Полезнa информация

Обществено допитване

Назад

Периодичен преглед на международни стандарти* (90.20)

Съгласно Директивите на ISO/IEC и Правилата за работа по националната стандартизация БИС обявява обществено допитване за периодичен преглед на международни стандартина , което се прави на всеки 5 години с цел да се гарантира актуалността на действащите стандарти.
Мнение относно бъдещето на международните стандарти може да бъде изразено от всеки заинтересован на адреса секретаря на БИС/ТК** в посочения краен срок за мнение, като се избере някоя от следните възможности:

  • потвърждаване действието на стандарта за следващите 5 години;
  • преработване на стандарта (мотиви);
  • отмяна на стандарта (мотиви).

*За технически комитети с Р и О членство и за въведени БДС ISO без огледални технически комитети

**Информация за контакт със секретаря на съответния БИС/ТК може да се намери на интернет страницата на БИС: www.bds-bg.org/bg/tc/index.php.


TC № на проекта на стандарт Заглавие Краен срок за мнения БИС/ТК/ПС
ISO/TC 21/SC 3 ISO 7240-16:2007 Fire detection and alarm systems - Part 16: Sound system control and indicating equipment ТК-1
ISO/TC 21/SC 3 ISO 7240-19:2007 Fire detection and alarm systems - Part 19: Design, installation, commissioning and service of sound systems for emergency purposes ТК-1
ISO/TC 92/SC 2 ISO 10295-2:2009 Fire tests for building elements and components - Fire testing of service installations - Part 2: Linear joint (gap) seals ТК-1
ISO/TC 119/SC 2 ISO 13944:2012 Lubricated metal-powder mixes - Determination of lubricant content - Soxhlet extraction method ЕРГ 1
ISO/TC 131 ISO 1219-2:2012 Fluid power systems and components - Graphical symbols and circuit diagrams - Part 2: Circuit diagrams ТК-2
ISO/TC 131/SC 5 ISO 6953-3:2012 Pneumatic fluid power - Compressed air pressure regulators and filter-regulators - Part 3: Alternative test methods for measuring the flow-rate characteristics of pressure regulators ТК-2
ISO/TC 10/SC 6 ISO 13444:2012 Technical product documentation (TPD) - Dimensioning and indication of knurling ЕРГ 2
ISO/TC 10/SC 6 ISO/TS 128-71:2010 Technical product documentation (TPD) - General principles of presentation - Part 71: Simplified representation for mechanical engineering drawings ЕРГ 2
ISO/TC 71/SC 3 ISO 16204:2012 Durability - Service life design of concrete structures ТК-5
ISO/TC 71/SC 3 ISO 14824-1:2012 Grout for prestressing tendons - Part 1: Basic requirements ТК-5
ISO/TC 71/SC 3 ISO 14824-2:2012 Grout for prestressing tendons - Part 2: Grouting procedures ТК-5
ISO/TC 71/SC 3 ISO 14824-3:2012 Grout for prestressing tendons - Part 3: Test methods ТК-5
ISO/TC 33 ISO 1927-1:2012 Monolithic (unshaped) refractory products - Part 1: Introduction and classification ТК-7
ISO/TC 164/SC 2 ISO 12004-1:2008 Metallic materials - Sheet and strip - Determination of forming-limit curves - Part 1: Measurement and application of forming-limit diagrams in the press shop ЕРГ 9
ISO/TC 164/SC 2 ISO 12004-2:2008 Metallic materials - Sheet and strip - Determination of forming-limit curves - Part 2: Determination of forming-limit curves in the laboratory ЕРГ 9
ISO/TC 164/SC 5 ISO 4965-1:2012 Metallic materials - Dynamic force calibration for uniaxial fatigue testing - Part 1: Testing systems ЕРГ 9
ISO/TC 164/SC 5 ISO 4965-2:2012 Metallic materials - Dynamic force calibration for uniaxial fatigue testing - Part 2: Dynamic calibration device (DCD) instrumentation ЕРГ 9
ISO/TC 216 ISO 16177:2012 Footwear - Resistance to crack initiation and growth - Belt flex method ТК-11
ISO/TC 69 ISO 16269-7:2001 Statistical interpretation of data - Part 7: Median - Estimation and confidence intervals ТК-12
ISO/TC 69/SC 4 ISO 11462-1:2001 Guidelines for implementation of statistical process control (SPC) - Part 1: Elements of SPC ТК-12
ISO/TC 69/SC 4 ISO 22514-7:2012 Statistical methods in process management - Capability and performance - Part 7: Capability of measurement processes ТК-12
ISO/TC 69/SC 6 ISO 11648-2:2001 Statistical aspects of sampling from bulk materials - Part 2: Sampling of particulate materials ТК-12
ISO/TC 70/SC 7 ISO 4548-6:2012 Methods of test for full-flow lubricating oil filters for internal combustion engines - Part 6: Static burst pressure test ТК-14
ISO/TC 22/SC 31 ISO 13209-2:2012 Road vehicles - Open Test sequence eXchange format (OTX) - Part 2: Core data model specification and requirements ТК-14
ISO/TC 22/SC 31 ISO 13209-3:2012 Road vehicles - Open Test sequence eXchange format (OTX) - Part 3: Standard extensions and requirements ТК-14
ISO/TC 22/SC 31 ISO 27145-1:2012 Road vehicles - Implementation of World-Wide Harmonized On-Board Diagnostics (WWH-OBD) communication requirements - Part 1: General information and use case definition ТК-14
ISO/TC 22/SC 31 ISO 27145-2:2012 Road vehicles - Implementation of World-Wide Harmonized On-Board Diagnostics (WWH-OBD) communication requirements - Part 2: Common data dictionary ТК-14
ISO/TC 22/SC 31 ISO 27145-3:2012 Road vehicles - Implementation of World-Wide Harmonized On-Board Diagnostics (WWH-OBD) communication requirements - Part 3: Common message dictionary ТК-14
ISO/TC 22/SC 32 ISO 8820-8:2012 Road vehicles - Fuse-links - Part 8: Fuse-links with bolt-in contacts (Type H and J) with rated voltage of 450 V ТК-14
ISO/TC 22/SC 36 ISO/TS 18571:2014 Road vehicles - Objective rating metric for non-ambiguous signals ТК-14
ISO/TC 22/SC 38 ISO 13063:2012 Electrically propelled mopeds and motorcycles - Safety specifications ТК-14
ISO/TC 22/SC 38 ISO 13064-1:2012 Battery-electric mopeds and motorcycles - Performance - Part 1: Reference energy consumption and range ТК-14
