Полезнa информация

Обществено допитване

Назад

Проекти за национални стандарти БДС

Съгласно Правилата за работа по националната стандартизация, БИС обявява обществено допитване по проекти за български стандарти. С оглед осигуряване на прозрачнаст в работата по стандартизация и вземане под внимание на мнението на всички заинтересовани БИС предоставя на свободен достъп пълния текст на проектите за стандарти.

Всеки заинтересован може да се запознае с интересуващия го проект и да изпрати мнение относно съдържанието на стандарта на посочения адрес за връзка със секретаря на БИС/ТК*.

*Информация за контакт със секретаря на съответния БИС/ТК може да се намери на интернет страницата на БИС: www.bds-bg.org/bg/tc/index.php.


Номер на проекта на стандарт Заглавие БИС/ТК/ПС Начална дата Крайна дата
prБДС EN 1329-1:2014+A1:2018/NA:2019 Пластмасови тръбопроводни системи за канализация в сгради за отвеждане на отпадни води (с ниска и висока температура). Непластифициран поливинилхлорид (PVC-U). Част 1: Изисквания за тръби, свързващи части и системите. Национално приложение (NA)
ТК-81 08.02.2019 08.04.2019
prБДС EN 1451-1:2018/NA:2019 Пластмасови тръбопроводни системи за канализация в сгради за отвеждане на отпадни води (с ниска и висока температура). Полипропилен (PP). Част 1: Изисквания за тръбите, свързващите части и системата. Национално приложение (NA)
ТК-81 08.02.2019 08.04.2019