Полезнa информация

Обществено допитване

Назад

Периодичен преглед на международни стандарти* (90.20)

Съгласно Директивите на ISO/IEC и Правилата за работа по националната стандартизация БИС обявява обществено допитване за периодичен преглед на международни стандартина , което се прави на всеки 5 години с цел да се гарантира актуалността на действащите стандарти.
Мнение относно бъдещето на международните стандарти може да бъде изразено от всеки заинтересован на адреса секретаря на БИС/ТК** в посочения краен срок за мнение, като се избере някоя от следните възможности:

  • потвърждаване действието на стандарта за следващите 5 години;
  • преработване на стандарта (мотиви);
  • отмяна на стандарта (мотиви).

*За технически комитети с Р и О членство и за въведени БДС ISO без огледални технически комитети

**Информация за контакт със секретаря на съответния БИС/ТК може да се намери на интернет страницата на БИС: www.bds-bg.org/bg/tc/index.php.


TC № на проекта на стандарт Заглавие Краен срок за мнения БИС/ТК/ПС
ISO/TC 119/SC 4 ISO 7627-1:1983 Hardmetals - Chemical analysis by flame atomic absorption spectrometry - Part 1: General requirements ЕРГ 1
ISO/TC 119/SC 4 ISO 7627-2:1983 Hardmetals - Chemical analysis by flame atomic absorption spectrometry - Part 2: Determination of calcium, potassium, magnesium and sodium in contents from 0,001 to 0,02 % (m/m) ЕРГ 1
ISO/TC 119/SC 4 ISO 7627-3:1983 Hardmetals - Chemical analysis by flame atomic absorption spectrometry - Part 3: Determination of cobalt, iron, manganese and nickel in contents from 0,01 to 0,5 % (m/m) ЕРГ 1
ISO/TC 119/SC 4 ISO 7627-4:1983 Hardmetals - Chemical analysis by flame atomic absorption spectrometry - Part 4: Determination of molybdenum, titanium and vanadium in contents from 0,01 to 0,5 % (m/m) ЕРГ 1
ISO/TC 119/SC 4 ISO 7627-5:1983 Hardmetals - Chemical analysis by flame atomic absorption spectrometry - Part 5: Determination of cobalt, iron, manganese, molybdenum, nickel, titanium and vanadium in contents from 0,5 to 2 % (m/m) ЕРГ 1
ISO/TC 119/SC 4 ISO 7627-6:1985 Hardmetals - Chemical analysis by flame atomic absorption spectrometry - Part 6: Determination of chromium in contents from 0,01 to 2 % (m/m) ЕРГ 1
ISO/TC 119/SC 4 ISO 11873:2005 Hardmetals - Determination of sulfur and carbon contents in cobalt metal powders - Infrared detection method ЕРГ 1
ISO/TC 92/SC 2 ISO 3009:2003 Fire-resistance tests - Elements of building construction - Glazed elements ТК-1
ISO/TC 92/SC 2 ISO 10294-5:2005 Fire resistance tests - Fire dampers for air distribution systems - Part 5: Intumescent fire dampers ТК-1
ISO/TC 119/SC 4 ISO 3327:2009 Hardmetals - Determination of transverse rupture strength ЕРГ 1
ISO/TC 119/SC 3 ISO 3369:2006 Impermeable sintered metal materials and hardmetals - Determination of density ЕРГ 1
ISO/TC 119/SC 3 ISO 2740:2009 Sintered metal materials, excluding hardmetals - Tensile test pieces ЕРГ 1
ISO/TC 92/SC 1 ISO 13784-1:2014 Reaction to fire test for sandwich panel building systems - Part 1: Small room test ТК-1
ISO/TC 21/SC 3 ISO 7240-1:2014 Fire detection and alarm systems - Part 1: General and definitions ТК-1
ISO/TC 21/SC 6 ISO 7076-5:2014 Fire protection - Foam fire extinguishing systems - Part 5: Fixed compressed air foam equipment ТК-1
ISO/TC 21/SC 5 ISO 6182-10:2014 Fire protection - Automatic sprinkler systems - Part 10: Requirements and test methods for domestic sprinklers ТК-1
ISO/TC 92/SC 2 ISO 834-10:2014 Fire resistance tests - Elements of building construction - Part 10: Specific requirements to determine the contribution of applied fire protection materials to structural steel elements ТК-1
ISO/TC 92/SC 2 ISO 834-11:2014 Fire resistance tests - Elements of building construction - Part 11: Specific requirements for the assessment of fire protection to structural steel elements ТК-1
ISO/TC 21/SC 3 ISO 7240-12:2014 Fire detection and alarm systems - Part 12: Line type smoke detectors using a transmitted optical beam ТК-1
ISO/TC 21/SC 3 ISO 7240-15:2014 Fire detection and alarm systems - Part 15: Point-type fire detectors using smoke and heat sensors ТК-1
ISO/TC 131/SC 3 ISO/TS 13725:2016 Hydraulic fluid power - Method for evaluating the buckling load of a hydraulic cylinder ТК-2
ISO/TC 10 ISO 11540:2014 Writing and marking instruments - Specification for caps to reduce the risk of asphyxiation ЕРГ 2
ISO/TC 131 ISO 19973-4:2014 Pneumatic fluid power - Assessment of component reliability by testing - Part 4: Pressure regulators ТК-2
ISO/TC 131/SC 4 ISO 7241:2014 Hydraulic fluid power - Dimensions and requirements of quick-action couplings ТК-2
ISO/TC 131/SC 4 ISO/TS 11672:2016 Connectors for fluid power and general use - Designation and nomenclature ТК-2
ISO/TC 131/SC 6 ISO 2941:2009 Hydraulic fluid power - Filter elements - Verification of collapse/burst pressure rating ТК-2
ISO/TC 131/SC 6 ISO 4405:1991 Hydraulic fluid power - Fluid contamination - Determination of particulate contamination by the gravimetric method ТК-2
ISO/TC 131/SC 6 ISO 3722:1976 Hydraulic fluid power - Fluid sample containers - Qualifying and controlling cleaning methods ТК-2
ISO/TC 10/SC 8 ISO 11091:1994 Construction drawings - Landscape drawing practice ЕРГ 2
ISO/TC 131/SC 4 ISO 11926-1:1995 Connections for general use and fluid power - Ports and stud ends with ISO 725 threads and O-ring sealing - Part 1: Ports with O-ring seal in truncated housing ТК-2
ISO/TC 131/SC 4 ISO 11926-2:1995 Connections for general use and fluid power - Ports and stud ends with ISO 725 threads and O-ring sealing - Part 2: Heavy-duty (S series) stud ends ТК-2
ISO/TC 131/SC 4 ISO 11926-3:1995 Connections for general use and fluid power - Ports and stud ends with ISO 725 threads and O-ring sealing - Part 3: Light-duty (L series) stud ends ТК-2
ISO/TC 2/SC 13 ISO 10666:1999 Drilling screws with tapping screw thread - Mechanical and functional properties ЕРГ 5
ISO/TC 2 ISO 10669:1999 Plain washers for tapping screw and washer assemblies - Normal and large series - Product grade A ЕРГ 5
ISO/TC 2/SC 7 ISO 273:1979 Fasteners - Clearance holes for bolts and screws ЕРГ 5
ISO/TC 2/SC 7 ISO 6157-1:1988 Fasteners - Surface discontinuities - Part 1: Bolts, screws and studs for general requirements ЕРГ 5
ISO/TC 2/SC 11 ISO 7434:1983 Slotted set screws with cone point ЕРГ 5
ISO/TC 2/SC 11 ISO 7435:1983 Slotted set screws with long dog point ЕРГ 5
ISO/TC 2/SC 11 ISO 7436:1983 Slotted set screws with cup point ЕРГ 5
ISO/TC 2/SC 11 ISO 7721:1983 Countersunk head screws - Head configuration and gauging ЕРГ 5
ISO/TC 2/SC 11 ISO 7721-2:1990 Countersunk flat head screws - Part 2: Penetration depth of cross recesses ЕРГ 5
ISO/TC 2 ISO 1051:1999 Rivet shank diameters ЕРГ 5
ISO/TC 2/SC 13 ISO 15481:1999 Cross recessed pan head drilling screws with tapping screw thread ЕРГ 5
ISO/TC 2/SC 13 ISO 15482:1999 Cross recessed countersunk head drilling screws with tapping screw thread ЕРГ 5
ISO/TC 2/SC 13 ISO 15483:1999 Cross recessed raised countersunk head drilling screws with tapping screw thread ЕРГ 5
ISO/TC 71/SC 1 ISO 1920-1:2004 Testing of concrete - Part 1: Sampling of fresh concrete ТК-5
ISO/TC 71/SC 1 ISO 1920-7:2004 Testing of concrete - Part 7: Non-destructive tests on hardened concrete ТК-5
ISO/TC 2/SC 13 ISO 1478:1999 Tapping screws thread ЕРГ 5
ISO/TC 2/SC 11 ISO 10644:2009 Screw and washer assemblies made of steel with plain washers - Washer hardness classes 200 HV and 300 HV ЕРГ 5
ISO/TC 2/SC 11 ISO 10673:2009 Plain washers for screw and washer assemblies - Small, normal and large series - Product grade A ЕРГ 5
ISO/TC 60/SC 2 ISO 10300-3:2014 Calculation of load capacity of bevel gears - Part 3: Calculation of tooth root strength ЕРГ 5
ISO/TC 60/SC 2 ISO 10300-2:2014 Calculation of load capacity of bevel gears - Part 2: Calculation of surface durability (pitting) ЕРГ 5
ISO/TC 60/SC 2 ISO 10300-1:2014 Calculation of load capacity of bevel gears - Part 1: Introduction and general influence factors ЕРГ 5
ISO/TC 2 ISO 13337:2009 Spring-type straight pins - Slotted, light duty ЕРГ 5
ISO/TC 2 ISO 8752:2009 Spring-type straight pins - Slotted, heavy duty ЕРГ 5
ISO/TC 71/SC 7 ISO 16311-1:2014 Maintenance and repair of concrete structures - Part 1: General principles ТК-5
ISO/TC 71/SC 7 ISO 16311-2:2014 Maintenance and repair of concrete structures - Part 2: Assessment of existing concrete structures ТК-5
ISO/TC 71/SC 7 ISO 16311-3:2014 Maintenance and repair of concrete structures - Part 3: Design of repairs and prevention ТК-5
ISO/TC 71/SC 7 ISO 16311-4:2014 Maintenance and repair of concrete structures - Part 4: Execution of repairs and prevention ТК-5
ISO/TC 71/SC 8 ISO 13315-2:2014 Environmental management for concrete and concrete structures - Part 2: System boundary and inventory data ТК-5
ISO/TC 2/SC 11 ISO 10664:2014 Hexalobular internal driving feature for bolts and screws ЕРГ 5
ISO/TC 2/SC 12 ISO 21670:2014 Fasteners - Hexagon weld nuts with flange ЕРГ 5
ISO/TC 4/SC 12 ISO 12044:2014 Rolling bearings - Single-row angular contact ball bearings - Chamfer dimensions for outer ring non-thrust side ЕРГ 5
ISO/TC 71/SC 4 ISO 19338:2014 Performance and assessment requirements for design standards on structural concrete ТК-5
ISO/TC 33 ISO 16835:2014 Refractory products - Determination of thermal expansion ТК-7
ISO/TC 33 ISO 12680-1:2005 Methods of test for refractory products - Part 1: Determination of dynamic Young's modulus (MOE) by impulse excitation of vibration ТК-7
ISO/TC 33 ISO 2477:2005 Shaped insulating refractory products - Determination of permanent change in dimensions on heating ТК-7
ISO/TC 33 ISO 21078-2:2006 Determination of boron(III) oxide in refractory products - Part 2: Acid extraction method for the determination of boron(III) oxide in binder components ТК-7
ISO/TC 33 ISO 10635:1999 Refractory products - Methods of test for ceramic fibre products ТК-7
ISO/TC 164/SC 3 ISO 4516:2002 Metallic and other inorganic coatings - Vickers and Knoop microhardness tests ЕРГ 9
ISO/TC 164/SC 2 ISO 8491:1998 Metallic materials - Tube (in full section) - Bend test ЕРГ 9
ISO/TC 164/SC 2 ISO 8493:1998 Metallic materials - Tube - Drift-expanding test ЕРГ 9
ISO/TC 164/SC 3 ISO 6506-1:2014 Metallic materials - Brinell hardness test - Part 1: Test method ЕРГ 9
ISO/TC 164/SC 3 ISO 6506-3:2014 Metallic materials - Brinell hardness test - Part 3: Calibration of reference blocks ЕРГ 9
ISO/TC 164/SC 3 ISO 6506-4:2014 Metallic materials - Brinell hardness test - Part 4: Table of hardness values ЕРГ 9
ISO/TC 164/SC 2 ISO 17340:2014 Metallic materials - Ductility testing - High speed compression test for porous and cellular metals ЕРГ 9
ISO/TC 216 ISO 17693:2004 Footwear - Test methods for uppers - Resistance to damage on lasting ТК-11
ISO/TC 216 ISO 17695:2004 Footwear - Test methods for uppers - Deformability ТК-11
ISO/TC 216 ISO 17696:2004 Footwear - Test methods for uppers, linings and insocks - Tear strength ТК-11
ISO/TC 216 ISO 17699:2003 Footwear - Test methods for uppers and lining - Water vapour permeability and absorption ТК-11
ISO/TC 216 ISO 17707:2005 Footwear - Test methods for outsoles - Flex resistance ТК-11
ISO/TC 216 ISO 19952:2005 Footwear - Vocabulary ТК-11
ISO/TC 216 ISO 20868:2001 Footwear - Test methods for insoles - Abrasion resistance ТК-11
ISO/TC 216 ISO 17704:2004 Footwear - Test methods for uppers, linings and insocks - Abrasion resistance ТК-11
ISO/TC 69 ISO 3534-2:2006 Statistics - Vocabulary and symbols - Part 2: Applied statistics ТК-12
ISO/TC 69/SC 4 ISO 7870-5:2014 Control charts - Part 5: Specialized control charts ТК-12
ISO/TC 69/SC 5 ISO 2859-5:2005 Sampling procedures for inspection by attributes - Part 5: System of sequential sampling plans indexed by acceptance quality limit (AQL) for lot-by-lot inspection ТК-12
ISO/TC 69/SC 6 ISO 11843-3:2003 Capability of detection - Part 3: Methodology for determination of the critical value for the response variable when no calibration data are used ТК-12
ISO/TC 69/SC 5 ISO 2859-3:2005 Sampling procedures for inspection by attributes - Part 3: Skip-lot sampling procedures ТК-12
ISO/TC 69/SC 6 ISO 11648-1:2003 Statistical aspects of sampling from bulk materials - Part 1: General principles ТК-12
ISO/TC 69/SC 6 ISO 11843-1:1997 Capability of detection - Part 1: Terms and definitions ТК-12
ISO/TC 69/SC 4 ISO 22514-8:2014 Statistical methods in process management - Capability and performance - Part 8: Machine performance of a multi-state production process ТК-12
ISO/TC 69 ISO 16269-6:2014 Statistical interpretation of data - Part 6: Determination of statistical tolerance intervals ТК-12
ISO/TC 69 ISO 3534-4:2014 Statistics - Vocabulary and symbols - Part 4: Survey sampling ТК-12
ISO/TC 22/SC 31 ISO 11992-4:2014 Road vehicles - Interchange of digital information on electrical connections between towing and towed vehicles - Part 4: Diagnostic communication ТК-14
ISO/TC 22/SC 31 ISO 11992-2:2014 Road vehicles - Interchange of digital information on electrical connections between towing and towed vehicles - Part 2: Application layer for brakes and running gear ТК-14
ISO/TC 22/SC 31 ISO 15031-4:2014 Road vehicles - Communication between vehicle and external equipment for emissions-related diagnostics - Part 4: External test equipment ТК-14
ISO/TC 22/SC 32 ISO 8820-2:2014 Road vehicles - Fuse-links - Part 2: User guidelines ТК-14
ISO/TC 22/SC 35 ISO 3468:2014 Passenger cars - Windscreen defrosting and demisting systems - Test method ТК-14
ISO/TC 22/SC 41 ISO 16380:2014 Road vehicles - Blended fuels refuelling connector ТК-14
ISO/TC 22/SC 37 ISO/PAS 16898:2012 Electrically propelled road vehicles - Dimensions and designation of secondary lithium-ion cells ТК-14
ISO/TC 22/SC 31 ISO 18542-2:2014 Road vehicles - Standardized repair and maintenance information (RMI) terminology - Part 2: Standardized process implementation requirements, Registration Authority ТК-14
ISO/TC 22/SC 32 ISO 8856:2014 Road vehicles - Electrical performance of starter motors - Test methods and general requirements ТК-14
ISO/TC 22/SC 31 ISO 17215-1:2014 Road vehicles - Video communication interface for cameras (VCIC) - Part 1: General information and use case definition ТК-14
ISO/TC 22/SC 31 ISO 17215-2:2014 Road vehicles - Video communication interface for cameras (VCIC) - Part 2: Service discovery and control ТК-14
ISO/TC 22/SC 31 ISO 17215-3:2014 Road vehicles - Video communication interface for cameras (VCIC) - Part 3: Camera message dictionary ТК-14
ISO/TC 22/SC 31 ISO 17215-4:2014 Road vehicles - Video communication interface for cameras (VCIC) - Part 4: Implementation of communication requirements ТК-14
ISO/TC 22/SC 32 ISO 3895:1986 Road vehicles - Screened and waterproof spark-plug and its connection - Type 2 ТК-14
ISO/TC 22/SC 32 ISO 3896:1986 Road vehicles - Screened and waterproof spark-plug and its connection - Type 3 ТК-14
ISO/TC 22/SC 35 ISO 3538:1997 Road vehicles - Safety glazing materials - Test methods for optical properties ТК-14
ISO/TC 22/SC 32 ISO 6518-2:1995 Road vehicles - Ignition systems - Part 2: Electrical performance and function test methods ТК-14
ISO/TC 22/SC 32 ISO 13476:1997 Road vehicles - Ignition coils - Electrical characteristics and test methods ТК-14
ISO/TC 22/SC 33 ISO/TR 13487:1997 Braking of road vehicles - Considerations on the definition of mean fully developed deceleration ТК-14
ISO/TC 22/SC 32 ISO 3553-2:1997 Road vehicles - High-tension connectors for ignition coils and distributors - Part 2: Plug-types ТК-14
ISO/TC 22/SC 32 ISO 10455:1992 Road vehicles - Dry ignition coils using rotating high-voltage distributor ТК-14
ISO/TC 22/SC 34 ISO 8535-2:2003 Compression-ignition engines - Steel tubes for high-pressure fuel injection pipes - Part 2: Requirements for composite tubes ТК-14
ISO/TC 22/SC 34 ISO 7876-4:2004 Fuel injection equipment - Vocabulary - Part 4: High-pressure pipes and end-connections ТК-14
ISO/TC 22/SC 39 ISO/TS 16951:2004 Road vehicles - Ergonomic aspects of transport information and control systems (TICS) - Procedures for determining priority of on-board messages presented to drivers ТК-14
ISO/TC 22/SC 34 ISO 12103-2:1997 Road vehicles - Test dust for filter evaluation - Part 2: Aluminium oxide test dust ТК-14
ISO/TC 22/SC 32 ISO 3808:2002 Road vehicles - Unscreened high-voltage ignition cables - General specifications, test methods and requirements ТК-14