ISO/TC 22/SC 38 ISO 13064-2:2012 Battery-electric mopeds and motorcycles - Performance - Part 2: Road operating characteristics ТК-14
ISO/TC 22/SC 38 ISO 6855-1:2012 Mopeds - Measurement method for gaseous exhaust emissions and fuel consumption - Part 1: General test requirements ТК-14
ISO/TC 22/SC 38 ISO 6855-2:2012 Mopeds - Measurement method for gaseous exhaust emissions and fuel consumption - Part 2: Test cycles and specific test conditions ТК-14
ISO/TC 22/SC 38 ISO 6855-3:2012 Mopeds - Measurement method for gaseous exhaust emissions and fuel consumption - Part 3: Fuel consumption measurement at a constant speed ТК-14
ISO/TC 22/SC 38 ISO 4129:2012 Road vehicles - Mopeds - Symbols for controls, indicators and tell-tales ТК-14
ISO/TC 22/SC 37 ISO 23274-2:2012 Hybrid-electric road vehicles - Exhaust emissions and fuel consumption measurements - Part 2: Externally chargeable vehicles ТК-14
ISO/TC 22/SC 39 ISO/TS 15007-2:2014 Road vehicles - Measurement of driver visual behaviour with respect to transport information and control systems - Part 2: Equipment and procedures ТК-14
ISO/TC 146/SC 6 ISO 16000-26:2012 Indoor air - Part 26: Sampling strategy for carbon dioxide (CO2) ТК-15
ISO/TC 147/SC 2 ISO 14403-2:2012 Water quality - Determination of total cyanide and free cyanide using flow analysis (FIA and CFA) - Part 2: Method using continuous flow analysis (CFA) ТК-15
ISO/TC 147/SC 2 ISO 14403-1:2012 Water quality - Determination of total cyanide and free cyanide using flow analysis (FIA and CFA) - Part 1: Method using flow injection analysis (FIA) ТК-15
ISO/TC 147/SC 2 ISO/TS 20612:2007 Water quality - Interlaboratory comparisons for proficiency testing of analytical chemistry laboratories ТК-15
ISO/TC 147/SC 3 ISO 13160:2012 Water quality - Strontium 90 and strontium 89 - Test methods using liquid scintillation counting or proportional counting ТК-15
ISO/TC 46 ISO 15924:2004 Information and documentation - Codes for the representation of names of scripts ТК-16
ISO/TC 46 ISO 5122:1979 Documentation - Abstract sheets in serial publications ТК-16
ISO/TC 46 ISO 5123:1984 Documentation - Headers for microfiche of monographs and serials ТК-16
ISO/TC 46 ISO 2384:1977 Documentation - Presentation of translations ТК-16
ISO/TC 46 ISO 18:1981 Documentation - Contents list of periodicals ТК-16
ISO/TC 46 ISO 215:1986 Documentation - Presentation of contributions to periodicals and other serials ТК-16
ISO/TC 46 ISO 1086:1991 Information and documentation - Title leaves of books ТК-16
ISO/TC 46 ISO 7275:1985 Documentation - Presentation of title information of series ТК-16
ISO/TC 46 ISO 7144:1986 Documentation - Presentation of theses and similar documents ТК-16
ISO/TC 46 ISO 6357:1985 Documentation - Spine titles on books and other publications ТК-16
ISO/TC 17/SC 12 ISO 16162:2012 Cold-rolled steel sheet products - Dimensional and shape tolerances ТК-17
ISO/TC 17/SC 12 ISO 16163:2012 Continuously hot-dipped coated steel sheet products - Dimensional and shape tolerances ТК-17
ISO/TC 17/SC 12 ISO 5001:2012 Cold-reduced carbon steel sheet for vitreous enamelling ТК-17
ISO/TC 17/SC 16 ISO 15698-1:2012 Steel for the reinforcement of concrete - Headed bars - Part 1: Requirements ТК-17
ISO/TC 17/SC 16 ISO 15698-2:2012 Steel for the reinforcement of concrete - Headed bars - Part 2: Test methods ТК-17
ISO/TC 5/SC 1 ISO 7598:1988 Stainless steel tubes suitable for screwing in accordance with ISO 7-1 ТК-17
ISO/TC 5/SC 1 ISO 5252:1991 Steel tubes - Tolerance systems ТК-17
ISO/TC 5/SC 1 ISO 6761:1981 Steel tubes - Preparation of ends of tubes and fittings for welding ТК-17
ISO/TC 5/SC 1 ISO 65:1981 Carbon steel tubes suitable for screwing in accordance with ISO 7-1 ТК-17
ISO/TC 5/SC 1 ISO 559:1991 Steel tubes for water and sewage ТК-17
ISO/TC 5/SC 1 ISO 1129:1980 Steel tubes for boilers, superheaters and heat exchangers - Dimensions, tolerances and conventional masses per unit length ТК-17
ISO/TC 5/SC 1 ISO 2851:1993 Stainless steel bends and tees for the food industry ТК-17
ISO/TC 5/SC 1 ISO 2852:1993 Stainless steel clamp pipe couplings for the food industry ТК-17
ISO/TC 5/SC 1 ISO 2853:1993 Stainless steel threaded couplings for the food industry ТК-17
ISO/TC 5/SC 1 ISO 2937:1974 Plain end seamless steel tubes for mechanical application ТК-17
ISO/TC 5/SC 1 ISO 2938:1974 Hollow steel bars for machining ТК-17
ISO/TC 5/SC 1 ISO 3304:1985 Plain end seamless precision steel tubes - Technical conditions for delivery ТК-17
ISO/TC 5/SC 1 ISO 3305:1985 Plain end welded precision steel tubes - Technical conditions for delivery ТК-17
ISO/TC 5/SC 1 ISO 3306:1985 Plain end as-welded and sized precision steel tubes - Technical conditions for delivery ТК-17
ISO/TC 5/SC 1 ISO 4200:1991 Plain end steel tubes, welded and seamless - General tables of dimensions and masses per unit length ТК-17
ISO/TC 5/SC 11 ISO 10380:2012 Pipework - Corrugated metal hoses and hose assemblies ТК-17
ISO/TC 132 ISO 5445:1980 Ferrosilicon - Specification and conditions of delivery ТК-17
ISO/TC 132 ISO 5448:1981 Ferrochromium - Specification and conditions of delivery ТК-17
ISO/TC 132 ISO 5449:1980 Ferrosilicochromium - Specification and conditions of delivery ТК-17
ISO/TC 132 ISO 5450:1980 Ferrotungsten - Specification and conditions of delivery ТК-17
ISO/TC 132 ISO 5451:1980 Ferrovanadium - Specification and conditions of delivery ТК-17
ISO/TC 132 ISO 5452:1980 Ferromolybdenum - Specification and conditions of delivery ТК-17
ISO/TC 132 ISO 5453:1980 Ferroniobium - Specification and conditions of delivery ТК-17
ISO/TC 132 ISO 5454:1980 Ferrotitanium - Specification and conditions of delivery ТК-17
