Полезнa информация

Обществено допитване

Назад

Периодичен преглед на международни стандарти* (90.20)

Съгласно Директивите на ISO/IEC и Правилата за работа по националната стандартизация БИС обявява обществено допитване за периодичен преглед на международни стандартина , което се прави на всеки 5 години с цел да се гарантира актуалността на действащите стандарти.
Мнение относно бъдещето на международните стандарти може да бъде изразено от всеки заинтересован на адреса секретаря на БИС/ТК** в посочения краен срок за мнение, като се избере някоя от следните възможности:

  • потвърждаване действието на стандарта за следващите 5 години;
  • преработване на стандарта (мотиви);
  • отмяна на стандарта (мотиви).

*За технически комитети с Р и О членство и за въведени БДС ISO без огледални технически комитети

**Информация за контакт със секретаря на съответния БИС/ТК може да се намери на интернет страницата на БИС: www.bds-bg.org/bg/tc/index.php.


TC № на проекта на стандарт Заглавие Краен срок за мнения БИС/ТК/ПС
ISO/TC 119/SC 4 ISO 7627-1:1983 Hardmetals - Chemical analysis by flame atomic absorption spectrometry - Part 1: General requirements ЕРГ 1
ISO/TC 119/SC 4 ISO 7627-2:1983 Hardmetals - Chemical analysis by flame atomic absorption spectrometry - Part 2: Determination of calcium, potassium, magnesium and sodium in contents from 0,001 to 0,02 % (m/m) ЕРГ 1
ISO/TC 119/SC 4 ISO 7627-3:1983 Hardmetals - Chemical analysis by flame atomic absorption spectrometry - Part 3: Determination of cobalt, iron, manganese and nickel in contents from 0,01 to 0,5 % (m/m) ЕРГ 1
ISO/TC 119/SC 4 ISO 7627-4:1983 Hardmetals - Chemical analysis by flame atomic absorption spectrometry - Part 4: Determination of molybdenum, titanium and vanadium in contents from 0,01 to 0,5 % (m/m) ЕРГ 1
ISO/TC 119/SC 4 ISO 7627-5:1983 Hardmetals - Chemical analysis by flame atomic absorption spectrometry - Part 5: Determination of cobalt, iron, manganese, molybdenum, nickel, titanium and vanadium in contents from 0,5 to 2 % (m/m) ЕРГ 1
ISO/TC 119/SC 4 ISO 7627-6:1985 Hardmetals - Chemical analysis by flame atomic absorption spectrometry - Part 6: Determination of chromium in contents from 0,01 to 2 % (m/m) ЕРГ 1
ISO/TC 21/SC 8 ISO 7201-1:1989 Fire protection - Fire extinguishing media - Halogenated hydrocarbons - Part 1: Specifications for halon 1211 and halon 1301 ТК-1
ISO/TC 21/SC 8 ISO 7201-2:1991 Fire extinguishing media - Halogenated hydrocarbons - Part 2: Code of practice for safe handling and transfer procedures of halon 1211 and halon 1301 ТК-1
ISO/TC 119/SC 2 ISO 4491-2:1997 Metallic powders - Determination of oxygen content by reduction methods - Part 2: Loss of mass on hydrogen reduction (hydrogen loss) ЕРГ 1
ISO/TC 119/SC 2 ISO 4491-3:1997 Metallic powders - Determination of oxygen content by reduction methods - Part 3: Hydrogen-reducible oxygen ЕРГ 1
ISO/TC 92/SC 1 ISO 13785-1:2002 Reaction-to-fire tests for façades - Part 1: Intermediate-scale test ТК-1
ISO/TC 92/SC 1 ISO 13784-2:2002 Reaction-to-fire tests for sandwich panel building systems - Part 2: Test method for large rooms ТК-1
ISO/TC 119/SC 4 ISO 11873:2005 Hardmetals - Determination of sulfur and carbon contents in cobalt metal powders - Infrared detection method ЕРГ 1
ISO/TC 119/SC 4 ISO 3327:2009 Hardmetals - Determination of transverse rupture strength ЕРГ 1
ISO/TC 119/SC 3 ISO 3369:2006 Impermeable sintered metal materials and hardmetals - Determination of density ЕРГ 1
ISO/TC 92/SC 4 ISO/TS 29761:2015 Fire safety engineering - Selection of design occupant behavioural scenarios ТК-1
ISO/TC 119/SC 3 ISO 2740:2009 Sintered metal materials, excluding hardmetals - Tensile test pieces ЕРГ 1
ISO/TC 92/SC 1 ISO 13784-1:2014 Reaction to fire test for sandwich panel building systems - Part 1: Small room test ТК-1
ISO/TC 92/SC 2 ISO 834-10:2014 Fire resistance tests - Elements of building construction - Part 10: Specific requirements to determine the contribution of applied fire protection materials to structural steel elements ТК-1
ISO/TC 92/SC 2 ISO 834-11:2014 Fire resistance tests - Elements of building construction - Part 11: Specific requirements for the assessment of fire protection to structural steel elements ТК-1
ISO/TC 92/SC 2 ISO 12468-1:2013 External exposure of roofs to fire - Part 1: Test method ТК-1
ISO/TC 92/SC 2 ISO 12468-2:2013 External exposure of roofs to fire - Part 2: Classification of roofs ТК-1
ISO/TC 131/SC 4 ISO 1179-1:2013 Connections for general use and fluid power - Ports and stud ends with ISO 228-1 threads with elastomeric or metal-to-metal sealing - Part 1: Threaded ports ТК-2
ISO/TC 131/SC 4 ISO 1179-2:2013 Connections for general use and fluid power - Ports and stud ends with ISO 228-1 threads with elastomeric or metal-to-metal sealing - Part 2: Heavy-duty (S series) and light-duty (L series) stud ends with elastomeric sealing (type E) ТК-2
ISO/TC 10 ISO 11540:2014 Writing and marking instruments - Specification for caps to reduce the risk of asphyxiation ЕРГ 2
ISO/TC 131/SC 3 ISO 3320:2013 Fluid power systems and components - Cylinder bores and piston rod diameters and area ratios - Metric series ТК-2
ISO/TC 131/SC 4 ISO/TS 11672:2016 Connectors for fluid power and general use - Designation and nomenclature ТК-2
ISO/TC 131 ISO 19973-4:2014 Pneumatic fluid power - Assessment of component reliability by testing - Part 4: Pressure regulators ТК-2
ISO/TC 131/SC 4 ISO 7241:2014 Hydraulic fluid power - Dimensions and requirements of quick-action couplings ТК-2
ISO/TC 131/SC 8 ISO 16902-1:2003 Hydraulic fluid power - Test code for the determination of sound power levels of pumps using sound intensity techniques: Engineering method - Part 1: Pumps ТК-2
ISO/TC 10/SC 6 ISO 15785:2002 Technical drawings - Symbolic presentation and indication of adhesive, fold and pressed joints ЕРГ 2
ISO/TC 10/SC 6 ISO 8826-1:1989 Technical drawings - Rolling bearings - Part 1: General simplified representation ЕРГ 2
ISO/TC 10/SC 6 ISO 8826-2:1994 Technical drawings - Rolling bearings - Part 2: Detailed simplified representation ЕРГ 2
ISO/TC 10/SC 6 ISO 9222-1:1989 Technical drawings - Seals for dynamic application - Part 1: General simplified representation ЕРГ 2
ISO/TC 10/SC 6 ISO 9222-2:1989 Technical drawings - Seals for dynamic application - Part 2: Detailed simplified representation ЕРГ 2
ISO/TC 131/SC 4 ISO 11926-1:1995 Connections for general use and fluid power - Ports and stud ends with ISO 725 threads and O-ring sealing - Part 1: Ports with O-ring seal in truncated housing ТК-2
ISO/TC 131/SC 4 ISO 11926-2:1995 Connections for general use and fluid power - Ports and stud ends with ISO 725 threads and O-ring sealing - Part 2: Heavy-duty (S series) stud ends ТК-2
ISO/TC 131/SC 4 ISO 11926-3:1995 Connections for general use and fluid power - Ports and stud ends with ISO 725 threads and O-ring sealing - Part 3: Light-duty (L series) stud ends ТК-2
ISO/TC 10/SC 6 ISO 6410-1:1993 Technical drawings - Screw threads and threaded parts - Part 1: General conventions ЕРГ 2
ISO/TC 10/SC 6 ISO 6410-2:1993 Technical drawings - Screw threads and threaded parts - Part 2: Screw thread inserts ЕРГ 2
ISO/TC 10/SC 6 ISO 6410-3:1993 Technical drawings - Screw threads and threaded parts - Part 3: Simplified representation ЕРГ 2
ISO/TC 10/SC 6 ISO 6411:1982 Technical drawings - Simplified representation of centre holes ЕРГ 2
ISO/TC 10/SC 6 ISO 3952-1:1981 Kinematic diagrams - Graphical symbols ЕРГ 2
ISO/TC 10/SC 6 ISO 3952-2:1981 Kinematic diagrams - Graphical symbols ЕРГ 2
ISO/TC 10/SC 6 ISO 3952-3:1979 Kinematic diagrams - Graphical symbols ЕРГ 2
ISO/TC 10/SC 6 ISO 3952-4:1984 Kinematic diagrams - Graphical symbols ЕРГ 2
ISO/TC 10/SC 6 ISO 2162-1:1993 Technical product documentation - Springs - Part 1: Simplified representation ЕРГ 2
ISO/TC 10/SC 6 ISO 2203:1973 Technical drawings - Conventional representation of gears ЕРГ 2
ISO/TC 2/SC 7 ISO 273:1979 Fasteners - Clearance holes for bolts and screws ЕРГ 5
ISO/TC 2/SC 7 ISO 6157-1:1988 Fasteners - Surface discontinuities - Part 1: Bolts, screws and studs for general requirements ЕРГ 5
ISO/TC 2/SC 13 ISO 10666:1999 Drilling screws with tapping screw thread - Mechanical and functional properties ЕРГ 5
ISO/TC 2 ISO 10669:1999 Plain washers for tapping screw and washer assemblies - Normal and large series - Product grade A ЕРГ 5
ISO/TC 2/SC 11 ISO 7434:1983 Slotted set screws with cone point ЕРГ 5
ISO/TC 2/SC 11 ISO 7435:1983 Slotted set screws with long dog point ЕРГ 5
ISO/TC 2/SC 11 ISO 7436:1983 Slotted set screws with cup point ЕРГ 5
ISO/TC 2/SC 11 ISO 7721:1983 Countersunk head screws - Head configuration and gauging ЕРГ 5
ISO/TC 2/SC 11 ISO 7721-2:1990 Countersunk flat head screws - Part 2: Penetration depth of cross recesses ЕРГ 5
ISO/TC 71/SC 1 ISO 1920-1:2004 Testing of concrete - Part 1: Sampling of fresh concrete ТК-5
ISO/TC 71/SC 1 ISO 1920-7:2004 Testing of concrete - Part 7: Non-destructive tests on hardened concrete ТК-5
ISO/TC 2/SC 13 ISO 15481:1999 Cross recessed pan head drilling screws with tapping screw thread ЕРГ 5
ISO/TC 2/SC 13 ISO 15482:1999 Cross recessed countersunk head drilling screws with tapping screw thread ЕРГ 5
ISO/TC 2/SC 13 ISO 15483:1999 Cross recessed raised countersunk head drilling screws with tapping screw thread ЕРГ 5
ISO/TC 2 ISO 1051:1999 Rivet shank diameters ЕРГ 5
ISO/TC 2/SC 13 ISO 1478:1999 Tapping screws thread ЕРГ 5
ISO/TC 60 ISO 8579-1:2002 Acceptance code for gear units - Part 1: Test code for airborne sound ЕРГ 5
ISO/TC 60/SC 2 ISO 10300-3:2014 Calculation of load capacity of bevel gears - Part 3: Calculation of tooth root strength ЕРГ 5
ISO/TC 60/SC 2 ISO 10300-2:2014 Calculation of load capacity of bevel gears - Part 2: Calculation of surface durability (pitting) ЕРГ 5
ISO/TC 60/SC 2 ISO 10300-1:2014 Calculation of load capacity of bevel gears - Part 1: Introduction and general influence factors ЕРГ 5
ISO/TC 2/SC 11 ISO 10644:2009 Screw and washer assemblies made of steel with plain washers - Washer hardness classes 200 HV and 300 HV ЕРГ 5
ISO/TC 2/SC 11 ISO 10673:2009 Plain washers for screw and washer assemblies - Small, normal and large series - Product grade A ЕРГ 5
ISO/TC 2 ISO 13337:2009 Spring-type straight pins - Slotted, light duty ЕРГ 5
ISO/TC 2 ISO 8752:2009 Spring-type straight pins - Slotted, heavy duty ЕРГ 5
ISO/TC 2/SC 11 ISO 10664:2014 Hexalobular internal driving feature for bolts and screws ЕРГ 5
ISO/TC 2/SC 12 ISO 21670:2014 Fasteners - Hexagon weld nuts with flange ЕРГ 5
ISO/TC 2/SC 14 ISO 1891-2:2014 Fasteners - Terminology - Part 2: Vocabulary and definitions for coatings ЕРГ 5
ISO/TC 33 ISO 16835:2014 Refractory products - Determination of thermal expansion ТК-7
ISO/TC 164/SC 3 ISO 6506-1:2014 Metallic materials - Brinell hardness test - Part 1: Test method ЕРГ 9
ISO/TC 164/SC 3 ISO 6506-3:2014 Metallic materials - Brinell hardness test - Part 3: Calibration of reference blocks ЕРГ 9
ISO/TC 164/SC 3 ISO 6506-4:2014 Metallic materials - Brinell hardness test - Part 4: Table of hardness values ЕРГ 9
ISO/TC 164/SC 2 ISO 8492:2013 Metallic materials - Tube - Flattening test ЕРГ 9
ISO/TC 164/SC 2 ISO 8494:2013 Metallic materials - Tube - Flanging test ЕРГ 9
ISO/TC 164/SC 2 ISO 8495:2013 Metallic materials - Tube - Ring-expanding test ЕРГ 9
ISO/TC 164/SC 2 ISO 8496:2013 Metallic materials - Tube - Ring tensile test ЕРГ 9
ISO/TC 164/SC 2 ISO 8491:1998 Metallic materials - Tube (in full section) - Bend test ЕРГ 9
ISO/TC 164/SC 2 ISO 8493:1998 Metallic materials - Tube - Drift-expanding test ЕРГ 9
ISO/TC 164/SC 3 ISO 4516:2002 Metallic and other inorganic coatings - Vickers and Knoop microhardness tests ЕРГ 9
ISO/TC 216 ISO 17693:2004 Footwear - Test methods for uppers - Resistance to damage on lasting ТК-11
ISO/TC 216 ISO 17695:2004 Footwear - Test methods for uppers - Deformability ТК-11
ISO/TC 216 ISO 17696:2004 Footwear - Test methods for uppers, linings and insocks - Tear strength ТК-11
ISO/TC 216 ISO 17699:2003 Footwear - Test methods for uppers and lining - Water vapour permeability and absorption ТК-11
ISO/TC 216 ISO 17707:2005 Footwear - Test methods for outsoles - Flex resistance ТК-11
ISO/TC 216 ISO 17704:2004 Footwear - Test methods for uppers, linings and insocks - Abrasion resistance ТК-11
ISO/TC 216 ISO 19952:2005 Footwear - Vocabulary ТК-11
ISO/TC 216 ISO 20868:2001 Footwear - Test methods for insoles - Abrasion resistance ТК-11
ISO/TC 216 ISO/TS 16179:2012 Footwear - Critical substances potentially present in footwear and footwear components - Determination of organotin compounds in footwear materials ТК-11
ISO/TC 69 ISO 16269-6:2014 Statistical interpretation of data - Part 6: Determination of statistical tolerance intervals ТК-12
ISO/TC 69/SC 6 ISO/TS 17503:2015 Statistical methods of uncertainty evaluation - Guidance on evaluation of uncertainty using two-factor crossed designs ТК-12
ISO/TC 69/SC 5 ISO 2859-3:2005 Sampling procedures for inspection by attributes - Part 3: Skip-lot sampling procedures ТК-12
ISO/TC 69/SC 6 ISO/TS 21749:2005 Measurement uncertainty for metrological applications - Repeated measurements and nested experiments ТК-12
ISO/TC 69/SC 6 ISO 11648-1:2003 Statistical aspects of sampling from bulk materials - Part 1: General principles ТК-12
ISO/TC 69/SC 5 ISO 2859-5:2005 Sampling procedures for inspection by attributes - Part 5: System of sequential sampling plans indexed by acceptance quality limit (AQL) for lot-by-lot inspection ТК-12
ISO/TC 69/SC 4 ISO 7870-5:2014 Control charts - Part 5: Specialized control charts ТК-12
ISO/TC 69 ISO 16269-8:2004 Statistical interpretation of data - Part 8: Determination of prediction intervals ТК-12
ISO/TC 22/SC 40 ISO 21308-5:2014 Road vehicles - Product data exchange between chassis and body work manufacturers (BEP) - Part 5: Coding of loader crane bodywork ТК-14
ISO/TC 22/SC 34 ISO 3929:2003 Road vehicles - Measurement methods for exhaust gas emissions during inspection or maintenance ТК-14
ISO/TC 22/SC 33 ISO 4925:2005 Road vehicles - Specification of non-petroleum-base brake fluids for hydraulic systems ТК-14
ISO/TC 22/SC 33 ISO 15172:2005 Road vehicles - Wheels - Nut seat strength tests ТК-14
ISO/TC 22/SC 37 ISO 8714:2002 Electric road vehicles - Reference energy consumption and range - Test procedures for passenger cars and light commercial vehicles ТК-14
ISO/TC 22/SC 34 ISO 8535-2:2003 Compression-ignition engines - Steel tubes for high-pressure fuel injection pipes - Part 2: Requirements for composite tubes ТК-14
ISO/TC 22/SC 34 ISO 7876-5:2004 Fuel injection equipment - Vocabulary - Part 5: Common rail fuel injection system ТК-14
ISO/TC 22/SC 38 ISO 28981:2009 Mopeds - Methods for setting the running resistance on a chassis dynamometer ТК-14
ISO/TC 22/SC 32 ISO 10924-2:2014 Road vehicles - Circuit breakers - Part 2: User's guide ТК-14
ISO/TC 22/SC 40 ISO 13052:2013 Road vehicles - Trailers up to 3,5 t - Requirements for jockey wheels and drawbar supports ТК-14