ISO/TC 22/SC 34 ISO 7026:1997 Diesel engines - Screw-in injection nozzle holders, types 20, 21, 21.1 and 27 for pintle nozzle size "S", type "B" ТК-14
ISO/TC 22/SC 34 ISO 9102:1997 Diesel engines - Screw-in injection nozzle holders, types 24, 25, 26 and 26.1 ТК-14
ISO/TC 22/SC 34 ISO 7879:1997 Diesel engines - Cradle-mounted in-line fuel injection pumps - Mounting dimensions ТК-14
ISO/TC 22/SC 34 ISO 7876-5:2004 Fuel injection equipment - Vocabulary - Part 5: Common rail fuel injection system ТК-14
ISO/TC 22/SC 34 ISO/TS 11155-1:2001 Road vehicles - Air filters for passenger compartments - Part 1: Test for particulate filtration ТК-14
ISO/TC 22/SC 37 ISO 8714:2002 Electric road vehicles - Reference energy consumption and range - Test procedures for passenger cars and light commercial vehicles ТК-14
ISO/TC 22/SC 34 ISO 3929:2003 Road vehicles - Measurement methods for exhaust gas emissions during inspection or maintenance ТК-14
ISO/TC 22/SC 40 ISO 21308-5:2014 Road vehicles - Product data exchange between chassis and body work manufacturers (BEP) - Part 5: Coding of loader crane bodywork ТК-14
ISO/TC 22/SC 33 ISO 4925:2005 Road vehicles - Specification of non-petroleum-base brake fluids for hydraulic systems ТК-14
ISO/TC 22/SC 38 ISO 28981:2009 Mopeds - Methods for setting the running resistance on a chassis dynamometer ТК-14
ISO/TC 22/SC 41 ISO 12619-3:2014 Road vehicles - Compressed gaseous hydrogen (CGH2) and hydrogen/natural gas blends fuel system components - Part 3: Pressure regulator ТК-14
ISO/TC 22/SC 32 ISO 8820-9:2014 Road vehicles - Fuse-links - Part 9: Fuse-links with shortened tabs (Type K) ТК-14
ISO/TC 22/SC 32 ISO 10924-2:2014 Road vehicles - Circuit breakers - Part 2: User's guide ТК-14
ISO/TC 147/SC 2 ISO/TS 13530:2009 Water quality - Guidance on analytical quality control for chemical and physicochemical water analysis ТК-15
ISO/TC 147/SC 3 ISO 13165-2:2014 Water quality - Radium-226 - Part 2: Test method using emanometry ТК-15
ISO/TC 146/SC 2 ISO 8672:2014 Air quality - Determination of the number concentration of airborne inorganic fibres by phase contrast optical microscopy - Membrane filter method ТК-15
ISO/TC 146/SC 3 ISO 16000-27:2014 Indoor air - Part 27: Determination of settled fibrous dust on surfaces by SEM (scanning electron microscopy) (direct method) ТК-15
ISO/TC 147/SC 5 ISO/TS 23893-2:2007 Water quality - Biochemical and physiological measurements on fish - Part 2: Determination of ethoxyresorufin-O-deethylase (EROD) ТК-15
ISO/TC 146/SC 2 ISO 15202-3:2004 Workplace air - Determination of metals and metalloids in airborne particulate matter by inductively coupled plasma atomic emission spectrometry - Part 3: Analysis ТК-15
ISO/TC 146/SC 1 ISO 11338-2:2003 Stationary source emissions - Determination of gas and particle-phase polycyclic aromatic hydrocarbons - Part 2: Sample preparation, clean-up and determination ТК-15
ISO/TC 147/SC 2 ISO 18412:2005 Water quality - Determination of chromium(VI) - Photometric method for weakly contaminated water ТК-15
ISO/TC 146/SC 6 ISO 16000-1:2004 Indoor air - Part 1: General aspects of sampling strategy ТК-15
ISO/TC 147/SC 5 ISO 13641-2:2003 Water quality - Determination of inhibition of gas production of anaerobic bacteria - Part 2: Test for low biomass concentrations ТК-15
ISO/TC 147/SC 5 ISO 13641-1:2003 Water quality - Determination of inhibition of gas production of anaerobic bacteria - Part 1: General test ТК-15
ISO/TC 147/SC 2 ISO 7981-1:2005 Water quality - Determination of polycyclic aromatic hydrocarbons (PAH) - Part 1: Determination of six PAH by high-performance thin-layer chromatography with fluorescence detection after liquid-liquid extraction ТК-15
ISO/TC 147/SC 2 ISO 7981-2:2005 Water quality - Determination of polycyclic aromatic hydrocarbons (PAH) - Part 2: Determination of six PAH by high-performance liquid chromatography with fluorescence detection after liquid-liquid extraction ТК-15
ISO/TC 146/SC 6 ISO 16017-2:2003 Indoor, ambient and workplace air - Sampling and analysis of volatile organic compounds by sorbent tube/thermal desorption/capillary gas chromatography - Part 2: Diffusive sampling ТК-15
ISO/TC 146/SC 6 ISO 16000-2:2004 Indoor air - Part 2: Sampling strategy for formaldehyde ТК-15
ISO/TC 146/SC 1 ISO 11338-1:2003 Stationary source emissions - Determination of gas and particle-phase polycyclic aromatic hydrocarbons - Part 1: Sampling ТК-15
ISO/TC 147/SC 5 ISO 16240:2005 Water quality - Determination of the genotoxicity of water and waste water - Salmonella/microsome test (Ames test) ТК-15
ISO/TC 146/SC 2 ISO 9487:1991 Workplace air - Determination of vaporous aromatic hydrocarbons - Charcoal tube/solvent desorption/gas chromatographic method ТК-15
ISO/TC 146/SC 3 ISO 6768:1998 Ambient air - Determination of mass concentration of nitrogen dioxide - Modified Griess-Saltzman method ТК-15
ISO/TC 147/SC 2 ISO 17289:2014 Water quality - Determination of dissolved oxygen - Optical sensor method ТК-15
ISO/TC 147/SC 5 ISO/TS 18220:2016 Water quality - Larval development test with the harpacticoid copepod Nitocra spinipes ТК-15
ISO/TC 147/SC 3 ISO 13166:2014 Water quality - Uranium isotopes - Test method using alpha-spectrometry ТК-15
ISO/TC 147/SC 4 ISO 17994:2014 Water quality - Requirements for the comparison of the relative recovery of microorganisms by two quantitative methods ТК-15
ISO/TC 146/SC 6 ISO 12219-5:2014 Interior air of road vehicles - Part 5: Screening method for the determination of the emissions of volatile organic compounds from vehicle interior parts and materials - Static chamber method ТК-15
ISO/TC 146/SC 6 ISO 16000-31:2014 Indoor air - Part 31: Measurement of flame retardants and plasticizers based on organophosphorus compounds - Phosphoric acid ester ТК-15
ISO/TC 147/SC 2 ISO 17378-1:2014 Water quality - Determination of arsenic and antimony - Part 1: Method using hydride generation atomic fluorescence spectrometry (HG-AFS) ТК-15
ISO/TC 147/SC 2 ISO 17378-2:2014 Water quality - Determination of arsenic and antimony - Part 2: Method using hydride generation atomic absorption spectrometry (HG-AAS) ТК-15
ISO/TC 146/SC 6 ISO 16000-29:2014 Indoor air - Part 29: Test methods for VOC detectors ТК-15
ISO/TC 147/SC 5 ISO 16665:2014 Water quality - Guidelines for quantitative sampling and sample processing of marine soft-bottom macrofauna ТК-15
ISO/TC 147/SC 2 ISO/TS 17951-1:2016 Water quality - Determination of fluoride using flow analysis (FIA and CFA) - Part 1: Method using flow injection analysis (FIA) and spectrometric detection after off-line distillation ТК-15
ISO/TC 147/SC 2 ISO/TS 17951-2:2016 Water quality - Determination of fluoride using flow analysis (FIA and CFA) - Part 2: Method using continuous flow analysis (CFA) with automated in-line distillation ТК-15
ISO/TC 46/SC 8 ISO 11620:2014 Information and documentation - Library performance indicators ТК-16
ISO/TC 46/SC 8 ISO 16439:2014 Information and documentation - Methods and procedures for assessing the impact of libraries ТК-16
ISO/TC 46/SC 10 ISO/TS 18344:2016 Effectiveness of paper deacidification processes ТК-16
ISO/TC 46/SC 10 ISO 11800:1998 Information and documentation - Requirements for binding materials and methods used in the manufacture of books ТК-16
ISO/TC 46 ISO 11940:1998 Information and documentation - Transliteration of Thai ТК-16
ISO/TC 46/SC 10 ISO 14416:2003 Information and documentation - Requirements for binding of books, periodicals, serials and other paper documents for archive and library use - Methods and materials ТК-16
ISO/TC 46/SC 11 ISO 23081-2:2009 Information and documentation - Managing metadata for records - Part 2: Conceptual and implementation issues ТК-16
ISO/TC 17/SC 3 ISO 20723:2004 Structural steels - Surface condition of hot-rolled sections - Delivery requirements ТК-17
ISO/TC 25 ISO 5922:2005 Malleable cast iron ТК-17
ISO/TC 17/SC 1 ISO 17053:2005 Steel and iron - Determination of oxygen - Infrared method after fusion under inert gas ТК-17
ISO/TC 17/SC 1 ISO 16918-1:2009 Steel and iron - Determination of nine elements by the inductively coupled plasma mass spectrometric method - Part 1: Determination of tin, antimony, cerium, lead and bismuth ТК-17
ISO/TC 17/SC 3 ISO 1035-4:1982 Hot-rolled steel bars - Part 4: Tolerances ТК-17
ISO/TC 17/SC 17 ISO 8458-3:2002 Steel wire for mechanical springs - Part 3: Oil-hardened and tempered wire ТК-17
ISO/TC 17/SC 17 ISO 8458-2:2002 Steel wire for mechanical springs - Part 2: Patented cold-drawn non-alloy steel wire ТК-17
ISO/TC 17/SC 17 ISO 8458-1:2002 Steel wire for mechanical springs - Part 1: General requirements ТК-17
ISO/TC 17/SC 1 ISO 10153:1997 Steel - Determination of boron content - Curcumin spectrophotometric method ТК-17
ISO/TC 17/SC 12 ISO 5954:2014 Cold-reduced carbon steel sheet according to hardness requirements ТК-17
ISO/TC 17/SC 12 ISO 6932:2014 Cold-reduced carbon steel strip with a maximum carbon content of 0,25 % ТК-17
ISO/TC 17/SC 12 ISO 4998:2014 Continuous hot-dip zinc-coated and zinc-iron alloy-coated carbon steel sheet of structural quality ТК-17
ISO/TC 17/SC 3 ISO 7778:2014 Through-thickness characteristics for steel products ТК-17
ISO/TC 17/SC 4 ISO 15510:2014 Stainless steels - Chemical composition ТК-17
ISO/TC 17/SC 4 ISO 16143-1:2014 Stainless steels for general purposes - Part 1: Corrosion-resistant flat products ТК-17
ISO/TC 17/SC 4 ISO 16143-2:2014 Stainless steels for general purposes - Part 2: Corrosion-resistant semi-finished products, bars, rods and sections ТК-17
ISO/TC 17/SC 4 ISO 16143-3:2014 Stainless steels for general purposes - Part 3: Wire ТК-17
ISO/TC 54 ISO 16928:2014 Essential oil of ginger [Zingiber officinale Roscoe] ТК-19
ISO/TC 54 ISO 3524:2003 Oil of cinnamon leaf, Sri Lanka type (Cinnamomum zeylanicum Blume) ТК-19
ISO/TC 54 ISO 855:2003 Oil of lemon [Citrus limon (L.) Burm. f.], obtained by expression ТК-19
ISO/TC 54 ISO 8898:2003 Oil of mandarin petitgrain (Citrus reticulata Blanco) ТК-19
ISO/TC 54 ISO 4727:1988 Oil of palmarosa (Cymbopogon martinii (Roxburgh) W. Watson var. motia) ТК-19
ISO/TC 54 ISO 8900:2005 Oil of bergamot petitgrain [Citrus bergamia (Risso et Poit.)] ТК-19
ISO/TC 54 ISO 3519:2005 Oil of lime distilled, Mexican type (Citrus aurantifolia (Christm.) Swingle) ТК-19
ISO/TC 54 ISO 9301:2003 Oil of cumin seed (Cuminum cyminum L.) ТК-19
ISO/TC 54 ISO 8899:2003 Oil of lemon petitgrain [Citrus limon (L.) Burm. f.] ТК-19
ISO/TC 54 ISO 21390:2005 Oil of wintergreen, China (Gaultheria yunnanensis (Franch.) Rehd.), redistilled ТК-19
ISO/TC 54 ISO 3761:2005 Oil of rosewood, Brazilian type (Aniba rosaeodora Ducke or Aniba parviflora (Meisn.) Mez.) ТК-19
ISO/TC 54 ISO 21093:2003 Oil of dwarf pine (Pinus mugo Turra) ТК-19
ISO/TC 54 ISO 8902:2009 Oil of lavandin Grosso (Lavandula angustifolia Mill. x Lavandula latifolia Medik.), French type ТК-19
ISO/TC 18 ISO 3815-2:2005 Zinc and zinc alloys - Part 2: Analysis by inductively coupled plasma optical emission spectrometry ТК-20
ISO/TC 18 ISO 1169:2006 Zinc alloys - Determination of aluminium content - Titrimetric method ТК-20
ISO/TC 18 ISO 20081:2005 Zinc and zinc alloys - Method of sampling - Specifications ТК-20
ISO/TC 18 ISO 3750:2006 Zinc alloys - Determination of magnesium content - Flame atomic absorption spectrometric method ТК-20
ISO/TC 18 ISO 3815-1:2005 Zinc and zinc alloys - Part 1: Analysis of solid samples by optical emission spectrometry ТК-20
ISO/TC 18 ISO 714:1975 Zinc - Determination of iron content - Photometric method ТК-20
ISO/TC 23/SC 18 ISO 12374:1995 Agricultural irrigation - Wiring and equipment for electrically driven or controlled irrigation machines ТК-23
ISO/TC 23/SC 7 ISO 5702:1983 Equipment for harvesting - Combine harvester component parts - Equivalent terms ТК-23
ISO/TC 23/SC 7 ISO 5715:1983 Equipment for harvesting - Dimensional compatibility of forage harvesting machinery ТК-23
ISO/TC 23/SC 18 ISO 7749-1:1995 Agricultural irrigation equipment - Rotating sprinklers - Part 1: Design and operational requirements ТК-23
ISO/TC 23/SC 7 ISO 6689-2:1997 Equipment for harvesting - Combines and functional components - Part 2: Assessment of characteristics and performance defined in vocabulary ТК-23
ISO/TC 23/SC 7 ISO 11450:1999 Equipment for harvesting and conservation - Round balers - Terminology and commercial specifications ТК-23
ISO/TC 23/SC 7 ISO 11520-2:2001 Agricultural grain driers - Determination of drying performance - Part 2: Additional procedures and crop-specific requirements ТК-23
ISO/TC 23/SC 18 ISO 8224-1:2003 Traveller irrigation machines - Part 1: Operational characteristics and laboratory and field test methods ТК-23
ISO/TC 23/SC 18 ISO 15873:2002 Irrigation equipment - Differential pressure Venturi-type liquid additive injectors ТК-23
ISO/TC 23/SC 18 ISO 9261:2004 Agricultural irrigation equipment - Emitters and emitting pipe - Specification and test methods ТК-23
ISO/TC 23/SC 18 ISO 13457:2008 Agricultural irrigation equipment - Water-driven chemical injector pumps ТК-23
ISO/TC 23/SC 18 ISO 16399:2014 Meters for irrigation water ТК-23
ISO/TC 23/SC 4 ISO 500-1:2014 Agricultural tractors - Rear-mounted power take-off types 1, 2, 3 and 4 - Part 1: General specifications, safety requirements, dimensions for master shield and clearance zone ТК-23
ISO/TC 23/SC 4 ISO 500-3:2014 Agricultural tractors - Rear-mounted power take-off types 1, 2, 3 and 4 - Part 3: Main PTO dimensions and spline dimensions, location of PTO ТК-23
ISO/TC 23/SC 4 ISO 5721-2:2014 Agricultural tractors- Requirements, test procedures and acceptance criteria for the operator's field of vision - Part 2: Field of vision to the side and to the rear ТК-23
ISO/TC 23/SC 3 ISO/TS 28923:2012 Agricultural machinery - Guards for moving parts of power transmission - Guard opening with tool ТК-23
ISO/TC 135/SC 7 ISO/TS 11774:2011 Non-destructive testing - Performance-based qualification ТК-24
ISO/TC 135/SC 3 ISO 12715:2014 Non-destructive testing - Ultrasonic testing - Reference blocks and test procedures for the characterization of contact probe sound beams ТК-24
ISO/TC 213 ISO 25178-70:2014 Geometrical product specification (GPS) - Surface texture: Areal - Part 70: Material measures ТК-28
ISO/TC 30/SC 7 ISO 4064-2:2014 Water meters for cold potable water and hot water - Part 2: Test methods ТК-28
ISO/TC 30/SC 7 ISO 4064-3:2014 Water meters for cold potable water and hot water - Part 3: Test report format ТК-28
ISO/TC 30/SC 7 ISO 4064-4:2014 Water meters for cold potable water and hot water - Part 4: Non-metrological requirements not covered in ISO 4064-1 ТК-28
ISO/TC 30/SC 7 ISO 4064-5:2014 Water meters for cold potable water and hot water - Part 5: Installation requirements ТК-28
ISO/TC 30/SC 7 ISO 4064-1:2014 Water meters for cold potable water and hot water - Part 1: Metrological and technical requirements ТК-28
ISO/TC 213 ISO 25178-605:2014 Geometrical product specifications (GPS) - Surface texture: Areal - Part 605: Nominal characteristics of non-contact (point autofocus probe) instruments ТК-28
ISO/TC 113/SC 6 ISO 11657:2014 Hydrometry - Suspended sediment in streams and canals - Determination of concentration by surrogate techniques ТК-28
ISO/TC 213 ISO/TS 14253-4:2010 Geometrical product specifications (GPS) - Inspection by measurement of workpieces and measuring equipment - Part 4: Background on functional limits and specification limits in decision rules ТК-28
ISO/TC 113/SC 6 ISO 4365:2005 Liquid flow in open channels - Sediment in streams and canals - Determination of concentration, particle size distribution and relative density ТК-28
ISO/TC 30/SC 2 ISO 5167-1:2003 Measurement of fluid flow by means of pressure differential devices inserted in circular cross-section conduits running full - Part 1: General principles and requirements ТК-28
ISO/TC 30/SC 2 ISO 5167-2:2003 Measurement of fluid flow by means of pressure differential devices inserted in circular cross-section conduits running full - Part 2: Orifice plates ТК-28
ISO/TC 30/SC 2 ISO 5167-4:2003 Measurement of fluid flow by means of pressure differential devices inserted in circular cross-section conduits running full - Part 4: Venturi tubes ТК-28
ISO/TC 30 ISO 9368-1:1990 Measurement of liquid flow in closed conduits by the weighing method - Procedures for checking installations - Part 1: Static weighing systems ТК-28