ISO/TC 132 ISO 8954-2:1990 Ferroalloys - Vocabulary - Part 2: Sampling and sample preparation ТК-17
ISO/TC 132 ISO 8954-3:1990 Ferroalloys - Vocabulary - Part 3: Sieve analysis ТК-17
ISO/TC 132 ISO 4173:1980 Ferromolybdenum - Determination of molybdenum content - Gravimetric method ТК-17
ISO/TC 54 ISO 3517:2012 Essential oil of neroli (Citrus aurantium L., syn. Citrus amara Link, syn. Citrus bigaradia Loisel, syn. Citrus vulgaris Risso) ТК-19
ISO/TC 54 ISO 1342:2012 Essential oil of rosemary (Rosmarinus officinalis L.) ТК-19
ISO/TC 23/SC 7 ISO 4254-13:2012 Agricultural machinery - Safety - Part 13: Large rotary mowers ТК-23
ISO/TC 23/SC 17 ISO 6533:2012 Forestry machinery - Portable chain-saw front hand-guard - Dimensions and clearances ТК-23
ISO/TC 23/SC 18 ISO 15886-3:2012 Agricultural irrigation equipment - Sprinklers - Part 3: Characterization of distribution and test methods ТК-23
ISO/TC 23/SC 19 ISO 12188-2:2012 Tractors and machinery for agriculture and forestry - Test procedures for positioning and guidance systems in agriculture - Part 2: Testing of satellite-based auto-guidance systems during straight and level travel ТК-23
ISO/TC 135/SC 3 ISO 2400:2012 Non-destructive testing - Ultrasonic testing - Specification for calibration block No. 1 ТК-24
ISO/TC 135/SC 7 ISO/TS 22809:2007 Non-destructive testing - Discontinuities in specimens for use in qualification examinations ТК-24
ISO/TC 37/SC 4 ISO 24616:2012 Language resources management - Multilingual information framework ТК-0/ПС-25
ISO/TC 37/SC 4 ISO 24617-2:2012 Language resource management - Semantic annotation framework (SemAF) - Part 2: Dialogue acts ТК-0/ПС-25
ISO/TC 37/SC 2 ISO 10241-2:2012 Terminological entries in standards - Part 2: Adoption of standardized terminological entries ТК-0/ПС-25
ISO/TC 30/SC 5 ISO 17089-2:2012 Measurement of fluid flow in closed conduits - Ultrasonic meters for gas - Part 2: Meters for industrial applications ТК-28
ISO/TC 30/SC 5 ISO 12242:2012 Measurement of fluid flow in closed conduits - Ultrasonic transit-time meters for liquid ТК-28
ISO/TC 213 ISO 13565-1:1996 Geometrical Product Specifications (GPS) - Surface texture: Profile method; Surfaces having stratified functional properties - Part 1: Filtering and general measurement conditions ТК-28
ISO/TC 213 ISO 3274:1996 Geometrical Product Specifications (GPS) - Surface texture: Profile method - Nominal characteristics of contact (stylus) instruments ТК-28
ISO/TC 213 ISO 5436-2:2012 Geometrical product specifications (GPS) - Surface texture: Profile method; Measurement standards - Part 2: Software measurement standards ТК-28
ISO/TC 213 ISO 17450-2:2012 Geometrical product specifications (GPS) - General concepts - Part 2: Basic tenets, specifications, operators, uncertainties and ambiguities ТК-28
ISO/TC 213 ISO 13102:2012 Geometrical product specifications (GPS) - Dimensional measuring equipment: Electronic digital-indicator gauge - Design and metrological characteristics ТК-28
ISO/TC 113/SC 2 ISO 4377:2012 Hydrometric determinations - Flow measurement in open channels using structures - Flat-V weirs ТК-28
ISO/TC 113/SC 2 ISO 8333:1985 Liquid flow measurement in open channels by weirs and flumes - V-shaped broad-crested weirs ТК-28
ISO/TC 113/SC 6 ISO 6421:2012 Hydrometry - Methods for assessment of reservoir sedimentation ТК-28
ISO/TC 44/SC 3 ISO 14175:2008 Welding consumables - Gases and gas mixtures for fusion welding and allied processes ТК-30
ISO/TC 44/SC 7 ISO 857-2:2005 Welding and allied processes - Vocabulary - Part 2: Soldering and brazing processes and related terms ТК-30
ISO/TC 96/SC 2 ISO 4306-1:2007 Cranes - Vocabulary - Part 1: General ТК-31
ISO/TC 96/SC 6 ISO 4306-2:2012 Cranes - Vocabulary - Part 2: Mobile cranes ТК-31
ISO/TC 126 ISO 15593:2001 Environmental tobacco smoke - Estimation of its contribution to respirable suspended particles - Determination of particulate matter by ultraviolet absorbance and by fluorescence ТК-32
ISO/TC 126 ISO 15592-1:2001 Fine-cut tobacco and smoking articles made from it - Methods of sampling, conditioning and analysis - Part 1: Sampling ТК-32
ISO/TC 126 ISO 15592-2:2001 Fine-cut tobacco and smoking articles made from it - Methods of sampling, conditioning and analysis - Part 2: Atmosphere for conditioning and testing ТК-32
ISO/TC 126 ISO 15592-3:2008 Fine-cut tobacco and smoking articles made from it - Methods of sampling, conditioning and analysis - Part 3: Determination of total particulate matter of smoking articles using a routine analytical smoking machine, preparation for the determination of water and nicotine, and calculation of nicotine-free dry particulate matter ТК-32
ISO/TC 126 ISO 22303:2008 Tobacco - Determination of tobacco specific nitrosamines - Method using buffer extraction ТК-32
ISO/TC 126 ISO 3401:1991 Cigarettes - Determination of alkaloid retention by the filters - Spectrometric method ТК-32
ISO/TC 126 ISO 4388:1991 Cigarettes - Determination of the smoke condensate retention index of a filter - Direct spectrometric method ТК-32
ISO/TC 126/SC 2 ISO 4876:1980 Tobacco and tobacco products - Determination of maleic hydrazide residues ТК-32
ISO/TC 34/SC 3 ISO 2172:1983 Fruit juice - Determination of soluble solids content - Pycnometric method ТК-32
ISO/TC 34/SC 3 ISO 1842:1991 Fruit and vegetable products - Determination of pH ТК-32
ISO/TC 34/SC 3 ISO 6557-2:1984 Fruits, vegetables and derived products - Determination of ascorbic acid content - Part 2: Routine methods ТК-32
ISO/TC 34/SC 3 ISO 5523:1981 Liquid fruit and vegetable products - Determination of sulphur dioxide content (Routine method) ТК-32