ISO/TC 22/SC 31 ISO 15031-4:2014 Road vehicles - Communication between vehicle and external equipment for emissions-related diagnostics - Part 4: External test equipment ТК-14
ISO/TC 22/SC 32 ISO 8820-2:2014 Road vehicles - Fuse-links - Part 2: User guidelines ТК-14
ISO/TC 22/SC 34 ISO 6622-2:2013 Internal combustion engines - Piston rings - Part 2: Rectangular rings made of steel ТК-14
ISO/TC 22/SC 34 ISO 7876-4:2004 Fuel injection equipment - Vocabulary - Part 4: High-pressure pipes and end-connections ТК-14
ISO/TC 22/SC 34 ISO 7026:1997 Diesel engines - Screw-in injection nozzle holders, types 20, 21, 21.1 and 27 for pintle nozzle size "S", type "B" ТК-14
ISO/TC 22/SC 34 ISO 9102:1997 Diesel engines - Screw-in injection nozzle holders, types 24, 25, 26 and 26.1 ТК-14
ISO/TC 22/SC 34 ISO 7879:1997 Diesel engines - Cradle-mounted in-line fuel injection pumps - Mounting dimensions ТК-14
ISO/TC 22/SC 34 ISO 12103-2:1997 Road vehicles - Test dust for filter evaluation - Part 2: Aluminium oxide test dust ТК-14
ISO/TC 22/SC 35 ISO 3538:1997 Road vehicles - Safety glazing materials - Test methods for optical properties ТК-14
ISO/TC 22/SC 32 ISO 8856:2014 Road vehicles - Electrical performance of starter motors - Test methods and general requirements ТК-14
ISO/TC 22/SC 37 ISO 23828:2013 Fuel cell road vehicles - Energy consumption measurement - Vehicles fuelled with compressed hydrogen ТК-14
ISO/TC 22/SC 32 ISO 28741:2013 Road vehicles - Spark-plugs and their cylinder head housings - Basic characteristics and dimensions ТК-14
ISO/TC 22/SC 32 ISO 6722-2:2013 Road vehicles - 60 V and 600 V single-core cables - Part 2: Dimensions, test methods and requirements for aluminium conductor cables ТК-14
ISO/TC 70 ISO/TS 19425:2015 Reciprocating internal combustion engines - Measurement method for air cleaners - Sound power level of combustion air inlet noise and insertion loss using sound pressure ТК-14
ISO/TC 22/SC 38 ISO 18246:2015 Electrically propelled mopeds and motorcycles - Safety requirements for conductive connection to an external electric power supply ТК-14
ISO/TC 22/SC 38 ISO/PAS 19695:2015 Motorcycles - Functional safety ТК-14
ISO/TC 147/SC 3 ISO 13163:2013 Water quality - Lead-210 - Test method using liquid scintillation counting ТК-15
ISO/TC 147/SC 5 ISO 16303:2013 Water quality - Determination of toxicity of fresh water sediments using Hyalella azteca ТК-15
ISO/TC 147/SC 4 ISO 17994:2014 Water quality - Requirements for the comparison of the relative recovery of microorganisms by two quantitative methods ТК-15
ISO/TC 146/SC 2 ISO 17734-1:2013 Determination of organonitrogen compounds in air using liquid chromatography and mass spectrometry - Part 1: Isocyanates using dibutylamine derivatives ТК-15
ISO/TC 146/SC 2 ISO 17734-2:2013 Determination of organonitrogen compounds in air using liquid chromatography and mass spectrometry - Part 2: Amines and aminoisocyanates using dibutylamine and ethyl chloroformate derivatives ТК-15
ISO/TC 147/SC 3 ISO 13166:2014 Water quality - Uranium isotopes - Test method using alpha-spectrometry ТК-15
ISO/TC 147/SC 2 ISO 11905-1:1997 Water quality - Determination of nitrogen - Part 1: Method using oxidative digestion with peroxodisulfate ТК-15
ISO/TC 147/SC 2 ISO 8165-1:1992 Water quality - Determination of selected monovalent phenols - Part 1: Gas-chromatographic method after enrichment by extraction ТК-15
ISO/TC 147/SC 5 ISO 10708:1997 Water quality - Evaluation in an aqueous medium of the ultimate aerobic biodegradability of organic compounds - Determination of biochemical oxygen demand in a two-phase closed bottle test ТК-15
ISO/TC 146/SC 1 ISO 10849:1996 Stationary source emissions - Determination of the mass concentration of nitrogen oxides - Performance characteristics of automated measuring systems ТК-15
ISO/TC 147/SC 2 ISO 11369:1997 Water quality - Determination of selected plant treatment agents - Method using high performance liquid chromatography with UV detection after solid-liquid extraction ТК-15
ISO/TC 147/SC 2 ISO 11423-1:1997 Water quality - Determination of benzene and some derivatives - Part 1: Head-space gas chromatographic method ТК-15
ISO/TC 147/SC 2 ISO 11423-2:1997 Water quality - Determination of benzene and some derivatives - Part 2: Method using extraction and gas chromatography ТК-15
ISO/TC 147/SC 5 ISO 9887:1992 Water quality - Evaluation of the aerobic biodegradability of organic compounds in an aqueous medium - Semi-continuous activated sludge method (SCAS) ТК-15
ISO/TC 147/SC 2 ISO 10301:1997 Water quality - Determination of highly volatile halogenated hydrocarbons - Gas-chromatographic methods ТК-15
ISO/TC 147/SC 2 ISO 10359-1:1992 Water quality - Determination of fluoride - Part 1: Electrochemical probe method for potable and lightly polluted water ТК-15
ISO/TC 147/SC 2 ISO 10530:1992 Water quality - Determination of dissolved sulfide - Photometric method using methylene blue ТК-15
ISO/TC 147/SC 5 ISO 14592-1:2002 Water quality - Evaluation of the aerobic biodegradability of organic compounds at low concentrations - Part 1: Shake-flask batch test with surface water or surface water/sediment suspensions ТК-15
ISO/TC 147/SC 5 ISO 14592-2:2002 Water quality - Evaluation of the aerobic biodegradability of organic compounds at low concentrations - Part 2: Continuous flow river model with attached biomass ТК-15
ISO/TC 147/SC 2 ISO 10304-4:1997 Water quality - Determination of dissolved anions by liquid chromatography of ions - Part 4: Determination of chlorate, chloride and chlorite in water with low contamination ТК-15
ISO/TC 147/SC 2 ISO 10304-3:1997 Water quality - Determination of dissolved anions by liquid chromatography of ions - Part 3: Determination of chromate, iodide, sulfite, thiocyanate and thiosulfate ТК-15
ISO/TC 147/SC 2 ISO 11923:1997 Water quality - Determination of suspended solids by filtration through glass-fibre filters ТК-15
ISO/TC 147/SC 2 ISO 12020:1997 Water quality - Determination of aluminium - Atomic absorption spectrometric methods ТК-15
ISO/TC 147/SC 2 ISO 13358:1997 Water quality - Determination of easily released sulfide ТК-15
ISO/TC 147/SC 2 ISO 17993:2002 Water quality - Determination of 15 polycyclic aromatic hydrocarbons (PAH) in water by HPLC with fluorescence detection after liquid-liquid extraction ТК-15
ISO/TC 147/SC 2 ISO 5815-2:2003 Water quality - Determination of biochemical oxygen demand after n days (BODn) - Part 2: Method for undiluted samples ТК-15
ISO/TC 147/SC 2 ISO 16588:2002 Water quality - Determination of six complexing agents - Gas-chromatographic method ТК-15
ISO/TC 147/SC 2 ISO 17353:2004 Water quality - Determination of selected organotin compounds - Gas chromatographic method ТК-15
ISO/TC 146/SC 6 ISO 16017-2:2003 Indoor, ambient and workplace air - Sampling and analysis of volatile organic compounds by sorbent tube/thermal desorption/capillary gas chromatography - Part 2: Diffusive sampling ТК-15
ISO/TC 146/SC 6 ISO 16000-2:2004 Indoor air - Part 2: Sampling strategy for formaldehyde ТК-15
ISO/TC 147/SC 2 ISO 15923-1:2013 Water quality - Determination of selected parameters by discrete analysis systems - Part 1: Ammonium, nitrate, nitrite, chloride, orthophosphate, sulfate and silicate with photometric detection ТК-15
ISO/TC 147/SC 2 ISO 17378-1:2014 Water quality - Determination of arsenic and antimony - Part 1: Method using hydride generation atomic fluorescence spectrometry (HG-AFS) ТК-15
ISO/TC 147/SC 2 ISO 17378-2:2014 Water quality - Determination of arsenic and antimony - Part 2: Method using hydride generation atomic absorption spectrometry (HG-AAS) ТК-15
ISO/TC 147/SC 5 ISO 16665:2014 Water quality - Guidelines for quantitative sampling and sample processing of marine soft-bottom macrofauna ТК-15
ISO/TC 147/SC 4 ISO 14189:2013 Water quality - Enumeration of Clostridium perfringens - Method using membrane filtration ТК-15
ISO/TC 146/SC 2 ISO 13137:2013 Workplace atmospheres - Pumps for personal sampling of chemical and biological agents - Requirements and test methods ТК-15
ISO/TC 147/SC 2 ISO/TS 13530:2009 Water quality - Guidance on analytical quality control for chemical and physicochemical water analysis ТК-15
ISO/TC 146/SC 6 ISO 16000-21:2013 Indoor air - Part 21: Detection and enumeration of moulds - Sampling from materials ТК-15
ISO/TC 147/SC 5 ISO/TS 23893-2:2007 Water quality - Biochemical and physiological measurements on fish - Part 2: Determination of ethoxyresorufin-O-deethylase (EROD) ТК-15
ISO/TC 147/SC 5 ISO 11733:2004 Water quality - Determination of the elimination and biodegradability of organic compounds in an aqueous medium - Activated sludge simulation test ТК-15
ISO/TC 147/SC 2 ISO 18856:2004 Water quality - Determination of selected phthalates using gas chromatography/mass spectrometry ТК-15
ISO/TC 147/SC 2 ISO 18857-1:2005 Water quality - Determination of selected alkylphenols - Part 1: Method for non-filtered samples using liquid-liquid extraction and gas chromatography with mass selective detection ТК-15
ISO/TC 146/SC 1 ISO 11338-1:2003 Stationary source emissions - Determination of gas and particle-phase polycyclic aromatic hydrocarbons - Part 1: Sampling ТК-15
ISO/TC 147/SC 2 ISO 17294-1:2004 Water quality - Application of inductively coupled plasma mass spectrometry (ICP-MS) - Part 1: General guidelines ТК-15
ISO/TC 147/SC 5 ISO 16712:2005 Water quality - Determination of acute toxicity of marine or estuarine sediment to amphipods ТК-15
ISO/TC 146/SC 2 ISO 15202-3:2004 Workplace air - Determination of metals and metalloids in airborne particulate matter by inductively coupled plasma atomic emission spectrometry - Part 3: Analysis ТК-15
ISO/TC 147/SC 2 ISO 11732:2005 Water quality - Determination of ammonium nitrogen - Method by flow analysis (CFA and FIA) and spectrometric detection ТК-15
ISO/TC 146/SC 6 ISO 16000-1:2004 Indoor air - Part 1: General aspects of sampling strategy ТК-15
ISO/TC 147/SC 2 ISO 9562:2004 Water quality - Determination of adsorbable organically bound halogens (AOX) ТК-15
ISO/TC 146/SC 1 ISO 11338-2:2003 Stationary source emissions - Determination of gas and particle-phase polycyclic aromatic hydrocarbons - Part 2: Sample preparation, clean-up and determination ТК-15
ISO/TC 46/SC 10 ISO 14416:2003 Information and documentation - Requirements for binding of books, periodicals, serials and other paper documents for archive and library use - Methods and materials ТК-16
ISO/TC 46/SC 10 ISO 11800:1998 Information and documentation - Requirements for binding materials and methods used in the manufacture of books ТК-16
ISO/TC 46 ISO 11940:1998 Information and documentation - Transliteration of Thai ТК-16
ISO/TC 46/SC 8 ISO 11620:2014 Information and documentation - Library performance indicators ТК-16
ISO/TC 46/SC 8 ISO 16439:2014 Information and documentation - Methods and procedures for assessing the impact of libraries ТК-16
ISO/TC 46/SC 10 ISO/TS 18344:2016 Effectiveness of paper deacidification processes ТК-16
ISO/TC 46/SC 4 ISO 25577:2013 Information and documentation - MarcXchange ТК-16
ISO/TC 17/SC 12 ISO 5954:2014 Cold-reduced carbon steel sheet according to hardness requirements ТК-17
ISO/TC 17/SC 12 ISO 6932:2014 Cold-reduced carbon steel strip with a maximum carbon content of 0,25 % ТК-17
ISO/TC 17/SC 12 ISO 5002:2013 Hot-rolled and cold-reduced electrolytic zinc-coated carbon steel sheet of commercial and drawing qualities ТК-17
ISO/TC 17/SC 3 ISO 7778:2014 Through-thickness characteristics for steel products ТК-17
ISO/TC 17/SC 1 ISO 11653:1997 Steel - Determination of high cobalt content - Potentiometric titration method after separation by ion exchange ТК-17
ISO/TC 17/SC 1 ISO 10714:1992 Steel and iron - Determination of phosphorus content - Phosphovanadomolybdate spectrophotometric method ТК-17
ISO/TC 17/SC 1 ISO 10720:1997 Steel and iron - Determination of nitrogen content - Thermal conductimetric method after fusion in a current of inert gas ТК-17
ISO/TC 5/SC 1 ISO 9095:1990 Steel tubes - Continuous character marking and colour coding for material identification ТК-17
ISO/TC 5/SC 1 ISO 3545-1:1989 Steel tubes and fittings - Symbols for use in specifications - Part 1: Tubes and tubular accessories with circular cross-section ТК-17
ISO/TC 5/SC 1 ISO 3545-2:1989 Steel tubes and fittings - Symbols for use in specifications - Part 2: Square and rectangular hollow sections ТК-17
ISO/TC 5/SC 1 ISO 3545-3:1989 Steel tubes and fittings - Symbols for use in specifications - Part 3: Tubular fittings with circular cross-section ТК-17
ISO/TC 17/SC 1 ISO 13900:1997 Steel - Determination of boron content - Curcumin spectrophotometric method after distillation ТК-17
ISO/TC 17/SC 1 ISO 13902:1997 Steel and iron - Determination of high sulfur content - Infrared absorption method after combustion in an induction furnace ТК-17
ISO/TC 17/SC 4 ISO 6931-2:2005 Stainless steels for springs - Part 2: Narrow strip ТК-17
ISO/TC 17/SC 16 ISO 6935-1:2007 Steel for the reinforcement of concrete - Part 1: Plain bars ТК-17
ISO/TC 17/SC 1 ISO 17925:2004 Zinc and/or aluminium based coatings on steel - Determination of coating mass per unit area and chemical composition - Gravimetry, inductively coupled plasma atomic emission spectrometry and flame atomic absorption spectrometry ТК-17
ISO/TC 17 ISO 6929:2013 Steel products - Vocabulary ТК-17
ISO/TC 54 ISO 9235:2013 Aromatic natural raw materials - Vocabulary ТК-19
ISO/TC 54 ISO 4727:1988 Oil of palmarosa (Cymbopogon martinii (Roxburgh) W. Watson var. motia) ТК-19
ISO/TC 54 ISO 9841:2013 Essential oil of hyssop (Hyssopus officinalis L. ssp. officinalis) ТК-19
ISO/TC 155 ISO/TS 18223:2015 Nickel alloys - Determination of Nickel content - Inductively coupled plasma atomic emission spectrometric method ТК-20
ISO/TC 174 ISO 10713:1992 Jewellery - Gold alloy coatings ТК-20
ISO/TC 174 ISO 11596:2008 Jewellery - Sampling of precious metal alloys for and in jewellery and associated products ТК-20
ISO/TC 23/SC 18 ISO 13457:2008 Agricultural irrigation equipment - Water-driven chemical injector pumps ТК-23
ISO/TC 23/SC 15 ISO 6814:2009 Machinery for forestry - Mobile and self-propelled machinery - Terms, definitions and classification ТК-23
ISO/TC 23/SC 18 ISO 9912-2:2013 Agricultural irrigation equipment - Filters for microirrigation - Part 2: Strainer-type filters and disc filters ТК-23
ISO/TC 23/SC 17 ISO 10726:1992 Portable chain saws - Chain catcher - Dimensions and mechanical strength ТК-23
ISO/TC 23/SC 18 ISO 7749-1:1995 Agricultural irrigation equipment - Rotating sprinklers - Part 1: Design and operational requirements ТК-23
ISO/TC 23/SC 18 ISO 12374:1995 Agricultural irrigation - Wiring and equipment for electrically driven or controlled irrigation machines ТК-23
ISO/TC 23/SC 15 ISO 11169:1993 Machinery for forestry - Wheeled special machines - Vocabulary, performance test methods and criteria for brake systems ТК-23
ISO/TC 23/SC 17 ISO 7293:1997 Forestry machinery - Portable chain saws - Engine performance and fuel consumption ТК-23
