Полезнa информация

Обществено допитване

Назад

Проекти за национални стандарти БДС

Съгласно Правилата за работа по националната стандартизация, БИС обявява обществено допитване по проекти за български стандарти. С оглед осигуряване на прозрачнаст в работата по стандартизация и вземане под внимание на мнението на всички заинтересовани БИС предоставя на свободен достъп пълния текст на проектите за стандарти.

Всеки заинтересован може да се запознае с интересуващия го проект и да изпрати мнение относно съдържанието на стандарта на посочения адрес за връзка със секретаря на БИС/ТК*.

*Информация за контакт със секретаря на съответния БИС/ТК може да се намери на интернет страницата на БИС: www.bds-bg.org/bg/tc/index.php.


Номер на проекта на стандарт Заглавие БИС/ТК/ПС Начална дата Крайна дата
prБДС EN 14216:2015/NA:2017 Цимент. Състав, изисквания и критерии за съответствие на много нискотермични специални цименти. Национално приложение (NА)
prBDS_EN_14216_2015_NA_2017_enq.pdf
ТК-4 14.09.2017 15.10.2017
prБДС EN 15743:2010+A1:2015/NA:2017 Суперсулфатен цимент. Състав, изисквания и критерии за съответствие. Национално приложение (NА)
prBDS_EN_15743+A1_2015_NA_2017_enq.pdf
ТК-4 14.09.2017 15.10.2017
prБДС EN 998-1:2016/NA:2017 Изисквания за разтвор за зидария. Част 1: Разтвор за външна и вътрешна мазилка. Национално приложение (NА)
prBDS_EN_998-1-NA_2017_enq.pdf
ТК-5 14.09.2017 15.10.2017
prБДС EN 998-2:2016/NA:2017 Изисквания за разтвор за зидария. Част 2: Разтвор за зидане. Национално приложение (NА)
prBDS_EN_998-2_NA_2017_enq.pdf
ТК-5 14.09.2017 15.10.2017
prБДС EN EN 14351-1:2006+A2:2016/NA:2017 Прозорци и врати. Стандарт за продукт, технически характеристики. Част 1: Прозорци и външни врати. Национално приложение (NA)
prBDS_EN_14351-1-NA_2017_enq.pdf
ТК-96 14.09.2017 15.10.2017