ISO/TC 34/SC 3 ISO 7562:1990 Potatoes - Guidelines for storage in artificially ventilated stores ТК-32
ISO/TC 34/SC 4 ISO 11747:2012 Rice - Determination of rice kernel resistance to extrusion after cooking ТК-32
ISO/TC 34/SC 7 ISO 13685:1997 Ginger and its oleoresins - Determination of the main pungent components (gingerols and shogaols) - Method using high-performance liquid chromatography ТК-32
ISO/TC 34/SC 7 ISO 10620:1995 Dried sweet marjoram (Origanum majorana L.) - Specification ТК-32
ISO/TC 34/SC 7 ISO 10621:1997 Dehydrated green pepper (Piper nigrum L.) - Specification ТК-32
ISO/TC 34/SC 7 ISO 10622:1997 Large cardamom (Amomum subulatum Roxb.), as capsules and seeds - Specification ТК-32
ISO/TC 34/SC 7 ISO 11162:2001 Peppercorns (Piper nigrum L.) in brine - Specification and test methods ТК-32
ISO/TC 34/SC 7 ISO 11163:1995 Dried sweet basil (Ocimum basilicum L.) - Specification ТК-32
ISO/TC 34/SC 7 ISO 11164:1995 Dried rosemary (Rosmarinus officinalis L.) - Specification ТК-32
ISO/TC 34/SC 7 ISO 11165:1995 Dried sage (Salvia officinalis L.) - Specification ТК-32
ISO/TC 34/SC 7 ISO 6575:1982 Fenugreek, whole or ground (powdered) - Specification ТК-32
ISO/TC 34/SC 7 ISO 5559:1995 Dehydrated onion (Allium cepa Linnaeus) - Specification ТК-32
ISO/TC 34/SC 7 ISO 5560:1997 Dehydrated garlic (Allium sativum L.) - Specification ТК-32
ISO/TC 34/SC 7 ISO 5561:1990 Black caraway and blond caraway (Carum carvi Linnaeus), whole - Specification ТК-32
ISO/TC 34/SC 7 ISO 5564:1982 Black pepper and white pepper, whole or ground - Determination of piperine content - Spectrophotometric method ТК-32
ISO/TC 34/SC 7 ISO 5566:1982 Turmeric - Determination of colouring power - Spectrophotometric method ТК-32
ISO/TC 34/SC 7 ISO 5567:1982 Dehydrated garlic - Determination of volatile organic sulphur compounds ТК-32
ISO/TC 34/SC 7 ISO 3513:1995 Chillies - Determination of Scoville index ТК-32
ISO/TC 34/SC 7 ISO 882-1:1993 Cardamom (Elettaria cardamomum (Linnaeus) Maton var. minuscula Burkill) - Specification - Part 1: Whole capsules ТК-32
ISO/TC 34/SC 7 ISO 882-2:1993 Cardamom (Elettaria cardamomum (Linnaeus) Maton var. minuscula Burkill) - Specification - Part 2: Seeds ТК-32
ISO/TC 34/SC 7 ISO 941:1980 Spices and condiments - Determination of cold water-soluble extract ТК-32
ISO/TC 34/SC 7 ISO 948:1980 Spices and condiments - Sampling ТК-32
ISO/TC 34/SC 7 ISO 972:1997 Chillies and capsicums, whole or ground (powdered) - Specification ТК-32
ISO/TC 34/SC 7 ISO 930:1997 Spices and condiments - Determination of acid-insoluble ash ТК-32
ISO/TC 34/SC 7 ISO 928:1997 Spices and condiments - Determination of total ash ТК-32
ISO/TC 34/SC 10 ISO 14902:2001 Animal feeding stuffs - Determination of trypsin inhibitor activity of soya products ТК-32
ISO/TC 34/SC 11 ISO 6321:2002 Animal and vegetable fats and oils - Determination of melting point in open capillary tubes (slip point) ТК-32
ISO/TC 34/SC 11 ISO 6656:2002 Animal and vegetable fats and oils - Determination of polyethylene-type polymers ТК-32
ISO/TC 34/SC 11 ISO 8420:2002 Animal and vegetable fats and oils - Determination of content of polar compounds ТК-32
ISO/TC 34/SC 11 ISO 10539:2002 Animal and vegetable fats and oils - Determination of alkalinity ТК-32
ISO/TC 34/SC 11 ISO 12193:2004 Animal and vegetable fats and oils - Determination of lead by direct graphite furnace atomic absorption spectroscopy ТК-32
ISO/TC 34/SC 11 ISO 19219:2002 Animal and vegetable fats and oils - Determination of visible foots in crude fats and oils ТК-32
ISO/TC 34/SC 11 ISO 6463:1982 Animal and vegetable fats and oils - Determination of butylhydroxyanisole (BHA) and butylhydroxytoluene (BHT) - Gas-liquid chromatographic method ТК-32
ISO/TC 34/SC 11 ISO 5558:1982 Animal and vegetable fats and oils - Detection and identification of antioxidants - Thin-layer chromatographic method ТК-32
ISO/TC 34/SC 11 ISO/TS 17383:2014 Determination of the triacylglycerol composition of fats and oils - Determination by capillary gas chromatography ТК-32
ISO/TC 136 ISO 8191-1:1987 Furniture - Assessment of the ignitability of upholstered furniture - Part 1: Ignition source: smouldering cigarette ТК-33
ISO/TC 136 ISO 8191-2:1988 Furniture - Assessment of ignitability of upholstered furniture - Part 2: Ignition source: match-flame equivalent ТК-33
ISO/TC 136 ISO 9098-1:1994 Bunk beds for domestic use - Safety requirements and tests - Part 1: Safety requirements ТК-33
ISO/TC 136 ISO 9098-2:1994 Bunk beds for domestic use - Safety requirements and tests - Part 2: Test methods ТК-33
ISO/TC 136 ISO 10131-1:1997 Foldaway beds - Safety requirements and tests - Part 1: Safety requirements ТК-33
ISO/TC 136 ISO 10131-2:1997 Foldaway beds - Safety requirements and tests - Part 2: Test methods ТК-33
ISO/TC 136 ISO 5970:1979 Furniture - Chairs and tables for educational institutions - Functional sizes ТК-33
ISO/TC 136 ISO 4211:1979 Furniture - Assessment of surface resistance to cold liquids ТК-33
ISO/TC 136 ISO 4211-4:1988 Furniture - Tests for surfaces - Part 4: Assessment of resistance to impact ТК-33
ISO/TC 218 ISO 16415:2012 Non-structural timber grading requirements ТК-33
ISO/CASCO ISO/IEC 17065:2012 Conformity assessment - Requirements for bodies certifying products, processes and services ТК-34
ISO/CASCO ISO/IEC 17024:2012 Conformity assessment - General requirements for bodies operating certification of persons ТК-34
ISO/CASCO ISO/IEC TS 17021-6:2014 Conformity assessment - Requirements for bodies providing audit and certification of management systems - Part 6: Competence requirements for auditing and certification of business continuity management systems ТК-34