ISO/TC 30 ISO 8316:1987 Measurement of liquid flow in closed conduits - Method by collection of the liquid in a volumetric tank ТК-28
ISO/TC 113 ISO 4369:1979 Measurement of liquid flow in open channels - Moving-boat method ТК-28
ISO/TC 30 ISO 4006:1991 Measurement of fluid flow in closed conduits - Vocabulary and symbols ТК-28
ISO/TC 30 ISO 4185:1980 Measurement of liquid flow in closed conduits - Weighing method ТК-28
ISO/TC 44/SC 12 ISO 9454-2:1998 Soft soldering fluxes - Classification and requirements - Part 2: Performance requirements ТК-30
ISO/TC 44/SC 6 ISO 5822:1988 Spot welding equipment - Taper plug gauges and taper ring gauges ТК-30
ISO/TC 44/SC 6 ISO 5827:1983 Spot welding - Electrode back-ups and clamps ТК-30
ISO/TC 44 ISO 5187:1985 Welding and allied processes - Assemblies made with soft solders and brazing filler metals - Mechanical test methods ТК-30
ISO/TC 44/SC 12 ISO 9455-2:1993 Soft soldering fluxes - Test methods - Part 2: Determination of non-volatile matter, ebulliometric method ТК-30
ISO/TC 44/SC 12 ISO 9455-9:1993 Soft soldering fluxes - Test methods - Part 9: Determination of ammonia content ТК-30
ISO/TC 44/SC 13 ISO 10564:1993 Soldering and brazing materials - Methods for the sampling of soft solders for analysis ТК-30
ISO/TC 44/SC 5 ISO 17639:2003 Destructive tests on welds in metallic materials - Macroscopic and microscopic examination of welds ТК-30
ISO/TC 44/SC 10 ISO 17652-1:2003 Welding - Test for shop primers in relation to welding and allied processes - Part 1: General requirements ТК-30
ISO/TC 44/SC 13 ISO 18279:2003 Brazing - Imperfections in brazed joints ТК-30
ISO/TC 44/SC 6 ISO 14327:2004 Resistance welding - Procedures for determining the weldability lobe for resistance spot, projection and seam welding ТК-30
ISO/TC 44/SC 10 ISO 17652-2:2003 Welding - Test for shop primers in relation to welding and allied processes - Part 2: Welding properties of shop primers ТК-30
ISO/TC 44/SC 10 ISO 17652-3:2003 Welding - Test for shop primers in relation to welding and allied processes - Part 3: Thermal cutting ТК-30
ISO/TC 44/SC 10 ISO 17652-4:2003 Welding - Test for shop primers in relation to welding and allied processes - Part 4: Emission of fumes and gases ТК-30
ISO/TC 44/SC 12 ISO 12224-3:2003 Solder wire, solid and flux cored - Specifications and test methods - Part 3: Wetting balance test method for flux cored solder wire efficacy ТК-30
ISO/TC 44/SC 10 ISO 15610:2003 Specification and qualification of welding procedures for metallic materials - Qualification based on tested welding consumables ТК-30
ISO/TC 44/SC 10 ISO 15614-2:2005 Specification and qualification of welding procedures for metallic materials - Welding procedure test - Part 2: Arc welding of aluminium and its alloys ТК-30
ISO/TC 44/SC 10 ISO 15614-10:2005 Specification and qualification of welding procedures for metallic materials - Welding procedure test - Part 10: Hyperbaric dry welding ТК-30
ISO/TC 44/SC 11 ISO 15618-2:2001 Qualification testing of welders for underwater welding - Part 2: Diver-welders and welding operators for hyperbaric dry welding ТК-30
ISO/TC 44/SC 3 ISO 15792-1:2000 Welding consumables - Test methods - Part 1: Test methods for all-weld metal test specimens in steel, nickel and nickel alloys ТК-30
ISO/TC 44/SC 3 ISO 15792-2:2000 Welding consumables - Test methods - Part 2: Preparation of single-run and two-run technique test specimens in steel ТК-30
ISO/TC 44/SC 6 ISO 5183-1:1998 Resistance welding equipment - Electrode adaptors, male taper 1:10 - Part 1: Conical fixing, taper 1:10 ТК-30
ISO/TC 44/SC 5 ISO 22826:2005 Destructive tests on welds in metallic materials - Hardness testing of narrow joints welded by laser and electron beam (Vickers and Knoop hardness tests) ТК-30
ISO/TC 44/SC 6 ISO 17657-1:2005 Resistance welding - Welding current measurement for resistance welding - Part 1: Guidelines for measurement ТК-30
ISO/TC 44/SC 6 ISO 17657-2:2005 Resistance welding - Welding current measurement for resistance welding - Part 2: Welding current meter with current sensing coil ТК-30
ISO/TC 44/SC 6 ISO 17657-3:2005 Resistance welding - Welding current measurement for resistance welding - Part 3: Current sensing coil ТК-30
ISO/TC 44/SC 6 ISO 17657-4:2005 Resistance welding - Welding current measurement for resistance welding - Part 4: Calibration system ТК-30
ISO/TC 44/SC 6 ISO 17657-5:2005 Resistance welding - Welding current measurement for resistance welding - Part 5: Verification of welding current measuring system ТК-30
ISO/TC 44/SC 11 ISO 9606-2:2004 Qualification test of welders - Fusion welding - Part 2: Aluminium and aluminium alloys ТК-30
ISO/TC 44/SC 3 ISO 14341:2010 Welding consumables - Wire electrodes and weld deposits for gas shielded metal arc welding of non alloy and fine grain steels - Classification ТК-30
ISO/TC 44/SC 3 ISO 18274:2010 Welding consumables - Solid wire electrodes, solid strip electrodes, solid wires and solid rods for fusion welding of nickel and nickel alloys - Classification ТК-30
ISO/TC 44/SC 10 ISO 15616-4:2008 Acceptance tests for CO2-laser beam machines for high quality welding and cutting - Part 4: Machines with 2-D moving optics ТК-30
ISO/TC 44/SC 6 ISO 5821:2009 Resistance welding - Spot welding electrode caps ТК-30
ISO/TC 44/SC 3 ISO 2560:2009 Welding consumables - Covered electrodes for manual metal arc welding of non-alloy and fine grain steels - Classification ТК-30
ISO/TC 44/SC 3 ISO 24034:2010 Welding consumables - Solid wire electrodes, solid wires and rods for fusion welding of titanium and titanium alloys - Classification ТК-30
ISO/TC 44/SC 6 ISO 13469:2014 Mechanical joining - Form-fit blind rivets and (lock) bolt joints - Specifications and qualification of testing procedures ТК-30
ISO/TC 44/SC 10 ISO 5817:2014 Welding - Fusion-welded joints in steel, nickel, titanium and their alloys (beam welding excluded) - Quality levels for imperfections ТК-30
ISO/TC 44/SC 6 ISO 5826:2014 Resistance welding equipment - Transformers - General specifications applicable to all transformers ТК-30
ISO/TC 44/SC 12 ISO 9455-5:2014 Soft soldering fluxes - Test methods - Part 5: Copper mirror test ТК-30
ISO/TC 44/SC 5 ISO 17405:2014 Non-destructive testing - Ultrasonic testing - Technique of testing claddings produced by welding, rolling and explosion ТК-30
ISO/TC 44 ISO/TS 18166:2016 Numerical welding simulation - Execution and documentation ТК-30
ISO/TC 44/SC 6 ISO 15614-12:2014 Specification and qualification of welding procedures for metallic materials - Welding procedure test - Part 12: Spot, seam and projection welding ТК-30
ISO/TC 96/SC 10 ISO 17440:2014 Cranes - General design - Limit states and proof of competence of forged steel hooks ТК-31
ISO/TC 96/SC 6 ISO 10245-2:2014 Cranes - Limiting and indicating devices - Part 2: Mobile cranes ТК-31
ISO/TC 96/SC 7 ISO 9374-3:2014 Cranes - Information to be provided for enquiries, orders, offers and supply - Part 3: Tower cranes ТК-31
ISO/TC 96/SC 6 ISO 4305:2014 Mobile cranes - Determination of stability ТК-31
ISO/TC 96/SC 2 ISO/TS 15696:2012 Cranes - List of equivalent terms ТК-31
ISO/TC 111/SC 3 ISO 8539:2009 Forged steel lifting components for use with Grade 8 chain ТК-31
ISO/TC 96/SC 4 ISO 11629:2004 Cranes - Measurement of the mass of a crane and its components ТК-31
ISO/TC 96/SC 5 ISO 23814:2009 Cranes - Competency requirements for crane inspectors ТК-31
ISO/TC 96/SC 5 ISO 10973:1995 Cranes - Spare parts manual ТК-31
ISO/TC 96/SC 5 ISO 9926-1:1990 Cranes - Training of drivers - Part 1: General ТК-31
ISO/TC 96/SC 4 ISO 9373:1989 Cranes and related equipment - Accuracy requirements for measuring parameters during testing ТК-31
ISO/TC 96/SC 5 ISO 12478-1:1997 Cranes - Maintenance manual - Part 1: General ТК-31
ISO/TC 96/SC 10 ISO 4301-1:1986 Cranes and lifting appliances - Classification - Part 1: General ТК-31
ISO/TC 34/SC 3 ISO 2168:1974 Table grapes - Guide to cold storage ТК-32
ISO/TC 34/SC 7 ISO 1208:1982 Spices and condiments - Determination of filth ТК-32
ISO/TC 34/SC 7 ISO 676:1995 Spices and condiments - Botanical nomenclature ТК-32
ISO/TC 34 ISO 5498:1981 Agricultural food products - Determination of crude fibre content - General method ТК-32
ISO/TC 34 ISO 6541:1981 Agricultural food products - Determination of crude fibre content - Modified Scharrer method ТК-32
ISO/TC 34/SC 3 ISO 7911:1991 Unshelled pine nuts - Specification ТК-32
ISO/TC 34/SC 3 ISO 7702:1995 Dried pears - Specification and test methods ТК-32
ISO/TC 34/SC 3 ISO 7703:1995 Dried peaches - Specification and test methods ТК-32
ISO/TC 34/SC 3 ISO 8682:1987 Apples - Storage in controlled atmospheres ТК-32
ISO/TC 34/SC 6 ISO 13965:1998 Meat and meat products - Determination of starch and glucose contents - Enzymatic method ТК-32
ISO/TC 34/SC 11 ISO 15305:1998 Animal and vegetable fats and oils - Determination of Lovibond colour ТК-32
ISO/TC 34/SC 6 ISO 936:1998 Meat and meat products - Determination of total ash ТК-32
ISO/TC 34/SC 11 ISO 15267:1998 Animal and vegetable fats and oils - Flashpoint limit test using Pensky-Martens closed cup flash tester ТК-32
ISO/TC 34/SC 5 ISO 14675:2003 Milk and milk products - Guidelines for a standardized description of competitive enzyme immunoassays - Determination of aflatoxin M1 content ТК-32
ISO/TC 34/SC 11 ISO 15788-2:2003 Animal and vegetable fats and oils - Determination of stigmastadienes in vegetable oils - Part 2: Method using high-performance liquid chromatography (HPLC) ТК-32
ISO/TC 34/SC 11 ISO 16035:2003 Animal and vegetable fats and oils - Determination of low-boiling halogenated hydrocarbons in edible oils ТК-32
ISO/TC 34/SC 5 ISO 16305:2005 Butter - Determination of firmness ТК-32
ISO/TC 34/SC 10 ISO 15914:2004 Animal feeding stuffs - Enzymatic determination of total starch content ТК-32
ISO/TC 34/SC 5 ISO 17189:2003 Butter, edible oil emulsions and spreadable fats - Determination of fat content (Reference method) ТК-32
ISO/TC 34/SC 5 ISO 18330:2003 Milk and milk products - Guidelines for the standardized description of immunoassays or receptor assays for the detection of antimicrobial residues ТК-32
ISO/TC 34 ISO 8607:2003 Artificial insemination of animals - Frozen semen of breeding bulls - Enumeration of living aerobic microorganisms ТК-32
ISO/TC 34/SC 5 ISO 5739:2003 Caseins and caseinates - Determination of contents of scorched particles and of extraneous matter ТК-32
ISO/TC 34/SC 5 ISO 8069:2005 Dried milk - Determination of content of lactic acid and lactates ТК-32
ISO/TC 34/SC 5 ISO 13580:2005 Yogurt - Determination of total solids content (Reference method) ТК-32
ISO/TC 34/SC 11 ISO 13884:2003 Animal and vegetable fats and oils - Determination of isolated trans isomers by infrared spectrometry ТК-32
ISO/TC 34/SC 11 ISO 661:2003 Animal and vegetable fats and oils - Preparation of test sample ТК-32
ISO/TC 34/SC 11 ISO 18395:2005 Animal and vegetable fats and oils - Determination of monoacylglycerols, diacylglycerols, triacylglycerols and glycerol by high-performance size-exclusion chromatography (HPSEC) ТК-32
ISO/TC 34/SC 5 ISO/TS 9941:2005 Milk and canned evaporated milk - Determination of tin content - Spectrometric method ТК-32
ISO/TC 34/SC 5 ISO 13969:2003 Milk and milk products - Guidelines for a standardized description of microbial inhibitor tests ТК-32
ISO/TC 34/SC 11 ISO 10540-1:2003 Animal and vegetable fats and oils - Determination of phosphorus content - Part 1: Colorimetric method ТК-32
ISO/TC 34/SC 11 ISO 10540-2:2003 Animal and vegetable fats and oils - Determination of phosphorus content - Part 2: Method using graphite furnace atomic absorption spectrometry ТК-32
ISO/TC 34/SC 11 ISO 3656:2011 Animal and vegetable fats and oils - Determination of ultraviolet absorbance expressed as specific UV extinction ТК-32
ISO/TC 34/SC 11 ISO 29822:2009 Vegetable fats and oils - Isomeric diacylglycerols - Determination of relative amounts of 1,2- and 1,3-diacylglycerols ТК-32
ISO/TC 34/SC 11 ISO 29841:2009 Vegetable fats and oils - Determination of the degradation products of chlorophylls a and a' (pheophytins a, a' and pyropheophytins) ТК-32
ISO/TC 34 ISO 22006:2009 Quality management systems - Guidelines for the application of ISO 9001:2008 to crop production ТК-32
ISO/TC 34/SC 9 ISO/TS 6579-2:2012 Microbiology of food and animal feed - Horizontal method for the detection, enumeration and serotyping of Salmonella - Part 2: Enumeration by a miniaturized most probable number technique ТК-32
ISO/TC 34/SC 9 ISO 11133:2014 Microbiology of food, animal feed and water - Preparation, production, storage and performance testing of culture media ТК-32
ISO/TC 34/SC 4 ISO 3093:2009 Wheat, rye and their flours, durum wheat and durum wheat semolina - Determination of the falling number according to Hagberg-Perten ТК-32
ISO/TC 34/SC 2 ISO 14244:2014 Oilseed meals - Determination of soluble proteins in potassium hydroxide solution ТК-32
ISO/TC 34/SC 5 ISO 8968-1:2014 Milk and milk products - Determination of nitrogen content - Part 1: Kjeldahl principle and crude protein calculation ТК-32
ISO/TC 34/SC 7 ISO 6539:2014 Cinnamon (Cinnamomum zeylanicum Blume) - Specification ТК-32
ISO/TC 34/SC 7 ISO 3493:2014 Vanilla - Vocabulary ТК-32
ISO/TC 34/SC 17 ISO/TS 22002-6:2016 Prerequisite programmes on food safety - Part 6: Feed and animal food production ТК-32
ISO/TC 165 ISO 12122-1:2014 Timber structures - Determination of characteristic values - Part 1: Basic requirements ТК-33
ISO/TC 165 ISO 12122-2:2014 Timber structures - Determination of characteristic values - Part 2: Sawn timber ТК-33
ISO/TC 89/SC 3 ISO 1096:2014 Plywood - Classification ТК-33
ISO/TC 165 ISO 17754:2014 Timber structures - Test methods - Torsional resistance of driving in screws ТК-33
ISO/TC 87 ISO 20752:2014 Cork stoppers - Determination of releasable 2, 4, 6-trichloroanisol (TCA) ТК-33
ISO/TC 165 ISO 13910:2014 Timber structures - Strength graded timber - Test methods for structural properties ТК-33
ISO/TC 89/SC 3 ISO 13608:2014 Plywood - Decorative veneered plywood ТК-33
ISO/TC 89/SC 3 ISO 13609:2014 Wood-based panels - Plywood - Blockboards and battenboards ТК-33
ISO/TC 165 ISO 10983:2014 Timber - Finger joints - Minimum production requirements and testing methods ТК-33
ISO/TC 89 ISO 16981:2003 Wood-based panels - Determination of surface soundness ТК-33
ISO/TC 89 ISO 16985:2003 Wood-based panels - Determination of dimensional changes associated with changes in relative humidity ТК-33
ISO/TC 89 ISO 16987:2003 Wood-based panels - Determination of moisture resistance under cyclic test conditions ТК-33
ISO/TC 89 ISO 16998:2003 Wood-based panels - Determination of moisture resistance - Boil test ТК-33
ISO/TC 218 ISO 3347:1976 Wood - Determination of ultimate shearing stress parallel to grain ТК-33
ISO/CASCO ISO/IEC 17040:2005 Conformity assessment - General requirements for peer assessment of conformity assessment bodies and accreditation bodies ТК-34
ISO/CASCO ISO/IEC Guide 60:2004 Conformity assessment - Code of good practice ТК-34
ISO/TC 79/SC 7 ISO 17615:2007 Aluminium and aluminium alloys - Alloyed ingots for remelting - Specifications ТК-37
ISO/TC 79/SC 7 ISO 3522:2007 Aluminium and aluminium alloys - Castings - Chemical composition and mechanical properties ТК-37
ISO/TC 79/SC 12 ISO 8685:1992 Aluminium ores - Sampling procedures ТК-37
ISO/TC 35/SC 9 ISO 16925:2014 Paints and varnishes - Determination of the resistance of coatings to pressure water-jetting ТК-39
ISO/TC 35/SC 9 ISO 16927:2014 Paints and varnishes - Determination of the overcoatability and recoatability of a coating ТК-39
ISO/TC 180 ISO 22975-3:2014 Solar energy - Collector components and materials - Part 3: Absorber surface durability ТК-41
ISO/TC 180/SC 1 ISO 9059:1990 Solar energy - Calibration of field pyrheliometers by comparison to a reference pyrheliometer ТК-41
ISO/TC 180/SC 1 ISO 9846:1993 Solar energy - Calibration of a pyranometer using a pyrheliometer ТК-41
ISO/TC 156 ISO 7539-9:2003 Corrosion of metals and alloys - Stress corrosion testing - Part 9: Preparation and use of pre-cracked specimens for tests under rising load or rising displacement ТК-42
ISO/TC 107 ISO 2361:1982 Electrodeposited nickel coatings on magnetic and non-magnetic substrates - Measurement of coating thickness - Magnetic method ТК-42
ISO/TC 156 ISO 17864:2005 Corrosion of metals and alloys - Determination of the critical pitting temperature under potientiostatic control ТК-42