ISO/TC 23/SC 17 ISO 8893:1997 Forestry machinery - Portable brush-cutters and grass-trimmers - Engine performance and fuel consumption ТК-23
ISO/TC 23/SC 2 ISO 5007:2003 Agricultural wheeled tractors - Operator's seat - Laboratory measurement of transmitted vibration ТК-23
ISO/TC 23/SC 18 ISO 15873:2002 Irrigation equipment - Differential pressure Venturi-type liquid additive injectors ТК-23
ISO/TC 23/SC 18 ISO 9261:2004 Agricultural irrigation equipment - Emitters and emitting pipe - Specification and test methods ТК-23
ISO/TC 23/SC 15 ISO 8084:2003 Machinery for forestry - Operator protective structures - Laboratory tests and performance requirements ТК-23
ISO/TC 23/SC 4 ISO 5721-2:2014 Agricultural tractors- Requirements, test procedures and acceptance criteria for the operator's field of vision - Part 2: Field of vision to the side and to the rear ТК-23
ISO/TC 23/SC 4 ISO 500-1:2014 Agricultural tractors - Rear-mounted power take-off types 1, 2, 3 and 4 - Part 1: General specifications, safety requirements, dimensions for master shield and clearance zone ТК-23
ISO/TC 23/SC 4 ISO 500-3:2014 Agricultural tractors - Rear-mounted power take-off types 1, 2, 3 and 4 - Part 3: Main PTO dimensions and spline dimensions, location of PTO ТК-23
ISO/TC 23/SC 7 ISO 5718:2013 Harvesting equipment - Blades for agricultural rotary mowers - Requirements ТК-23
ISO/TC 23/SC 3 ISO/TS 28923:2012 Agricultural machinery - Guards for moving parts of power transmission - Guard opening with tool ТК-23
ISO/TC 135/SC 7 ISO/TS 11774:2011 Non-destructive testing - Performance-based qualification ТК-24
ISO/TC 135/SC 5 ISO 5579:2013 Non-destructive testing - Radiographic testing of metallic materials using film and X- or gamma rays - Basic rules ТК-24
ISO/TC 135/SC 2 ISO 3452-3:2013 Non-destructive testing - Penetrant testing - Part 3: Reference test blocks ТК-24
ISO/TC 135/SC 4 ISO 15548-1:2013 Non-destructive testing - Equipment for eddy current examination - Part 1: Instrument characteristics and verification ТК-24
ISO/TC 135/SC 4 ISO 15548-2:2013 Non-destructive testing - Equipment for eddy current examination - Part 2: Probe characteristics and verification ТК-24
ISO/TC 135/SC 8 ISO 10878:2013 Non-destructive testing - Infrared thermography - Vocabulary ТК-24
ISO/TC 213 ISO/TS 14253-4:2010 Geometrical product specifications (GPS) - Inspection by measurement of workpieces and measuring equipment - Part 4: Background on functional limits and specification limits in decision rules ТК-28
ISO/TC 213 ISO 25178-605:2014 Geometrical product specifications (GPS) - Surface texture: Areal - Part 605: Nominal characteristics of non-contact (point autofocus probe) instruments ТК-28
ISO/TC 213 ISO 10360-8:2013 Geometrical product specifications (GPS) - Acceptance and reverification tests for coordinate measuring systems (CMS) - Part 8: CMMs with optical distance sensors ТК-28
ISO/TC 213 ISO 10360-9:2013 Geometrical product specifications (GPS) - Acceptance and reverification tests for coordinate measuring systems (CMS) - Part 9: CMMs with multiple probing systems ТК-28
ISO/TC 113/SC 6 ISO 4365:2005 Liquid flow in open channels - Sediment in streams and canals - Determination of concentration, particle size distribution and relative density ТК-28
ISO/TC 30/SC 2 ISO 5167-2:2003 Measurement of fluid flow by means of pressure differential devices inserted in circular cross-section conduits running full - Part 2: Orifice plates ТК-28
ISO/TC 30/SC 2 ISO 5167-4:2003 Measurement of fluid flow by means of pressure differential devices inserted in circular cross-section conduits running full - Part 4: Venturi tubes ТК-28
ISO/TC 30/SC 2 ISO 5167-1:2003 Measurement of fluid flow by means of pressure differential devices inserted in circular cross-section conduits running full - Part 1: General principles and requirements ТК-28
ISO/TC 213 ISO 5436-1:2000 Geometrical Product Specifications (GPS) - Surface texture: Profile method; Measurement standards - Part 1: Material measures ТК-28
ISO/TC 113 ISO 4369:1979 Measurement of liquid flow in open channels - Moving-boat method ТК-28
ISO/TC 113/SC 1 ISO 18365:2013 Hydrometry - Selection, establishment and operation of a gauging station ТК-28
ISO/TC 213 ISO 25178-70:2014 Geometrical product specification (GPS) - Surface texture: Areal - Part 70: Material measures ТК-28
ISO/TC 44 ISO/TS 18166:2016 Numerical welding simulation - Execution and documentation ТК-30
ISO/TC 44/SC 12 ISO 9454-2:1998 Soft soldering fluxes - Classification and requirements - Part 2: Performance requirements ТК-30
ISO/TC 44/SC 12 ISO 9455-2:1993 Soft soldering fluxes - Test methods - Part 2: Determination of non-volatile matter, ebulliometric method ТК-30
ISO/TC 44/SC 12 ISO 9455-9:1993 Soft soldering fluxes - Test methods - Part 9: Determination of ammonia content ТК-30
ISO/TC 44/SC 10 ISO 15610:2003 Specification and qualification of welding procedures for metallic materials - Qualification based on tested welding consumables ТК-30
ISO/TC 44/SC 10 ISO 15613:2004 Specification and qualification of welding procedures for metallic materials - Qualification based on pre-production welding test ТК-30
ISO/TC 44/SC 10 ISO 15616-1:2003 Acceptance tests for CO2-laser beam machines for high quality welding and cutting - Part 1: General principles, acceptance conditions ТК-30
ISO/TC 44/SC 10 ISO 15609-3:2004 Specification and qualification of welding procedures for metallic materials - Welding procedure specification - Part 3: Electron beam welding ТК-30
ISO/TC 44/SC 10 ISO 15614-4:2005 Specification and qualification of welding procedures for metallic materials - Welding procedure test - Part 4: Finishing welding of aluminium castings ТК-30
ISO/TC 44/SC 10 ISO 15614-5:2004 Specification and qualification of welding procedures for metallic materials - Welding procedure test - Part 5: Arc welding of titanium, zirconium and their alloys ТК-30
ISO/TC 44/SC 10 ISO 15614-10:2005 Specification and qualification of welding procedures for metallic materials - Welding procedure test - Part 10: Hyperbaric dry welding ТК-30
ISO/TC 44/SC 10 ISO 15614-11:2002 Specification and qualification of welding procedures for metallic materials - Welding procedure test - Part 11: Electron and laser beam welding ТК-30
ISO/TC 44/SC 10 ISO 15616-2:2003 Acceptance tests for CO2-laser beam machines for high quality welding and cutting - Part 2: Measurement of static and dynamic accuracy ТК-30
ISO/TC 44/SC 10 ISO 15616-3:2003 Acceptance tests for CO2-laser beam machines for high quality welding and cutting - Part 3: Calibration of instruments for measurement of gas flow and pressure ТК-30
ISO/TC 44/SC 3 ISO 15792-1:2000 Welding consumables - Test methods - Part 1: Test methods for all-weld metal test specimens in steel, nickel and nickel alloys ТК-30
ISO/TC 44/SC 3 ISO 15792-2:2000 Welding consumables - Test methods - Part 2: Preparation of single-run and two-run technique test specimens in steel ТК-30
ISO/TC 44/SC 10 ISO 17652-1:2003 Welding - Test for shop primers in relation to welding and allied processes - Part 1: General requirements ТК-30
ISO/TC 44/SC 11 ISO 9606-2:2004 Qualification test of welders - Fusion welding - Part 2: Aluminium and aluminium alloys ТК-30
ISO/TC 44/SC 5 ISO 17641-1:2004 Destructive tests on welds in metallic materials - Hot cracking tests for weldments - Arc welding processes - Part 1: General ТК-30
ISO/TC 44/SC 5 ISO 17642-1:2004 Destructive tests on welds in metallic materials - Cold cracking tests for weldments - Arc welding processes - Part 1: General ТК-30
ISO/TC 44/SC 5 ISO 17642-2:2005 Destructive tests on welds in metallic materials - Cold cracking tests for weldments - Arc welding processes - Part 2: Self-restraint tests ТК-30
ISO/TC 44/SC 5 ISO 17642-3:2005 Destructive tests on welds in metallic materials - Cold cracking tests for weldments - Arc welding processes - Part 3: Externally loaded tests ТК-30
ISO/TC 44/SC 12 ISO 12224-3:2003 Solder wire, solid and flux cored - Specifications and test methods - Part 3: Wetting balance test method for flux cored solder wire efficacy ТК-30
ISO/TC 44/SC 10 ISO 17652-2:2003 Welding - Test for shop primers in relation to welding and allied processes - Part 2: Welding properties of shop primers ТК-30
ISO/TC 44/SC 10 ISO 17652-3:2003 Welding - Test for shop primers in relation to welding and allied processes - Part 3: Thermal cutting ТК-30
ISO/TC 44/SC 10 ISO 17652-4:2003 Welding - Test for shop primers in relation to welding and allied processes - Part 4: Emission of fumes and gases ТК-30
ISO/TC 44/SC 3 ISO 24034:2010 Welding consumables - Solid wire electrodes, solid wires and rods for fusion welding of titanium and titanium alloys - Classification ТК-30
ISO/TC 44/SC 10 ISO 5817:2014 Welding - Fusion-welded joints in steel, nickel, titanium and their alloys (beam welding excluded) - Quality levels for imperfections ТК-30
ISO/TC 44/SC 3 ISO 2560:2009 Welding consumables - Covered electrodes for manual metal arc welding of non-alloy and fine grain steels - Classification ТК-30
ISO/TC 44/SC 3 ISO 14341:2010 Welding consumables - Wire electrodes and weld deposits for gas shielded metal arc welding of non alloy and fine grain steels - Classification ТК-30
ISO/TC 44/SC 3 ISO 18274:2010 Welding consumables - Solid wire electrodes, solid strip electrodes, solid wires and solid rods for fusion welding of nickel and nickel alloys - Classification ТК-30
ISO/TC 44/SC 10 ISO 15616-4:2008 Acceptance tests for CO2-laser beam machines for high quality welding and cutting - Part 4: Machines with 2-D moving optics ТК-30
ISO/TC 44/SC 10 ISO 14744-1:2008 Welding - Acceptance inspection of electron beam welding machines - Part 1: Principles and acceptance conditions ТК-30
ISO/TC 44/SC 9 ISO 15012-2:2008 Health and safety in welding and allied processes - Requirements, testing and marking of equipment for air filtration - Part 2: Determination of the minimum air volume flow rate of captor hoods and nozzles ТК-30
ISO/TC 96/SC 2 ISO/TS 15696:2012 Cranes - List of equivalent terms ТК-31
ISO/TC 96/SC 5 ISO 10973:1995 Cranes - Spare parts manual ТК-31
ISO/TC 96/SC 5 ISO 9926-1:1990 Cranes - Training of drivers - Part 1: General ТК-31
ISO/TC 96/SC 5 ISO 12478-1:1997 Cranes - Maintenance manual - Part 1: General ТК-31
ISO/TC 96/SC 7 ISO 7752-3:2013 Cranes - Control layout and characteristics - Part 3: Tower cranes ТК-31
ISO/TC 96/SC 6 ISO 4305:2014 Mobile cranes - Determination of stability ТК-31
ISO/TC 96/SC 7 ISO 9374-3:2014 Cranes - Information to be provided for enquiries, orders, offers and supply - Part 3: Tower cranes ТК-31
ISO/TC 96/SC 6 ISO 10245-2:2014 Cranes - Limiting and indicating devices - Part 2: Mobile cranes ТК-31
ISO/TC 34/SC 5 ISO 8968-1:2014 Milk and milk products - Determination of nitrogen content - Part 1: Kjeldahl principle and crude protein calculation ТК-32
ISO/TC 34/SC 16 ISO 16578:2013 Molecular biomarker analysis - General definitions and requirements for microarray detection of specific nucleic acid sequences ТК-32
ISO/TC 34/SC 5 ISO 11816-1:2013 Milk and milk products - Determination of alkaline phosphatase activity - Part 1: Fluorimetric method for milk and milk-based drinks ТК-32
ISO/TC 34/SC 4 ISO 20483:2013 Cereals and pulses - Determination of the nitrogen content and calculation of the crude protein content - Kjeldahl method ТК-32
ISO/TC 34/SC 7 ISO 6539:2014 Cinnamon (Cinnamomum zeylanicum Blume) - Specification ТК-32
ISO/TC 34/SC 7 ISO 676:1995 Spices and condiments - Botanical nomenclature ТК-32
ISO/TC 34/SC 2 ISO 729:1988 Oilseeds - Determination of acidity of oils ТК-32
ISO/TC 34/SC 2 ISO 735:1977 Oilseed residues - Determination of ash insoluble in hydrochloric acid ТК-32
ISO/TC 34/SC 7 ISO 1208:1982 Spices and condiments - Determination of filth ТК-32
ISO/TC 34/SC 3 ISO 2168:1974 Table grapes - Guide to cold storage ТК-32
ISO/TC 34 ISO 5498:1981 Agricultural food products - Determination of crude fibre content - General method ТК-32
ISO/TC 34 ISO 6541:1981 Agricultural food products - Determination of crude fibre content - Modified Scharrer method ТК-32
ISO/TC 34/SC 2 ISO 10633-1:1995 Oilseed residues - Determination of glucosinolates content - Part 1: Method using high-performance liquid chromatography ТК-32
ISO/TC 34/SC 3 ISO 8682:1987 Apples - Storage in controlled atmospheres ТК-32
ISO/TC 34/SC 2 ISO 8892:1987 Oilseed residues - Determination of total residual hexane ТК-32
ISO/TC 34/SC 4 ISO 8981:1993 Wheat - Identification of varieties by electrophoresis ТК-32
ISO/TC 34/SC 3 ISO 7911:1991 Unshelled pine nuts - Specification ТК-32
ISO/TC 34/SC 7 ISO 7927-1:1987 Fennel seed, whole or ground (powdered) - Part 1: Bitter fennel seed (Foeniculum vulgare P. Miller var. vulgare) - Specification ТК-32
ISO/TC 34/SC 3 ISO 7702:1995 Dried pears - Specification and test methods ТК-32
ISO/TC 34/SC 3 ISO 7703:1995 Dried peaches - Specification and test methods ТК-32
ISO/TC 34/SC 11 ISO 16035:2003 Animal and vegetable fats and oils - Determination of low-boiling halogenated hydrocarbons in edible oils ТК-32
ISO/TC 34/SC 10 ISO 15914:2004 Animal feeding stuffs - Enzymatic determination of total starch content ТК-32
ISO/TC 34/SC 6 ISO 13965:1998 Meat and meat products - Determination of starch and glucose contents - Enzymatic method ТК-32
ISO/TC 34/SC 4 ISO 4174:1998 Cereals, oilseeds and pulses - Measurement of unit pressure loss in one-dimensional air flow through bulk grain ТК-32
ISO/TC 34/SC 6 ISO 936:1998 Meat and meat products - Determination of total ash ТК-32
ISO/TC 34/SC 2 ISO 5507:2002 Oilseeds, vegetable oils and fats - Nomenclature ТК-32
ISO/TC 34/SC 4 ISO 14864:1998 Rice - Evaluation of gelatinization time of kernels during cooking ТК-32
ISO/TC 34/SC 2 ISO 10565:1998 Oilseeds - Simultaneous determination of oil and water contents - Method using pulsed nuclear magnetic resonance spectrometry ТК-32
ISO/TC 34/SC 16 ISO 13495:2013 Foodstuffs - Principles of selection and criteria of validation for varietal identification methods using specific nucleic acid ТК-32
ISO/TC 34/SC 2 ISO 14244:2014 Oilseed meals - Determination of soluble proteins in potassium hydroxide solution ТК-32
ISO/TC 34/SC 5 ISO/TS 9941:2005 Milk and canned evaporated milk - Determination of tin content - Spectrometric method ТК-32
ISO/TC 34/SC 2 ISO 658:2002 Oilseeds - Determination of content of impurities ТК-32
ISO/TC 34 ISO 8607:2003 Artificial insemination of animals - Frozen semen of breeding bulls - Enumeration of living aerobic microorganisms ТК-32
ISO/TC 34 ISO 22006:2009 Quality management systems - Guidelines for the application of ISO 9001:2008 to crop production ТК-32
ISO/TC 34/SC 7 ISO 2254:2004 Cloves, whole and ground (powdered) - Specification ТК-32
ISO/TC 34/SC 7 ISO 6577:2002 Nutmeg, whole or broken, and mace, whole or in pieces (Myristica fragrans Houtt.) - Specification ТК-32
ISO/TC 34/SC 11 ISO 661:2003 Animal and vegetable fats and oils - Preparation of test sample ТК-32
ISO/TC 34/SC 12 ISO 5492:2008 Sensory analysis - Vocabulary ТК-32