ISO/CASCO ISO/IEC TS 17021-7:2014 Conformity assessment - Requirements for bodies providing audit and certification of management systems - Part 7: Competence requirements for auditing and certification of road traffic safety management systems ТК-34
ISO/CASCO ISO/IEC TS 17021-5:2014 Conformity assessment - Requirements for bodies providing audit and certification of management systems - Part 5: Competence requirements for auditing and certification of asset management systems ТК-34
ISO/TC 309 ISO 19600:2014 Compliance management systems - Guidelines ТК-34
ISO/TC 79/SC 6 ISO 6363-1:2012 Wrought aluminium and aluminium alloys - Cold-drawn rods/bars, tubes and wires - Part 1: Technical conditions for inspection and delivery ТК-37
ISO/TC 79/SC 6 ISO 6363-2:2012 Wrought aluminium and aluminium alloys - Cold-drawn rods/bars and tubes and wires - Part 2: Mechanical properties ТК-37
ISO/TC 79/SC 6 ISO 6363-3:2012 Wrought aluminium and aluminium alloys - Cold-drawn rods/bars, tubes and wires - Part 3: Drawn round bars and wires - Tolerances on form and dimensions (symmetric plus and minus tolerances on diameter) ТК-37
ISO/TC 79/SC 6 ISO 6363-4:2012 Wrought aluminium and aluminium alloys - Cold-drawn rods/bars, tubes and wires - Part 4: Drawn rectangular bars and wires - Tolerances on form and dimensions ТК-37
ISO/TC 79/SC 6 ISO 6363-5:2012 Wrought aluminium and aluminium alloys - Cold-drawn rods/bars, tubes and wires - Part 5: Drawn square and hexagonal bars and wires - Tolerances on form and dimensions ТК-37
ISO/TC 79/SC 6 ISO 6363-6:2012 Wrought aluminium and aluminium alloys - Cold-drawn rods/bars, tubes and wires - Part 6: Drawn round tubes - Tolerances on form and dimensions ТК-37
ISO/TC 107 ISO 12671:2012 Thermal spraying - Thermally sprayed coatings - Symbolic representation on drawings ТК-42
ISO/TC 156 ISO 14802:2012 Corrosion of metals and alloys - Guidelines for applying statistics to analysis of corrosion data ТК-42
ISO/TC 86/SC 1 ISO 13971:2012 Refrigeration systems and heat pumps - Flexible pipe elements, vibration isolators, expansion joints and non-metallic tubes - Requirements and classification ТК-43
ISO/TC 221 ISO 10772:2012 Geotextiles - Test method for the determination of the filtration behaviour of geotextiles under turbulent water flow conditions ТК-44
ISO/TC 221 ISO 10776:2012 Geotextiles and geotextile-related products - Determination of water permeability characteristics normal to the plane, under load ТК-44
ISO/TC 38 ISO 1140:2012 Fibre ropes - Polyamide - 3-, 4-, 8- and 12-strand ropes ТК-44
ISO/TC 38 ISO 1141:2012 Fibre ropes - Polyester - 3-, 4-, 8- and 12-strand ropes ТК-44
ISO/TC 38 ISO 1346:2012 Fibre ropes - Polypropylene split film, monofilament and multifilament (PP2) and polypropylene high-tenacity multifilament (PP3) - 3-, 4-, 8- and 12-strand ropes ТК-44
ISO/TC 38 ISO 13029:2012 Textiles - Determination of drying rate in dynamic state by the modified sweating-guarded hotplate ТК-44
ISO/TC 38 ISO 13629-1:2012 Textiles - Determination of antifungal activity of textile products - Part 1: Luminescence method ТК-44
ISO/TC 38/SC 1 ISO 105-A11:2012 Textiles - Tests for colour fastness - Part A11: Determination of colour fastness grades by digital imaging techniques ТК-44
ISO/TC 94/SC 4 ISO 22846-2:2012 Personal equipment for protection against falls - Rope access systems - Part 2: Code of practice ТК-50
ISO/TC 94/SC 4 ISO 14567:1999 Personal protective equipment for protection against falls from a height - Single-point anchor devices ТК-50
ISO/TC 94/SC 4 ISO 10333-5:2001 Personal fall-arrest systems - Part 5: Connectors with self-closing and self-locking gates ТК-50
ISO/TC 94/SC 4 ISO 16024:2005 Personal protective equipment for protection against falls from a height - Flexible horizontal lifeline systems ТК-50
ISO/TC 94/SC 4 ISO 10333-6:2004 Personal fall-arrest systems - Part 6: System performance tests ТК-50
ISO/TC 94/SC 4 ISO 22846-1:2003 Personal equipment for protection against falls - Rope access systems - Part 1: Fundamental principles for a system of work ТК-50
ISO/TC 94/SC 4 ISO 10333-4:2002 Personal fall-arrest systems - Part 4: Vertical rails and vertical lifelines incorporating a sliding-type fall arrester ТК-50
ISO/TC 94/SC 4 ISO 22159:2007 Personal equipment for protection against falls - Descending devices ТК-50
ISO/TC 94/SC 13 ISO 6529:2013 Protective clothing - Protection against chemicals - Determination of resistance of protective clothing materials to permeation by liquids and gases ТК-50
ISO/TC 94/SC 13 ISO 17491-3:2008 Protective clothing - Test methods for clothing providing protection against chemicals - Part 3: Determination of resistance to penetration by a jet of liquid (jet test) ТК-50
ISO/TC 94/SC 13 ISO 20471:2013 High visibility clothing - Test methods and requirements ТК-50
ISO/TC 94/SC 13 ISO 17491-1:2012 Protective clothing - Test methods for clothing providing protection against chemicals - Part 1: Determination of resistance to outward leakage of gases (internal pressure test) ТК-50
ISO/TC 94/SC 13 ISO 17491-5:2013 Protective clothing - Test methods for clothing providing protection against chemicals - Part 5: Determination of resistance to penetration by a spray of liquid (manikin spray test) ТК-50
ISO/TC 182 ISO 22476-1:2012 Geotechnical investigation and testing - Field testing - Part 1: Electrical cone and piezocone penetration test ТК-55
ISO/TC 183 ISO/TR 15855:2001 Copper, lead and zinc sulfide concentrates - Step-by-step procedure for the testing of static scales ТК-55
ISO/TC 102/SC 2 ISO 2596:2006 Iron ores - Determination of hygroscopic moisture in analytical samples - Gravimetric, Karl Fischer and mass-loss methods ТК-55