ISO/TC 107 ISO 15695:2000 Vitreous and porcelain enamels - Determination of scratch resistance of enamel finishes ТК-42
ISO/TC 156 ISO 9591:2004 Corrosion of aluminium alloys - Determination of resistance to stress corrosion cracking ТК-42
ISO/TC 156 ISO 7539-7:2005 Corrosion of metals and alloys - Stress corrosion testing - Part 7: Method for slow strain rate testing ТК-42
ISO/TC 156 ISO 6509-1:2014 Corrosion of metals and alloys - Determination of dezincification resistance of copper alloys with zinc - Part 1: Test method ТК-42
ISO/TC 156 ISO 15158:2014 Corrosion of metals and alloys - Method of measuring the pitting potential for stainless steels by potentiodynamic control in sodium chloride solution ТК-42
ISO/TC 156 ISO 17081:2014 Method of measurement of hydrogen permeation and determination of hydrogen uptake and transport in metals by an electrochemical technique ТК-42
ISO/TC 86/SC 1 ISO 5149-1:2014 Refrigerating systems and heat pumps - Safety and environmental requirements - Part 1: Definitions, classification and selection criteria ТК-43
ISO/TC 86/SC 1 ISO 5149-3:2014 Refrigerating systems and heat pumps - Safety and environmental requirements - Part 3: Installation site ТК-43
ISO/TC 86/SC 1 ISO 5149-4:2014 Refrigerating systems and heat pumps - Safety and environmental requirements - Part 4: Operation, maintenance, repair and recovery ТК-43
ISO/TC 86/SC 6 ISO/TS 16491:2012 Guidelines for the evaluation of uncertainty of measurement in air conditioner and heat pump cooling and heating capacity tests ТК-43
ISO/TC 86/SC 6 ISO 16345:2014 Water-cooling towers - Testing and rating of thermal performance ТК-43
ISO/TC 38/SC 20 ISO 23606:2009 Textiles - Knitted fabrics - Representation and pattern design ТК-44
ISO/TC 38 ISO 16663-1:2009 Fishing nets - Method of test for the determination of mesh size - Part 1: Opening of mesh ТК-44
ISO/TC 38/SC 24 ISO 139:2005 Textiles - Standard atmospheres for conditioning and testing ТК-44
ISO/TC 38 ISO 6941:2003 Textile fabrics - Burning behaviour - Measurement of flame spread properties of vertically oriented specimens ТК-44
ISO/TC 38 ISO 11721-2:2003 Textiles - Determination of the resistance of cellulose-containing textiles to micro-organisms - Soil burial test - Part 2: Identification of long-term resistance of a rot retardant finish ТК-44
ISO/TC 38 ISO 9073-10:2003 Textiles - Test methods for nonwovens - Part 10: Lint and other particles generation in the dry state ТК-44
ISO/TC 38/SC 23 ISO 17202:2002 Textiles - Determination of twist in single spun yarns - Untwist/retwist method ТК-44
ISO/TC 38 ISO 16373-2:2014 Textiles - Dyestuffs - Part 2: General method for the determination of extractable dyestuffs including allergenic and carcinogenic dyestuffs (method using pyridine-water) ТК-44
ISO/TC 38 ISO 13629-2:2014 Textiles - Determination of antifungal activity of textile products - Part 2: Plate count method ТК-44
ISO/TC 38 ISO 14389:2014 Textiles - Determination of the phthalate content - Tetrahydrofuran method ТК-44
ISO/TC 38/SC 23 ISO 15625:2014 Silk - Electronic test method for defects and evenness of raw silk ТК-44
ISO/TC 38/SC 23 ISO 2403:2014 Textiles - Cotton fibres - Determination of micronaire value ТК-44
ISO/TC 38/SC 23 ISO 10306:2014 Textiles - Cotton fibres - Evaluation of maturity by the air flow method ТК-44
ISO/TC 38 ISO 16373-3:2014 Textiles - Dyestuffs - Part 3: Method for determination of certain carcinogenic dyestuffs (method using triethylamine/methanol) ТК-44
ISO/TC 38 ISO 17299-1:2014 Textiles - Determination of deodorant property - Part 1: General principle ТК-44
ISO/TC 38 ISO 17299-2:2014 Textiles - Determination of deodorant property - Part 2: Detector tube method ТК-44
ISO/TC 38 ISO 17299-3:2014 Textiles - Determination of deodorant property - Part 3: Gas chromatography method ТК-44
ISO/TC 38/SC 24 ISO 13934-2:2014 Textiles - Tensile properties of fabrics - Part 2: Determination of maximum force using the grab method ТК-44
ISO/TC 38/SC 24 ISO 13935-1:2014 Textiles - Seam tensile properties of fabrics and made-up textile articles - Part 1: Determination of maximum force to seam rupture using the strip method ТК-44
ISO/TC 38/SC 24 ISO 13935-2:2014 Textiles - Seam tensile properties of fabrics and made-up textile articles - Part 2: Determination of maximum force to seam rupture using the grab method ТК-44
ISO/TC 38 ISO 17299-5:2014 Textiles - Determination of deodorant property - Part 5: Metal-oxide semiconductor sensor method ТК-44
ISO/TC 94/SC 15 ISO/TS 16975-1:2016 Respiratory protective devices - Selection, use and maintenance - Part 1: Establishing and implementing a respiratory protective device programme ТК-50
ISO/TC 94/SC 15 ISO/TS 16975-2:2016 Respiratory protective devices - Selection, use and maintenance - Part 2: Condensed guidance to establishing and implementing a respiratory protective device programme ТК-50
ISO/TC 94/SC 15 ISO/TS 16973:2016 Respiratory protective devices - Classification for respiratory protective device (RPD), excluding RPD for underwater application ТК-50
ISO/TC 94/SC 15 ISO/TS 16974:2011 Respiratory protective devices - Marking and information supplied by the manufacturer ТК-50
ISO/TC 199 ISO 29042-2:2009 Safety of machinery - Evaluation of the emission of airborne hazardous substances - Part 2: Tracer gas method for the measurement of the emission rate of a given pollutant ТК-52
ISO/TC 199 ISO 29042-3:2009 Safety of machinery - Evaluation of the emission of airborne hazardous substances - Part 3: Test bench method for the measurement of the emission rate of a given pollutant ТК-52
ISO/TC 199 ISO 29042-4:2009 Safety of machinery - Evaluation of the emission of airborne hazardous substances - Part 4: Tracer method for the measurement of the capture efficiency of an exhaust system ТК-52
ISO/TC 39/SC 2 ISO 3070-1:2007 Machine tools - Test conditions for testing the accuracy of boring and milling machines with horizontal spindle - Part 1: Machines with fixed column and movable table ТК-52
ISO/TC 39/SC 2 ISO 3070-3:2007 Machine tools - Test conditions for testing the accuracy of boring and milling machines with horizontal spindle - Part 3: Machines with movable column and movable table ТК-52
ISO/TC 39/SC 8 ISO 3442-2:2005 Machine tools - Dimensions and geometric tests for self-centring chucks with two-piece jaws - Part 2: Power-operated chucks with tongue and groove type jaws ТК-52
ISO/TC 39/SC 8 ISO 3089:2005 Machine tools - Test conditions for self-centring, manually operated chucks with one-piece jaws ТК-52
ISO/TC 39/SC 2 ISO 230-2:2014 Test code for machine tools - Part 2: Determination of accuracy and repeatability of positioning of numerically controlled axes ТК-52
ISO/TC 39/SC 2 ISO 1986-1:2014 Test conditions for surface grinding machines with horizontal grinding wheel spindle and reciprocating table - Testing of the accuracy - Part 1: Machines with table length of up to 1 600 mm ТК-52
ISO/TC 24/SC 4 ISO 12154:2014 Determination of density by volumetric displacement - Skeleton density by gas pycnometry ТК-55
ISO/TC 102/SC 1 ISO 16742:2014 Iron ores - Sampling of slurries ТК-55
ISO/TC 24/SC 4 ISO 9276-2:2014 Representation of results of particle size analysis - Part 2: Calculation of average particle sizes/diameters and moments from particle size distributions ТК-55
ISO/TC 182 ISO 22476-3:2005 Geotechnical investigation and testing - Field testing - Part 3: Standard penetration test ТК-55
ISO/TC 24/SC 4 ISO 13322-1:2014 Particle size analysis - Image analysis methods - Part 1: Static image analysis methods ТК-55
ISO/TC 24/SC 4 ISO 13099-3:2014 Colloidal systems - Methods for zeta potential determination - Part 3: Acoustic methods ТК-55
ISO/TC 102/SC 2 ISO 9516-1:2003 Iron ores - Determination of various elements by X-ray fluorescence spectrometry - Part 1: Comprehensive procedure ТК-55
ISO/TC 82 ISO 3154:1988 Stranded wire ropes for mine hoisting - Technical delivery requirements ТК-55
ISO/TC 82 ISO 3155:1976 Stranded wire ropes for mine hoisting - Fibre components - Characteristics and tests ТК-55
ISO/TC 82 ISO 3156:1976 Stranded wire ropes for mine hoisting - Impregnating compounds, lubricants and service dressings - Characteristics and tests ТК-55
ISO/TC 82 ISO 5614:1988 Locked coil wire ropes for mine hoisting - Technical delivery requirements ТК-55
ISO/TC 1 ISO 724:1993 ISO general-purpose metric screw threads - Basic dimensions ТК-57
ISO/TC 1 ISO 965-3:1998 ISO general purpose metric screw threads - Tolerances - Part 3: Deviations for constructional screw threads ТК-57
ISO/TC 1 ISO 965-4:1998 ISO general purpose metric screw threads - Tolerances - Part 4: Limits of sizes for hot-dip galvanized external screw threads to mate with internal screw threads tapped with tolerance position H or G after galvanizing ТК-57
ISO/TC 1 ISO 965-5:1998 ISO general purpose metric screw threads - Tolerances - Part 5: Limits of sizes for internal screw threads to mate with hot-dip galvanized external screw threads with maximum size of tolerance position h before galvanizing ТК-57
ISO/TC 1 ISO 68-1:1998 ISO general purpose screw threads - Basic profile - Part 1: Metric screw threads ТК-57
ISO/TC 1 ISO 261:1998 ISO general purpose metric screw threads - General plan ТК-57
ISO/TC 1 ISO 262:1998 ISO general purpose metric screw threads - Selected sizes for screws, bolts and nuts ТК-57
ISO/IEC JTC 1/SC 22 ISO/IEC 10514-2:1998 Information technology - Programming languages - Part 2: Generics Modula-2 ТК-57
ISO/IEC JTC 1/SC 22 ISO/IEC 10514-3:1998 Information technology - Programming languages - Part 3: Object Oriented Modula-2 ТК-57
ISO/TC 1 ISO 965-2:1998 ISO general purpose metric screw threads - Tolerances - Part 2: Limits of sizes for general purpose external and internal screw threads - Medium quality ТК-57
ISO/IEC JTC 1/SC 29 ISO/IEC 13522-1:1997 Information technology - Coding of multimedia and hypermedia information - Part 1: MHEG object representation - Base notation (ASN.1) ТК-57
ISO/IEC JTC 1/SC 29 ISO/IEC 9282-1:1988 Information processing - Coded representation of pictures - Part 1: Encoding principles for picture representation in a 7-bit or 8-bit environment ТК-57
ISO/TC 1 ISO 68-2:1998 ISO general-purpose screw threads - Basic profile - Part 2: Inch screw threads ТК-57
ISO/IEC JTC 1/SC 29 ISO/IEC 13522-6:1998 Information technology - Coding of multimedia and hypermedia information - Part 6: Support for enhanced interactive applications ТК-57
ISO/IEC JTC 1/SC 6 ISO/IEC TR 15410:1998 Information technology - Telecommunciations and information exchange between systems - PISN mobility-general principles and services aspects ТК-57
ISO/IEC JTC 1/SC 7 ISO/IEC 15474-1:2002 Information technology - CDIF framework - Part 1: Overview ТК-57
ISO/IEC JTC 1/SC 7 ISO/IEC 15475-1:2002 Information technology - CDIF transfer format - Part 1: General rules for syntaxes and encodings ТК-57
ISO/IEC JTC 1/SC 7 ISO/IEC 15476-1:2002 Information technology - CDIF semantic metamodel - Part 1: Foundation ТК-57
ISO/IEC JTC 1/SC 6 ISO/IEC 13236:1998 Information technology - Quality of service: Framework ТК-57
ISO/IEC JTC 1/SC 29 ISO/IEC 13522-3:1997 Information technology - Coding of multimedia and hypermedia information - Part 3: MHEG script interchange representation ТК-57
ISO/IEC JTC 1/SC 29 ISO/IEC 10918-3:1997 Information technology - Digital compression and coding of continuous-tone still images: Extensions ТК-57
ISO/IEC JTC 1/SC 29 ISO/IEC 13818-6:1998 Information technology - Generic coding of moving pictures and associated audio information - Part 6: Extensions for DSM-CC ТК-57
ISO/IEC JTC 1/SC 29 ISO/IEC 13522-5:1997 Information technology - Coding of multimedia and hypermedia information - Part 5: Support for base-level interactive applications ТК-57
ISO/IEC JTC 1/SC 6 ISO/IEC 13863:1998 Information technology - Telecommunications and information exchange between systems - Private Integrated Services Network - Specification, functional model and information flows - Path replacement additional network feature ТК-57
ISO/IEC JTC 1/SC 22 ISO/IEC 13719-4:1998 Information technology - Portable Common Tool Environment (PCTE) - Part 4: IDL binding (Interface Definition Language) ТК-57
ISO/IEC JTC 1/SC 7 ISO/IEC 15474-2:2002 Information technology - CDIF framework - Part 2: Modelling and extensibility ТК-57
ISO/IEC JTC 1/SC 7 ISO/IEC 15475-2:2002 Information technology - CDIF transfer format - Part 2: Syntax SYNTAX.1 ТК-57
ISO/IEC JTC 1/SC 7 ISO/IEC 15475-3:2002 Information technology - CDIF transfer format - Part 3: Encoding ENCODING.1 ТК-57
ISO/IEC JTC 1/SC 7 ISO/IEC 15476-2:2002 Information technology - CDIF semantic metamodel - Part 2: Common ТК-57
ISO/IEC JTC 1/SC 22 ISO/IEC 13719-1:1998 Information technology - Portable Common Tool Environment (PCTE) - Part 1: Abstract specification ТК-57
ISO/IEC JTC 1/SC 22 ISO/IEC 13719-2:1998 Information technology - Portable Common Tool Environment (PCTE) - Part 2: C programming language binding ТК-57
ISO/IEC JTC 1/SC 22 ISO/IEC 13719-3:1998 Information technology - Portable common tool environment (PCTE) - Part 3: Ada programming language binding ТК-57
ISO/IEC JTC 1/SC 6 ISO/IEC 15899:1998 Information technology - Telecommunications and information exchange between systems - Broadband Private Integrated Services Network - Service description - Broadband connection oriented bearer services ТК-57
ISO/IEC JTC 1/SC 32 ISO/IEC 13249-2:2003 Information technology - Database languages - SQL multimedia and application packages - Part 2: Full-Text ТК-57
ISO/IEC JTC 1/SC 29 ISO/IEC 14496-20:2008 Information technology - Coding of audio-visual objects - Part 20: Lightweight Application Scene Representation (LASeR) and Simple Aggregation Format (SAF) ТК-57
ISO/IEC JTC 1/SC 27 ISO/IEC 27033-4:2014 Information technology - Security techniques - Network security - Part 4: Securing communications between networks using security gateways ТК-57
ISO/IEC JTC 1/SC 34 ISO/IEC 19757-2:2008 Information technology - Document Schema Definition Language (DSDL) - Part 2: Regular-grammar-based validation - RELAX NG ТК-57
ISO/IEC JTC 1/SC 6 ISO/IEC TR 12860:2009 Information technology - Telecommunications and information exchange between systems - Next Generation Corporate Networks (NGCN) - General ТК-57
ISO/IEC JTC 1/SC 6 ISO/IEC TR 12861:2009 Information technology - Telecommunications and information exchange between systems - Next Generation Corporate Networks (NGCN) - Identification and routing ТК-57
ISO/IEC JTC 1/SC 34 ISO/IEC 13250-4:2009 Information technology - Topic Maps - Part 4: Canonicalization ТК-57
ISO/IEC JTC 1/SC 23 ISO/IEC 11976:2008 Information technology - Data interchange on 130 mm rewritable and write-once-read-many ultra density optical (UDO) disk cartridges - Capacity: 60 Gbytes per cartridge - Second generation ТК-57
ISO/IEC JTC 1/SC 23 ISO/IEC 25434:2008 Information technology - Data interchange on 120 mm and 80 mm optical disk using +R DL format - Capacity: 8,55 Gbytes and 2,66 Gbytes per side (recording speed up to 16X) ТК-57
ISO/IEC JTC 1/SC 29 ISO/IEC 23004-8:2009 Information technology - Multimedia Middleware - Part 8: Reference software ТК-57
ISO/IEC JTC 1/SC 31 ISO/IEC 24791-3:2014 Information technology - Radio frequency identification (RFID) for item management - Software system infrastructure - Part 3: Device management ТК-57
ISO/IEC JTC 1/SC 29 ISO/IEC 23000-8:2008 Information technology - Multimedia application format (MPEG-A) - Part 8: Portable video application format ТК-57
ISO/IEC JTC 1/SC 37 ISO/IEC 19795-4:2008 Information technology - Biometric performance testing and reporting - Part 4: Interoperability performance testing ТК-57
ISO/IEC JTC 1/SC 37 ISO/IEC 24713-2:2008 Information technology - Biometric profiles for interoperability and data interchange - Part 2: Physical access control for employees at airports ТК-57
ISO/IEC JTC 1/SC 27 ISO/IEC 27038:2014 Information technology - Security techniques - Specification for digital redaction ТК-57
ISO/IEC JTC 1/SC 7 ISO/IEC 14102:2008 Information technology - Guideline for the evaluation and selection of CASE tools ТК-57
ISO/IEC JTC 1/SC 34 ISO/IEC 9541-4:2009 Information technology - Font information interchange - Part 4: Harmonization to Open Font Format ТК-57
ISO/IEC JTC 1/SC 27 ISO/IEC 14888-1:2008 Information technology - Security techniques - Digital signatures with appendix - Part 1: General ТК-57