ISO/TC 165 ISO 20152-1:2010 Timber structures - Bond performance of adhesives - Part 1: Basic requirements ТК-33
ISO/TC 89 ISO 16987:2003 Wood-based panels - Determination of moisture resistance under cyclic test conditions ТК-33
ISO/TC 89 ISO 16998:2003 Wood-based panels - Determination of moisture resistance - Boil test ТК-33
ISO/TC 89/SC 3 ISO 13608:2014 Plywood - Decorative veneered plywood ТК-33
ISO/TC 89/SC 3 ISO 13609:2014 Wood-based panels - Plywood - Blockboards and battenboards ТК-33
ISO/TC 238 ISO/TS 16996:2015 Solid biofuels - Determination of elemental composition by X-ray fluorescence ТК-33
ISO/TC 165 ISO 12122-1:2014 Timber structures - Determination of characteristic values - Part 1: Basic requirements ТК-33
ISO/TC 165 ISO 12122-2:2014 Timber structures - Determination of characteristic values - Part 2: Sawn timber ТК-33
ISO/TC 89/SC 3 ISO 1096:2014 Plywood - Classification ТК-33
ISO/TC 89/SC 3 ISO 1954:2013 Plywood - Tolerances on dimensions ТК-33
ISO/CASCO ISO/IEC Guide 68:2002 Arrangements for the recognition and acceptance of conformity assessment results ТК-34
ISO/TC 79/SC 12 ISO 8685:1992 Aluminium ores - Sampling procedures ТК-37
ISO/TC 79/SC 7 ISO 3522:2007 Aluminium and aluminium alloys - Castings - Chemical composition and mechanical properties ТК-37
ISO/TC 79/SC 7 ISO 17615:2007 Aluminium and aluminium alloys - Alloyed ingots for remelting - Specifications ТК-37
ISO/TC 35/SC 12 ISO 8501-2:1994 Preparation of steel substrates before application of paints and related products - Visual assessment of surface cleanliness - Part 2: Preparation grades of previously coated steel substrates after localized removal of previous coatings ТК-39
ISO/TC 35/SC 9 ISO 16925:2014 Paints and varnishes - Determination of the resistance of coatings to pressure water-jetting ТК-39
ISO/TC 35/SC 9 ISO 16927:2014 Paints and varnishes - Determination of the overcoatability and recoatability of a coating ТК-39
ISO/TC 35/SC 9 ISO 16474-1:2013 Paints and varnishes - Methods of exposure to laboratory light sources - Part 1: General guidance ТК-39
ISO/TC 35/SC 9 ISO 16474-2:2013 Paints and varnishes - Methods of exposure to laboratory light sources - Part 2: Xenon-arc lamps ТК-39
ISO/TC 35/SC 9 ISO 16474-4:2013 Paints and varnishes - Methods of exposure to laboratory light sources - Part 4: Open-flame carbon-arc lamps ТК-39
ISO/TC 35/SC 9 ISO/TS 19397:2015 Determination of the film thickness of coatings using an ultrasonic gage ТК-39
ISO/TC 180 ISO 9808:1990 Solar water heaters - Elastomeric materials for absorbers, connecting pipes and fittings - Method of assessment ТК-41
ISO/TC 180/SC 1 ISO 9847:1992 Solar energy - Calibration of field pyranometers by comparison to a reference pyranometer ТК-41
ISO/TC 209 ISO 14644-7:2004 Cleanrooms and associated controlled environments - Part 7: Separative devices (clean air hoods, gloveboxes, isolators and mini-environments) ТК-41
ISO/TC 107 ISO 2177:2003 Metallic coatings - Measurement of coating thickness - Coulometric method by anodic dissolution ТК-42
ISO/TC 156 ISO 17864:2005 Corrosion of metals and alloys - Determination of the critical pitting temperature under potientiostatic control ТК-42
ISO/TC 156 ISO 7539-7:2005 Corrosion of metals and alloys - Stress corrosion testing - Part 7: Method for slow strain rate testing ТК-42
ISO/TC 156 ISO 15158:2014 Corrosion of metals and alloys - Method of measuring the pitting potential for stainless steels by potentiodynamic control in sodium chloride solution ТК-42
ISO/TC 107 ISO 3868:1976 Metallic and other non-organic coatings - Measurement of coating thicknesses - Fizeau multiple-beam interferometry method ТК-42
ISO/TC 107 ISO 4518:1980 Metallic coatings - Measurement of coating thickness - Profilometric method ТК-42
ISO/TC 107 ISO 4519:1980 Electrodeposited metallic coatings and related finishes - Sampling procedures for inspection by attributes ТК-42
ISO/TC 107 ISO 2064:1996 Metallic and other inorganic coatings - Definitions and conventions concerning the measurement of thickness ТК-42
ISO/TC 107 ISO 2361:1982 Electrodeposited nickel coatings on magnetic and non-magnetic substrates - Measurement of coating thickness - Magnetic method ТК-42
ISO/TC 107 ISO 1463:2003 Metallic and oxide coatings - Measurement of coating thickness - Microscopical method ТК-42
ISO/TC 107 ISO 15695:2000 Vitreous and porcelain enamels - Determination of scratch resistance of enamel finishes ТК-42
ISO/TC 156 ISO 9591:2004 Corrosion of aluminium alloys - Determination of resistance to stress corrosion cracking ТК-42
ISO/TC 156 ISO 7539-9:2003 Corrosion of metals and alloys - Stress corrosion testing - Part 9: Preparation and use of pre-cracked specimens for tests under rising load or rising displacement ТК-42
ISO/TC 86/SC 6 ISO/TS 16491:2012 Guidelines for the evaluation of uncertainty of measurement in air conditioner and heat pump cooling and heating capacity tests ТК-43
ISO/TC 38 ISO 2076:2013 Textiles - Man-made fibres - Generic names ТК-44
ISO/TC 38/SC 24 ISO 13934-2:2014 Textiles - Tensile properties of fabrics - Part 2: Determination of maximum force using the grab method ТК-44
ISO/TC 38/SC 24 ISO 13935-1:2014 Textiles - Seam tensile properties of fabrics and made-up textile articles - Part 1: Determination of maximum force to seam rupture using the strip method ТК-44
ISO/TC 38/SC 24 ISO 13935-2:2014 Textiles - Seam tensile properties of fabrics and made-up textile articles - Part 2: Determination of maximum force to seam rupture using the grab method ТК-44
ISO/TC 38 ISO 17299-1:2014 Textiles - Determination of deodorant property - Part 1: General principle ТК-44
ISO/TC 38 ISO 17299-2:2014 Textiles - Determination of deodorant property - Part 2: Detector tube method ТК-44
ISO/TC 38 ISO 17299-3:2014 Textiles - Determination of deodorant property - Part 3: Gas chromatography method ТК-44
ISO/TC 38 ISO 4880:1997 Burning behaviour of textiles and textile products - Vocabulary ТК-44
ISO/TC 38/SC 24 ISO 5084:1996 Textiles - Determination of thickness of textiles and textile products ТК-44
ISO/TC 38 ISO 1530:2003 Fishing nets - Description and designation of knotted netting ТК-44
ISO/TC 38/SC 23 ISO 2646:1974 Wool - Measurement of the length of fibres processed on the worsted system, using a fibre diagram machine ТК-44
ISO/TC 38/SC 23 ISO 2916:1975 Wool - Determination of alkali content ТК-44
ISO/TC 38/SC 23 ISO 3073:1975 Wool - Determination of acid content ТК-44
ISO/TC 38/SC 23 ISO 920:1976 Wool - Determination of fibre length (barbe and hauteur) using a comb sorter ТК-44
ISO/TC 38/SC 1 ISO 105-A04:1989 Textiles - Tests for colour fastness - Part A04: Method for the instrumental assessment of the degree of staining of adjacent fabrics ТК-44
ISO/TC 38/SC 1 ISO 105-A05:1996 Textiles - Tests for colour fastness - Part A05: Instrumental assessment of change in colour for determination of grey scale rating ТК-44
ISO/TC 38/SC 2 ISO 9866-1:1991 Textiles - Effect of dry heat on fabrics under low pressure - Part 1: Procedure for dry-heat treatment of fabrics ТК-44
ISO/TC 38/SC 2 ISO 9866-2:1991 Textiles - Effect of dry heat on fabrics under low pressure - Part 2: Determination of dimensional change in fabrics exposed to dry heat ТК-44
ISO/TC 38/SC 23 ISO 2403:2014 Textiles - Cotton fibres - Determination of micronaire value ТК-44
ISO/TC 38 ISO 9073-10:2003 Textiles - Test methods for nonwovens - Part 10: Lint and other particles generation in the dry state ТК-44
ISO/TC 38/SC 2 ISO 16322-1:2005 Textiles - Determination of spirality after laundering - Part 1: Percentage of wale spirality change in knitted garments ТК-44
ISO/TC 38/SC 2 ISO 16322-2:2005 Textiles - Determination of spirality after laundering - Part 2: Woven and knitted fabrics ТК-44
ISO/TC 38/SC 1 ISO 105-C09:2001 Textiles - Tests for colour fastness - Part C09: Colour fastness to domestic and commercial laundering - Oxidative bleach response using a non-phosphate reference detergent incorporating a low temperature bleach activator ТК-44
ISO/TC 38 ISO 16663-2:2003 Fishing nets - Method of test for the determination of mesh size - Part 2: Length of mesh ТК-44
ISO/TC 38/SC 2 ISO 16322-3:2005 Textiles - Determination of spirality after laundering - Part 3: Woven and knitted garments ТК-44
ISO/TC 221 ISO 9862:2005 Geosynthetics - Sampling and preparation of test specimens ТК-44
ISO/TC 221 ISO 9864:2005 Geosynthetics - Test method for the determination of mass per unit area of geotextiles and geotextile-related products ТК-44
ISO/TC 94/SC 15 ISO 16900-11:2013 Respiratory protective devices - Methods of test and test equipment - Part 11: Determination of field of vision ТК-50
ISO/TC 94/SC 3 ISO 4643:1992 Moulded plastics footwear - Lined or unlined poly(vinyl chloride) boots for general industrial use - Specification ТК-50
ISO/TC 94/SC 3 ISO 5423:1992 Moulded plastics footwear - Lined or unlined polyurethane boots for general industrial use - Specification ТК-50
ISO/TC 94/SC 3 ISO 20346:2014 Personal protective equipment - Protective footwear ТК-50
ISO/TC 94/SC 15 ISO/TS 16976-1:2015 Respiratory protective devices - Human factors - Part 1: Metabolic rates and respiratory flow rates ТК-50
ISO/TC 27/SC 5 ISO 334:2013 Solid mineral fuels - Determination of total sulfur - Eschka method ТК-51
ISO/TC 27/SC 3 ISO 616:1995 Coke - Determination of shatter indices ТК-51
ISO/TC 39/SC 2 ISO 2423:1982 Acceptance conditions for radial drilling machines with the arm adjustable in height - Testing of accuracy ТК-52
ISO/TC 39/SC 2 ISO 6545:1992 Acceptance conditions for gear hobbing machines - Testing of the accuracy ТК-52
ISO/TC 39/SC 2 ISO 230-6:2002 Test code for machine tools - Part 6: Determination of positioning accuracy on body and face diagonals (Diagonal displacement tests) ТК-52
ISO/TC 39/SC 2 ISO 2407:1997 Test conditions for internal cylindrical grinding machines with horizontal spindle - Testing of accuracy ТК-52
ISO/TC 39/SC 2 ISO 1701-1:2004 Test conditions for milling machines with table of variable height - Testing of the accuracy - Part 1: Machines with horizontal spindle ТК-52
ISO/TC 39/SC 2 ISO 1701-2:2004 Test conditions for milling machines with table of variable height - Testing of accuracy - Part 2: Machines with vertical spindle ТК-52
ISO/TC 39/SC 2 ISO 13041-4:2004 Test conditions for numerically controlled turning machines and turning centres - Part 4: Accuracy and repeatability of positioning of linear and rotary axes ТК-52
ISO/TC 39/SC 2 ISO 13041-8:2004 Test conditions for numerically controlled turning machines and turning centres - Part 8: Evaluation of thermal distortions ТК-52
ISO/TC 39/SC 8 ISO 16156:2004 Machine-tools safety - Safety requirements for the design and construction of work holding chucks ТК-52
ISO/TC 182 ISO/TS 22475-2:2006 Geotechnical investigation and testing - Sampling methods and groundwater measurements - Part 2: Qualification criteria for enterprises and personnel ТК-55
ISO/TC 182 ISO 22476-3:2005 Geotechnical investigation and testing - Field testing - Part 3: Standard penetration test ТК-55
ISO/TC 182 ISO/TS 22475-3:2007 Geotechnical investigation and testing - Sampling methods and groundwater measurements - Part 3: Conformity assessment of enterprises and personnel by third party ТК-55
ISO/TC 24/SC 4 ISO 12154:2014 Determination of density by volumetric displacement - Skeleton density by gas pycnometry ТК-55
ISO/TC 102/SC 1 ISO 16742:2014 Iron ores - Sampling of slurries ТК-55
ISO/TC 98/SC 3 ISO 4355:2013 Bases for design of structures - Determination of snow loads on roofs ТК-56
ISO/TC 98/SC 2 ISO 12491:1997 Statistical methods for quality control of building materials and components ТК-56
ISO/IEC JTC 1/SC 28 ISO 4232-1:1979 Duplicators - Minimum information to be included in specification sheets ТК-57
ISO/IEC JTC 1/SC 29 ISO/IEC 9282-1:1988 Information processing - Coded representation of pictures - Part 1: Encoding principles for picture representation in a 7-bit or 8-bit environment ТК-57
ISO/IEC JTC 1/SC 29 ISO/IEC 13522-1:1997 Information technology - Coding of multimedia and hypermedia information - Part 1: MHEG object representation - Base notation (ASN.1) ТК-57
ISO/IEC JTC 1/SC 22 ISO/IEC 13568:2002 Information technology - Z formal specification notation - Syntax, type system and semantics ТК-57
ISO/IEC JTC 1/SC 22 ISO/IEC 15145:1997 Information technology - Programming languages - FORTH ТК-57
ISO/IEC JTC 1/SC 29 ISO/IEC 13522-3:1997 Information technology - Coding of multimedia and hypermedia information - Part 3: MHEG script interchange representation ТК-57
ISO/IEC JTC 1/SC 29 ISO/IEC 10918-3:1997 Information technology - Digital compression and coding of continuous-tone still images: Extensions ТК-57
ISO/IEC JTC 1/SC 7 ISO/IEC 15474-1:2002 Information technology - CDIF framework - Part 1: Overview ТК-57
ISO/IEC JTC 1/SC 7 ISO/IEC 15475-1:2002 Information technology - CDIF transfer format - Part 1: General rules for syntaxes and encodings ТК-57
ISO/IEC JTC 1/SC 7 ISO/IEC 15476-1:2002 Information technology - CDIF semantic metamodel - Part 1: Foundation ТК-57
ISO/IEC JTC 1/SC 29 ISO/IEC 13522-5:1997 Information technology - Coding of multimedia and hypermedia information - Part 5: Support for base-level interactive applications ТК-57
ISO/IEC JTC 1/SC 22 ISO/IEC 15291:1999 Information technology - Programming languages - Ada Semantic Interface Specification (ASIS) ТК-57
ISO/IEC JTC 1/SC 22 ISO/IEC 15852:1999 Information technology - Programming languages - M Windowing API ТК-57
ISO/IEC JTC 1/SC 7 ISO/IEC 15474-2:2002 Information technology - CDIF framework - Part 2: Modelling and extensibility ТК-57
ISO/IEC JTC 1/SC 7 ISO/IEC 15475-2:2002 Information technology - CDIF transfer format - Part 2: Syntax SYNTAX.1 ТК-57
ISO/IEC JTC 1/SC 7 ISO/IEC 15475-3:2002 Information technology - CDIF transfer format - Part 3: Encoding ENCODING.1 ТК-57
ISO/IEC JTC 1/SC 7 ISO/IEC 15476-2:2002 Information technology - CDIF semantic metamodel - Part 2: Common ТК-57
ISO/IEC JTC 1/SC 29 ISO/IEC 14496-20:2008 Information technology - Coding of audio-visual objects - Part 20: Lightweight Application Scene Representation (LASeR) and Simple Aggregation Format (SAF) ТК-57
ISO/IEC JTC 1/SC 34 ISO/IEC 19757-2:2008 Information technology - Document Schema Definition Language (DSDL) - Part 2: Regular-grammar-based validation - RELAX NG ТК-57
ISO/IEC JTC 1/SC 27 ISO/IEC 27033-4:2014 Information technology - Security techniques - Network security - Part 4: Securing communications between networks using security gateways ТК-57
ISO/IEC JTC 1/SC 31 ISO/IEC 24791-3:2014 Information technology - Radio frequency identification (RFID) for item management - Software system infrastructure - Part 3: Device management ТК-57
ISO/IEC JTC 1/SC 23 ISO/IEC 11976:2008 Information technology - Data interchange on 130 mm rewritable and write-once-read-many ultra density optical (UDO) disk cartridges - Capacity: 60 Gbytes per cartridge - Second generation ТК-57