ISO/TC 102/SC 2 ISO/TR 11422:1996 Iron ores - Recommended procedures for iron ore dissolution using either acid digestion or alkali fusion ТК-55
ISO/IEC JTC 1 ISO/IEC 17998:2012 Information technology - SOA Governance Framework ТК-57
ISO/IEC JTC 1/SC 6 ISO/IEC 17982:2012 Information technology - Telecommunications and information exchange between systems - Close Capacitive Coupling Communication Physical Layer (CCCC PHY) ТК-57
ISO/IEC JTC 1/SC 6 ISO/IEC 18051:2012 Information technology - Telecommunications and information exchange between systems - Services for Computer Supported Telecommunications Applications (CSTA) Phase III ТК-57
ISO/IEC JTC 1/SC 6 ISO/IEC 18052:2012 Information technology - Telecommunications and information exchange between systems - ASN.1 for Computer Supported Telecommunications Applications (CSTA) Phase III ТК-57
ISO/IEC JTC 1/SC 6 ISO/IEC 18056:2012 Information technology - Telecommunications and information exchange between systems - XML Schema Definitions for Computer Supported Telecommunications Applications (CSTA) Phase III ТК-57
ISO/IEC JTC 1/SC 6 ISO/IEC 24824-1:2007 Information technology - Generic applications of ASN.1: Fast infoset ТК-57
ISO/IEC JTC 1/SC 7 ISO/IEC/IEEE 31320-2:2012 Information technology - Modeling Languages - Part 2: Syntax and Semantics for IDEF1X97 (IDEFobject) ТК-57
ISO/IEC JTC 1/SC 7 ISO/IEC/IEEE 31320-1:2012 Information technology - Modeling Languages - Part 1: Syntax and Semantics for IDEF0 ТК-57
ISO/IEC JTC 1/SC 22 ISO/IEC TS 18661-1:2014 Information technology - Programming languages, their environments, and system software interfaces - Floating-point extensions for C - Part 1: Binary floating-point arithmetic ТК-57
ISO/IEC JTC 1/SC 22 ISO/IEC 10967-1:2012 Information technology - Language independent arithmetic - Part 1: Integer and floating point arithmetic ТК-57
ISO/IEC JTC 1/SC 23 ISO/IEC 1001:2012 Information technology - File structure and labelling of magnetic tapes for information interchange ТК-57
ISO/IEC JTC 1/SC 24 ISO/IEC 15948:2004 Information technology - Computer graphics and image processing - Portable Network Graphics (PNG): Functional specification ТК-57
ISO/IEC JTC 1/SC 24 ISO/IEC 14772-2:2004 Information technology - Computer graphics and image processing - The Virtual Reality Modeling Language (VRML) - Part 2: External authoring interface (EAI) ТК-57
ISO/IEC JTC 1/SC 25 ISO/IEC 14165-414:2007 Information technology - Fibre Channel - Part 414: Generic Services - 4 (FC-GS-4) ТК-57
ISO/IEC JTC 1/SC 25 ISO/IEC 14543-3-5:2007 Information technology - Home electronic system (HES) architecture - Part 3-5: Media and media dependent layers - Power line for network based control of HES Class 1 ТК-57
ISO/IEC JTC 1/SC 25 ISO/IEC 18012-2:2012 Information technology - Home Electronic System - Guidelines for product interoperability - Part 2: Taxonomy and application interoperability model ТК-57
ISO/IEC JTC 1/SC 25 ISO/IEC 15045-2:2012 Information technology - Home Electronic System (HES) gateway - Part 2: Modularity and protocol ТК-57
ISO/IEC JTC 1/SC 25 ISO/IEC 15067-3:2012 Information technology - Home Electronic System (HES) application model - Part 3: Model of a demand-response energy management system for HES ТК-57
ISO/IEC JTC 1/SC 27 ISO/IEC 29192-3:2012 Information technology - Security techniques - Lightweight cryptography - Part 3: Stream ciphers ТК-57
ISO/IEC JTC 1/SC 27 ISO/IEC TR 15443-1:2012 Information technology - Security techniques - Security assurance framework - Part 1: Introduction and concepts ТК-57
ISO/IEC JTC 1/SC 27 ISO/IEC TR 15443-2:2012 Information technology - Security techniques - Security assurance framework - Part 2: Analysis ТК-57
ISO/IEC JTC 1/SC 27 ISO/IEC 27033-2:2012 Information technology - Security techniques - Network security - Part 2: Guidelines for the design and implementation of network security ТК-57
ISO/IEC JTC 1/SC 27 ISO/IEC 19790:2012 Information technology - Security techniques - Security requirements for cryptographic modules ТК-57
ISO/IEC JTC 1/SC 27 ISO/IEC 27032:2012 Information technology - Security techniques - Guidelines for cybersecurity ТК-57
ISO/IEC JTC 1/SC 27 ISO/IEC 9796-3:2006 Information technology - Security techniques - Digital signature schemes giving message recovery - Part 3: Discrete logarithm based mechanisms ТК-57
ISO/IEC JTC 1/SC 27 ISO/IEC 18033-2:2006 Information technology - Security techniques - Encryption algorithms - Part 2: Asymmetric ciphers ТК-57
ISO/IEC JTC 1/SC 29 ISO/IEC 15444-11:2007 Information technology - JPEG 2000 image coding system: Wireless ТК-57
ISO/IEC JTC 1/SC 29 ISO/IEC 15444-3:2007 Information technology - JPEG 2000 image coding system: Motion JPEG 2000 ТК-57
ISO/IEC JTC 1/SC 29 ISO/IEC 23000-3:2007 Information technology - Multimedia application format (MPEG-A) - Part 3: MPEG photo player application format ТК-57
ISO/IEC JTC 1/SC 29 ISO/IEC 21000-18:2007 Information technology - Multimedia framework (MPEG-21) - Part 18: Digital Item Streaming ТК-57
ISO/IEC JTC 1/SC 29 ISO/IEC 23007-2:2012 Information technology - Rich media user interfaces - Part 2: Advanced user interaction (AUI) interfaces ТК-57
ISO/IEC JTC 1/SC 29 ISO/IEC 23000-6:2012 Information technology - Multimedia application format (MPEG-A) - Part 6: Professional archival application format ТК-57
ISO/IEC JTC 1/SC 31 ISO/IEC 18000-61:2012 Information technology - Radio frequency identification for item management - Part 61: Parameters for air interface communications at 860 MHz to 960 MHz Type A ТК-57