ISO/IEC JTC 1/SC 27 ISO/IEC 14888-2:2008 Information technology - Security techniques - Digital signatures with appendix - Part 2: Integer factorization based mechanisms ТК-57
ISO/IEC JTC 1/SC 31 ISO/IEC 24778:2008 Information technology - Automatic identification and data capture techniques - Aztec Code bar code symbology specification ТК-57
ISO/IEC JTC 1/SC 36 ISO/IEC 23988:2007 Information technology - A code of practice for the use of information technology (IT) in the delivery of assessments ТК-57
ISO/IEC JTC 1/SC 6 ISO/IEC 23917:2005 Information technology - Telecommunications and information exchange between systems - NFCIP-1 - Protocol Test Methods ТК-57
ISO/IEC JTC 1/SC 6 ISO/IEC 14476-2:2003 Information technology - Enhanced communications transport protocol: Specification of QoS management for simplex multicast transport ТК-57
ISO/IEC JTC 1/SC 7 ISO/IEC 25012:2008 Software engineering - Software product Quality Requirements and Evaluation (SQuaRE) - Data quality model ТК-57
ISO/IEC JTC 1/SC 7 ISO/IEC 25063:2014 Systems and software engineering - Systems and software product Quality Requirements and Evaluation (SQuaRE) - Common Industry Format (CIF) for usability: Context of use description ТК-57
ISO/IEC JTC 1/SC 7 ISO/IEC 20968:2002 Software engineering - Mk II Function Point Analysis - Counting Practices Manual ТК-57
ISO/IEC JTC 1/SC 32 ISO/IEC 13249-5:2003 Information technology - Database languages - SQL multimedia and application packages - Part 5: Still image ТК-57
ISO/IEC JTC 1/SC 22 ISO/IEC 9496:2003 CHILL - The ITU-T programming language ТК-57
ISO/IEC JTC 1/SC 37 ISO/IEC 24713-1:2008 Information technology - Biometric profiles for interoperability and data interchange - Part 1: Overview of biometric systems and biometric profiles ТК-57
ISO/IEC JTC 1/SC 22 ISO/IEC 24747:2009 Information technology - Programming languages, their environments and system software interfaces - Extensions to the C Library to support mathematical special functions ТК-57
ISO/IEC JTC 1/SC 34 ISO/IEC 19757-9:2008 Information technology - Document Schema Definition Languages (DSDL) - Part 9: Namespace and datatype declaration in Document Type Definitions (DTDs) ТК-57
ISO/IEC JTC 1/SC 34 ISO/IEC 19757-8:2008 Information technology - Document Schema Definition Languages (DSDL) - Part 8: Document Semantics Renaming Language (DSRL) ТК-57
ISO/IEC JTC 1/SC 7 ISO/IEC TS 33052:2016 Information technology - Process reference model (PRM) for information security management ТК-57
ISO/IEC JTC 1/SC 24 ISO/IEC 18025:2014 Information technology - Environmental Data Coding Specification (EDCS) ТК-57
ISO/IEC JTC 1/SC 27 ISO/IEC 27036-1:2014 Information technology - Security techniques - Information security for supplier relationships - Part 1: Overview and concepts ТК-57
ISO/IEC JTC 1/SC 31 ISO/IEC 24730-1:2014 Information technology - Real-time locating systems (RTLS) - Part 1: Application programming interface (API) ТК-57
ISO/IEC JTC 1/SC 28 ISO/IEC 17629:2014 Information technology - Office equipment - Method for measuring first print out time for digital printing devices ТК-57
ISO/IEC JTC 1 ISO/IEC 19508:2014 Information technology - Object Management Group Meta Object Facility (MOF) Core ТК-57
ISO/IEC JTC 1 ISO/IEC 19509:2014 Information technology - Object Management Group XML Metadata Interchange (XMI) ТК-57
ISO/IEC JTC 1/SC 17 ISO/IEC 11694-6:2014 Identification cards - Optical memory cards - Linear recording method - Part 6: Use of biometrics on an optical memory card ТК-57
ISO/IEC JTC 1/SC 7 ISO/IEC 25051:2014 Software engineering - Systems and software Quality Requirements and Evaluation (SQuaRE) - Requirements for quality of Ready to Use Software Product (RUSP) and instructions for testing ТК-57
ISO/IEC JTC 1/SC 6 ISO/IEC 17811-1:2014 Information technology - Device control and management - Part 1: Architecture ТК-57
ISO/IEC JTC 1 ISO/IEC 19099:2014 Information technology - Virtualization Management Specification ТК-57
ISO/IEC JTC 1/SC 6 ISO/IEC/IEEE 8802-1AS:2014 Information technology - Telecommunications and information exchange between systems - Local and metropolitan area networks - Part 1AS: Timing and synchronization for time-sensitive applications in bridged local area networks ТК-57
ISO/IEC JTC 1/SC 7 ISO/IEC 25000:2014 Systems and software engineering - Systems and software Quality Requirements and Evaluation (SQuaRE) - Guide to SQuaRE ТК-57
ISO/IEC JTC 1/SC 7 ISO/IEC 25001:2014 Systems and software engineering - Systems and software Quality Requirements and Evaluation (SQuaRE) - Planning and management ТК-57
ISO/IEC JTC 1 ISO/IEC 19464:2014 Information technology - Advanced Message Queuing Protocol (AMQP) v1.0 specification ТК-57
ISO/IEC JTC 1/SC 22 ISO/IEC TS 19571:2016 Programming Languages - Technical specification for C++ extensions for concurrency ТК-57
ISO/TC 159/SC 4 ISO 11064-6:2005 Ergonomic design of control centres - Part 6: Environmental requirements for control centres ТК-59
ISO/TC 159/SC 4 ISO 9241-920:2009 Ergonomics of human-system interaction - Part 920: Guidance on tactile and haptic interactions ТК-59
ISO/TC 159/SC 4 ISO 14915-2:2003 Software ergonomics for multimedia user interfaces - Part 2: Multimedia navigation and control ТК-59
ISO/TC 159/SC 5 ISO 11428:1996 Ergonomics - Visual danger signals - General requirements, design and testing ТК-59
ISO/TC 159/SC 5 ISO 11429:1996 Ergonomics - System of auditory and visual danger and information signals ТК-59
ISO/TC 193/SC 1 ISO 10101-1:1993 Natural gas - Determination of water by the Karl Fischer method - Part 1: Introduction ТК-60
ISO/TC 193/SC 1 ISO 10101-2:1993 Natural gas - Determination of water by the Karl Fischer method - Part 2: Titration procedure ТК-60
ISO/TC 193/SC 1 ISO 10101-3:1993 Natural gas - Determination of water by the Karl Fischer method - Part 3: Coulometric procedure ТК-60
ISO/TC 158 ISO 6144:2003 Gas analysis - Preparation of calibration gas mixtures - Static volumetric method ТК-60
ISO/TC 67/SC 3 ISO 10427-2:2004 Petroleum and natural gas industries - Equipment for well cementing - Part 2: Centralizer placement and stop-collar testing ТК-60
ISO/TC 67/SC 4 ISO 17078-1:2004 Petroleum and natural gas industries - Drilling and production equipment - Part 1: Side-pocket mandrels ТК-60
ISO/TC 158 ISO 6145-11:2005 Gas analysis - Preparation of calibration gas mixtures using dynamic volumetric methods - Part 11: Electrochemical generation ТК-60
ISO/TC 67 ISO 27627:2014 Petroleum and natural gas industries - Aluminium alloy drill pipe thread connection gauging ТК-60
ISO/TC 67/SC 3 ISO 13500:2008 Petroleum and natural gas industries - Drilling fluid materials - Specifications and tests ТК-60
ISO/TC 67 ISO 13085:2014 Petroleum and natural gas industries - Aluminium alloy pipe for use as tubing for wells ТК-60
ISO/TC 193/SC 1 ISO 20765-1:2005 Natural gas - Calculation of thermodynamic properties - Part 1: Gas phase properties for transmission and distribution applications ТК-60
ISO/TC 67/SC 3 ISO 10426-5:2004 Petroleum and natural gas industries - Cements and materials for well cementing - Part 5: Determination of shrinkage and expansion of well cement formulations at atmospheric pressure ТК-60
ISO/TC 67/SC 4 ISO 13628-10:2005 Petroleum and natural gas industries - Design and operation of subsea production systems - Part 10: Specification for bonded flexible pipe ТК-60
ISO/TC 158 ISO 6145-8:2005 Gas analysis - Preparation of calibration gas mixtures using dynamic volumetric methods - Part 8: Diffusion method ТК-60
ISO/TC 158 ISO 15796:2005 Gas analysis - Investigation and treatment of analytical bias ТК-60
ISO/TC 193 ISO 14532:2014 Natural gas - Vocabulary ТК-60
ISO/TC 67/SC 3 ISO 13503-6:2014 Petroleum and natural gas industries - Completion fluids and materials - Part 6: Procedure for measuring leakoff of completion fluids under dynamic conditions ТК-60
ISO/TC 67/SC 4 ISO 13354:2014 Petroleum and natural gas industries - Drilling and production equipment - Shallow gas diverter equipment ТК-60
ISO/TC 205 ISO 13612-1:2014 Heating and cooling systems in buildings - Method for calculation of the system performance and system design for heat pump systems - Part 1: Design and dimensioning ТК-61
ISO/TC 163/SC 2 ISO 15758:2014 Hygrothermal performance of building equipment and industrial installations - Calculation of water vapour diffusion - Cold pipe insulation systems ТК-61
ISO/TC 163/SC 1 ISO 14857:2014 Thermal performance in the built environment - Determination of air permeance of building materials ТК-61
ISO/TC 205 ISO 13612-2:2014 Heating and cooling systems in buildings - Method for calculation of the system performance and system design for heat pump systems - Part 2: Energy calculation ТК-61
ISO/TC 205 ISO 16484-6:2014 Building automation and control systems (BACS) - Part 6: Data communication conformance testing ТК-61
ISO/TC 205 ISO 16484-3:2005 Building automation and control systems (BACS) - Part 3: Functions ТК-61
ISO/TC 205 ISO 23045:2008 Building environment design - Guidelines to assess energy efficiency of new buildings ТК-61
ISO/TC 205 ISO 16818:2008 Building environment design - Energy efficiency - Terminology ТК-61
ISO/TC 205 ISO 16814:2008 Building environment design - Indoor air quality - Methods of expressing the quality of indoor air for human occupancy ТК-61
ISO/TC 163/SC 1 ISO 15148:2002 Hygrothermal performance of building materials and products - Determination of water absorption coefficient by partial immersion ТК-61
ISO/TC 163/SC 1 ISO 8301:1991 Thermal insulation - Determination of steady-state thermal resistance and related properties - Heat flow meter apparatus ТК-61
ISO/TC 163/SC 1 ISO 11561:1999 Ageing of thermal insulation materials - Determination of the long-term change in thermal resistance of closed-cell plastics (accelerated laboratory test methods) ТК-61
ISO/TC 28/SC 4 ISO/TS 12927:1999 Lubricants, industrial oils and related products (class L) - Family M (Metalworking) - Guidelines for establishing specifications ТК-67
ISO/TC 28/SC 4 ISO/TS 12928:1999 Lubricants, industrial oils and related products (class L) - Family R (Products for temporary protection against corrosion) - Guidelines for establishing specifications ТК-67
ISO/TC 28 ISO 6299:1998 Petroleum products - Determination of dropping point of lubricating greases (wide temperature range) ТК-67
ISO/TC 28 ISO 7941:1988 Commercial propane and butane - Analysis by gas chromatography ТК-67
ISO/TC 28/SC 4 ISO 6743-9:2003 Lubricants, industrial oils and related products (class L) - Classification - Part 9: Family X (Greases) ТК-67
ISO/TC 28 ISO 8819:1993 Liquefied petroleum gases - Detection of hydrogen sulfide - Lead acetate method ТК-67
ISO/TC 28 ISO 4262:1993 Petroleum products - Determination of carbon residue - Ramsbottom method ТК-67
ISO/TC 28/SC 2 ISO 7507-5:2000 Petroleum and liquid petroleum products - Calibration of vertical cylindrical tanks - Part 5: External electro-optical distance-ranging method ТК-67
ISO/TC 28 ISO 6615:1993 Petroleum products - Determination of carbon residue - Conradson method ТК-67
ISO/TC 28/SC 4 ISO 6743-13:2002 Lubricants, industrial oils and related products (class L) - Classification - Part 13: Family G (Slideways) ТК-67
ISO/TC 28 ISO 6250:1997 Petroleum products - Determination of the water reaction of aviation fuels ТК-67
ISO/TC 28 ISO 15029-1:1999 Petroleum and related products - Determination of spray ignition characteristics of fire-resistant fluids - Part 1: Spray flame persistence - Hollow-cone nozzle method ТК-67
ISO/TC 28/SC 4 ISO 8216-99:2002 Petroleum products - Fuels (class F) - Classification - Part 99: General ТК-67
ISO/TC 28/SC 4 ISO 19378:2003 Lubricants, industrial oils and related products (class L) - Machine-tool lubricants - Categories and specifications ТК-67
ISO/TC 28/SC 2 ISO 11563:2003 Crude petroleum and petroleum products - Bulk cargo transfer - Guidelines for achieving the fullness of pipelines ТК-67
ISO/TC 28/SC 4 ISO 6743-1:2002 Lubricants, industrial oils and related products (class L) - Classification - Part 1: Family A (Total loss systems) ТК-67
ISO/TC 28/SC 4 ISO 6743-99:2002 Lubricants, industrial oils and related products (class L) - Classification - Part 99: General ТК-67
ISO/TC 28 ISO 2909:2002 Petroleum products - Calculation of viscosity index from kinematic viscosity ТК-67
ISO/TC 28 ISO 8754:2003 Petroleum products - Determination of sulfur content - Energy-dispersive X-ray fluorescence spectrometry ТК-67
ISO/TC 28 ISO 10307-1:2009 Petroleum products - Total sediment in residual fuel oils - Part 1: Determination by hot filtration ТК-67
ISO/TC 28 ISO 10307-2:2009 Petroleum products - Total sediment in residual fuel oils - Part 2: Determination using standard procedures for ageing ТК-67
ISO/TC 28/SC 2 ISO 7507-2:2005 Petroleum and liquid petroleum products - Calibration of vertical cylindrical tanks - Part 2: Optical-reference-line method ТК-67
ISO/TC 28 ISO 20764:2003 Petroleum and related products - Preparation of a test portion of high-boiling liquids for the determination of water content - Nitrogen purge method ТК-67
ISO/TC 28 ISO 20783-2:2003 Petroleum and related products - Determination of emulsion stability of fire-resistant fluids - Part 2: Fluids in category HFB ТК-67
ISO/TC 28 ISO 5275:2003 Petroleum products and hydrocarbon solvents - Detection of thiols and other sulfur species - Doctor test ТК-67
ISO/TC 28 ISO 20847:2004 Petroleum products - Determination of sulfur content of automotive fuels - Energy-dispersive X-ray fluorescence spectrometry ТК-67
ISO/TC 28 ISO 5163:2014 Petroleum products - Determination of knock characteristics of motor and aviation fuels - Motor method ТК-67
ISO/TC 28 ISO 5164:2014 Petroleum products - Determination of knock characteristics of motor fuels - Research method ТК-67
ISO/TC 28/SC 7 ISO/TS 17307:2016 Petroleum products - Biodiesel - Determination of total esters content by gas chromatography ТК-67
ISO/TC 28/SC 7 ISO/TS 17306:2016 Petroleum products - Biodiesel - Determination of free and total glycerin and mono-, di- and tracylglycerols by gas chromatography ТК-67
ISO/TC 85/SC 2 ISO 3925:2014 Unsealed radioactive substances - Identification and documentation ТК-71
ISO/TC 85/SC 5 ISO 15646:2014 Re-sintering test for UO2, (U,Gd)O2 and (U,Pu)O2 pellets ТК-71
ISO/TC 85/SC 5 ISO 15366-1:2014 Nuclear fuel technology - Chemical separation and purification of uranium and plutonium in nitric acid solutions for isotopic and isotopic dilution analysis by solvent extraction chromatography - Part 1: Samples containing plutonium in the microgram range and uranium in the milligram range ТК-71
ISO/TC 85/SC 5 ISO 15366-2:2014 Nuclear fuel technology - Chemical separation and purification of uranium and plutonium in nitric acid solutions for isotopic and isotopic dilution analysis by solvent extraction chromatography - Part 2: Samples containing plutonium and uranium in the nanogram range and below ТК-71
ISO/TC 85/SC 5 ISO 7097-1:2004 Nuclear fuel technology - Determination of uranium in solutions, uranium hexafluoride and solids - Part 1: Iron(II) reduction/potassium dichromate oxidation titrimetric method ТК-71
ISO/TC 85/SC 2 ISO 21439:2009 Clinical dosimetry - Beta radiation sources for brachytherapy ТК-71
ISO/TC 85/SC 2 ISO 17873:2004 Nuclear facilities - Criteria for the design and operation of ventilation systems for nuclear installations other than nuclear reactors ТК-71
ISO/TC 85/SC 2 ISO 19238:2014 Radiological protection - Performance criteria for service laboratories performing biological dosimetry by cytogenetics ТК-71
ISO/TC 85/SC 5 ISO 8425:2013 Nuclear fuel technology - Determination of plutonium in pure plutonium nitrate solutions - Gravimetric method ТК-71
ISO/TC 85/SC 5 ISO 16794:2003 Nuclear energy - Determination of carbon compounds and fluorides in uranium hexafluoride infrared spectrometry ТК-71
ISO/TC 85/SC 5 ISO 15647:2004 Nuclear energy - Isotopic analysis of uranium hexafluoride - Double-standard gas-source mass spectrometric method ТК-71
ISO/TC 51 ISO 15629:2002 Pallets for materials handling - Quality of fasteners for assembly of new and repair of used, flat, wooden pallets ТК-73
ISO/TC 122 ISO 11683:1997 Packaging - Tactile warnings of danger - Requirements ТК-73
ISO/TC 51 ISO 12777-3:2002 Methods of test for pallet joints - Part 3: Determination of strength of pallet joints ТК-73