ISO/IEC JTC 1/SC 23 ISO/IEC 25434:2008 Information technology - Data interchange on 120 mm and 80 mm optical disk using +R DL format - Capacity: 8,55 Gbytes and 2,66 Gbytes per side (recording speed up to 16X) ТК-57
ISO/IEC JTC 1/SC 22 ISO/IEC TS 29113:2012 Information technology - Further interoperability of Fortran with C ТК-57
ISO/IEC JTC 1/SC 22 ISO/IEC 13816:2007 Information technology - Programming languages, their environments and system software interfaces - Programming language ISLISP ТК-57
ISO/IEC JTC 1/SC 27 ISO/IEC 27038:2014 Information technology - Security techniques - Specification for digital redaction ТК-57
ISO/IEC JTC 1/SC 29 ISO/IEC 23004-8:2009 Information technology - Multimedia Middleware - Part 8: Reference software ТК-57
ISO/IEC JTC 1/SC 29 ISO/IEC 23000-7:2008 Information technology - Multimedia application format (MPEG-A) - Part 7: Open access application format ТК-57
ISO/IEC JTC 1/SC 29 ISO/IEC 23000-8:2008 Information technology - Multimedia application format (MPEG-A) - Part 8: Portable video application format ТК-57
ISO/IEC JTC 1/SC 29 ISO/IEC 23000-9:2008 Information technology - Multimedia application format (MPEG-A) - Part 9: Digital Multimedia Broadcasting application format ТК-57
ISO/IEC JTC 1/SC 37 ISO/IEC 19795-4:2008 Information technology - Biometric performance testing and reporting - Part 4: Interoperability performance testing ТК-57
ISO/IEC JTC 1/SC 37 ISO/IEC 24713-2:2008 Information technology - Biometric profiles for interoperability and data interchange - Part 2: Physical access control for employees at airports ТК-57
ISO/IEC JTC 1/SC 29 ISO/IEC 23001-3:2008 Information technology - MPEG systems technologies - Part 3: XML IPMP messages ТК-57
ISO/IEC JTC 1/SC 22 ISO/IEC 22537:2006 Information technology - ECMAScript for XML (E4X) specification ТК-57
ISO/IEC JTC 1/SC 34 ISO/IEC 19757-9:2008 Information technology - Document Schema Definition Languages (DSDL) - Part 9: Namespace and datatype declaration in Document Type Definitions (DTDs) ТК-57
ISO/IEC JTC 1/SC 34 ISO/IEC 24754-1:2008 Information technology - Document description and processing languages - Minimum requirements for specifying document rendering systems - Part 1: Feature specifications for document rendering systems ТК-57
ISO/IEC JTC 1/SC 29 ISO/IEC 15444-13:2008 Information technology - JPEG 2000 image coding system: An entry level JPEG 2000 encoder ТК-57
ISO/IEC JTC 1/SC 36 ISO/IEC 23988:2007 Information technology - A code of practice for the use of information technology (IT) in the delivery of assessments ТК-57
ISO/IEC JTC 1/SC 7 ISO/IEC 14102:2008 Information technology - Guideline for the evaluation and selection of CASE tools ТК-57
ISO/IEC JTC 1/SC 27 ISO/IEC 14888-1:2008 Information technology - Security techniques - Digital signatures with appendix - Part 1: General ТК-57
ISO/IEC JTC 1/SC 27 ISO/IEC 14888-2:2008 Information technology - Security techniques - Digital signatures with appendix - Part 2: Integer factorization based mechanisms ТК-57
ISO/IEC JTC 1/SC 37 ISO/IEC 19794-10:2007 Information technology - Biometric data interchange formats - Part 10: Hand geometry silhouette data ТК-57
ISO/IEC JTC 1/SC 37 ISO/IEC 24713-1:2008 Information technology - Biometric profiles for interoperability and data interchange - Part 1: Overview of biometric systems and biometric profiles ТК-57
ISO/IEC JTC 1/SC 34 ISO/IEC 19757-8:2008 Information technology - Document Schema Definition Languages (DSDL) - Part 8: Document Semantics Renaming Language (DSRL) ТК-57
ISO/IEC JTC 1/SC 6 ISO/IEC 13870:2003 Information technology - Telecommunications and information exchange between systems - Private Integrated Services Network - Inter-exchange signalling protocol - Call Completion supplementary services ТК-57
ISO/IEC JTC 1/SC 6 ISO/IEC 15429:2003 Information technology - Telecommunications and information exchange between systems - Private Integrated Services Network - Inter-exchange signalling protocol - Wireless Terminal Location Registration supplementary service and Wireless Terminal Information exchange additional network feature ТК-57
ISO/IEC JTC 1/SC 6 ISO/IEC 21992:2003 Information technology - Telecommunications and information exchange between systems - Private Integrated Services Network - Mapping functions for the tunnelling of QSIG through IP networks ТК-57
ISO/IEC JTC 1/SC 22 ISO/IEC 10967-3:2006 Information technology - Language independent arithmetic - Part 3: Complex integer and floating point arithmetic and complex elementary numerical functions ТК-57
ISO/IEC JTC 1/SC 29 ISO/IEC 15938-5:2003 Information technology - Multimedia content description interface - Part 5: Multimedia description schemes ТК-57
ISO/IEC JTC 1/SC 7 ISO/IEC 20968:2002 Software engineering - Mk II Function Point Analysis - Counting Practices Manual ТК-57
ISO/IEC JTC 1/SC 22 ISO/IEC 20970:2002 Information technology - Programming languages, their environments and system software interfaces - JEFF file format ТК-57
ISO/IEC JTC 1/SC 7 ISO/IEC 25012:2008 Software engineering - Software product Quality Requirements and Evaluation (SQuaRE) - Data quality model ТК-57
ISO/IEC JTC 1/SC 7 ISO/IEC 25063:2014 Systems and software engineering - Systems and software product Quality Requirements and Evaluation (SQuaRE) - Common Industry Format (CIF) for usability: Context of use description ТК-57
ISO/IEC JTC 1/SC 37 ISO/IEC 19794-7:2014 Information technology - Biometric data interchange formats - Part 7: Signature/sign time series data ТК-57
ISO/TC 1 ISO 16239:2013 Metric series wires for measuring screw threads ТК-57
ISO/IEC JTC 1/SC 27 ISO/IEC 20009-2:2013 Information technology - Security techniques - Anonymous entity authentication - Part 2: Mechanisms based on signatures using a group public key ТК-57
ISO/IEC JTC 1/SC 27 ISO/IEC 20008-1:2013 Information technology - Security techniques - Anonymous digital signatures - Part 1: General ТК-57
ISO/IEC JTC 1/SC 34 ISO/IEC 13250-3:2013 Information technology - Topic Maps - Part 3: XML syntax ТК-57
ISO/IEC JTC 1/SC 24 ISO/IEC 19775-1:2013 Information technology - Computer graphics, image processing and environmental data representation - Extensible 3D (X3D) - Part 1: Architecture and base components ТК-57
ISO/IEC JTC 1/SC 31 ISO/IEC 24730-1:2014 Information technology - Real-time locating systems (RTLS) - Part 1: Application programming interface (API) ТК-57
ISO/IEC JTC 1/SC 24 ISO/IEC 18025:2014 Information technology - Environmental Data Coding Specification (EDCS) ТК-57
ISO/IEC JTC 1/SC 27 ISO/IEC 27036-1:2014 Information technology - Security techniques - Information security for supplier relationships - Part 1: Overview and concepts ТК-57
ISO/IEC JTC 1/SC 27 ISO/IEC 27036-3:2013 Information technology - Security techniques - Information security for supplier relationships - Part 3: Guidelines for information and communication technology supply chain security ТК-57
ISO/IEC JTC 1/SC 7 ISO/IEC 29155-2:2013 Systems and software engineering - Information technology project performance benchmarking framework - Part 2: Requirements for benchmarking ТК-57
ISO/IEC JTC 1/SC 7 ISO/IEC 25000:2014 Systems and software engineering - Systems and software Quality Requirements and Evaluation (SQuaRE) - Guide to SQuaRE ТК-57
ISO/IEC JTC 1/SC 7 ISO/IEC 25001:2014 Systems and software engineering - Systems and software Quality Requirements and Evaluation (SQuaRE) - Planning and management ТК-57
ISO/IEC JTC 1/SC 22 ISO/IEC TS 19217:2015 Information technology - Programming languages - C++ Extensions for concepts ТК-57
ISO/IEC JTC 1/SC 6 ISO/IEC/IEEE 8802-1AS:2014 Information technology - Telecommunications and information exchange between systems - Local and metropolitan area networks - Part 1AS: Timing and synchronization for time-sensitive applications in bridged local area networks ТК-57
ISO/IEC JTC 1/SC 35 ISO/IEC TS 20071-21:2015 Information technology - User interface component accessibility - Part 21: Guidance on audio descriptions ТК-57
ISO/IEC JTC 1/SC 6 ISO/IEC/IEEE 8802-1X:2013 Information technology - Telecommunications and information exchange between systems - Local and metropolitan area networks - Part 1X: Port-based network access control ТК-57
ISO/IEC JTC 1/SC 6 ISO/IEC/IEEE 8802-1AE:2013 Information technology - Telecommunications and information exchange between systems - Local and metropolitan area networks - Part 1AE: Media access control (MAC) security ТК-57
ISO/IEC JTC 1/SC 22 ISO/IEC TS 18508:2015 Information technology - Additional Parallel Features in Fortran ТК-57
ISO/IEC JTC 1/SC 28 ISO/IEC 11160-2:2013 Information technology - Office equipment - Minimum information to be included in specification sheets - Printers - Part 2: Class 3 and Class 4 printers ТК-57
ISO/IEC JTC 1/SC 7 ISO/IEC 25051:2014 Software engineering - Systems and software Quality Requirements and Evaluation (SQuaRE) - Requirements for quality of Ready to Use Software Product (RUSP) and instructions for testing ТК-57
ISO/IEC JTC 1/SC 22 ISO/IEC TS 19571:2016 Programming Languages - Technical specification for C++ extensions for concurrency ТК-57
ISO/IEC JTC 1/SC 22 ISO/IEC TS 18661-3:2015 Information Technology - Programming languages, their environments, and system software interfaces - Floating-point extensions for C - Part 3: Interchange and extended types ТК-57
ISO/IEC JTC 1/SC 22 ISO/IEC TS 18661-4:2015 Information Technology - Programming languages, their environments, and system software interfaces - Floating-point extensions for C - Part 4: Supplementary functions ТК-57
ISO/TC 159/SC 4 ISO 11064-6:2005 Ergonomic design of control centres - Part 6: Environmental requirements for control centres ТК-59
ISO/TC 159/SC 4 ISO/TS 9241-411:2012 Ergonomics of human-system interaction - Part 411: Evaluation methods for the design of physical input devices ТК-59
ISO/TC 159/SC 4 ISO 11064-4:2013 Ergonomic design of control centres - Part 4: Layout and dimensions of workstations ТК-59
ISO/TC 159/SC 4 ISO 14915-2:2003 Software ergonomics for multimedia user interfaces - Part 2: Multimedia navigation and control ТК-59
ISO/TC 159/SC 1 ISO 10075-3:2004 Ergonomic principles related to mental workload - Part 3: Principles and requirements concerning methods for measuring and assessing mental workload ТК-59
ISO/TC 159/SC 3 ISO 15537:2004 Principles for selecting and using test persons for testing anthropometric aspects of industrial products and designs ТК-59
ISO/TC 159/SC 4 ISO 9241-5:1998 Ergonomic requirements for office work with visual display terminals (VDTs) - Part 5: Workstation layout and postural requirements ТК-59
ISO/TC 159/SC 4 ISO 9241-13:1998 Ergonomic requirements for office work with visual display terminals (VDTs) - Part 13: User guidance ТК-59
ISO/TC 67 ISO 13085:2014 Petroleum and natural gas industries - Aluminium alloy pipe for use as tubing for wells ТК-60
ISO/TC 67/SC 3 ISO 13500:2008 Petroleum and natural gas industries - Drilling fluid materials - Specifications and tests ТК-60
ISO/TC 158 ISO/TS 29041:2008 Gas mixtures - Gravimetric preparation - Mastering correlations in composition ТК-60
ISO/TC 67/SC 2 ISO 13847:2013 Petroleum and natural gas industries - Pipeline transportation systems - Welding of pipelines ТК-60
ISO/TC 193/SC 1 ISO 20765-1:2005 Natural gas - Calculation of thermodynamic properties - Part 1: Gas phase properties for transmission and distribution applications ТК-60
ISO/TC 67/SC 3 ISO 10426-5:2004 Petroleum and natural gas industries - Cements and materials for well cementing - Part 5: Determination of shrinkage and expansion of well cement formulations at atmospheric pressure ТК-60
ISO/TC 67/SC 2 ISO 21329:2004 Petroleum and natural gas industries - Pipeline transportation systems - Test procedures for mechanical connectors ТК-60
ISO/TC 67/SC 3 ISO 10427-2:2004 Petroleum and natural gas industries - Equipment for well cementing - Part 2: Centralizer placement and stop-collar testing ТК-60
ISO/TC 67/SC 4 ISO 17078-1:2004 Petroleum and natural gas industries - Drilling and production equipment - Part 1: Side-pocket mandrels ТК-60
ISO/TC 193 ISO 13734:2013 Natural gas - Organic components used as odorants - Requirements and test methods ТК-60
ISO/TC 67/SC 3 ISO 13503-6:2014 Petroleum and natural gas industries - Completion fluids and materials - Part 6: Procedure for measuring leakoff of completion fluids under dynamic conditions ТК-60
ISO/TC 205 ISO 16484-3:2005 Building automation and control systems (BACS) - Part 3: Functions ТК-61
ISO/TC 205 ISO 23045:2008 Building environment design - Guidelines to assess energy efficiency of new buildings ТК-61
ISO/TC 205 ISO 16814:2008 Building environment design - Indoor air quality - Methods of expressing the quality of indoor air for human occupancy ТК-61
ISO/TC 205 ISO 13675:2013 Heating systems in buildings - Method and design for calculation of the system energy performance - Combustion systems (boilers) ТК-61
ISO/TC 163/SC 1 ISO 14857:2014 Thermal performance in the built environment - Determination of air permeance of building materials ТК-61
ISO/TC 163/SC 1 ISO 8990:1994 Thermal insulation - Determination of steady-state thermal transmission properties - Calibrated and guarded hot box ТК-61
ISO/TC 163/SC 1 ISO 8302:1991 Thermal insulation - Determination of steady-state thermal resistance and related properties - Guarded hot plate apparatus ТК-61
ISO/TC 163/SC 1 ISO 8497:1994 Thermal insulation - Determination of steady-state thermal transmission properties of thermal insulation for circular pipes ТК-61
ISO/TC 163/SC 1 ISO 10051:1996 Thermal insulation - Moisture effects on heat transfer - Determination of thermal transmissivity of a moist material ТК-61
ISO/TC 163/SC 1 ISO 12570:2000 Hygrothermal performance of building materials and products - Determination of moisture content by drying at elevated temperature ТК-61
ISO/TC 28/SC 4 ISO/TS 12927:1999 Lubricants, industrial oils and related products (class L) - Family M (Metalworking) - Guidelines for establishing specifications ТК-67
ISO/TC 28/SC 4 ISO/TS 12928:1999 Lubricants, industrial oils and related products (class L) - Family R (Products for temporary protection against corrosion) - Guidelines for establishing specifications ТК-67
ISO/TC 28/SC 4 ISO 6743-13:2002 Lubricants, industrial oils and related products (class L) - Classification - Part 13: Family G (Slideways) ТК-67
ISO/TC 28 ISO 15029-1:1999 Petroleum and related products - Determination of spray ignition characteristics of fire-resistant fluids - Part 1: Spray flame persistence - Hollow-cone nozzle method ТК-67
ISO/TC 28 ISO 6250:1997 Petroleum products - Determination of the water reaction of aviation fuels ТК-67
ISO/TC 28/SC 4 ISO 6743-9:2003 Lubricants, industrial oils and related products (class L) - Classification - Part 9: Family X (Greases) ТК-67
ISO/TC 28/SC 4 ISO 8216-99:2002 Petroleum products - Fuels (class F) - Classification - Part 99: General ТК-67
ISO/TC 28 ISO 2909:2002 Petroleum products - Calculation of viscosity index from kinematic viscosity ТК-67