ISO/IEC JTC 1/SC 31 ISO/IEC 18000-62:2012 Information technology - Radio frequency identification for item management - Part 62: Parameters for air interface communications at 860 MHz to 960 MHz Type B ТК-57
ISO/IEC JTC 1/SC 31 ISO/IEC 18000-64:2012 Information technology - Radio frequency identification for item management - Part 64: Parameters for air interface communications at 860 MHz to 960 MHz Type D ТК-57
ISO/IEC JTC 1/SC 31 ISO/IEC 18046-3:2012 Information technology - Radio frequency identification device performance test methods - Part 3: Test methods for tag performance ТК-57
ISO/IEC JTC 1/SC 34 ISO/IEC 9541-1:2012 Information technology - Font information interchange - Part 1: Architecture ТК-57
ISO/IEC JTC 1/SC 34 ISO/IEC 9541-2:2012 Information technology - Font information interchange - Part 2: Interchange format ТК-57
ISO/IEC JTC 1/SC 34 ISO/IEC 9541-3:2012 Information technology - Font information interchange - Part 3: Glyph shape representation ТК-57
ISO/IEC JTC 1/SC 34 ISO/IEC 19757-4:2006 Information technology - Document Schema Definition Languages (DSDL) - Part 4: Namespace-based Validation Dispatching Language (NVDL) ТК-57
ISO/IEC JTC 1/SC 34 ISO/IEC 15445:2000 Information technology - Document description and processing languages - HyperText Markup Language (HTML) ТК-57
ISO/IEC JTC 1/SC 34 ISO/IEC 13673:2000 Information technology - Document processing and related communication - Conformance testing for Standard Generalized Markup Language (SGML) systems ТК-57
ISO/TC 159/SC 3 ISO 15535:2012 General requirements for establishing anthropometric databases ТК-59
ISO/TC 159/SC 5 ISO/TS 14505-1:2007 Ergonomics of the thermal environment - Evaluation of thermal environments in vehicles - Part 1: Principles and methods for assessment of thermal stress ТК-59
ISO/TC 67/SC 6 ISO 12211:2012 Petroleum, petrochemical and natural gas industries - Spiral plate heat exchangers ТК-60
ISO/TC 67/SC 6 ISO 12212:2012 Petroleum, petrochemical and natural gas industries - Hairpin-type heat exchangers ТК-60
ISO/TC 163/SC 2 ISO 13793:2001 Thermal performance of buildings - Thermal design of foundations to avoid frost heave ТК-61
ISO/TC 163/SC 2 ISO 10456:2007 Building materials and products - Hygrothermal properties - Tabulated design values and procedures for determining declared and design thermal values ТК-61
ISO/TC 163/SC 3 ISO 12576-2:2008 Thermal insulation products - Conformity control systems - Part 2: In-situ products ТК-61
ISO/TC 163/SC 3 ISO 12574-2:2008 Thermal insulation - Cellulose-fibre loose-fill for horizontal applications in ventilated roof spaces - Part 2: Principal responsibilities of installers ТК-61
ISO/TC 205 ISO 13153:2012 Framework of the design process for energy-saving single-family residential and small commercial buildings ТК-61
ISO/TC 178 ISO/TS 18870:2014 Lifts (elevators) - Requirements for lifts used to assist in building evacuation ТК-66
ISO/TC 28/SC 4 ISO/TS 11366:2011 Petroleum and related products - Guidance for in-servicing of lubricating oils for steam, gas and combined-cycle turbines ТК-67
ISO/TC 85/SC 2 ISO 11665-1:2012 Measurement of radioactivity in the environment - Air: radon-222 - Part 1: Origins of radon and its short-lived decay products and associated measurement methods ТК-71
ISO/TC 85/SC 2 ISO 11665-2:2012 Measurement of radioactivity in the environment - Air: radon-222 - Part 2: Integrated measurement method for determining average potential alpha energy concentration of its short-lived decay products ТК-71
ISO/TC 85/SC 2 ISO 11665-3:2012 Measurement of radioactivity in the environment - Air: radon-222 - Part 3: Spot measurement method of the potential alpha energy concentration of its short-lived decay products ТК-71
ISO/TC 85/SC 2 ISO 11665-4:2012 Measurement of radioactivity in the environment - Air: radon-222 - Part 4: Integrated measurement method for determining average activity concentration using passive sampling and delayed analysis ТК-71
ISO/TC 85/SC 2 ISO 11665-5:2012 Measurement of radioactivity in the environment - Air: radon-222 - Part 5: Continuous measurement method of the activity concentration ТК-71
ISO/TC 85/SC 2 ISO 11665-6:2012 Measurement of radioactivity in the environment - Air: radon-222 - Part 6: Spot measurement method of the activity concentration ТК-71
ISO/TC 85/SC 2 ISO 11665-7:2012 Measurement of radioactivity in the environment - Air: radon-222 - Part 7: Accumulation method for estimating surface exhalation rate ТК-71
ISO/TC 85/SC 2 ISO 29661:2012 Reference radiation fields for radiation protection - Definitions and fundamental concepts ТК-71
ISO/TC 6 ISO 5270:2012 Pulps - Laboratory sheets - Determination of physical properties ТК-73
ISO/TC 6/SC 2 ISO 536:2012 Paper and board - Determination of grammage ТК-73
ISO/TC 31/SC 9 ISO 4570:2002 Tyre valve threads ТК-76
ISO/TC 215 ISO 1828:2012 Health informatics - Categorial structure for terminological systems of surgical procedures ТК-80
ISO/TC 215 ISO/TS 17948:2014 Health informatics - Traditional Chinese medicine literature metadata ТК-80
ISO/TC 215 ISO 21549-6:2008 Health informatics - Patient healthcard data - Part 6: Administrative data ТК-80
ISO/TC 154 ISO 14533-2:2012 Processes, data elements and documents in commerce, industry and administration - Long term signature profiles - Part 2: Long term signature profiles for XML Advanced Electronic Signatures (XAdES) ТК-80
ISO/TC 138/SC 4 ISO/TS 10839:2000 Polyethylene pipes and fittings for the supply of gaseous fuels - Code of practice for design, handling and installation ТК-81
ISO/TC 108 ISO 18437-1:2012 Mechanical vibration and shock - Characterization of the dynamic mechanical properties of visco-elastic materials - Part 1: Principles and guidelines ТК-82
