-5 Packaging for terminally sterilized medical devices - Part 5: Sealable pouches and reels of porous materials and plastic film construction - Requirements and test methods 26.10.2017 ТК-87
CEN/TC 102 prEN 868-8 Packaging for terminally sterilized medical devices - Part 8: Re-usable sterilization containers for steam sterilizers conforming to EN 285 - Requirements and test methods 26.10.2017 ТК-87
CEN/TC 102 prEN 868-9 Packaging for terminally sterilized medical devices - Part 9: Uncoated nonwoven materials of polyolefines - Requirements and test methods 26.10.2017 ТК-87
CEN/TC 102 prEN ISO 11138-7 Sterilization of health care products - Biological indicators - Part 7: Self-contained biological indicators for moist heat sterilization (ISO/DIS 11138-7:2017) 23.11.2017 ТК-87
CEN/TC 102 prEN ISO 11139 Sterilization of health care products - Vocabulary - Terms used in sterilization and related equipment and process standards (ISO/DIS 11139:2017) 09.11.2017 ТК-87
CEN/TC 123 prEN ISO 11145 Optics and photonics - Lasers and laser-related equipment - Vocabulary and symbols (ISO/DIS 11145:2017) 28.09.2017 ТК-87
CEN/TC 102 prEN ISO 11607-1 Packaging for terminally sterilized medical devices - Part 1: Requirements for materials, sterile barrier systems and packaging systems (ISO/DIS 11607-1:2017) 11.12.2017 ТК-87
CEN/TC 102 prEN ISO 11607-2 Packaging for terminally sterilized medical devices - Part 2: Validation requirements for forming, sealing and assembly processes (ISO/DIS 11607-2) 11.12.2017 ТК-87
CEN/TC 170 prEN ISO 12870 Ophthalmic optics - Spectacle frames - Requirements and test methods (ISO 12870:2016) 09.11.2017 ТК-87
CEN/TC 55 prEN ISO 20749:2017 Dentistry - Pre-capsulated dental amalgam (ISO 20749:2017) 16.11.2017 ТК-87
CEN/TC 205 prEN ISO 81060-2 Non-invasive sphygmomanometers - Part 2: Clinical investigation of intermittent automated measurement type (ISO/DIS 81060-2:2017) 03.10.2017 ТК-87
CEN/TC 136 EN 12277:2015/prA1 Mountaineering equipment - Harnesses - Safety requirements and test methods 28.09.2017 ТК-88
CEN/TC 136 EN 13451-2:2015/prA1:2017 Swimming pool equipment - Part 2: Additional specific safety requirements and test methods for ladders, stepladders and handle bends 14.12.2017 ТК-88
CEN/TC 315 prEN 13200-6 Spectator facilities - Part 6: Demountable stands 05.10.2017 ТК-88
CEN/TC 136 prEN 15288-1 Swimming pools - Part 1: Safety requirements for design 28.09.2017 ТК-88
CEN/TC 136 prEN 15288-2 Swimming pools - Part 2: Safety requirements for operation 28.09.2017 ТК-88
CEN/TC 136 prEN 17164 Climbing walls for use in the water area of public used swimming pools - Safety and operational requirements to the place of installation 23.11.2017 ТК-88
CEN/TC 346 prEN 17135 Conservation of cultural heritage - Generale terms for describing the alterations of objects 05.10.2017 ТК-94
CEN/TC 33 EN 16361:2013+A1:2016/prA2:2017 Power operated pedestrian doors - Product standard, performance characteristics - Pedestrian doorsets, other than swing type, initially designed for installation with power operation 28.09.2017 ТК-96
CEN/TC 33 prEN 17146 Determination of the strength of infill supports - Test method and requirements 12.10.2017 ТК-96
CEN/TC 278 EN ISO 14816:2005/prA1 Road transport and traffic telematics - Automatic vehicle and equipment identification - Numbering and data structure - Amendment 1 (ISO 14816:2005/DAmd 1:2017) 02.11.2017 ТК-97