ISO/TC 28 ISO 10307-1:2009 Petroleum products - Total sediment in residual fuel oils - Part 1: Determination by hot filtration ТК-67
ISO/TC 28/SC 4 ISO 6743-1:2002 Lubricants, industrial oils and related products (class L) - Classification - Part 1: Family A (Total loss systems) ТК-67
ISO/TC 28/SC 4 ISO 6743-99:2002 Lubricants, industrial oils and related products (class L) - Classification - Part 99: General ТК-67
ISO/TC 28 ISO 20764:2003 Petroleum and related products - Preparation of a test portion of high-boiling liquids for the determination of water content - Nitrogen purge method ТК-67
ISO/TC 28 ISO 20783-2:2003 Petroleum and related products - Determination of emulsion stability of fire-resistant fluids - Part 2: Fluids in category HFB ТК-67
ISO/TC 28 ISO 5275:2003 Petroleum products and hydrocarbon solvents - Detection of thiols and other sulfur species - Doctor test ТК-67
ISO/TC 28 ISO 20847:2004 Petroleum products - Determination of sulfur content of automotive fuels - Energy-dispersive X-ray fluorescence spectrometry ТК-67
ISO/TC 28/SC 4 ISO 19378:2003 Lubricants, industrial oils and related products (class L) - Machine-tool lubricants - Categories and specifications ТК-67
ISO/TC 28/SC 5 ISO 8311:2013 Refrigerated hydrocarbon and non-petroleum based liquefied gaseous fuels - Calibration of membrane tanks and independent prismatic tanks in ships - Manual and internal electro-optical distance-ranging methods ТК-67
ISO/TC 28/SC 7 ISO/TS 17307:2016 Petroleum products - Biodiesel - Determination of total esters content by gas chromatography ТК-67
ISO/TC 28/SC 7 ISO/TS 17306:2016 Petroleum products - Biodiesel - Determination of free and total glycerin and mono-, di- and tracylglycerols by gas chromatography ТК-67
ISO/TC 85 ISO/ASTM 52628:2013 Standard practice for dosimetry in radiation processing ТК-71
ISO/TC 85 ISO/ASTM 52701:2013 Guide for performance characterization of dosimeters and dosimetry systems for use in radiation processing ТК-71
ISO/TC 85 ISO/ASTM 51956:2013 Practice for use of a thermoluminescence-dosimetry system (TLD system) for radiation processing ТК-71
ISO/TC 85 ISO/ASTM 51401:2013 Practice for use of a dichromate dosimetry system ТК-71
ISO/TC 85/SC 2 ISO 3925:2014 Unsealed radioactive substances - Identification and documentation ТК-71
ISO/TC 85/SC 5 ISO 21483:2013 Determination of solubility in nitric acid of plutonium in unirradiated mixed oxide fuel pellets (U, Pu) O2 ТК-71
ISO/TC 85/SC 5 ISO 7097-1:2004 Nuclear fuel technology - Determination of uranium in solutions, uranium hexafluoride and solids - Part 1: Iron(II) reduction/potassium dichromate oxidation titrimetric method ТК-71
ISO/TC 85/SC 5 ISO 10981:2004 Nuclear fuel technology - Determination of uranium in reprocessing-plant dissolver solution - Liquid chromatography method ТК-71
ISO/TC 85/SC 2 ISO 22188:2004 Monitoring for inadvertent movement and illicit trafficking of radioactive material ТК-71
ISO/TC 85/SC 2 ISO 17873:2004 Nuclear facilities - Criteria for the design and operation of ventilation systems for nuclear installations other than nuclear reactors ТК-71
ISO/TC 85/SC 5 ISO 14943:2004 Nuclear fuel technology - Administrative criteria related to nuclear criticality safety ТК-71
ISO/TC 85/SC 2 ISO 17874-2:2004 Remote-handling devices for radioactive materials - Part 2: Mechanical master-slave manipulators ТК-71
ISO/TC 85/SC 5 ISO 21614:2008 Determination of carbon content of UO2, (U, Gd)O2 and (U, Pu)O2 powders and sintered pellets - Combustion in a high-frequency induction furnace - Infrared absorption spectrometry ТК-71
ISO/TC 85/SC 2 ISO 3999:2004 Radiation protection - Apparatus for industrial gamma radiography - Specifications for performance, design and tests ТК-71
ISO/TC 85/SC 5 ISO 9278:2008 Nuclear energy - Uranium dioxide pellets - Determination of density and volume fraction of open and closed porosity ТК-71
ISO/TC 85/SC 2 ISO 19238:2014 Radiological protection - Performance criteria for service laboratories performing biological dosimetry by cytogenetics ТК-71
ISO/TC 85/SC 5 ISO 8425:2013 Nuclear fuel technology - Determination of plutonium in pure plutonium nitrate solutions - Gravimetric method ТК-71
ISO/TC 85/SC 5 ISO 16797:2004 Nuclear energy - Soxhlet-mode chemical durability test - Application to vitrified matrixes for high-level radioactive waste ТК-71
ISO/TC 85/SC 5 ISO 15647:2004 Nuclear energy - Isotopic analysis of uranium hexafluoride - Double-standard gas-source mass spectrometric method ТК-71
ISO/TC 85/SC 2 ISO 11933-2:1997 Components for containment enclosures - Part 2: Gloves, welded bags, gaiters for remote - handling tongs and for manipulators ТК-71
ISO/TC 85/SC 2 ISO 10648-1:1997 Containment enclosures - Part 1: Design principles ТК-71
ISO/TC 85/SC 2 ISO 11933-1:1997 Components for containment enclosures - Part 1: Glove/bag ports, bungs for glove/bag ports, enclosure rings and interchangeable units ТК-71
ISO/TC 85/SC 2 ISO 8194:1987 Radiation protection - Clothing for protection against radioactive contamination - Design, selection, testing and use ТК-71
ISO/TC 85/SC 2 ISO 9271:1992 Decontamination of radioactively contaminated surfaces - Testing of decontamination agents for textiles ТК-71
ISO/TC 6/SC 2 ISO 8226-2:1990 Paper and board - Measurement of hygroexpansivity - Part 2: Hygroexpansivity up to a maximum relative humidity of 86 % ТК-73
ISO/TC 6/SC 2 ISO 9932:1990 Paper and board - Determination of water vapour transmission rate of sheet materials - Dynamic sweep and static gas methods ТК-73
ISO/TC 104/SC 2 ISO 9669:1990 Series 1 freight containers - Interface connections for tank containers ТК-73
ISO/TC 6/SC 2 ISO 187:1990 Paper, board and pulps - Standard atmosphere for conditioning and testing and procedure for monitoring the atmosphere and conditioning of samples ТК-73
ISO/TC 6 ISO 6587:1992 Paper, board and pulps - Determination of conductivity of aqueous extracts ТК-73
ISO/TC 51 ISO 15629:2002 Pallets for materials handling - Quality of fasteners for assembly of new and repair of used, flat, wooden pallets ТК-73
ISO/TC 51 ISO 12777-3:2002 Methods of test for pallet joints - Part 3: Determination of strength of pallet joints ТК-73
ISO/TC 6/SC 2 ISO 13821:2002 Corrugated fibreboard - Determination of edgewise crush resistance - Waxed edge method ТК-73
ISO/TC 122 ISO 11683:1997 Packaging - Tactile warnings of danger - Requirements ТК-73
ISO/TC 6/SC 2 ISO 5636-3:2013 Paper and board - Determination of air permeance (medium range) - Part 3: Bendtsen method ТК-73
ISO/TC 6/SC 2 ISO 5636-4:2013 Paper and board - Determination of air permeance (medium range) - Part 4: Sheffield method ТК-73
ISO/TC 6/SC 2 ISO 5636-5:2013 Paper and board - Determination of air permeance (medium range) - Part 5: Gurley method ТК-73
ISO/TC 6/SC 2 ISO 11556:2005 Paper and board - Determination of curl using a single vertically suspended test piece ТК-73
ISO/TC 6 ISO 5269-1:2005 Pulps - Preparation of laboratory sheets for physical testing - Part 1: Conventional sheet-former method ТК-73
ISO/TC 6/SC 2 ISO 22414:2004 Paper - Cut-size office paper - Measurement of edge quality ТК-73
ISO/TC 122 ISO 15750-1:2002 Packaging - Steel drums - Part 1: Removable head (open head) drums with a minimum total capacity of 208 l, 210 l and 216,5 l ТК-73
ISO/TC 122 ISO 15750-2:2002 Packaging - Steel drums - Part 2: Non-removable head (tight head) drums with a minimum total capacity of 212 l, 216,5 l and 230 l ТК-73
ISO/TC 122 ISO 15750-3:2002 Packaging - Steel drums - Part 3: Inserted flange-type closure systems ТК-73
ISO/TC 51 ISO 12777-2:2000 Methods of test for pallet joints - Part 2: Determination of withdrawal and head pull-through resistance of pallet nails and staples ТК-73
ISO/TC 6 ISO 16065-1:2014 Pulps - Determination of fibre length by automated optical analysis - Part 1: Polarized light method ТК-73
ISO/TC 6 ISO 23714:2014 Pulps - Determination of water retention value (WRV) ТК-73
ISO/TC 6 ISO 16065-2:2014 Pulps - Determination of fibre length by automated optical analysis - Part 2: Unpolarized light method ТК-73
ISO/TC 6 ISO 14453:2014 Pulps - Determination of acetone-soluble matter ТК-73
ISO/TC 6/SC 2 ISO 16945:2014 Corrugating medium - Determination of the edge crush resistance after laboratory fluting ТК-73
ISO/TC 6/SC 2 ISO 12625-3:2014 Tissue paper and tissue products - Part 3: Determination of thickness, bulking thickness and apparent bulk density and bulk ТК-73
ISO/TC 6/SC 2 ISO 535:2014 Paper and board - Determination of water absorptiveness - Cobb method ТК-73
ISO/TC 122 ISO/TS 19709-2:2016 Transport packaging - Small load container systems - Part 2: Column Stackable System (CSS) ТК-73
ISO/TC 6 ISO/TS 20460:2015 Paper and board - Automated on-line testing - Metrological comparability between standardized measurements and output of on-line gauges ТК-73
ISO/TC 45/SC 2 ISO 11346:2014 Rubber, vulcanized or thermoplastic - Estimation of life-time and maximum temperature of use ТК-76
ISO/TC 45 ISO 18064:2014 Thermoplastic elastomers - Nomenclature and abbreviated terms ТК-76
ISO/TC 45/SC 3 ISO 5794-2:2014 Rubber compounding ingredients - Silica, precipitated, hydrated - Part 2: Evaluation procedures in styrene-butadiene rubber ТК-76
ISO/TC 45/SC 3 ISO 2302:2014 Isobutene-isoprene rubber (IIR) - Evaluation procedure ТК-76
ISO/TC 45/SC 3 ISO 4659:2014 Styrene-butadiene rubber (carbon black or carbon black and oil masterbatches) - Evaluation procedure ТК-76
ISO/TC 45/SC 3 ISO 7663:2014 Halogenated isobutene-isoprene rubber (BIIR and CIIR) - Evaluation procedures ТК-76
ISO/TC 45/SC 3 ISO 4097:2014 Rubber, ethylene-propylene-diene (EPDM) - Evaluation procedure ТК-76
ISO/TC 45/SC 3 ISO 124:2014 Latex, rubber - Determination of total solids content ТК-76
ISO/TC 45/SC 1 ISO 27126:2014 Thermoplastic multi-layer (non-vulcanized) hoses and hose assemblies for the transfer of hydrocarbons, solvents and chemicals - Specification ТК-76
ISO/TC 45/SC 1 ISO 27127:2014 Thermoplastic multi-layer (non-vulcanized) hoses and hose assemblies for the transfer of liquid petroleum gas and liquefied natural gas - Specification ТК-76
ISO/TC 45/SC 4 ISO 3302-1:2014 Rubber - Tolerances for products - Part 1: Dimensional tolerances ТК-76
ISO/TC 45/SC 1 ISO 8030:2014 Rubber and plastics hoses - Method of test for flammability ТК-76
ISO/TC 45/SC 2 ISO 18766:2014 Rubber, vulcanized or thermoplastic - Low temperature testing - General introduction and guide ТК-76
ISO/TC 45/SC 1 ISO 2929:2014 Rubber hoses and hose assemblies for bulk fuel delivery by truck - Specification ТК-76
ISO/TC 45/SC 4 ISO 10282:2014 Single-use sterile rubber surgical gloves - Specification ТК-76
ISO/TC 45/SC 1 ISO 18752:2014 Rubber hoses and hose assemblies - Wire- or textile-reinforced single-pressure types for hydraulic applications - Specification ТК-76
ISO/TC 45/SC 3 ISO 2005:2014 Rubber latex, natural, concentrate - Determination of sludge content ТК-76
ISO/TC 45/SC 2 ISO 6101-3:2014 Rubber - Determination of metal content by atomic absorption spectrometry - Part 3: Determination of copper content ТК-76
ISO/TC 45/SC 2 ISO 6101-4:2014 Rubber - Determination of metal content by atomic absorption spectrometry - Part 4: Determination of manganese content ТК-76
ISO/TC 45/SC 1 ISO 3994:2014 Plastics hoses - Helical-thermoplastic-reinforced thermoplastics hoses for suction and discharge of aqueous materials - Specification ТК-76
ISO/TC 45/SC 1 ISO 8029:2014 Plastics hose - General-purpose collapsible water hose, textile-reinforced - Specification ТК-76
ISO/TC 45/SC 1 ISO 8330:2014 Rubber and plastics hoses and hose assemblies - Vocabulary ТК-76
ISO/TC 45/SC 4 ISO 3385:2014 Flexible cellular polymeric materials - Determination of fatigue by constant-load pounding ТК-76
ISO/TC 45/SC 2 ISO/TS 17796:2013 Rubber - Trapping and identification of volatile components of rubber fumes with active sampling on a poly(2,6-diphenylphenylene oxide) type sorbent, using thermodesorption and gas chromatographic method with mass spectrometric detection ТК-76
ISO/TC 45/SC 3 ISO 17403:2014 Rubber - Determination of magnesium content of field and concentrated natural rubber latices by titration (cyanide-free method) ТК-76
ISO/TC 31/SC 3 ISO 4000-2:2013 Passenger car tyres and rims - Part 2: Rims ТК-76
ISO/TC 45/SC 3 ISO 2393:2014 Rubber test mixes - Preparation, mixing and vulcanization - Equipment and procedures ТК-76
ISO/TC 45/SC 3 ISO 2322:2014 Styrene-butadiene rubber (SBR) - Emulsion- and solution-polymerized types - Evaluation procedures ТК-76
ISO/TC 45/SC 3 ISO 2476:2014 Butadiene rubber (BR) - Solution-polymerized types - Evaluation procedures ТК-76
ISO/TC 45/SC 1 ISO 17324:2014 Rubber hoses for automotive turbochargers - Specification ТК-76
ISO/TC 45/SC 3 ISO 21869:2006 Rubber compounding ingredients - Magnesium oxide - Methods of test ТК-76
ISO/TC 45/SC 3 ISO 21171:2006 Medical gloves - Determination of removable surface powder ТК-76
ISO/TC 45/SC 2 ISO 11345:2006 Rubber - Assessment of carbon black and carbon black/silica dispersion - Rapid comparative methods ТК-76
ISO/TC 45/SC 1 ISO 1307:2006 Rubber and plastics hoses - Hose sizes, minimum and maximum inside diameters, and tolerances on cut-to-length hoses ТК-76
ISO/TC 45/SC 2 ISO 19003:2006 Rubber and rubber products - Guidance on the application of statistics to physical testing ТК-76
ISO/TC 45/SC 2 ISO 4664-2:2006 Rubber, vulcanized or thermoplastic - Determination of dynamic properties - Part 2: Torsion pendulum methods at low frequencies ТК-76
ISO/TC 45/SC 1 ISO 8031:2009 Rubber and plastics hoses and hose assemblies - Determination of electrical resistance and conductivity ТК-76
ISO/TC 45/SC 2 ISO 7323:2006 Rubber, raw and unvulcanized compounded - Determination of plasticity number and recovery number - Parallel-plate method ТК-76
ISO/TC 45/SC 3 ISO 6225-1:2006 Rubber, raw, natural - Determination of castor oil content - Part 1: Determination of castor oil glyceride content by thin-layer chromatography ТК-76
ISO/TC 45/SC 2 ISO 9028:2006 Rubber - Dissolution by acid digestion ТК-76
ISO/TC 45/SC 3 ISO 2006-2:2009 Rubber latex, synthetic - Determination of mechanical stability - Part 2: Moderate-speed method under load ТК-76
ISO/TC 45/SC 2 ISO 9924-3:2009 Rubber and rubber products - Determination of the composition of vulcanizates and uncured compounds by thermogravimetry - Part 3: Hydrocarbon rubbers, halogenated rubbers and polysiloxane rubbers after extraction ТК-76
ISO/TC 45/SC 4 ISO 25518:2009 Single-use rubber gloves for general applications - Specification ТК-76
ISO/TC 45/SC 1 ISO 4080:2009 Rubber and plastics hoses and hose assemblies - Determination of permeability to gas ТК-76
ISO/TC 45/SC 3 ISO 6209:2009 Rubber compounding ingredients - Carbon black - Determination of solvent-extractable material ТК-76
ISO/TC 45/SC 1 ISO 1402:2009 Rubber and plastics hoses and hose assemblies - Hydrostatic testing ТК-76
ISO/TC 45/SC 1 ISO 4023:2009 Rubber hoses and hose assemblies for steam - Test methods ТК-76