ISO/TC 108/SC 2 ISO 21940-21:2012 Mechanical vibration - Rotor balancing - Part 21: Description and evaluation of balancing machines ТК-82
ISO/TC 108/SC 5 ISO 13372:2012 Condition monitoring and diagnostics of machines - Vocabulary ТК-82
ISO/TC 68/SC 8 ISO 10383:2012 Securities and related financial instruments - Codes for exchanges and market identification (MIC) ТК-84
ISO/TC 68/SC 8 ISO 17442:2012 Financial services - Legal Entity Identifier (LEI) ТК-84
ISO/TC 68/SC 8 ISO 9019:1995 Securities - Numbering of certificates ТК-84
ISO/TC 68/SC 8 ISO 8109:1990 Banking and related financial services - Securities - Format of Eurobonds ТК-84
ISO/TC 68/SC 9 ISO 9144:1991 Securities - Optical character recognition line - Position and structure ТК-84
ISO/TC 68/SC 9 ISO 8532:1995 Securities - Format for transmission of certificate numbers ТК-84
ISO/TC 68/SC 9 ISO 22307:2008 Financial services - Privacy impact assessment ТК-84
ISO/TC 68/SC 9 ISO 15022-1:1999 Securities - Scheme for messages (Data Field Dictionary) - Part 1: Data field and message design rules and guidelines ТК-84
ISO/TC 68/SC 9 ISO 15022-2:1999 Securities - Scheme for messages (Data Field Dictionary) - Part 2: Maintenance of the Data Field Dictionary and Catalogue of Messages ТК-84
ISO/TC 106/SC 2 ISO/TS 14569-2:2001 Dental materials - Guidance on testing of wear - Part 2: Wear by two- and/or three body contact ТК-87
ISO/TC 106/SC 4 ISO 21672-2:2012 Dentistry - Periodontal probes - Part 2: Designation ТК-87
ISO/TC 106/SC 4 ISO 13504:2012 Dentistry - General requirements for instruments and related accessories used in dental implant placement and treatment ТК-87
ISO/TC 121/SC 3 ISO 10651-6:2004 Lung ventilators for medical use - Particular requirements for basic safety and essential performance - Part 6: Home-care ventilatory support devices ТК-87
ISO/TC 150 ISO 9713:2002 Neurosurgical implants - Self-closing intracranial aneurysm clips ТК-87
ISO/TC 198 ISO 13408-7:2012 Aseptic processing of health care products - Part 7: Alternative processes for medical devices and combination products ТК-87
ISO/TC 172/SC 3 ISO 9211-4:2012 Optics and photonics - Optical coatings - Part 4: Specific test methods ТК-87
ISO/TC 172/SC 7 ISO 11980:2012 Ophthalmic optics - Contact lenses and contact lens care products - Guidance for clinical investigations ТК-87
ISO/TC 172/SC 7 ISO 11987:2012 Ophthalmic optics - Contact lenses - Determination of shelf-life ТК-87
ISO/TC 172/SC 7 ISO 9394:2012 Ophthalmic optics - Contact lenses and contact lens care products - Determination of biocompatibility by ocular study with rabbit eyes ТК-87
ISO/TC 172/SC 7 ISO 14729:2001 Ophthalmic optics - Contact lens care products - Microbiological requirements and test methods for products and regimens for hygienic management of contact lenses ТК-87
ISO/TC 173/SC 1 ISO 7176-5:2008 Wheelchairs - Part 5: Determination of dimensions, mass and manoeuvring space ТК-87
ISO/TC 173/SC 1 ISO 7176-10:2008 Wheelchairs - Part 10: Determination of obstacle-climbing ability of electrically powered wheelchairs ТК-87
ISO/TC 173/SC 1 ISO 7176-4:2008 Wheelchairs - Part 4: Energy consumption of electric wheelchairs and scooters for determination of theoretical distance range ТК-87
ISO/TC 173/SC 1 ISO 7176-13:1989 Wheelchairs - Part 13: Determination of coefficient of friction of test surfaces ТК-87
ISO/TC 173/SC 3 ISO 11948-1:1996 Urine-absorbing aids - Part 1: Whole-product testing ТК-87
ISO/TC 84 ISO 11608-5:2012 Needle-based injection systems for medical use - Requirements and test methods - Part 5: Automated functions ТК-87
ISO/TC 84 ISO 23907:2012 Sharps injury protection - Requirements and test methods - Sharps containers ТК-87
ISO/TC 84 ISO 11608-3:2012 Needle-based injection systems for medical use - Requirements and test methods - Part 3: Finished containers ТК-87
ISO/TC 204 ISO/TS 21219-2:2014 Intelligent transport systems - Traffic and travel information (TTI) via transport protocol experts group, generation 2 (TPEG2) - Part 2: UML modelling rules ТК-97
ISO/TC 204 ISO 17261:2012 Intelligent transport systems - Automatic vehicle and equipment identification - Intermodal goods transport architecture and terminology ТК-97
ISO/TC 204 ISO 17262:2012 Intelligent transport systems - Automatic vehicle and equipment identification - Numbering and data structures ТК-97
ISO/TC 204 ISO 17263:2012 Intelligent transport systems - Automatic vehicle and equipment identification - System parameters ТК-97
ISO/TC 127/SC 2 ISO 13459:2012 Earth-moving machinery - Trainer seat - Deflection limiting volume, space envelope and performance requirements ТК-100
ISO/TC 127/SC 3 ISO 4510-2:1996 Earth-moving machinery - Service tools - Part 2: Mechanical pullers and pushers ТК-100
ISO/TC 127/SC 3 ISO 6392-1:1996 Earth-moving machinery - Lubrication fittings - Part 1: Nipple type ТК-100
ISO/TC 127/SC 3 ISO 15998:2008 Earth-moving machinery - Machine-control systems (MCS) using electronic components - Performance criteria and tests for functional safety ТК-100
ISO/TC 127/SC 3 ISO 16714:2008 Earth-moving machinery - Recyclability and recoverability - Terminology and calculation method ТК-100
ISO/TC 127/SC 4 ISO 6165:2012 Earth-moving machinery - Basic types - Identification and terms and definitions ТК-100
ISO/TC 195 ISO 15688:2012 Road construction and maintenance equipment - Soil stabilizers - Terminology and commercial specifications ТК-100
ISO/TC 59/SC 8 ISO 6927:2012 Buildings and civil engineering works - Sealants - Vocabulary ТК-101
ISO/TC 59/SC 14 ISO 15686-3:2002 Buildings and constructed assets - Service life planning - Part 3: Performance audits and reviews ТК-101