ISO/TC 122/SC 3 ISO 16103:2005 Packaging - Transport packaging for dangerous goods - Recycled plastics material ТК-73
ISO/TC 51 ISO 12777-2:2000 Methods of test for pallet joints - Part 2: Determination of withdrawal and head pull-through resistance of pallet nails and staples ТК-73
ISO/TC 122 ISO 15750-1:2002 Packaging - Steel drums - Part 1: Removable head (open head) drums with a minimum total capacity of 208 l, 210 l and 216,5 l ТК-73
ISO/TC 122 ISO 15750-2:2002 Packaging - Steel drums - Part 2: Non-removable head (tight head) drums with a minimum total capacity of 212 l, 216,5 l and 230 l ТК-73
ISO/TC 122 ISO 15750-3:2002 Packaging - Steel drums - Part 3: Inserted flange-type closure systems ТК-73
ISO/TC 6 ISO 23713:2005 Pulps - Determination of fibre coarseness by automated optical analysis - Polarized light method ТК-73
ISO/TC 6 ISO 5269-1:2005 Pulps - Preparation of laboratory sheets for physical testing - Part 1: Conventional sheet-former method ТК-73
ISO/TC 6 ISO 11093-6:2005 Paper and board - Testing of cores - Part 6: Determination of bending strength by the three-point method ТК-73
ISO/TC 6/SC 2 ISO 12625-7:2014 Tissue paper and tissue products - Part 7: Determination of optical properties - Measurement of brightness and colour with D65/10° (outdoor daylight) ТК-73
ISO/TC 6/SC 2 ISO 16945:2014 Corrugating medium - Determination of the edge crush resistance after laboratory fluting ТК-73
ISO/TC 6 ISO 14453:2014 Pulps - Determination of acetone-soluble matter ТК-73
ISO/TC 6 ISO 16065-1:2014 Pulps - Determination of fibre length by automated optical analysis - Part 1: Polarized light method ТК-73
ISO/TC 6 ISO 23714:2014 Pulps - Determination of water retention value (WRV) ТК-73
ISO/TC 6 ISO 16065-2:2014 Pulps - Determination of fibre length by automated optical analysis - Part 2: Unpolarized light method ТК-73
ISO/TC 6/SC 2 ISO 13820:2014 Paper, board and corrugated fibreboard - Description and calibration of compression-testing equipment ТК-73
ISO/TC 51 ISO 18333:2014 Pallets for materials handling - Quality of new wooden components for flat pallets ТК-73
ISO/TC 6/SC 2 ISO 535:2014 Paper and board - Determination of water absorptiveness - Cobb method ТК-73
ISO/TC 6/SC 2 ISO 2759:2014 Board - Determination of bursting strength ТК-73
ISO/TC 6/SC 2 ISO 12625-3:2014 Tissue paper and tissue products - Part 3: Determination of thickness, bulking thickness and apparent bulk density and bulk ТК-73
ISO/TC 122 ISO/TS 19709-2:2016 Transport packaging - Small load container systems - Part 2: Column Stackable System (CSS) ТК-73
ISO/TC 122 ISO/TS 19709-3:2016 Transport packaging - Small load container systems - Part 3: Bond Stackable System (BSS) ТК-73
ISO/TC 122 ISO/TS 18614:2016 Packaging - Label material - Required information for ordering and specifying self-adhesive labels ТК-73
ISO/TC 45 ISO 18064:2014 Thermoplastic elastomers - Nomenclature and abbreviated terms ТК-76
ISO/TC 45/SC 3 ISO 5794-2:2014 Rubber compounding ingredients - Silica, precipitated, hydrated - Part 2: Evaluation procedures in styrene-butadiene rubber ТК-76
ISO/TC 45/SC 3 ISO 2302:2014 Isobutene-isoprene rubber (IIR) - Evaluation procedure ТК-76
ISO/TC 45/SC 3 ISO 4659:2014 Styrene-butadiene rubber (carbon black or carbon black and oil masterbatches) - Evaluation procedure ТК-76
ISO/TC 45/SC 3 ISO 7663:2014 Halogenated isobutene-isoprene rubber (BIIR and CIIR) - Evaluation procedures ТК-76
ISO/TC 45/SC 1 ISO 18752:2014 Rubber hoses and hose assemblies - Wire- or textile-reinforced single-pressure types for hydraulic applications - Specification ТК-76
ISO/TC 45/SC 1 ISO 8030:2014 Rubber and plastics hoses - Method of test for flammability ТК-76
ISO/TC 45/SC 2 ISO 18766:2014 Rubber, vulcanized or thermoplastic - Low temperature testing - General introduction and guide ТК-76
ISO/TC 45/SC 1 ISO 2929:2014 Rubber hoses and hose assemblies for bulk fuel delivery by truck - Specification ТК-76
ISO/TC 45/SC 4 ISO 10282:2014 Single-use sterile rubber surgical gloves - Specification ТК-76
ISO/TC 45/SC 2 ISO 11346:2014 Rubber, vulcanized or thermoplastic - Estimation of life-time and maximum temperature of use ТК-76
ISO/TC 45/SC 3 ISO 2005:2014 Rubber latex, natural, concentrate - Determination of sludge content ТК-76
ISO/TC 45/SC 2 ISO 6101-3:2014 Rubber - Determination of metal content by atomic absorption spectrometry - Part 3: Determination of copper content ТК-76
ISO/TC 45/SC 2 ISO 6101-4:2014 Rubber - Determination of metal content by atomic absorption spectrometry - Part 4: Determination of manganese content ТК-76
ISO/TC 31/SC 9 ISO 20562:2014 Tyre valves - ISO core chambers No. 1, No. 2, No. 3 and No. 4 ТК-76
ISO/TC 45/SC 3 ISO 2393:2014 Rubber test mixes - Preparation, mixing and vulcanization - Equipment and procedures ТК-76
ISO/TC 45/SC 3 ISO 2322:2014 Styrene-butadiene rubber (SBR) - Emulsion- and solution-polymerized types - Evaluation procedures ТК-76
ISO/TC 45/SC 3 ISO 2476:2014 Butadiene rubber (BR) - Solution-polymerized types - Evaluation procedures ТК-76
ISO/TC 45/SC 4 ISO 3302-1:2014 Rubber - Tolerances for products - Part 1: Dimensional tolerances ТК-76
ISO/TC 45/SC 1 ISO 3994:2014 Plastics hoses - Helical-thermoplastic-reinforced thermoplastics hoses for suction and discharge of aqueous materials - Specification ТК-76
ISO/TC 45/SC 1 ISO 27126:2014 Thermoplastic multi-layer (non-vulcanized) hoses and hose assemblies for the transfer of hydrocarbons, solvents and chemicals - Specification ТК-76
ISO/TC 45/SC 1 ISO 27127:2014 Thermoplastic multi-layer (non-vulcanized) hoses and hose assemblies for the transfer of liquid petroleum gas and liquefied natural gas - Specification ТК-76
ISO/TC 45/SC 3 ISO 4097:2014 Rubber, ethylene-propylene-diene (EPDM) - Evaluation procedure ТК-76
ISO/TC 45/SC 3 ISO 124:2014 Latex, rubber - Determination of total solids content ТК-76
ISO/TC 45/SC 2 ISO/TS 17796:2013 Rubber - Trapping and identification of volatile components of rubber fumes with active sampling on a poly(2,6-diphenylphenylene oxide) type sorbent, using thermodesorption and gas chromatographic method with mass spectrometric detection ТК-76
ISO/TC 45/SC 3 ISO 17403:2014 Rubber - Determination of magnesium content of field and concentrated natural rubber latices by titration (cyanide-free method) ТК-76
ISO/TC 45/SC 1 ISO 8029:2014 Plastics hose - General-purpose collapsible water hose, textile-reinforced - Specification ТК-76
ISO/TC 45/SC 1 ISO 17324:2014 Rubber hoses for automotive turbochargers - Specification ТК-76
ISO/TC 45/SC 1 ISO 8330:2014 Rubber and plastics hoses and hose assemblies - Vocabulary ТК-76
ISO/TC 45/SC 4 ISO 3385:2014 Flexible cellular polymeric materials - Determination of fatigue by constant-load pounding ТК-76
ISO/TC 45/SC 1 ISO 6808:2014 Plastics hoses and hose assemblies for suction and low-pressure discharge of petroleum liquids - Specification ТК-76
ISO/TC 45/SC 3 ISO/TS 16097:2013 Vulcanized crumb rubber - Evaluation procedures ТК-76
ISO/TC 45/SC 4 ISO 14285:2014 Rubber and plastics gloves for food services - Limits for extractable substances ТК-76
ISO/TC 45/SC 3 ISO 21171:2006 Medical gloves - Determination of removable surface powder ТК-76
ISO/TC 45/SC 3 ISO 21869:2006 Rubber compounding ingredients - Magnesium oxide - Methods of test ТК-76
ISO/TC 45/SC 2 ISO 11345:2006 Rubber - Assessment of carbon black and carbon black/silica dispersion - Rapid comparative methods ТК-76
ISO/TC 45/SC 1 ISO 4023:2009 Rubber hoses and hose assemblies for steam - Test methods ТК-76
ISO/TC 45/SC 3 ISO 2000:2014 Rubber, raw natural - Guidelines for the specification of technically specified rubber (TSR) ТК-76
ISO/TC 45/SC 1 ISO 4080:2009 Rubber and plastics hoses and hose assemblies - Determination of permeability to gas ТК-76
ISO/TC 45/SC 3 ISO 2006-2:2009 Rubber latex, synthetic - Determination of mechanical stability - Part 2: Moderate-speed method under load ТК-76
ISO/TC 45/SC 2 ISO 9924-3:2009 Rubber and rubber products - Determination of the composition of vulcanizates and uncured compounds by thermogravimetry - Part 3: Hydrocarbon rubbers, halogenated rubbers and polysiloxane rubbers after extraction ТК-76
ISO/TC 45/SC 3 ISO 6209:2009 Rubber compounding ingredients - Carbon black - Determination of solvent-extractable material ТК-76
ISO/TC 45/SC 3 ISO 2006-1:2009 Rubber latex, synthetic - Determination of mechanical stability - Part 1: High-speed method ТК-76
ISO/TC 45/SC 1 ISO 1402:2009 Rubber and plastics hoses and hose assemblies - Hydrostatic testing ТК-76
ISO/TC 45/SC 4 ISO 25518:2009 Single-use rubber gloves for general applications - Specification ТК-76
ISO/TC 45/SC 2 ISO 7323:2006 Rubber, raw and unvulcanized compounded - Determination of plasticity number and recovery number - Parallel-plate method ТК-76
ISO/TC 45/SC 3 ISO 6225-1:2006 Rubber, raw, natural - Determination of castor oil content - Part 1: Determination of castor oil glyceride content by thin-layer chromatography ТК-76
ISO/TC 45/SC 2 ISO 9028:2006 Rubber - Dissolution by acid digestion ТК-76
ISO/TC 45/SC 1 ISO 1307:2006 Rubber and plastics hoses - Hose sizes, minimum and maximum inside diameters, and tolerances on cut-to-length hoses ТК-76
ISO/TC 45/SC 2 ISO 19003:2006 Rubber and rubber products - Guidance on the application of statistics to physical testing ТК-76
ISO/TC 45/SC 2 ISO 4664-2:2006 Rubber, vulcanized or thermoplastic - Determination of dynamic properties - Part 2: Torsion pendulum methods at low frequencies ТК-76
ISO/TC 45/SC 1 ISO 8031:2009 Rubber and plastics hoses and hose assemblies - Determination of electrical resistance and conductivity ТК-76
ISO/TC 157 ISO 16037:2002 Rubber condoms for clinical trials - Measurement of physical properties ТК-76
ISO/TC 45/SC 1 ISO 7662:1988 Rubber and plastics hoses - Determination of abrasion of lining ТК-76
ISO/TC 45/SC 4 ISO 6451:1982 Plastics coated fabrics - Polyvinyl chloride coatings - Rapid method for checking fusion ТК-76
ISO/TC 45/SC 4 ISO 5979:1982 Rubber or plastics coated fabrics - Determination of flexibility - Flat loop method ТК-76
ISO/TC 45/SC 4 ISO 4646:1989 Rubber- or plastics-coated fabrics - Low-temperature impact test ТК-76
ISO/TC 31/SC 7 ISO 10499-2:1998 Industrial tyres and rims - Rubber solid tyres (metric series) for pneumatic tyre rims - Part 2: Load ratings ТК-76
ISO/TC 45/SC 4 ISO 2231:1989 Rubber- or plastics-coated fabrics - Standard atmospheres for conditioning and testing ТК-76
ISO/TC 301 ISO 50002:2014 Energy audits - Requirements with guidance for use ТК-79
ISO/TC 171/SC 1 ISO 12653-3:2014 Electronic imaging - Test target for scanning of office documents - Part 3: Test target for use in lower resolution applications ТК-80
ISO/TC 215 ISO 21549-2:2014 Health informatics - Patient healthcard data - Part 2: Common objects ТК-80
ISO/TC 215 ISO 21549-3:2014 Health informatics - Patient healthcard data - Part 3: Limited clinical data ТК-80
ISO/TC 215 ISO 21549-4:2014 Health informatics - Patient healthcard data - Part 4: Extended clinical data ТК-80
ISO/TC 215 ISO 20301:2014 Health informatics - Health cards - General characteristics ТК-80
ISO/TC 215 ISO/IEEE 11073-10418:2014 Health informatics - Personal health device communication - Part 10418: Device specialization - International Normalized Ratio (INR) monitor ТК-80
ISO/TC 154 ISO 15000-5:2014 Electronic Business Extensible Markup Language (ebXML) - Part 5: Core Components Specification (CCS) ТК-80
ISO/TC 215 ISO/IEEE 11073-10102:2014 Health informatics - Point-of-care medical device communication - Part 10102: Nomenclature - Annotated ECG ТК-80
ISO/TC 215 ISO/IEEE 11073-10103:2014 Health informatics - Point-of-care medical device communication - Part 10103: Nomenclature - Implantable device, cardiac ТК-80
ISO/TC 215 ISO 18104:2014 Health informatics - Categorial structures for representation of nursing diagnoses and nursing actions in terminological systems ТК-80
ISO/TC 215 ISO/TS 17251:2016 Health informatics - Business requirements for a syntax to exchange structured dose information for medicinal products ТК-80
ISO/TC 215 ISO 20302:2014 Health informatics - Health cards - Numbering system and registration procedure for issuer identifiers ТК-80
ISO/TC 215 ISO/TS 20440:2016 Health informatics - Identification of medicinal products - Implementation guide for ISO 11239 data elements and structures for the unique identification and exchange of regulated information on pharmaceutical dose forms, units of presentation, routes of administration and packaging ТК-80
ISO/TC 154 ISO 9735:1988 Electronic data interchange for administration, commerce and transport (EDIFACT) - Application level syntax rules ТК-80
ISO/TC 154 ISO 9735-1:2002 Electronic data interchange for administration, commerce and transport (EDIFACT) - Application level syntax rules (Syntax version number: 4, Syntax release number: 1) - Part 1: Syntax rules common to all parts ТК-80
ISO/TC 154 ISO 9735-2:2002 Electronic data interchange for administration, commerce and transport (EDIFACT) - Application level syntax rules (Syntax version number: 4, Syntax release number: 1) - Part 2: Syntax rules specific to batch EDI ТК-80
ISO/TC 154 ISO 9735-3:2002 Electronic data interchange for administration, commerce and transport (EDIFACT) - Application level syntax rules (Syntax version number: 4, Syntax release number: 1) - Part 3: Syntax rules specific to interactive EDI ТК-80
ISO/TC 154 ISO 9735-4:2002 Electronic data interchange for administration, commerce and transport (EDIFACT) - Application level syntax rules (Syntax version number: 4, Syntax release number: 1) - Part 4: Syntax and service report message for batch EDI (message type - CONTRL) ТК-80
ISO/TC 154 ISO 9735-5:2002 Electronic data interchange for administration, commerce and transport (EDIFACT) - Application level syntax rules (Syntax version number: 4, Syntax release number: 1) - Part 5: Security rules for batch EDI (authenticity, integrity and non-repudiation of origin) ТК-80
ISO/TC 154 ISO 9735-6:2002 Electronic data interchange for administration, commerce and transport (EDIFACT) - Application level syntax rules (Syntax version number: 4, Syntax release number: 1) - Part 6: Secure authentication and acknowledgement message (message type - AUTACK) ТК-80
ISO/TC 154 ISO 9735-7:2002 Electronic data interchange for administration, commerce and transport (EDIFACT) - Application level syntax rules (Syntax version number: 4, Syntax release number: 1) - Part 7: Security rules for batch EDI (confidentiality) ТК-80
ISO/TC 154 ISO 9735-8:2002 Electronic data interchange for administration, commerce and transport (EDIFACT) - Application level syntax rules (Syntax version number: 4, Syntax release number: 1) - Part 8: Associated data in EDI ТК-80
ISO/TC 154 ISO 9735-9:2002 Electronic data interchange for administration, commerce and transport (EDIFACT) - Application level syntax rules (Syntax version number: 4, Syntax release number: 1) - Part 9: Security key and certificate management message (message type- KEYMAN) ТК-80
ISO/TC 138/SC 5 ISO 9311-1:2005 Adhesives for thermoplastic piping systems - Part 1: Determination of film properties ТК-81
ISO/TC 138/SC 5 ISO 9311-3:2005 Adhesives for thermoplastic piping systems - Part 3: Test method for the determination of resistance to internal pressure ТК-81
ISO/TC 138/SC 2 ISO 10508:2006 Plastics piping systems for hot and cold water installations - Guidance for classification and design ТК-81
ISO/TC 61/SC 5 ISO 20965:2005 Plastics - Determination of the transient extensional viscosity of polymer melts ТК-81
ISO/TC 61/SC 9 ISO 1269:2006 Plastics - Homopolymer and copolymer resins of vinyl chloride - Determination of volatile matter (including water) ТК-81
ISO/TC 138/SC 3 ISO 10931:2005 Plastics piping systems for industrial applications - Poly(vinylidene fluoride) (PVDF) - Specifications for components and the system ТК-81
ISO/TC 138/SC 6 ISO 18672-1:2009 Plastics piping systems for non-pressure drainage and sewerage - Polyester resin concrete (PRC) - Part 1: Pipes and fittings with flexible joints ТК-81
ISO/TC 61/SC 13 ISO 15039:2003 Textile-glass rovings - Determination of solubility of size ТК-81
ISO/TC 138/SC 7 ISO 9393-2:2005 Thermoplastics valves for industrial applications - Pressure test methods and requirements - Part 2: Test conditions and basic requirements ТК-81