ISO/TC 45/SC 3 ISO 2006-1:2009 Rubber latex, synthetic - Determination of mechanical stability - Part 1: High-speed method ТК-76
ISO/TC 45/SC 3 ISO 2000:2014 Rubber, raw natural - Guidelines for the specification of technically specified rubber (TSR) ТК-76
ISO/TC 45/SC 4 ISO 14285:2014 Rubber and plastics gloves for food services - Limits for extractable substances ТК-76
ISO/TC 45/SC 3 ISO/TS 16097:2013 Vulcanized crumb rubber - Evaluation procedures ТК-76
ISO/TC 45/SC 1 ISO 6808:2014 Plastics hoses and hose assemblies for suction and low-pressure discharge of petroleum liquids - Specification ТК-76
ISO/TC 157 ISO 16037:2002 Rubber condoms for clinical trials - Measurement of physical properties ТК-76
ISO/TC 45/SC 4 ISO 6451:1982 Plastics coated fabrics - Polyvinyl chloride coatings - Rapid method for checking fusion ТК-76
ISO/TC 45/SC 1 ISO 7662:1988 Rubber and plastics hoses - Determination of abrasion of lining ТК-76
ISO/TC 45/SC 4 ISO 4646:1989 Rubber- or plastics-coated fabrics - Low-temperature impact test ТК-76
ISO/TC 45/SC 4 ISO 5979:1982 Rubber or plastics coated fabrics - Determination of flexibility - Flat loop method ТК-76
ISO/TC 31/SC 7 ISO 3739-2:1992 Industrial tyres and rims - Part 2: Pneumatic tyres (metric series) on 5 degrees tapered or flat base rims - Load ratings ТК-76
ISO/TC 45/SC 4 ISO 2231:1989 Rubber- or plastics-coated fabrics - Standard atmospheres for conditioning and testing ТК-76
ISO/TC 154 ISO 9735:1988 Electronic data interchange for administration, commerce and transport (EDIFACT) - Application level syntax rules ТК-80
ISO/TC 215 ISO 22857:2013 Health informatics - Guidelines on data protection to facilitate trans-border flows of personal health data ТК-80
ISO/TC 154 ISO 7372:2005 Trade data interchange - Trade data elements directory ТК-80
ISO/TC 154 ISO 9735-1:2002 Electronic data interchange for administration, commerce and transport (EDIFACT) - Application level syntax rules (Syntax version number: 4, Syntax release number: 1) - Part 1: Syntax rules common to all parts ТК-80
ISO/TC 154 ISO 9735-2:2002 Electronic data interchange for administration, commerce and transport (EDIFACT) - Application level syntax rules (Syntax version number: 4, Syntax release number: 1) - Part 2: Syntax rules specific to batch EDI ТК-80
ISO/TC 154 ISO 9735-3:2002 Electronic data interchange for administration, commerce and transport (EDIFACT) - Application level syntax rules (Syntax version number: 4, Syntax release number: 1) - Part 3: Syntax rules specific to interactive EDI ТК-80
ISO/TC 154 ISO 9735-4:2002 Electronic data interchange for administration, commerce and transport (EDIFACT) - Application level syntax rules (Syntax version number: 4, Syntax release number: 1) - Part 4: Syntax and service report message for batch EDI (message type - CONTRL) ТК-80
ISO/TC 154 ISO 9735-5:2002 Electronic data interchange for administration, commerce and transport (EDIFACT) - Application level syntax rules (Syntax version number: 4, Syntax release number: 1) - Part 5: Security rules for batch EDI (authenticity, integrity and non-repudiation of origin) ТК-80
ISO/TC 154 ISO 9735-6:2002 Electronic data interchange for administration, commerce and transport (EDIFACT) - Application level syntax rules (Syntax version number: 4, Syntax release number: 1) - Part 6: Secure authentication and acknowledgement message (message type - AUTACK) ТК-80
ISO/TC 154 ISO 9735-7:2002 Electronic data interchange for administration, commerce and transport (EDIFACT) - Application level syntax rules (Syntax version number: 4, Syntax release number: 1) - Part 7: Security rules for batch EDI (confidentiality) ТК-80
ISO/TC 154 ISO 9735-8:2002 Electronic data interchange for administration, commerce and transport (EDIFACT) - Application level syntax rules (Syntax version number: 4, Syntax release number: 1) - Part 8: Associated data in EDI ТК-80
ISO/TC 154 ISO 9735-9:2002 Electronic data interchange for administration, commerce and transport (EDIFACT) - Application level syntax rules (Syntax version number: 4, Syntax release number: 1) - Part 9: Security key and certificate management message (message type- KEYMAN) ТК-80
ISO/TC 215 ISO 21549-2:2014 Health informatics - Patient healthcard data - Part 2: Common objects ТК-80
ISO/TC 215 ISO 21549-3:2014 Health informatics - Patient healthcard data - Part 3: Limited clinical data ТК-80
ISO/TC 215 ISO 21549-4:2014 Health informatics - Patient healthcard data - Part 4: Extended clinical data ТК-80
ISO/TC 215 ISO 20301:2014 Health informatics - Health cards - General characteristics ТК-80
ISO/TC 171/SC 1 ISO 12653-3:2014 Electronic imaging - Test target for scanning of office documents - Part 3: Test target for use in lower resolution applications ТК-80
ISO/TC 215 ISO 18104:2014 Health informatics - Categorial structures for representation of nursing diagnoses and nursing actions in terminological systems ТК-80
ISO/TC 215 ISO/IEEE 11073-10102:2014 Health informatics - Point-of-care medical device communication - Part 10102: Nomenclature - Annotated ECG ТК-80
ISO/TC 215 ISO/IEEE 11073-10103:2014 Health informatics - Point-of-care medical device communication - Part 10103: Nomenclature - Implantable device, cardiac ТК-80
ISO/TC 215 ISO 20302:2014 Health informatics - Health cards - Numbering system and registration procedure for issuer identifiers ТК-80
ISO/TC 215 ISO/IEEE 11073-10418:2014 Health informatics - Personal health device communication - Part 10418: Device specialization - International Normalized Ratio (INR) monitor ТК-80
ISO/TC 215 ISO/TS 16843-2:2015 Health informatics - Categorial structures for representation of acupuncture - Part 2: Needling ТК-80
ISO/TC 215 ISO/TS 13582:2015 Health informatics - Sharing of OID registry information ТК-80
ISO/TC 61/SC 5 ISO 11358-2:2014 Plastics - Thermogravimetry (TG) of polymers - Part 2: Determination of activation energy ТК-81
ISO/TC 61/SC 5 ISO 11357-4:2014 Plastics - Differential scanning calorimetry (DSC) - Part 4: Determination of specific heat capacity ТК-81
ISO/TC 61/SC 5 ISO 11443:2014 Plastics - Determination of the fluidity of plastics using capillary and slit-die rheometers ТК-81
ISO/TC 61/SC 12 ISO 21048:2014 Plastics - Epoxy resins - Determination of 1,2-glycol content ТК-81
ISO/TC 61/SC 14 ISO 15985:2014 Plastics - Determination of the ultimate anaerobic biodegradation under high-solids anaerobic-digestion conditions - Method by analysis of released biogas ТК-81
ISO/TC 61/SC 6 ISO/TS 19022:2016 Plastics - Method of controlled acceleration of laboratory weathering by increased irradiance ТК-81
ISO/TC 61/SC 9 ISO 19065-1:2014 Plastics - Acrylonitrile-styrene-acrylate (ASA), acrylonitrile-(ethylene-propylene-diene)-styrene (AEPDS) and acrylonitrile-(chlorinated polyethylene)-styrene (ACS) moulding and extrusion materials - Part 1: Designation system and basis for specifications ТК-81
ISO/TC 61/SC 9 ISO 19066-1:2014 Plastics - Methyl methacrylate-acrylonitrile-butadiene-styrene (MABS) moulding and extrusion materials - Part 1: Designation system and basis for specifications ТК-81
ISO/TC 138/SC 6 ISO 10952:2014 Plastics piping systems - Glass-reinforced thermosetting plastics (GRP) pipes and fittings - Determination of the resistance to chemical attack for the inside of a section in a deflected condition ТК-81
ISO/TC 61/SC 2 ISO 15850:2014 Plastics - Determination of tension-tension fatigue crack propagation - Linear elastic fracture mechanics (LEFM) approach ТК-81
ISO/TC 61/SC 12 ISO 15028:2014 Plastics - Aromatic isocyanates for use in the production of polyurethanes - Determination of hydrolysable chlorine ТК-81
ISO/TC 61/SC 12 ISO 25761:2014 Plastics - Polyols for use in the production of polyurethanes - Determination of basicity (total amine value), expressed as percent nitrogen ТК-81
ISO/TC 61/SC 5 ISO 17221:2014 Plastics - Determination of image clarity (degree of sharpness of reflected or transmitted image) ТК-81
ISO/TC 61/SC 9 ISO 12000:2014 Plastics/rubber - Polymer dispersions and rubber latices (natural and synthetic) - Definitions and review of test methods ТК-81
ISO/TC 138/SC 4 ISO 4437-1:2014 Plastics piping systems for the supply of gaseous fuels - Polyethylene (PE) - Part 1: General ТК-81
ISO/TC 138/SC 4 ISO 4437-2:2014 Plastics piping systems for the supply of gaseous fuels - Polyethylene (PE) - Part 2: Pipes ТК-81
ISO/TC 138/SC 4 ISO 4437-3:2014 Plastics piping systems for the supply of gaseous fuels - Polyethylene (PE) - Part 3: Fittings ТК-81
ISO/TC 138/SC 4 ISO 4437-5:2014 Plastics piping systems for the supply of gaseous fuels - Polyethylene (PE) - Part 5: Fitness for purpose of the system ТК-81
ISO/TC 61/SC 9 ISO 16365-1:2014 Plastics - Thermoplastic polyurethanes for moulding and extrusion - Part 1: Designation system and basis for specifications ТК-81
ISO/TC 61/SC 9 ISO 16365-2:2014 Plastics - Thermoplastic polyurethanes for moulding and extrusion - Part 2: Preparation of test specimens and determination of properties ТК-81
ISO/TC 61/SC 9 ISO 16365-3:2014 Plastics - Thermoplastic polyurethanes for moulding and extrusion - Part 3: Distinction between ether and ester polyurethanes by determination of the ester group content ТК-81
ISO/TC 138/SC 5 ISO/TS 16479:2012 Thermoplastics pipes for the conveyance of fluids - Determination of the slow cracking resistance of pipes and fittings using the Notched Ring Test (NRT) ТК-81
ISO/TC 61/SC 9 ISO 17855-1:2014 Plastics - Polyethylene (PE) moulding and extrusion materials - Part 1: Designation system and basis for specifications ТК-81
ISO/TC 61/SC 5 ISO 17223:2014 Plastics - Determination of yellowness index and change in yellowness index ТК-81
ISO/TC 61/SC 11 ISO 10123:2013 Adhesives - Determination of shear strength of anaerobic adhesives using pin-and-collar specimens ТК-81
ISO/TC 61/SC 5 ISO 22007-6:2014 Plastics - Determination of thermal conductivity and thermal diffusivity - Part 6: Comparative method for low thermal conductivities using a temperature-modulation technique ТК-81
ISO/TC 61/SC 5 ISO 11358-1:2014 Plastics - Thermogravimetry (TG) of polymers - Part 1: General principles ТК-81
ISO/TC 138/SC 7 ISO 9393-1:2004 Thermoplastics valves for industrial applications - Pressure test methods and requirements - Part 1: General ТК-81
ISO/TC 138/SC 5 ISO 9311-1:2005 Adhesives for thermoplastic piping systems - Part 1: Determination of film properties ТК-81
ISO/TC 138/SC 5 ISO 9311-3:2005 Adhesives for thermoplastic piping systems - Part 3: Test method for the determination of resistance to internal pressure ТК-81
ISO/TC 61/SC 13 ISO 13003:2003 Fibre-reinforced plastics - Determination of fatigue properties under cyclic loading conditions ТК-81
ISO/TC 138/SC 5 ISO 11673:2005 Unplasticized poly(vinyl chloride) (PVC-U) pressure pipes - Determination of the fracture toughness properties ТК-81
ISO/TC 61/SC 10 ISO 845:2006 Cellular plastics and rubbers - Determination of apparent density ТК-81
ISO/TC 61/SC 9 ISO 1269:2006 Plastics - Homopolymer and copolymer resins of vinyl chloride - Determination of volatile matter (including water) ТК-81
ISO/TC 138/SC 6 ISO 18672-1:2009 Plastics piping systems for non-pressure drainage and sewerage - Polyester resin concrete (PRC) - Part 1: Pipes and fittings with flexible joints ТК-81
ISO/TC 61/SC 5 ISO 20965:2005 Plastics - Determination of the transient extensional viscosity of polymer melts ТК-81
ISO/TC 138/SC 5 ISO 7686:2005 Plastics pipes and fittings - Determination of opacity ТК-81
ISO/TC 61/SC 5 ISO 16790:2005 Plastics - Determination of drawing characteristics of thermoplastics in the molten state ТК-81
ISO/TC 61/SC 10 ISO 1663:2007 Rigid cellular plastics - Determination of water vapour transmission properties ТК-81
ISO/TC 61/SC 2 ISO 29221:2014 Plastics - Determination of mode I plane-strain crack-arrest toughness ТК-81
ISO/TC 61/SC 4 ISO 15791-1:2014 Plastics - Development and use of intermediate-scale fire tests for plastics products - Part 1: General guidance ТК-81
ISO/TC 61/SC 13 ISO 527-5:2009 Plastics - Determination of tensile properties - Part 5: Test conditions for unidirectional fibre-reinforced plastic composites ТК-81
ISO/TC 61/SC 5 ISO 1628-1:2009 Plastics - Determination of the viscosity of polymers in dilute solution using capillary viscometers - Part 1: General principles ТК-81
ISO/TC 61/SC 2 ISO 306:2013 Plastics - Thermoplastic materials - Determination of Vicat softening temperature (VST) ТК-81
ISO/TC 61/SC 5 ISO 11358-3:2013 Plastics - Thermogravimetry (TG) of polymers - Part 3: Determination of the activation energy using the Ozawa-Friedman plot and analysis of the reaction kinetics ТК-81
ISO/TC 138/SC 6 ISO 10466:1997 Plastics piping systems - Glass-reinforced thermosetting plastics (GRP) pipes - Test method to prove the resistance to initial ring deflection ТК-81
ISO/TC 138/SC 1 ISO 8283-4:1992 Plastics pipes and fittings - Dimensions of sockets and spigots for discharge systems inside buildings - Part 4: Acrylonitrile/butadiene/styrene (ABS) ТК-81
ISO/TC 61/SC 13 ISO 527-4:1997 Plastics - Determination of tensile properties - Part 4: Test conditions for isotropic and orthotropic fibre-reinforced plastic composites ТК-81
ISO/TC 138/SC 6 ISO 7684:1997 Plastics piping systems - Glass-reinforced thermosetting plastics (GRP) pipes - Determination of the creep factor under dry conditions ТК-81
ISO/TC 61/SC 5 ISO 6721-3:1994 Plastics - Determination of dynamic mechanical properties - Part 3: Flexural vibration - Resonance-curve method ТК-81
ISO/TC 138/SC 5 ISO 15908:2002 Adhesives for thermoplastic piping systems - Test method for the determination of thermal stability of adhesives ТК-81
ISO/TC 138/SC 5 ISO 16871:2003 Plastics piping and ducting systems - Plastics pipes and fittings - Method for exposure to direct (natural) weathering ТК-81
ISO/TC 61/SC 13 ISO 1268-4:2005 Fibre-reinforced plastics - Methods of producing test plates - Part 4: Moulding of prepregs ТК-81
ISO/TC 61/SC 9 ISO 1158:1998 Plastics - Vinyl chloride homopolymers and copolymers - Determination of chlorine content ТК-81
ISO/TC 138/SC 5 ISO 580:2005 Plastics piping and ducting systems - Injection-moulded thermoplastics fittings - Methods for visually assessing the effects of heating ТК-81
ISO/TC 138 ISO 11922-2:1997 Thermoplastics pipes for the conveyance of fluids - Dimensions and tolerances - Part 2: Inch-based series ТК-81
ISO/TC 138/SC 3 ISO 4433-2:1997 Thermoplastics pipes - Resistance to liquid chemicals - Classification - Part 2: Polyolefin pipes ТК-81
ISO/TC 138/SC 3 ISO 4433-1:1997 Thermoplastics pipes - Resistance to liquid chemicals - Classification - Part 1: Immersion test method ТК-81
ISO/TC 138/SC 4 ISO 14531-1:2002 Plastics pipes and fittings - Crosslinked polyethylene (PE-X) pipe systems for the conveyance of gaseous fuels - Metric series - Specifications - Part 1: Pipes ТК-81
ISO/TC 61/SC 1 ISO 1043-4:1998 Plastics - Symbols and abbreviated terms - Part 4: Flame retardants ТК-81
ISO/TC 138 ISO 161-2:1996 Thermoplastics pipes for the conveyance of fluids - Nominal outside diameters and nominal pressures - Part 2: Inch-based series ТК-81