CEN/TC 278 EN ISO 17262:2012/prA1 Intelligent transport systems - Automatic vehicle and equipment identification - Numbering and data structures - Amendment 1 (ISO 17262:2012/DAmd 1:2017) 02.11.2017 ТК-97
CEN/TC 278 EN ISO 17264:2009/prA1 Intelligent transport systems - Automatic vehicle and equipment identification - Interfaces - Amendment 1 (ISO 17264:2009/DAmd 1:2017) 02.11.2017 ТК-97
CEN/TC 278 EN ISO 24534-4:2010/prA1 Automatic vehicle and equipment identification - Electronic registration identification (ERI) for vehicles - Part 4: Secure communications using asymmetrical techniques - Amendment 1 (ISO 24534-4:2010/DAmd 1:2017) 02.11.2017 ТК-97
CEN/TC 278 prEN ISO 14906 Electronic fee collection - Application interface definition for dedicated short-range communication (ISO/DIS 14906:2017) 14.11.2017 ТК-97
CEN/TC 52 prEN 71-14 Safety of toys - Part 14: Trampolines for domestic use 09.11.2017 ТК-98
CEN/TC 151 EN 474-1:2006+A4:2013/prA6 Earth-moving machinery - Safety - Part 1: General requirements 16.11.2017 ТК-100
CEN/TC 151 prEN 12609 Truck mixers - Safety requirements 14.12.2017 ТК-100
CEN/TC 151 prEN ISO 19432-1 Building construction machinery and equipment -- Portable, hand-held, internal-combustion-engine-driven abrasive cutting machines -- Part 1: Safety requirements for cut-off machines for centre-mounted rotating abrasive wheels (ISO/DIS 19432-1:2017) 06.10.2017 ТК-100
CEN/TC 54 EN 13445-3:2014/prA13:2017 Unfired pressure vessels - Part 3: Design 05.10.2017 ТК-104
CEN/TC 54 EN 13445-6:2014/prA2 Unfired pressure vessels - Part 6: Requirements for the design and fabrication of pressure vessels and pressure parts constructed from spheroidal graphite cast iron 05.10.2017 ТК-104
CEN/TC 287 prEN ISO 19107 Geographic information - Spatial schema (ISO/DIS 19107:2017) 15.11.2017 ТК-0/ПС-1
CEN/TC 287 prEN ISO 19146 Geographic information - Cross-domain vocabularies (ISO/DIS 19146:2017) 21.11.2017 ТК-0/ПС-1
CEN/TC 145 prEN ISO 20430 Plastics and rubber machines - Injection moulding machines - Safety requirements (ISO/DIS 20430:2017) 22.10.2017 ТК-0/ПС-7
CEN/TC 369 prEN 15426 Candles - Specification for sooting behaviour 12.10.2017 ТК-0/ПС-11
CEN/SS T01 prEN ISO 12215-5 Small craft - Hull construction and scantlings - Part 5: Design pressures for monohulls, design stresses, scantlings determination (ISO/DIS 12215-5:2017) 27.10.2017 ТК-0/ПС-17
CEN/TC 15 prEN ISO 8384 Ships and marine technology - Dredgers - Vocabulary (ISO/DIS 8384:2017) 22.11.2017 ТК-0/ПС-17
CEN/TC 15 prEN ISO 8385 Ships and marine technology - Dredgers - Classification (ISO/DIS 8385:2017) 22.11.2017 ТК-0/ПС-17
CEN/TC 422 prEN 17088 Side curtains ventilation systems - safety 09.11.2017 ТК-0/ПС-30
ECISS/TC 101 prEN ISO 643 Steels - Micrographic determination of the apparent grain size (ISO/DIS 643:2017) 21.11.2017 ЕРГ 9
CEN/TC 150 EN 1459-2:2015/prA1 Rough-terrain trucks - Safety requirements and verification - Part 2: Slewing variable-reach trucks 16.11.2017 ЕРГ 14
CEN/TC 150 prEN 16842-9 Powered industrial trucks - Visibility - Test method for verification - Part 9: Order-picking, lateral- and front-stacking trucks with elevating operator position 16.11.2017 ЕРГ 14
CEN/TC 419 prEN ISO 21043-1 Forensic Sciences - Part 1: Terms, definitions and framework (ISO/DIS 21043-1:2017) 06.11.2017 ЕРГ 16