ISO/TC 61/SC 5 ISO 16790:2005 Plastics - Determination of drawing characteristics of thermoplastics in the molten state ТК-81
ISO/TC 138/SC 5 ISO 7686:2005 Plastics pipes and fittings - Determination of opacity ТК-81
ISO/TC 138/SC 2 ISO 15877-1:2009 Plastics piping systems for hot and cold water installations - Chlorinated poly(vinyl chloride) (PVC-C) - Part 1: General ТК-81
ISO/TC 138/SC 2 ISO 15877-2:2009 Plastics piping systems for hot and cold water installations - Chlorinated poly(vinyl chloride) (PVC-C) - Part 2: Pipes ТК-81
ISO/TC 138/SC 2 ISO 15877-3:2009 Plastics piping systems for hot and cold water installations - Chlorinated poly(vinyl chloride) (PVC-C) - Part 3: Fittings ТК-81
ISO/TC 138/SC 2 ISO 15877-5:2009 Plastics piping systems for hot and cold water installations - Chlorinated poly(vinyl chloride) (PVC-C) - Part 5: Fitness for purpose of the system ТК-81
ISO/TC 138/SC 2 ISO 727-2:2005 Fittings made from unplasticized poly(vinyl chloride) (PVC-U), chlorinated poly(vinyl chloride) (PVC-C) or acrylonitrile/butadiene/styrene (ABS) with plain sockets for pipes under pressure - Part 2: Inch-based series ТК-81
ISO/TC 61/SC 2 ISO 29221:2014 Plastics - Determination of mode I plane-strain crack-arrest toughness ТК-81
ISO/TC 138/SC 4 ISO 17484-2:2009 Plastics piping systems - Multilayer pipe systems for indoor gas installations - Part 2: Code of pratice ТК-81
ISO/TC 61/SC 4 ISO 15791-1:2014 Plastics - Development and use of intermediate-scale fire tests for plastics products - Part 1: General guidance ТК-81
ISO/TC 61/SC 12 ISO 14896:2009 Plastics - Polyurethane raw materials - Determination of isocyanate content ТК-81
ISO/TC 138/SC 2 ISO 1452-1:2009 Plastics piping systems for water supply and for buried and above-ground drainage and sewerage under pressure - Unplasticized poly(vinyl chloride) (PVC-U) - Part 1: General ТК-81
ISO/TC 138/SC 2 ISO 1452-2:2009 Plastics piping systems for water supply and for buried and above-ground drainage and sewerage under pressure - Unplasticized poly(vinyl chloride) (PVC-U) - Part 2: Pipes ТК-81
ISO/TC 138/SC 2 ISO 1452-3:2009 Plastics piping systems for water supply and for buried and above-ground drainage and sewerage under pressure - Unplasticized poly(vinyl chloride) (PVC-U) - Part 3: Fittings ТК-81
ISO/TC 138/SC 2 ISO 1452-4:2009 Plastics piping systems for water supply and for buried and above-ground drainage and sewerage under pressure - Unplasticized poly(vinyl chloride) (PVC-U) - Part 4: Valves ТК-81
ISO/TC 138/SC 2 ISO 1452-5:2009 Plastics piping systems for water supply and for buried and above-ground drainage and sewerage under pressure - Unplasticized poly(vinyl chloride) (PVC-U) - Part 5: Fitness for purpose of the system ТК-81
ISO/TC 138/SC 2 ISO 22391-1:2009 Plastics piping systems for hot and cold water installations - Polyethylene of raised temperature resistance (PE-RT) - Part 1: General ТК-81
ISO/TC 138/SC 2 ISO 22391-2:2009 Plastics piping systems for hot and cold water installations - Polyethylene of raised temperature resistance (PE-RT) - Part 2: Pipes ТК-81
ISO/TC 138/SC 2 ISO 22391-3:2009 Plastics piping systems for hot and cold water installations - Polyethylene of raised temperature resistance (PE-RT) - Part 3: Fittings ТК-81
ISO/TC 138/SC 2 ISO 22391-5:2009 Plastics piping systems for hot and cold water installations - Polyethylene of raised temperature resistance (PE-RT) - Part 5: Fitness for purpose of the system ТК-81
ISO/TC 61/SC 5 ISO 1628-1:2009 Plastics - Determination of the viscosity of polymers in dilute solution using capillary viscometers - Part 1: General principles ТК-81
ISO/TC 61/SC 11 ISO 13106:2014 Plastics - Blow-moulded polypropylene containers for packaging of liquid foodstuffs ТК-81
ISO/TC 61/SC 13 ISO 527-5:2009 Plastics - Determination of tensile properties - Part 5: Test conditions for unidirectional fibre-reinforced plastic composites ТК-81
ISO/TC 138/SC 6 ISO 10466:1997 Plastics piping systems - Glass-reinforced thermosetting plastics (GRP) pipes - Test method to prove the resistance to initial ring deflection ТК-81
ISO/TC 138/SC 7 ISO 8233:1988 Thermoplastics valves - Torque - Test method ТК-81
ISO/TC 138/SC 1 ISO 8283-2:1992 Plastics pipes and fittings - Dimensions of sockets and spigots for discharge systems inside buildings - Part 2: Polyethylene (PE) ТК-81
ISO/TC 138/SC 5 ISO 13760:1998 Plastics pipes for the conveyance of fluids under pressure - Miner's rule - Calculation method for cumulative damage ТК-81
ISO/TC 138/SC 5 ISO 13955:1997 Plastics pipes and fittings - Crushing decohesion test for polyethylene (PE) electrofusion assemblies ТК-81
ISO/TC 138/SC 5 ISO 13957:1997 Plastics pipes and fittings - Polyethylene (PE) tapping tees - Test method for impact resistance ТК-81
ISO/TC 138 ISO 13966:1998 Thermoplastics pipes and fittings - Nominal ring stiffnesses ТК-81
ISO/TC 61/SC 1 ISO 1043-4:1998 Plastics - Symbols and abbreviated terms - Part 4: Flame retardants ТК-81
ISO/TC 61/SC 13 ISO 14126:1999 Fibre-reinforced plastic composites - Determination of compressive properties in the in-plane direction ТК-81
ISO/TC 61/SC 13 ISO 2078:1993 Textile glass - Yarns - Designation ТК-81
ISO/TC 61/SC 13 ISO 527-4:1997 Plastics - Determination of tensile properties - Part 4: Test conditions for isotropic and orthotropic fibre-reinforced plastic composites ТК-81
ISO/TC 61/SC 5 ISO 6721-3:1994 Plastics - Determination of dynamic mechanical properties - Part 3: Flexural vibration - Resonance-curve method ТК-81
ISO/TC 138/SC 6 ISO 7684:1997 Plastics piping systems - Glass-reinforced thermosetting plastics (GRP) pipes - Determination of the creep factor under dry conditions ТК-81
ISO/TC 138/SC 2 ISO 15875-1:2003 Plastics piping systems for hot and cold water installations - Crosslinked polyethylene (PE-X) - Part 1: General ТК-81
ISO/TC 138/SC 2 ISO 15875-2:2003 Plastics piping systems for hot and cold water installations - Crosslinked polyethylene (PE-X) - Part 2: Pipes ТК-81
ISO/TC 138/SC 2 ISO 15875-3:2003 Plastics piping systems for hot and cold water installations - Crosslinked polyethylene (PE-X) - Part 3: Fittings ТК-81
ISO/TC 138/SC 2 ISO 15875-5:2003 Plastics piping systems for hot and cold water installations - Crosslinked polyethylene (PE-X) - Part 5: Fitness for purpose of the system ТК-81
ISO/TC 138/SC 3 ISO 15493:2003 Plastics piping systems for industrial applications - Acrylonitrile-butadiene-styrene (ABS), unplasticized poly(vinyl chloride) (PVC-U) and chlorinated poly(vinyl chloride) (PVC-C) - Specifications for components and the system - Metric series ТК-81
ISO/TC 138/SC 5 ISO 11673:2005 Unplasticized poly(vinyl chloride) (PVC-U) pressure pipes - Determination of the fracture toughness properties ТК-81
ISO/TC 138/SC 5 ISO 16241:2005 Notch tensile test to measure the resistance to slow crack growth of polyethylene materials for pipe and fitting products (PENT) ТК-81
ISO/TC 138/SC 1 ISO 7671:2003 Plastics piping systems for soil and waste discharge (low and high temperature) inside buildings - Polypropylene (PP) ТК-81
ISO/TC 138/SC 1 ISO 7682:2003 Plastics piping systems for soil and waste discharge (low and high temperature) inside buildings - Acrylonitrile-butadiene-styrene (ABS) ТК-81
ISO/TC 138/SC 1 ISO 8770:2003 Plastics piping systems for soil and waste discharge (low and high temperature) inside buildings - Polyethylene (PE) ТК-81
ISO/TC 138/SC 5 ISO 16871:2003 Plastics piping and ducting systems - Plastics pipes and fittings - Method for exposure to direct (natural) weathering ТК-81
ISO/TC 61/SC 5 ISO 11358-2:2014 Plastics - Thermogravimetry (TG) of polymers - Part 2: Determination of activation energy ТК-81
ISO/TC 61/SC 5 ISO 11357-4:2014 Plastics - Differential scanning calorimetry (DSC) - Part 4: Determination of specific heat capacity ТК-81
ISO/TC 61/SC 5 ISO 11443:2014 Plastics - Determination of the fluidity of plastics using capillary and slit-die rheometers ТК-81
ISO/TC 61/SC 2 ISO 15850:2014 Plastics - Determination of tension-tension fatigue crack propagation - Linear elastic fracture mechanics (LEFM) approach ТК-81
ISO/TC 61/SC 9 ISO 12000:2014 Plastics/rubber - Polymer dispersions and rubber latices (natural and synthetic) - Definitions and review of test methods ТК-81
ISO/TC 61/SC 11 ISO 16525-4:2014 Adhesives - Test methods for isotropic electrically conductive adhesives - Part 4: Determination of shear strength and electrical resistance using rigid-to-rigid bonded assemblies ТК-81
ISO/TC 61/SC 11 ISO 16525-5:2014 Adhesives - Test methods for isotropic electrically conductive adhesives - Part 5: Determination of shear fatigue ТК-81
ISO/TC 61/SC 11 ISO 16525-6:2014 Adhesives - Test methods for isotropic electrically conductive adhesives - Part 6: Determination of pendulum-type shear impact ТК-81
ISO/TC 61/SC 11 ISO 16525-7:2014 Adhesives - Test methods for isotropic electrically conductive adhesives - Part 7: Environmental test methods ТК-81
ISO/TC 61/SC 11 ISO 16525-8:2014 Adhesives - Test methods for isotropic electrically conductive adhesives - Part 8: Electrochemical-migration test methods ТК-81
ISO/TC 61/SC 11 ISO 16525-9:2014 Adhesives - Test methods for isotropic electrically conductive adhesives - Part 9: Determination of high-speed signal-transmission characteristics ТК-81
ISO/TC 138/SC 4 ISO 4437-1:2014 Plastics piping systems for the supply of gaseous fuels - Polyethylene (PE) - Part 1: General ТК-81
ISO/TC 138/SC 4 ISO 4437-2:2014 Plastics piping systems for the supply of gaseous fuels - Polyethylene (PE) - Part 2: Pipes ТК-81
ISO/TC 138/SC 4 ISO 4437-3:2014 Plastics piping systems for the supply of gaseous fuels - Polyethylene (PE) - Part 3: Fittings ТК-81
ISO/TC 138/SC 4 ISO 4437-5:2014 Plastics piping systems for the supply of gaseous fuels - Polyethylene (PE) - Part 5: Fitness for purpose of the system ТК-81
ISO/TC 138/SC 4 ISO 17484-1:2014 Plastics piping systems - Multilayer pipe systems for indoor gas installations with a maximum operating pressure up to and including 5 bar (500 kPa) - Part 1: Specifications for systems ТК-81
ISO/TC 138/SC 5 ISO/TS 16479:2012 Thermoplastics pipes for the conveyance of fluids - Determination of the slow cracking resistance of pipes and fittings using the Notched Ring Test (NRT) ТК-81
ISO/TC 61/SC 11 ISO 16525-1:2014 Adhesives - Test methods for isotropic electrically conductive adhesives - Part 1: General test methods ТК-81
ISO/TC 61/SC 11 ISO 16525-2:2014 Adhesives - Test methods for isotropic electrically conductive adhesives - Part 2: Determination of electrical characteristics for use in electronic assemblies ТК-81
ISO/TC 61/SC 11 ISO 16525-3:2014 Adhesives - Test methods for isotropic electrically conductive adhesives - Part 3: Determination of heat-transfer properties ТК-81
ISO/TC 61/SC 5 ISO 11358-3:2013 Plastics - Thermogravimetry (TG) of polymers - Part 3: Determination of the activation energy using the Ozawa-Friedman plot and analysis of the reaction kinetics ТК-81
ISO/TC 61/SC 2 ISO 11403-3:2014 Plastics - Acquisition and presentation of comparable multipoint data - Part 3: Environmental influences on properties ТК-81
ISO/TC 61/SC 13 ISO 15114:2014 Fibre-reinforced plastic composites - Determination of the mode II fracture resistance for unidirectionally reinforced materials using the calibrated end-loaded split (C-ELS) test and an effective crack length approach ТК-81
ISO/TC 138/SC 2 ISO 16422:2014 Pipes and joints made of oriented unplasticized poly(vinyl chloride) (PVC-O) for the conveyance of water under pressure - Specifications ТК-81
ISO/TC 61/SC 9 ISO 16365-1:2014 Plastics - Thermoplastic polyurethanes for moulding and extrusion - Part 1: Designation system and basis for specifications ТК-81
ISO/TC 61/SC 9 ISO 16365-2:2014 Plastics - Thermoplastic polyurethanes for moulding and extrusion - Part 2: Preparation of test specimens and determination of properties ТК-81
ISO/TC 61/SC 9 ISO 16365-3:2014 Plastics - Thermoplastic polyurethanes for moulding and extrusion - Part 3: Distinction between ether and ester polyurethanes by determination of the ester group content ТК-81
ISO/TC 138/SC 6 ISO 10952:2014 Plastics piping systems - Glass-reinforced thermosetting plastics (GRP) pipes and fittings - Determination of the resistance to chemical attack for the inside of a section in a deflected condition ТК-81
ISO/TC 61/SC 12 ISO 15028:2014 Plastics - Aromatic isocyanates for use in the production of polyurethanes - Determination of hydrolysable chlorine ТК-81
ISO/TC 61/SC 12 ISO 25761:2014 Plastics - Polyols for use in the production of polyurethanes - Determination of basicity (total amine value), expressed as percent nitrogen ТК-81
ISO/TC 61/SC 9 ISO 19065-1:2014 Plastics - Acrylonitrile-styrene-acrylate (ASA), acrylonitrile-(ethylene-propylene-diene)-styrene (AEPDS) and acrylonitrile-(chlorinated polyethylene)-styrene (ACS) moulding and extrusion materials - Part 1: Designation system and basis for specifications ТК-81
ISO/TC 61/SC 9 ISO 19066-1:2014 Plastics - Methyl methacrylate-acrylonitrile-butadiene-styrene (MABS) moulding and extrusion materials - Part 1: Designation system and basis for specifications ТК-81
ISO/TC 61/SC 6 ISO/TS 19022:2016 Plastics - Method of controlled acceleration of laboratory weathering by increased irradiance ТК-81
ISO/TC 61/SC 12 ISO 21048:2014 Plastics - Epoxy resins - Determination of 1,2-glycol content ТК-81
ISO/TC 61/SC 14 ISO 15985:2014 Plastics - Determination of the ultimate anaerobic biodegradation under high-solids anaerobic-digestion conditions - Method by analysis of released biogas ТК-81
ISO/TC 61/SC 9 ISO 17855-1:2014 Plastics - Polyethylene (PE) moulding and extrusion materials - Part 1: Designation system and basis for specifications ТК-81
ISO/TC 61/SC 5 ISO 17223:2014 Plastics - Determination of yellowness index and change in yellowness index ТК-81
ISO/TC 61/SC 2 ISO 11403-1:2014 Plastics - Acquisition and presentation of comparable multipoint data - Part 1: Mechanical properties ТК-81
ISO/TC 61/SC 5 ISO 11358-1:2014 Plastics - Thermogravimetry (TG) of polymers - Part 1: General principles ТК-81
ISO/TC 61/SC 5 ISO 17221:2014 Plastics - Determination of image clarity (degree of sharpness of reflected or transmitted image) ТК-81
ISO/TC 61/SC 5 ISO 22007-6:2014 Plastics - Determination of thermal conductivity and thermal diffusivity - Part 6: Comparative method for low thermal conductivities using a temperature-modulation technique ТК-81
ISO/TC 108/SC 5 ISO 18436-4:2014 Condition monitoring and diagnostics of machines - Requirements for qualification and assessment of personnel - Part 4: Field lubricant analysis ТК-82
ISO/TC 108/SC 5 ISO 18436-7:2014 Condition monitoring and diagnostics of machines - Requirements for qualification and assessment of personnel - Part 7: Thermography ТК-82
ISO/TC 108/SC 5 ISO 18436-6:2014 Condition monitoring and diagnostics of machines - Requirements for qualification and assessment of personnel - Part 6: Acoustic emission ТК-82
ISO/TC 43/SC 2 ISO 16283-1:2014 Acoustics - Field measurement of sound insulation in buildings and of building elements - Part 1: Airborne sound insulation ТК-82
ISO/TC 108 ISO 16063-16:2014 Methods for the calibration of vibration and shock transducers - Part 16: Calibration by Earth's gravitation ТК-82
ISO/TC 108/SC 4 ISO 14835-2:2005 Mechanical vibration and shock - Cold provocation tests for the assessment of peripheral vascular function - Part 2: Measurement and evaluation of finger systolic blood pressure ТК-82
ISO/TC 108/SC 4 ISO 5805:1997 Mechanical vibration and shock - Human exposure - Vocabulary ТК-82
ISO/TC 108/SC 5 ISO 13374-1:2003 Condition monitoring and diagnostics of machines - Data processing, communication and presentation - Part 1: General guidelines ТК-82
ISO/TC 108/SC 4 ISO 13753:1998 Mechanical vibration and shock - Hand-arm vibration - Method for measuring the vibration transmissibility of resilient materials when loaded by the hand-arm system ТК-82
ISO/TC 108/SC 4 ISO 13090-1:1998 Mechanical vibration and shock - Guidance on safety aspects of tests and experiments with people - Part 1: Exposure to whole-body mechanical vibration and repeated shock ТК-82
ISO/TC 108/SC 4 ISO 8727:1997 Mechanical vibration and shock - Human exposure - Biodynamic coordinate systems ТК-82