ISO/TC 138/SC 5 ISO 13957:1997 Plastics pipes and fittings - Polyethylene (PE) tapping tees - Test method for impact resistance ТК-81
ISO/TC 138 ISO 13966:1998 Thermoplastics pipes and fittings - Nominal ring stiffnesses ТК-81
ISO/TC 61/SC 13 ISO 14125:1998 Fibre-reinforced plastic composites - Determination of flexural properties ТК-81
ISO/TC 61/SC 13 ISO 14126:1999 Fibre-reinforced plastic composites - Determination of compressive properties in the in-plane direction ТК-81
ISO/TC 138/SC 3 ISO 4433-3:1997 Thermoplastics pipes - Resistance to liquid chemicals - Classification - Part 3: Unplasticized poly(vinyl chloride) (PVC-U), high-impact poly (vinyl chloride) (PVC-HI) and chlorinated poly (vinyl chloride) (PVC-C) pipes ТК-81
ISO/TC 138/SC 3 ISO 4433-4:1997 Thermoplastics pipes - Resistance to liquid chemicals - Classification - Part 4: Poly(vinylidene fluoride) (PVDF) pipes ТК-81
ISO/TC 138/SC 5 ISO 13760:1998 Plastics pipes for the conveyance of fluids under pressure - Miner's rule - Calculation method for cumulative damage ТК-81
ISO/TC 108/SC 5 ISO 13374-1:2003 Condition monitoring and diagnostics of machines - Data processing, communication and presentation - Part 1: General guidelines ТК-82
ISO/TC 43/SC 2 ISO 3822-4:1997 Acoustics - Laboratory tests on noise emission from appliances and equipment used in water supply installations - Part 4: Mounting and operating conditions for special appliances ТК-82
ISO/TC 108/SC 4 ISO 13753:1998 Mechanical vibration and shock - Hand-arm vibration - Method for measuring the vibration transmissibility of resilient materials when loaded by the hand-arm system ТК-82
ISO/TC 108/SC 4 ISO 13090-1:1998 Mechanical vibration and shock - Guidance on safety aspects of tests and experiments with people - Part 1: Exposure to whole-body mechanical vibration and repeated shock ТК-82
ISO/TC 43/SC 2 ISO 15186-2:2003 Acoustics - Measurement of sound insulation in buildings and of building elements using sound intensity - Part 2: Field measurements ТК-82
ISO/TC 43/SC 2 ISO 15186-3:2002 Acoustics - Measurement of sound insulation in buildings and of building elements using sound intensity - Part 3: Laboratory measurements at low frequencies ТК-82
ISO/TC 108/SC 4 ISO 5805:1997 Mechanical vibration and shock - Human exposure - Vocabulary ТК-82
ISO/TC 108/SC 4 ISO 8727:1997 Mechanical vibration and shock - Human exposure - Biodynamic coordinate systems ТК-82
ISO/TC 108/SC 2 ISO 7919-3:2009 Mechanical vibration - Evaluation of machine vibration by measurements on rotating shafts - Part 3: Coupled industrial machines ТК-82
ISO/TC 108/SC 2 ISO 10816-3:2009 Mechanical vibration - Evaluation of machine vibration by measurements on non-rotating parts - Part 3: Industrial machines with nominal power above 15 kW and nominal speeds between 120 r/min and 15 000 r/min when measured in situ ТК-82
ISO/TC 108 ISO 18437-2:2005 Mechanical vibration and shock - Characterization of the dynamic mechanical properties of visco-elastic materials - Part 2: Resonance method ТК-82
ISO/TC 108/SC 4 ISO 14835-2:2005 Mechanical vibration and shock - Cold provocation tests for the assessment of peripheral vascular function - Part 2: Measurement and evaluation of finger systolic blood pressure ТК-82
ISO/TC 108 ISO 18431-3:2014 Mechanical vibration and shock - Signal processing - Part 3: Methods of time-frequency analysis ТК-82
ISO/TC 108/SC 5 ISO 18436-4:2014 Condition monitoring and diagnostics of machines - Requirements for qualification and assessment of personnel - Part 4: Field lubricant analysis ТК-82
ISO/TC 108/SC 5 ISO 18436-7:2014 Condition monitoring and diagnostics of machines - Requirements for qualification and assessment of personnel - Part 7: Thermography ТК-82
ISO/TC 108/SC 5 ISO 18436-6:2014 Condition monitoring and diagnostics of machines - Requirements for qualification and assessment of personnel - Part 6: Acoustic emission ТК-82
ISO/TC 43/SC 2 ISO 16283-1:2014 Acoustics - Field measurement of sound insulation in buildings and of building elements - Part 1: Airborne sound insulation ТК-82
ISO/TC 108/SC 2 ISO/TS 14837-32:2015 Mechanical vibration - Ground-borne noise and vibration arising from rail systems - Part 32: Measurement of dynamic properties of the ground ТК-82
ISO/TC 68/SC 9 ISO 11649:2009 Financial services - Core banking - Structured creditor reference to remittance information ТК-84
ISO/TC 68/SC 2 ISO 19092:2008 Financial services - Biometrics - Security framework ТК-84
ISO/TC 172/SC 4 ISO 14490-8:2011 Optics and optical instruments - Test methods for telescopic systems - Part 8: Test methods for night-vision devices ТК-87
ISO/TC 172/SC 5 ISO 11884-2:2007 Optics and photonics - Minimum requirements for stereomicroscopes - Part 2: High performance microscopes ТК-87
ISO/TC 172/SC 4 ISO 21094:2008 Optics and photonics - Telescopic systems - Specifications for night vision devices ТК-87
ISO/TC 172/SC 4 ISO 14132-5:2008 Optics and photonics - Vocabulary for telescopic systems - Part 5: Terms for night vision devices ТК-87
ISO/TC 173/SC 1 ISO 16840-1:2006 Wheelchair seating - Part 1: Vocabulary, reference axis convention and measures for body segments, posture and postural support surfaces ТК-87
ISO/TC 150/SC 4 ISO 16087:2013 Implants for surgery - Roentgen stereophotogrammetric analysis for the assessment of migration of orthopaedic implants ТК-87
ISO/TC 150/SC 1 ISO 15309:2013 Implants for surgery - Differential scanning calorimetry of poly ether ether ketone (PEEK) polymers and compounds for use in implantable medical devices ТК-87
ISO/TC 150/SC 6 ISO 14708-1:2014 Implants for surgery - Active implantable medical devices - Part 1: General requirements for safety, marking and for information to be provided by the manufacturer ТК-87
ISO/TC 150/SC 4 ISO 7206-6:2013 Implants for surgery - Partial and total hip joint prostheses - Part 6: Endurance properties testing and performance requirements of neck region of stemmed femoral components ТК-87
ISO/TC 172/SC 5 ISO 10935:2009 Microscopes - Interfacing connection type C ТК-87
ISO/TC 121/SC 2 ISO 23328-1:2003 Breathing system filters for anaesthetic and respiratory use - Part 1: Salt test method to assess filtration performance ТК-87
ISO/TC 150/SC 1 ISO 5832-5:2005 Implants for surgery - Metallic materials - Part 5: Wrought cobalt-chromium-tungsten-nickel alloy ТК-87
ISO/TC 76 ISO 8871-1:2003 Elastomeric parts for parenterals and for devices for pharmaceutical use - Part 1: Extractables in aqueous autoclavates ТК-87
ISO/TC 172/SC 5 ISO 11884-1:2006 Optics and photonics - Minimum requirements for stereomicroscopes - Part 1: Stereomicroscopes for general use ТК-87
ISO/TC 76 ISO 15759:2005 Medical infusion equipment - Plastics caps with inserted elastomeric liner for containers manufactured by the blow-fill-seal (BFS) process ТК-87
ISO/TC 150/SC 1 ISO 9583:1993 Implants for surgery - Non-destructive testing - Liquid penetrant inspection of metallic surgical implants ТК-87
ISO/TC 150/SC 1 ISO 9584:1993 Implants for surgery - Non-destructive testing - Radiographic examination of cast metallic surgical implants ТК-87
ISO/TC 172/SC 5 ISO 8037-2:1997 Optics and optical instruments - Microscopes - Slides - Part 2: Quality of material, standards of finish and mode of packaging ТК-87
ISO/TC 106/SC 1 ISO 7551:1996 Dental absorbent points ТК-87
ISO/TC 172/SC 1 ISO 9358:1994 Optics and optical instruments - Veiling glare of image forming systems - Definitions and methods of measurement ТК-87
ISO/TC 173/SC 1 ISO 7176-7:1998 Wheelchairs - Part 7: Measurement of seating and wheel dimensions ТК-87
ISO/TC 173/SC 1 ISO 7176-15:1996 Wheelchairs - Part 15: Requirements for information disclosure, documentation and labelling ТК-87
ISO/TC 212 ISO 18153:2003 In vitro diagnostic medical devices - Measurement of quantities in biological samples - Metrological traceability of values for catalytic concentration of enzymes assigned calibrators and control materials ТК-87
ISO/TC 150/SC 1 ISO 16428:2005 Implants for surgery - Test solutions and environmental conditions for static and dynamic corrosion tests on implantable materials and medical devices ТК-87
ISO/TC 150/SC 5 ISO 15142-1:2003 Implants for surgery - Metal intramedullary nailing systems - Part 1: Intramedullary nails ТК-87
ISO/TC 150/SC 5 ISO 15142-2:2003 Implants for surgery - Metal intramedullary nailing systems - Part 2: Locking components ТК-87
ISO/TC 150/SC 5 ISO 15142-3:2003 Implants for surgery - Metal intramedullary nailing systems - Part 3: Connection devices and reamer diameter measurements ТК-87
ISO/TC 150/SC 1 ISO 15374:1998 Implants for surgery - Requirements for production of forgings ТК-87
ISO/TC 172/SC 5 ISO 8600-4:2014 Endoscopes - Medical endoscopes and endotherapy devices - Part 4: Determination of maximum width of insertion portion ТК-87
ISO/TC 172/SC 6 ISO 17123-1:2014 Optics and optical instruments - Field procedures for testing geodetic and surveying instruments - Part 1: Theory ТК-87
ISO/TC 172/SC 5 ISO 15362:2014 Stereomicroscopes - Information provided to the user ТК-87
ISO/TC 172/SC 5 ISO 8039:2014 Microscopes - Values, tolerances and symbols for magnification ТК-87
ISO/TC 172/SC 1 ISO 9022-4:2014 Optics and photonics - Environmental test methods - Part 4: Salt mist ТК-87
ISO/TC 121/SC 6 ISO 16571:2014 Systems for evacuation of plume generated by medical devices ТК-87
ISO/TC 173/SC 7 ISO 17049:2013 Accessible design - Application of braille on signage, equipment and appliances ТК-87
ISO/TC 172/SC 6 ISO 12858-1:2014 Optics and optical instruments - Ancillary devices for geodetic instruments - Part 1: Invar levelling staffs ТК-87
ISO/TC 121/SC 2 ISO 27427:2013 Anaesthetic and respiratory equipment - Nebulizing systems and components ТК-87
ISO/TC 150 ISO 12891-2:2014 Retrieval and analysis of surgical implants - Part 2: Analysis of retrieved surgical implants ТК-87
ISO/TC 150 ISO 8828:2014 Implants for surgery - Guidance on care and handling of orthopaedic implants ТК-87
ISO/TC 173/SC 1 ISO 16840-3:2014 Wheelchair seating - Part 3: Determination of static, impact and repetitive load strengths for postural support devices ТК-87
ISO/TC 173/SC 3 ISO 12505-1:2014 Skin barrier for ostomy aids - Test methods - Part 1: Size, surface pH and water-absorbency ТК-87
ISO/TC 106/SC 1 ISO 17304:2013 Dentistry - Polymerization shrinkage: Method for determination of polymerization shrinkage of polymer-based restorative materials ТК-87
ISO/TC 228 ISO 24801-1:2014 Recreational diving services - Requirements for the training of recreational scuba divers - Part 1: Level 1 - Supervised diver ТК-89
ISO/TC 228 ISO 24801-2:2014 Recreational diving services - Requirements for the training of recreational scuba divers - Part 2: Level 2 - Autonomous diver ТК-89
ISO/TC 228 ISO 24801-3:2014 Recreational diving services - Requirements for the training of recreational scuba divers - Part 3: Level 3 - Dive leader ТК-89
ISO/TC 228 ISO 24802-1:2014 Recreational diving services - Requirements for the training of scuba instructors - Part 1: Level 1 ТК-89
ISO/TC 228 ISO 24802-2:2014 Recreational diving services - Requirements for the training of scuba instructors - Part 2: Level 2 ТК-89
ISO/TC 228 ISO 14785:2014 Tourist information offices - Tourist information and reception services - Requirements ТК-89
ISO/TC 228 ISO 21103:2014 Adventure tourism - Information for participants ТК-89
ISO/TC 228 ISO/TS 13811:2015 Tourism and related services - Guidelines on developing environmental specifications for accommodation establishments ТК-89
ISO/TC 204 ISO/TS 15624:2001 Transport information and control systems - Traffic Impediment Warning Systems (TIWS) - System requirements ТК-97
ISO/TC 204 ISO/TS 17426:2016 Intelligent transport systems - Cooperative systems - Contextual speeds ТК-97
ISO/TC 204 ISO 15628:2013 Intelligent transport systems - Dedicated short range communication (DSRC) - DSRC application layer ТК-97
ISO/TC 204 ISO 17185-1:2014 Intelligent transport systems - Public transport user information - Part 1: Standards framework for public information systems ТК-97
ISO/TC 204 ISO/TS 21219-9:2016 Intelligent transport systems - Traffic and travel information (TTI) via transport protocol experts group, generation 2 (TPEG2) - Part 9: Service and network information (TPEG2-SNI) ТК-97
ISO/TC 204 ISO/TS 15638-13:2015 Intelligent transport systems - Framework for cooperative telematics applications for regulated commercial freight vehicles (TARV) - Part 13: "Mass" information for jurisdictional control and enforcement ТК-97
ISO/TC 204 ISO 21217:2014 Intelligent transport systems - Communications access for land mobiles (CALM) - Architecture ТК-97
ISO/TC 229 ISO/TS 80004-12:2016 Nanotechnologies - Vocabulary - Part 12: Quantum phenomena in nanotechnology ТК-99
ISO/TC 229 ISO/TS 19337:2016 Nanotechnologies - Characteristics of working suspensions of nano-objects for in vitro assays to evaluate inherent nano-object toxicity ТК-99
ISO/TC 229 ISO/TS 80004-1:2015 Nanotechnologies - Vocabulary - Part 1: Core terms ТК-99
ISO/TC 229 ISO/TS 18110:2015 Nanotechnologies - Vocabularies for science, technology and innovation indicators ТК-99
ISO/TC 127/SC 2 ISO 10533:1993 Earth-moving machinery - Lift-arm support devices ТК-100
ISO/TC 59 ISO 6511:1982 Building construction - Modular coordination - Modular floor plane for vertical dimensions ТК-101
ISO/TC 59 ISO 3881:1977 Building construction - Modular co-ordination - Stairs and stair openings - Co-ordinating dimensions ТК-101
ISO/TC 59 ISO 2445:1972 Joints in building - Fundamental principles for design ТК-101
ISO/TC 59/SC 14 ISO 15686-2:2012 Buildings and constructed assets - Service life planning - Part 2: Service life prediction procedures ТК-101
ISO/TC 59/SC 13 ISO/TS 12911:2012 Framework for building information modelling (BIM) guidance ТК-101
ISO/TC 59/SC 8 ISO 10591:2005 Building construction - Sealants - Determination of adhesion/cohesion properties of sealants after immersion in water ТК-101
ISO/TC 59/SC 8 ISO 11432:2005 Building construction - Sealants - Determination of resistance to compression ТК-101
ISO/TC 59/SC 14 ISO 15686-4:2014 Building Construction - Service Life Planning - Part 4: Service Life Planning using Building Information Modelling ТК-101
ISO/TC 292 ISO 28004-3:2014 Security management systems for the supply chain - Guidelines for the implementation of ISO 28000 - Part 3: Additional specific guidance for adopting ISO 28000 for use by medium and small businesses (other than marine ports) ТК-102
ISO/TC 292 ISO 28004-4:2014 Security management systems for the supply chain - Guidelines for the implementation of ISO 28000 - Part 4: Additional specific guidance on implementing ISO 28000 if compliance with ISO 28001 is a management objective ТК-102
ISO/TC 37/SC 4 ISO 24615-1:2014 Language resource management - Syntactic annotation framework (SynAF) - Part 1: Syntactic model ТК-108
ISO/TC 37/SC 5 ISO/TS 11669:2012 Translation projects - General guidance ТК-108