ISO/TC 108/SC 5 ISO 18436-2:2014 Condition monitoring and diagnostics of machines - Requirements for qualification and assessment of personnel - Part 2: Vibration condition monitoring and diagnostics ТК-82
ISO/TC 108 ISO 18431-3:2014 Mechanical vibration and shock - Signal processing - Part 3: Methods of time-frequency analysis ТК-82
ISO/TC 68/SC 8 ISO 13616-1:2007 Financial services - International bank account number (IBAN) - Part 1: Structure of the IBAN ТК-84
ISO/TC 68/SC 8 ISO 13616-2:2007 Financial services - International bank account number (IBAN) - Part 2: Role and responsibilities of the Registration Authority ТК-84
ISO/TC 68/SC 9 ISO 11649:2009 Financial services - Core banking - Structured creditor reference to remittance information ТК-84
ISO/TC 172/SC 7 ISO 8598-1:2014 Optics and optical instruments - Focimeters - Part 1: General purpose instruments ТК-87
ISO/TC 150/SC 1 ISO 13179-1:2014 Implants for surgery - Plasma-sprayed unalloyed titanium coatings on metallic surgical implants - Part 1: General requirements ТК-87
ISO/TC 172/SC 7 ISO 10944:2009 Ophthalmic instruments - Synoptophores ТК-87
ISO/TC 150/SC 6 ISO 14708-1:2014 Implants for surgery - Active implantable medical devices - Part 1: General requirements for safety, marking and for information to be provided by the manufacturer ТК-87
ISO/TC 172/SC 7 ISO 9801:2009 Ophthalmic instruments - Trial case lenses ТК-87
ISO/TC 172/SC 5 ISO 10935:2009 Microscopes - Interfacing connection type C ТК-87
ISO/TC 76 ISO 8536-7:2009 Infusion equipment for medical use - Part 7: Caps made of aluminium-plastics combinations for infusion bottles ТК-87
ISO/TC 76 ISO 10985:2009 Caps made of aluminium-plastics combinations for infusion bottles and injection vials - Requirements and test methods ТК-87
ISO/TC 172 ISO 23584-1:2009 Optics and photonics - Specification of reference dictionary - Part 1: General overview on organization and structure ТК-87
ISO/TC 172/SC 7 ISO 8612:2009 Ophthalmic instruments - Tonometers ТК-87
ISO/TC 172/SC 7 ISO 7998:2005 Ophthalmic optics - Spectacle frames - Lists of equivalent terms and vocabulary ТК-87
ISO/TC 172/SC 5 ISO 11884-2:2007 Optics and photonics - Minimum requirements for stereomicroscopes - Part 2: High performance microscopes ТК-87
ISO/TC 76 ISO 15759:2005 Medical infusion equipment - Plastics caps with inserted elastomeric liner for containers manufactured by the blow-fill-seal (BFS) process ТК-87
ISO/TC 172/SC 7 ISO 10940:2009 Ophthalmic instruments - Fundus cameras ТК-87
ISO/TC 172/SC 5 ISO 11884-1:2006 Optics and photonics - Minimum requirements for stereomicroscopes - Part 1: Stereomicroscopes for general use ТК-87
ISO/TC 198 ISO 13408-4:2005 Aseptic processing of health care products - Part 4: Clean-in-place technologies ТК-87
ISO/TC 76 ISO 11418-4:2005 Containers and accessories for pharmaceutical preparations - Part 4: Tablet glass bottles ТК-87
ISO/TC 76 ISO 15137:2005 Self-adhesive hanging devices for infusion bottles and injection vials - Requirements and test methods ТК-87
ISO/TC 76 ISO 8872:2003 Aluminium caps for transfusion, infusion and injection bottles - General requirements and test methods ТК-87
ISO/TC 150/SC 1 ISO 5832-5:2005 Implants for surgery - Metallic materials - Part 5: Wrought cobalt-chromium-tungsten-nickel alloy ТК-87
ISO/TC 121/SC 2 ISO 23328-1:2003 Breathing system filters for anaesthetic and respiratory use - Part 1: Salt test method to assess filtration performance ТК-87
ISO/TC 172/SC 1 ISO 9358:1994 Optics and optical instruments - Veiling glare of image forming systems - Definitions and methods of measurement ТК-87
ISO/TC 150/SC 1 ISO 9583:1993 Implants for surgery - Non-destructive testing - Liquid penetrant inspection of metallic surgical implants ТК-87
ISO/TC 150/SC 1 ISO 9584:1993 Implants for surgery - Non-destructive testing - Radiographic examination of cast metallic surgical implants ТК-87
ISO/TC 106/SC 4 ISO 3823-1:1997 Dental rotary instruments - Burs - Part 1: Steel and carbide burs ТК-87
ISO/TC 172/SC 5 ISO 8037-2:1997 Optics and optical instruments - Microscopes - Slides - Part 2: Quality of material, standards of finish and mode of packaging ТК-87
ISO/TC 76 ISO 8871-1:2003 Elastomeric parts for parenterals and for devices for pharmaceutical use - Part 1: Extractables in aqueous autoclavates ТК-87
ISO/TC 150/SC 1 ISO 16428:2005 Implants for surgery - Test solutions and environmental conditions for static and dynamic corrosion tests on implantable materials and medical devices ТК-87
ISO/TC 212 ISO 18153:2003 In vitro diagnostic medical devices - Measurement of quantities in biological samples - Metrological traceability of values for catalytic concentration of enzymes assigned calibrators and control materials ТК-87
ISO/TC 150/SC 1 ISO 15374:1998 Implants for surgery - Requirements for production of forgings ТК-87
ISO/TC 172/SC 6 ISO 12858-1:2014 Optics and optical instruments - Ancillary devices for geodetic instruments - Part 1: Invar levelling staffs ТК-87
ISO/TC 106/SC 4 ISO 9173-3:2014 Dentistry - Extraction forceps - Part 3: Design ТК-87
ISO/TC 106/SC 3 ISO 16443:2014 Dentistry - Vocabulary for dental implants systems and related procedure ТК-87
ISO/TC 150 ISO 12891-2:2014 Retrieval and analysis of surgical implants - Part 2: Analysis of retrieved surgical implants ТК-87
ISO/TC 150 ISO 8828:2014 Implants for surgery - Guidance on care and handling of orthopaedic implants ТК-87
ISO/TC 172/SC 7 ISO 11979-2:2014 Ophthalmic implants - Intraocular lenses - Part 2: Optical properties and test methods ТК-87
ISO/TC 173/SC 1 ISO 16840-3:2014 Wheelchair seating - Part 3: Determination of static, impact and repetitive load strengths for postural support devices ТК-87
ISO/TC 121/SC 1 ISO 18082:2014 Anaesthetic and respiratory equipment - Dimensions of non-interchangeable screw-threaded (NIST) low-pressure connectors for medical gases ТК-87
ISO/TC 172/SC 7 ISO 18259:2014 Ophthalmic optics - Contact lens care products - Method to assess contact lens care products with contact lenses in a lens case, challenged with bacterial and fungal organisms ТК-87
ISO/TC 172/SC 7 ISO 13212:2014 Ophthalmic optics - Contact lens care products - Guidelines for determination of shelf-life ТК-87
ISO/TC 172/SC 5 ISO 8600-4:2014 Endoscopes - Medical endoscopes and endotherapy devices - Part 4: Determination of maximum width of insertion portion ТК-87
ISO/TC 172/SC 3 ISO 17411:2014 Optics and photonics - Optical materials and components - Test method for homogeneity of optical glasses by laser interferometry ТК-87
ISO/TC 172/SC 7 ISO 10343:2014 Ophthalmic instruments - Ophthalmometers ТК-87
ISO/TC 173/SC 3 ISO 12505-1:2014 Skin barrier for ostomy aids - Test methods - Part 1: Size, surface pH and water-absorbency ТК-87
ISO/TC 106/SC 4 ISO 11499:2014 Dentistry - Single-use cartridges for local anaesthetics ТК-87
ISO/TC 121/SC 8 ISO 10079-2:2014 Medical suction equipment - Part 2: Manually powered suction equipment ТК-87
ISO/TC 121/SC 8 ISO 10079-3:2014 Medical suction equipment - Part 3: Suction equipment powered from a vacuum or positive pressure gas source ТК-87
ISO/TC 172/SC 7 ISO 11979-6:2014 Ophthalmic implants - Intraocular lenses - Part 6: Shelf-life and transport stability testing ТК-87
ISO/TC 172/SC 6 ISO 17123-1:2014 Optics and optical instruments - Field procedures for testing geodetic and surveying instruments - Part 1: Theory ТК-87
ISO/TC 172/SC 5 ISO 15362:2014 Stereomicroscopes - Information provided to the user ТК-87
ISO/TC 150/SC 1 ISO 23317:2014 Implants for surgery - In vitro evaluation for apatite-forming ability of implant materials ТК-87
ISO/TC 172/SC 7 ISO 14730:2014 Ophthalmic optics - Contact lens care products - Antimicrobial preservative efficacy testing and guidance on determining discard date ТК-87
ISO/TC 168 ISO/TS 16955:2016 Prosthetics - Quantification of physical parameters of ankle foot devices and foot units ТК-87
ISO/TC 172/SC 5 ISO 8039:2014 Microscopes - Values, tolerances and symbols for magnification ТК-87
ISO/TC 172/SC 1 ISO 9022-4:2014 Optics and photonics - Environmental test methods - Part 4: Salt mist ТК-87
ISO/TC 83/SC 4 ISO 15344:2005 Snowboard step-in bindings - Requirements and test methods ТК-88
ISO/TC 83 ISO 20957-6:2005 Stationary training equipment - Part 6: Treadmills, additional specific safety requirements and test methods ТК-88
ISO/TC 228 ISO 24801-1:2014 Recreational diving services - Requirements for the training of recreational scuba divers - Part 1: Level 1 - Supervised diver ТК-89
ISO/TC 228 ISO 24801-2:2014 Recreational diving services - Requirements for the training of recreational scuba divers - Part 2: Level 2 - Autonomous diver ТК-89
ISO/TC 228 ISO 24801-3:2014 Recreational diving services - Requirements for the training of recreational scuba divers - Part 3: Level 3 - Dive leader ТК-89
ISO/TC 228 ISO 24802-1:2014 Recreational diving services - Requirements for the training of scuba instructors - Part 1: Level 1 ТК-89
ISO/TC 228 ISO 24802-2:2014 Recreational diving services - Requirements for the training of scuba instructors - Part 2: Level 2 ТК-89
ISO/TC 228 ISO 14785:2014 Tourist information offices - Tourist information and reception services - Requirements ТК-89
ISO/TC 228 ISO 21101:2014 Adventure tourism - Safety management systems - Requirements ТК-89
ISO/TC 228 ISO 21103:2014 Adventure tourism - Information for participants ТК-89
ISO/TC 162 ISO 6442:2005 Door leaves - General and local flatness - Measurement method ТК-96
ISO/TC 162 ISO 6443:2005 Door leaves - Method for measurement of height, width, thickness and squareness ТК-96
ISO/TC 162 ISO 6444:2005 Door leaves - Determination of the behaviour under humidity variations in successive uniform climates ТК-96
ISO/TC 162 ISO 6445:2005 Doors - Behaviour between two different climates - Test method ТК-96
ISO/TC 162 ISO 8274:2005 Windows and doors - Resistance to repeated opening and closing - Test method ТК-96
ISO/TC 162 ISO 9379:2005 Operating forces - Test method - Doors ТК-96
ISO/TC 162 ISO 9381:2005 Hinged or pivoted doors - Determination of the resistance to static torsion ТК-96
ISO/TC 204 ISO 24100:2010 Intelligent transport systems - Basic principles for personal data protection in probe vehicle information services ТК-97
ISO/TC 204 ISO/TS 25114:2010 Intelligent transport systems - Probe data reporting management (PDRM) ТК-97
ISO/TC 204 ISO 22837:2009 Vehicle probe data for wide area communications ТК-97
ISO/TC 204 ISO 11270:2014 Intelligent transport systems - Lane keeping assistance systems (LKAS) - Performance requirements and test procedures ТК-97
ISO/TC 204 ISO 17185-1:2014 Intelligent transport systems - Public transport user information - Part 1: Standards framework for public information systems ТК-97
ISO/TC 204 ISO 24531:2013 Intelligent transport systems - System architecture, taxonomy and terminology - Using XML in ITS standards, data registries and data dictionaries ТК-97
ISO/TC 204 ISO/TS 17425:2016 Intelligent transport systems - Cooperative systems - Data exchange specification for in-vehicle presentation of external road and traffic related data ТК-97
ISO/TC 204 ISO/TS 17426:2016 Intelligent transport systems - Cooperative systems - Contextual speeds ТК-97
ISO/TC 204 ISO/TS 15638-19:2013 Intelligent transport systems - Framework for collaborative Telematics Applications for Regulated commercial freight Vehicles (TARV) - Part 19: Vehicle parking facilities (VPF) ТК-97
ISO/TC 204 ISO/TS 21219-1:2016 Intelligent transport systems - Traffic and travel information (TTI) via transport protocol experts group, generation 2 (TPEG2) - Part 1: Introduction, numbering and versions (TPEG2-INV) ТК-97
ISO/TC 204 ISO/TS 21219-9:2016 Intelligent transport systems - Traffic and travel information (TTI) via transport protocol experts group, generation 2 (TPEG2) - Part 9: Service and network information (TPEG2-SNI) ТК-97
ISO/TC 204 ISO/TS 21219-10:2016 Intelligent transport systems - Traffic and travel information (TTI) via transport protocol experts group, generation 2 (TPEG2) - Part 10: Conditional access information (TPEG2-CAI) ТК-97
ISO/TC 204 ISO/TS 21219-14:2016 Intelligent transport systems - Traffic and travel information (TTI) via transport protocol experts group, generation 2 (TPEG2) - Part 14: Parking information application (TPEG2-PKI) ТК-97
ISO/TC 204 ISO/TS 21219-15:2016 Intelligent transport systems - Traffic and travel information (TTI) via transport protocol experts group, generation 2 (TPEG2) - Part 15: Traffic event compact (TPEG2-TEC) ТК-97
ISO/TC 204 ISO/TS 21219-19:2016 Intelligent transport systems - Traffic and travel information (TTI) via transport protocol experts group, generation 2 (TPEG2) - Part 19: Weather information (TPEG2-WEA) ТК-97
ISO/TC 204 ISO 21217:2014 Intelligent transport systems - Communications access for land mobiles (CALM) - Architecture ТК-97
ISO/TC 229 ISO/TS 80004-12:2016 Nanotechnologies - Vocabulary - Part 12: Quantum phenomena in nanotechnology ТК-99
ISO/TC 229 ISO/TS 14101:2012 Surface characterization of gold nanoparticles for nanomaterial specific toxicity screening: FT-IR method ТК-99
ISO/TC 229 ISO/TS 19337:2016 Nanotechnologies - Characteristics of working suspensions of nano-objects for in vitro assays to evaluate inherent nano-object toxicity ТК-99
ISO/TC 229 ISO/TS 12901-1:2012 Nanotechnologies - Occupational risk management applied to engineered nanomaterials - Part 1: Principles and approaches ТК-99
ISO/TC 229 ISO/TS 11931:2012 Nanotechnologies - Nanoscale calcium carbonate in powder form - Characteristics and measurement ТК-99
ISO/TC 229 ISO/TS 11937:2012 Nanotechnologies - Nanoscale titanium dioxide in powder form - Characteristics and measurement ТК-99
ISO/TC 127/SC 3 ISO 23727:2009 Earth-moving machinery - Wheeled loader coupler for attachments ТК-100
ISO/TC 127/SC 4 ISO 7136:2006 Earth-moving machinery - Pipelayers - Terminology and commercial specifications ТК-100
ISO/TC 127/SC 4 ISO 21467:2004 Earth-moving machinery - Horizontal directional drills - Terminology and specifications ТК-100
ISO/TC 127/SC 4 ISO 15219:2004 Earth-moving machinery - Cable excavators - Terminology and commercial specifications ТК-100
ISO/TC 127/SC 2 ISO 3457:2003 Earth-moving machinery - Guards - Definitions and requirements ТК-100
ISO/TC 127/SC 3 ISO 12511:1997 Earth-moving machinery - Hour meters ТК-100
ISO/TC 195 ISO 11375:1998 Building construction machinery and equipment - Terms and definitions ТК-100
ISO/TC 127/SC 2 ISO 10533:1993 Earth-moving machinery - Lift-arm support devices ТК-100
ISO/TC 127/SC 4 ISO 9245:1991 Earth-moving machinery - Machine productivity - Vocabulary, symbols and units ТК-100
ISO/TC 127/SC 4 ISO 13539:1998 Earth-moving machinery - Trenchers - Definitions and commercial specifications ТК-100
ISO/TC 127/SC 4 ISO 6746-1:2003 Earth-moving machinery - Definitions of dimensions and codes - Part 1: Base machine ТК-100
ISO/TC 127/SC 4 ISO 6746-2:2003 Earth-moving machinery - Definitions of dimensions and codes - Part 2: Equipment and attachments ТК-100
ISO/TC 59/SC 8 ISO 10591:2005 Building construction - Sealants - Determination of adhesion/cohesion properties of sealants after immersion in water ТК-101
ISO/TC 59/SC 8 ISO 11432:2005 Building construction - Sealants - Determination of resistance to compression ТК-101
ISO/TC 59/SC 13 ISO/TS 12911:2012 Framework for building information modelling (BIM) guidance ТК-101
ISO/TC 59/SC 8 ISO 11617:2014 Buildings and civil engineering works - Sealants - Determination of changes in cohesion and appearance of elastic weatherproofing sealants after exposure of statically cured specimens to artificial weathering and mechanical cycling ТК-101
ISO/TC 59/SC 14 ISO 15686-4:2014 Building Construction - Service Life Planning - Part 4: Service Life Planning using Building Information Modelling ТК-101
ISO/TC 292 ISO 28004-3:2014 Security management systems for the supply chain - Guidelines for the implementation of ISO 28000 - Part 3: Additional specific guidance for adopting ISO 28000 for use by medium and small businesses (other than marine ports) ТК-102
ISO/TC 292 ISO 28004-4:2014 Security management systems for the supply chain - Guidelines for the implementation of ISO 28000 - Part 4: Additional specific guidance on implementing ISO 28000 if compliance with ISO 28001 is a management objective ТК-102
ISO/TC 37/SC 4 ISO 24615-1:2014 Language resource management - Syntactic annotation framework (SynAF) - Part 1: Syntactic model ТК-108